Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Lidové divadlo Tatran / Ochotnické divadlo / SDO / Jihočeská keramika ZK ROH / ZK Severočeské pískovny

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1865
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1964
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1865 ustaven Spolek divadelních ochotníků (SDO).
Vystupovali v sále Rudolfa Bergmanna.

26.12.1865 - Ochotníci provozovali veselohru "Profesor a jenerál" od Raupacha.
Národní listy 1.1.1866 a .
.
26.12.1865 - V Černém Kostelci provozovali divadelní ochotníci veselohru "Generál a profesor" od Raupacha.
Národní listy 10.1.1866.

1878 přijaty spolkové stanovy.

1883 uvedl M. Balucki: Těžké ryby.
1885 - 29. 11. - slavnostní představení v nových místnostech - sál R. Bergmanna. Program: Proslov od J. K. Tyla, 2. jednoaktovky - K. Pippich: Ve veřejném zájmu, veselohra; Jos Wenzig: Snídání a obědvání, žert; čistý výnos ve prospěch nového jeviště.


1920 po 1. svět. válce SDO pokračoval v činnosti.

1936 společně se Studentským kroužkem (viz Studenti) sehráli Jiráskovu Lucernu, Radovan Lukavský zde vytvořil postavu Kláska. Kláskovou hrála vášnivá ochotnice paní Chytráčková.

Člen Divadelního okrsku ÚMDOČ Miškovský.

1939 Příklady táhnou (Snížek).

1940 přeměna SDO v Lidové divadlo města Kostelec nad Černými lesy (patrně, aby SDO mohlo přijmout členy ze spolků zaniklých z rozhodnutí okupačních úřadů).
Za války uv. Královna Dagmar (Zajíček), Nezbedný bakalář, hl. role Lukavský.

1948 Lidové divadlo hrálo v divadelním sále v sokolovně.
1948 v zemské soutěži ÚMDOČ na 7. místě: K. Simonov: Ruská otázka; členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.

1948-1950 bohatá činnost:
Maugham: Posvátný plamen, hráno 3x; Jirásek: M. D. Rettigová, 3x; Valenta - Alfa - Wenig: Hrdina Feďka, 3x; A. Arbuzov: Daleká cesta, 2x; B. Polách: Vrah jsem já, 3x; Jirásek: Zkouška, 2x; M. Bor: Noc v Hlubokém, 5x (účast na Divadelním festivalu v Pelhřimově), J. Toman: Slovanské nebe, v přírodě, 1x; O. Neumann: Dina Müllheimová, 7x; V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk; Mollière: Jeho Urozenost pan měšťák, 3x; Výnosné místo.
Režie Karel Chytráček, scéna Václav Böhm, aj.

1950 - Lidové divadlo, Mabley - Minse: Bubny míru. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 13. místo soutěže.

1950 byl soubor div. okrskem pověřen pořádáním Divadelního máje 1950.

Od 1951 jako DS Závodního klubu Jihočeské keramiky.
Název Lidové divadlo ale nezanikl.

1951 - Hadrián z Římsů, Matka.
1952 - V. Gusjev, přebásnil Pavel Kohout: Sláva, režie K. Chytráček. Účast na okr. přehlídce Divadelní máj v Českém Brodě, na II. Podlipanských hrách Poděbrady a na Jiráskově Hronově 1952 (jako Sdružené skupiny Závodních klubů ROH).
V tomto roce uv. i Veselé paničky windsorské.

1954 - Bílá nemoc, E. Grandetová.
1956 - Paličova dcera, účast na Jiráskově Hronově.
Soubor opět organizoval Divadelní máj pro okolní vesnické soubory.
1956/57 - Naděje (Heyermans), účast v KP souborů kat. C (nejvyspělejších) Pražského kraje.

V 50. letech hráli: V. Kryf, Eduard Černohlávek, Marie Veselá, J. Hošek, J. Bostlová, J. Veselý, J. Svoboda, Karel Holman, Vladimír Veselý, Václav Dvořák, Karel Chytráček, Anna Dvořáková, J. Hoška aj. (viz související obrázky - fotografie)


1960 Peter Karvaš: Půlnoční mše, účast na KP /venkovských/ ochotnických souborů v Kostelci nad Černými Lesy.
1962 Tyl: Jan Hus.
Do 1964 záznamy o schůzích souboru v SOkA Kolín.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 12.

MEŠEJDA, J.: Ochotnické divadlo v Kostelci nad Černými lesy. In: Ochotnické divadelní hnutí. SOkA Kolín.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 379.

České divadlo 1939, č. 10, s. 98.

Divadelní listy 1883, č. 12, s. 110.

Ochotnické divadlo 1956, č. 5, s. 108; č. 7, s. 150; 1957, č. 1, s. 1 a 14.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 6, s. 129; 1950, č. 2, s. 53; č. 6-7, s. 158.
Archivy:
kART: DIVADELNÍ máj 1952. Plakát.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2273/1920, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1277/1940, Dříve SDO, nyní Lidové divadlo města Kostelec nad Černými lesy.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3290/1941, Černokostelecký spolek div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1076/1944, SDO města Kostelce nad Černými Lesy.

Státní okresní archiv Kolín :
Ochotnické divadlo Kostelec nad Černými lesy, 1865-1964, 4,63 bm zpracováno a inventarizováno 0,29 bm nezpracováno.
Spolek divadelních ochotníků 1865-1945, Zápisy.
Divadelní spolek 1943-1945.
Divadelní okrsek Miškovský 1943-1947.
Lidové divadlo 1865–1964, Kniha zápisů o schůzích, Kniha protokolů o schůzích, kronika, Deník.
MEŠEJDA JOSEF: OCHOTNICKÉ DIVADLO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, 1865-1964. Katalog, 1964, s. 274, ev.č. 103.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Český Brod pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Související Organizace

Související Obrázky

Jihlava, Klicpera, korespondence spolku,Brno, Lidové divadlo Kostelec nad Černými Lesy - logo, 1950
Kolín, Okresní přehlídka LUT - plakát, 1962
Kostelec nad Černými Lesy, 3. Podlipanské hry - plakát, 1960
Kostelec nad Černými Lesy, Divadelní máj - plakát, 1956
Kostelec nad Černými Lesy, Lidové divadlo, Nezbedný bakalář, 1944
Kostelec nad Černými Lesy, Lidové divadlo, Nezbedný bakalář, dopis Zdeňka Štěpánka,1944
Kostelec nad Černými Lesy, Lidové divadlo, Zuzana Vojířová, 1943
Kostelec nad Černými Lesy, Lidové divadlo, Zuzana Vojířová, dopis Z. Štěpánka ochotníkům,1943
Kostelec nad Černými Lesy, ochotníci, přehled uvedených her, 1865 - 1869
Kostelec nad Černými Lesy, ochotníci, přehled uvedených her, 1871 - 1888
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Božena Ohmannová
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Božena Ohmannová
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, členové spolku 1909-1910
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Domácí řád, 1879
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Hojička z lesa, 1911
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Hojička z lesa, 1911
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, M. Budilová
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, M. Budilová
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, M. Budilová, J. Budilová, B. Ohmannová
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Ochotnické divadlo, 1965 - 1964
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, osvědčení o režisérském kurzu pro Ferdinanda Havlíčka, 1909
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Politika v lese - V ochraně Napoleona I. - plakát, 1865
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Praha, Satan, Pan farář a jeho kostelník - plakát, 1881
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Renaissance, 1910
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, seznam členů spolku, 1919
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, seznam členů spolku, 1919
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, spolkové stanovy, 1878
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, žádost o povolení představení, 1885
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Bílá nemoc, 1954
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, E. Grandetová
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Hadrián z Římsů, 1951
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Hadrián z Římsů, 1951
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, J. Bostlová, 1956
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, J. Veselý, 1956
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, JH 1952
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, M. Veselá,  V. Veselý, J. Svoboda, V. Kryf, 1956
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Matka
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Paličova dcera
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Paličova dcera
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Sláva
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Sláva, ze zákulisí
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Veselé paničky windsorské
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Výnosné místo
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Výnosné místo, 1950
Kostelec nad Černými Lesy, ZK ROH Jihočeské keramiky, J. Bostlová a J. Hoška
Kostelec nad Černými Lesy, ZK ROH Jihočeské keramiky, novinový článek
Pelhřimov, Pelhřimovský divadelní festival – plakát, 1949
Poděbrady, II. Podlipanské hry – program, 1952
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Lidové divadlo Tatran / Ochotnické divadlo / SDO / Jihočeská keramika ZK ROH / ZK Severočeské pískovny

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, spolkové stanovy, 1878
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Domácí řád, 1879
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, členové spolku 1909-1910
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, M. Budilová
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Božena Ohmannová
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, seznam členů spolku, 1919
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, osvědčení o režisérském kurzu pro Ferdinanda Havlíčka, 1909
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, seznam členů spolku, 1919
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Renaissance, 1910
Kostelec nad Černými Lesy, SDO, Hojička z lesa, 1911
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Výnosné místo, 1950
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, Hadrián z Římsů, 1951
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, J. Bostlová, 1956
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, J. Veselý, 1956
Kostelec nad Černými Lesy, ZK Jihočeské keramiky, M. Veselá,  V. Veselý, J. Svoboda, V. Kryf, 1956


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.