Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kostelec nad Černými Lesy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1827
1827 založena Česká čtenářská společnost (besedy a deklamovánky), později ustavena jako Čtenářská jednota, patrně měla i divadelní činnost (české div. např. 1865).

1878 ustaven Spolek divadelních ochotníků, činný i v první polovině 20. století, od 1940 jako Lidové divadlo města Kostelec nad Černými lesy, od zač. 50. do 60. let začleněn do ZK ROH Jihočeská keramika.

1919 Měšťanská škola.

1923 Sportovní klub.
1923 Sokol.

1930 Okresní péče o mládež.
1930 Dělnické divadlo, spolek činný i ve 40. letech.
1935 Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská.
1937 zaznamenán dramatický odbor Sanit. kolony Sboru dobrovolných hasičů, člen ÚMDOČ.

Od 1936 i v době 2. svět. války studentský divadelní kroužek, se kterým hrál i Radovan Lukavský, spolupracovali se Spolkem divadelních ochotníků.

D-tvář - patrně soubor mládeže, členem byl Jiří Sovák (nar. 1920).

1951 Dělnická tělovičná jednota.
1953 30členný loutkářský soubor ČSM.

V 50. letech 20. stol. činný také Divadelní soubor ZK Severočeských pískoven.

1962 Základní devítiletá škola.
Bibliografie:
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 12.

INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

MEŠEJDA, J.: Ochotnické divadlo v Kostelci nad Černými lesy. In: Ochotnické divadelní hnutí. SOkA Kolín.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 379.

SÍLOVÁ, Zuzana: Radovan Lukavský. Praha, Achát 1999, s. 23.

SOVÁK, J., KOPECKÁ, S.: Dík za váš smích. Praha, HAK 1992, s. 31.

Československý loutkář 1953, s. 178 (B.H.).

Divadelní ochotník 1933, roč. 10, s. 21, Z ústředí - Noví členové.

Ochotnické divadlo 1956, č. 5, s. 108; č. 7, s. 150; 1957, č. 1, s. 1 a 14; 1958, č. 5, s. 100; č. 10, s. 235.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 6, s. 129; 1950, č. 2, s. 53, č. 6-7, s. 158.
Archivy:
kART:
DIVADELNÍ máj 1952. Plakát.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/6/2302, Čtenářská jednota.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1416/1930, Dělnické divadlo (zal.).
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2273/1920, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1277/1940, Dříve SDO, nyní Lidové divadlo města Kostelec nad Černými lesy.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/1076/1944, SDO města Kostelce nad Černými Lesy.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/3290/1941, Černokostelecký spolek div. ochotníků.

Státní oblastní archiv v Praze:
Evidenční č. pomůcky: 7227.
Informace ONV Český Brod pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Kolín:
Ochotnické divadlo Kostelec nad Černými lesy, 1865-1964, 4,63 bm zpracováno a inventarizováno, 0,29 bm nezpracováno.
Spolek divadelních ochotníků 1865-1945, zápisy.
Divadelní spolek 1943-1945.
Divadelní okrsek Miškovský 1943-1947.
Lidové divadlo 1865-1964, Kniha zápisů o schůzích, Kniha protokolů o schůzích, kronika, Deník.
Sbírka soudobé dokumntace Týnec nad Labem 1754 - 1994, inv. č. 64 - 66
Soudobá dokumentace okresu Kolín, Plakátová dokumentace, Kostelec nad Černými Lesy, ka 62, inv. č. 131 - 133

Evidenční č. pomůcky: 103.
Název pomůcky: KATALOG FONDU OCHOTNICKÉ DIVADELNÍ HNUTÍ V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY, 1865-1964.
Druh pomůcky: 05 - Katalog.
Rok vzniku: 1964.
Autoři pomůcky: Dr. J. Mešejda.
38 ka.

Dělnické divadlo 1940-1944, Zápisy porad.
MEŠEJDA, Josef: OCHOTNICKÉ DIVADLO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, 1865-1964. Katalog, 1964, s. 274, ev. č. 103.

Související Osobnosti

Související Obrázky

ÚMDOČ, Český Brod, Miškovského okrsek, 1950.


Mapa - Kostelec nad Černými Lesy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':