Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: NOS - Nechanický Ochotnický Spolek / SDO Kolár / JDO / OB

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1884
Působení: 188x,189x, 190x, 191x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 201x, 202x
1884 vznikají Divadelní ochotníci, ředitelem Josef Štolba.
1884 Josef Štolba: Brataranec, Alex Elx: On nežárlí.
1885 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revisor, Fr. von Schönthan: Únos Sabinek, J. R.: Jací jsou ti naši muži, F. V. Jeřábek: Veselohra, Paul Sarauw: Herkules.
1886 zal. SDO Kolár, od 1896 jako JDO Kolár.
1886 Josef Jiří Kolár: Mravenci, spolkový Ples, Josefský večer, Josef Štolba: Vodní družstvo, F. F. Šamberk: Jen žádný sněm!, Roderich Benedix: Něžné příbuzenstvo.
1887 Selský ples, Josef Štolba: All Right, Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý.
1889 Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Wassermann: Nepatrné prostředky, Josef Štolba: Závěť.

Desetiletí rozkvětu spojeno se jménem JUDr. Josefa Štolby (1879-1890 notářem v Nechanicích).
Ten hry nejen psal, ale i r., sám hrál a h. vychovával, zal. Městské divadlo v Radnici.
Na jeho hry přijížděli mj. Zeyer, Vrchlický, Stašek, Holub, Quis, Náprstek, Chittussi.

Provedení veselohry mé Vodní družstvo způsobilo v Nechanicích a v okolí, jak ostatně zcela přirozeno, velký rozruch. Celá řada občanů nechanických byla premiéře v Praze přítomna, a proto již druhého dne vykládáno ve všech místních hostincích, kdo vše jest ve veselohře zvěčněn a kterých momentů z jednání o skutečné vodní družstvo jest tam použito. A což teprve, když ochotníci veselohru s ohromným úspěchem při nabitých domech několikráte za sebou zahráli! Za každou figurou kusu hledány určité osobnosti, a nového materiálu vykládáno na všech stranách tolik, že by byl stačil k několika novým veselohrám. Josef Štolba: Z mých pamětí II., s. 331.

Josef Štolba, 1846-1930, český prozaik a dramatik.
Je autorem lokálních frašek a veseloher z maloměstského prostředí (Krejčí a švec, Vodní družstvo, Maloměstští diplomaté, Na letním bytě),
žánrových obrázků a satirických povídek (Polabí, Pro nic za nic) a libret (Tvrdé palice, pro A. Dvořáka).
Z cest po Evropě a Americe vznikly cestopisy a knihy cestopisných fejetonů (Na skandinávském severu, Za polární kruh, Za oceánem,
Ze západní Indie a Mexika, Ze slunných koutů Evropy).
Je autorem vzpomínkových knih (Z mých pamětí, Divadelní paběrky).
1890 Josef Štolba: Závěť, František Ferdinand Šamberk: Ravuggiollo, loupežník z Apenin, spolkový ples.
1891 nahrazuje Josefa Štolbu František Horáček.
1891 Haver Menhord: Romantické vrtochy, Jan Vávra: Konkursy pana notáře, J. Vávra: Velké panstvo, Antonín Lokay: Růžová pouta, Josef Štolba: Vodní družstvo, Josef Štolba: All Right.
1892 Antonín Lokay: Archa Noemova, Jan Kühnl: Praha je Praha.
1893 J. Böhm: Žádný muž a tolik děvčat, Božena Viková-Kunětická: Sběratelka starožitností, Karel Šimůnek: Ztratil řeč, Jan Vávra: Pod krovem otcovským, Albin Valabrégue: Manželské štěstí, H. K. Grunert: Koťátko, E. Z.: Pletichy, Eliška Pešková: Rozbitá sklenice.
1894 Jan Vávra: Nataša, A. Lokay: Známost z divadla, Eliška Pešková: Královna Natálie, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, Jan Baptist Kühnl: Manžel v base, Jan Vávra: Nataša, Silvestr spolu s Hlaholem.
1895 Věneček,
1896 předsedou dramatického odboru Sokola Bohumil Vančura. Tímto krokem vzniká JDO.
1896 Luděk Archleb: Slavnostní schůze Jaroslav Hilbert: Vina.
1897 F. X. Svoboda: Směry života, Eliška Pešková: Kříž u potoka, František Xaver Svoboda: Směry života.
1898 J. Maciejowski: Martin Luba, František Ruth: Ideál, Václav Štech: Ohnivá země.
1899 Josef Štolba: Na letním bytě.

1901 Alexander Bisson: Kontrolor spacích vagonů, J. Žourek: Paní Sibyla, František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl.
1902 Hermann Sudermann: Skryté štěstí, Jan Ladecký: Bez lásky, J. Libanský: Psohlavci.
1903 Tereza Kepková-Novotná: Achilova pata.
1904 Silvestrovská zábava.
1905 D´Ennery a Common: Dva sirotci, E. Pohl: Milionský Bajacco, J. K. Tyl: Lesní panna, Karel Fořt: Na pomoc Rusům.
1906 Alois Jirásek: Lucerna, F. A. Šubert: Probuzenci, Otto Faster: Pražské švadlenky, Alois Jirásek: Lucerna, Josef Štolba: Krejčí a švec, r. Ferdinand Flum, V. Sardou: Andrea, Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera.
1907 předsedou Ferdinand Flum.
1907 Alois Koldinský: Hraběnka z podskalí, r. František Novák, Alois Jirásek: Lucerna, r. Ferdinand Flum, Jan Baptist Kühnl: U bílého koníčka, Otto Ernst Schmidt: Flachsmann vychovatelemem, Kollins, Pešková: Kainovo znamení.


1910 Karel Leger: V zakletém zámku, r. František Novák, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, r. Ferdinand Flum st..
1918 Alois Jirásek: Vojnarka.

1920 starostou K. Bok.
1922 JDO Kolár, člen ÚMDOČ.
1925 předsedou J. Truksa, režiséři František Novák a František Háva.
1925 Josef Štolba: All Right, Josef Štolba: Mezi umělci.
1929 uvedeno divadelní představení, Mikulášská zábava.

1930 Quido Maria Vyskočil: Slepci, Richard Havelka: Újezdské kasárny.
1931 Mrštíkové: Maryša.
1932 Richard Havelka: Hop, holčičky, do vodičky!, Jan Neruda: Prodaná láska.
1934 Josef Kubík: V tom domečku pod Emauzy, Mikulášská zábava.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Mikulášská zábava.

1940 J. Sadílek: Čechy krásné, Čechy mé.
1946 K 100. výročí narození J. Štolby, 60 let ÚMDOČ a 100 let od zal. OS, uspořádal Kolár sjezd Klicperova divadelního okrsku.
Součástí Na letním bytě, v přírodě, v r. Vacka, Staňka a Řešátka hráli členové ochotnických spolků Malšovice, Plotiště, Kukleny, Hradec Králové, Svobodné Dvory, Třebeš a Nechanice.
Silná politická reakce na nechanickou selskou jízdu 1947 (tradiční slavnost s div. prvky, sedláci na koních a ověnčených žebřiňácích, pořádala agrární strana a MJRD z Hradecka, snad protestovali proti Ďurišovu tzv. Hradeckému programu, který prohluboval pozemkovou reformu a připravoval združstevňování, slavnost rozpuštěna, zčásti rozehnána policií) se v 1. pol. 50. let projevila i útlumem ve společenském, a tím i v div. životě.

1955-1964 se hrálo na jevišti KD, významnou osobností byl režisér J. Ondráček.
1955-1959 4-5 inscenací ročně.
1955 Josef Štolba: Na letním bytě, r. František Stránský, Božena Němcová: Divá Bára, r. Josef Kolářský.
1956 František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. Josef Kolářský, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Josef Kolářský, Karel Václav Rais: Zapadlí vlastenci, r. Josef Kolářský, Václav Štech: Svatba pod deštníky, jinak, Zvoní se po třetí, r. Josef Kolářský.
1957 Josef Kajetán Tyl: Lesní panna, r. Josef Kolářský, Maxim Gorkij: Vassa Železnovová, Alois Jirásek: Filosofská historie, r. Josef Kvoch, Karel R. Krpata: Talár v městečku, r. Josef Hošek st., Antonín Hirsch: Jenom na lékařský předpis.
1958 František Adolf Šubert: Drama čtyř chudých stěn, František Ferdinand Šamberk: Rodinná vojna, r. Josef Kvoch, Jaroslav Kvapil: Oblaka, Josef Štolba: Vodní družstvo.
1959 A. N. Ostrovskij: Nemá kocour pořád posvícení, r. Josef Kolářský, Josef Štolba: Peníze, Šest zamilovaných (Arbuzov),

1960 Alois Jirásek: Kolébka, Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, aneb, Zapomenutý čert, r. Josef Hošek, Alois Jirásek: Kolébka, r. Josef Hošek st..
1961 Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, aneb, Zapomenutý čert, r. Josef Hošek.
1962 Božena Němcová, Jaromír Pleskot: Babička, r. Josef Kolářský.
1963 Josef Toman: Slovanské nebe, r. Josef Kolářský.
1964 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti (jh. J. Vojta), r. Josef Pndráček a Petr Sláva; Alejandro Casona: Jitřní paní, r. Josef Ondráček a Petr Sláva, účast na Měsíc divadel, Klamoš 1965.
1966 Lakomec (jh. St. Neuman).

Po 1966 bez činnosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obnovení ochotnického spolku
1. března 2012 se po 48leté pauze sešel obnovený ochotnický herecký spolek města Nechanic. Jedenáct nadšenců všech věkových skupin se rozhodlo vzkřísit tradici ochotnického spolku „Kolár“.
Z několika předvybraných her vyšla vítězně francouzská lechtivá komedie z prostředí plastické chirurgie autora L. Ruquira - „Uděláte mně to znova?“.
Následovaly dlouhé měsíce a stovky hodin tvrdé dřiny, ale i legrace. Kromě zkoušení bylo zapotřebí vymyslet a vytvořit scénu s co nejmenšími náklady, sehnat kostýmy a rekvizity. Velký dík patří všem, kteří nám nezištně přispěli, al už materiálně či radou nebo pomocí. Skvělou posilou týmu byla i šikovná vizážistka.
Po padesáti zkouškách jsme na premiéře 9. prosince mohli nechanickému publiku předvést výsledek našeho snažení. Přestože se před vyprodaným sálem všem ochotníkům trochu klepala kolena, diváci nás odměnili krásným předvánočním dárkem v podobě potlesku ve stoje. Nezbývá než doufat, že se naše herecké výkony budou dále rozvíjet, a že budeme moci přivítat nové členy do našich řad.
I. Matoušková a Z. Kramářová

Poděkování
Naše poděkování patří začínajícímu ochotnickému spolku z Nechanic. Děkujeme všem za divadelní představení a odvahu vstoupit na „prkna, co znamenají svět“. Poděkování patří všem hercům, ale i lidem, kteří se o ně starali v zákulisí: Zuzka Kramářová — režie, Karel Roll — osvětlovač a zvukař, Ilona Matoušková — nápověda a tvorba scény, Renata Klenotová — vizážistka. Byli jste úžasní, skvělí. O tom svědčil i potlesk na konci představení a květiny od spokojeného publika.
Přejeme mnoho dalších hereckých úspěchů a budeme se těšit na novou divadelní hru.Toto poděkování píšeme i za spoustu lidí, kteří přišli a podpořili Vás ve vašem úsilí.
L. Dvořáková a H. Kramářová
(Nechanice, Zpravodaj 12/12, s. 4. http://www.nechanice.cz/e_download.php?file=data/editor/10cs_16.pdf&original=Nech 12-12a.pdf)


9. prosince 2012 - premiera a první představení po obnovení činnosti - Laurent Ruquier: UDĚLÁTE MĚ TO ZNOVA?, r. Zuzana Kramářová.
Účast na KP Klicperovy divadelní dny, Sadská 2013 - čestné uznání za herecký výkon Daniela Nováková. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLII. Symposion 2013.

2014 - NOS – Nechanický Ochotnický Spolek, Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH, r. Zuzana Kramářová. Premiéra 23. března 2014. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Daniele Novákové za roli Ruth a Evě Lukášové za roli Madame Arcati.

2015 - NOS – Nechanický Ochotnický Spolek, Norman Robbins: HROBKA S VYHLÍDKOU, r. Zuzana Kramářová. Premiéra 15.3.2015. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Lucii Novákové za roli Anny Franklinové. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLIV. Symposion, Třebechovice.

2015 - Od 23. 6. 2015 jsme úředně registrovaný samostatný občanský spolek. I nadále jsme však rádi za podporu města Nechanice, které se snažíme zdatně reprezentovat. Další novinkou pro náš soubor byla účast na prvním intenzivním soustředění, které proběhlo na začátku července v lázních Velichovky i díky dotaci města. V letošní divadelní sezóně se intenzivně připravujeme na premiéru hry „Drcla loktem vo kredenc“, kterou 5. a 6. března 2016 završíme už 3. divadelní přehlídku ochotnických spolků v Nechanicích. Kromě toho jsme stihli přijmout pozvání k hostování na Hrádku u Nechanic (tam jsem si poprvé vyzkoušeli vystoupení „pod širákem“), do Smiřic a Lovčic. Nakonec jsme zahajovali divadelní přehlídku Symposion Třebechovice, kde pro nás jako překvapení připravili prohlídku Muzea betlémů. Všude nás čekalo výborné publikum. Všem spřáteleným ochotníků ještě jednou děkujeme za pozvání a skvělou péči.
Za NOS- Nechanický Ochotnický Spolek Zuzana Kramářová a Ilona Matoušková

2016 - Robert Vrba: DRCLA LOKTEM VO KREDENC, r. Zuzana Kramářová, premiéra 6. března 2016. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2017. ČU Zuzaně Kramářové za režii, Zdeňku Zemánkovi za herecký výkon v roli Lampase, Kateřině Novákové za herecký výkon v roli Sekretářky Zdeničky.

2017 - Jaroslav Koloděj: POSTEL PRO ANDĚLA, r. Zuzana Kramářová, premiéra 12. března 2017. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2018. • čestné uznání za herecký výkon Zdeňku Zemánkovi v roli Ludvíka Myslivečka, Lucii Novákové v roli Zvoníčka.

2018 - DIPLOMATI. Česká veselohra na motivy hry Josefa Štolby "Maloměstští diplomati", upravili: Jiří Turek, Pavel Šefčík, režie Zuzana Kramářová. Premiéra 11. 3. 2018, 1. repríza v červnu 2018 při oslavách 790 let od 1. písemné zmínky o Nechanicích.

2019 - Gabriel Vaszaryh: BUBLINKA, překlad Oldřich Nový, režie Zuzana Kramářová, premiéra 24. března 2019. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2019. ČU Nechanickému ochotnickému spolku NOS za výtvarné řešení inscenace hry Bublinka, za dramaturgický objev textu hry Gabriela Vaszaryho Bublinka, Evě Havranové za roli Lili. Účast na Klicperův Chlumec - cena diváků,
Cena za herecký výkon Jiří Turek za roli Felixe Schneidera, Kateřina Kulhánková za roli dcery Klárky a Petr Nosek za roli profesora Stieglitze, Cena za návrh a realizaci scény DS NOS.

2020 - Oscar Wilde, Roman Vencl: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ, r. Zuzana Kramářová. Premiéra 8. 3.2020. Účast na Klicperův Chlumec vzhledem k pandemii zrušena. Účast na přehlídce vyspělých DS, L. Symposion, Třebechovice 2021. Účast na Klicperův Chlumec 2021 - čestné uznání za herecký výkon Kateřina Nováková za roli Lukrecie Otisové, Eva Lukášková za dvojroli Služky a Komtesy, Lubor Peremský za roli Sira Simona de Canterville a Jiří Turek za realizaci scény. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2022.

2023 - NOS, Kateřina Pokorná: Krysí dům. Účast na KP Miletínské divadelní jaro.

2024 - M. Barber: Kouzelný duben. Režie Zuzana Šefčíková. Účast na HROM do Police, Police nad Metují - cena Elišce Motyčkové za herecký výkon v roli Lotty Wiltonové, speciální cena sponzora akce společnosti MycoMedica za nejlepší herecký výkon festivalu dle svého posouzení Elišce Motyčkové v roli Lotty Wiltonové.
Bibliografie:
FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 42–43.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.

Thalie 1897-8, č. 5, s. 39.
Divadlo, roč. 5, 1906, č. 3, 1907, č. 11, s. 264.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Kolár Nechanice
Časový rozsah: 1883-1964
Metráž: 0,20 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Protokoly schůzí 1884-1896,1896-1907,1907-1930, knihy oběžníků 1900-1942,inventář 1932, koresp.1883-1918, plakáty,programy,fotografie aj. přír.: stanovy 1884
Archivní pomůcky
ZIMMERMANN P.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ KOLÁR NECHANICE 1883-1964. Inventář, 1967, s. 4, ev. č. 62.
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Oběžník, 1900 - 1907, i. č. 1
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Kniha zápisů, 1907 -1930, i. č. 2
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907, i. č. 3
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1884 - 1896, i. č .4
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Kniha pozvánek, 1925 - 1933, i. č. 5
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Oběžník, 1933 - 1942, i. č. 6
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Inventář, i. č. 7
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Stanovy spolku, 1884, i.č. 9
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Korespondence, i.č. 10
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Inventář jeviště, i.č. 16
Nechanice, JDO Kolár / Sokol,Plakáty, i.č. 17
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Přihláška, i.č. 18
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Fotografie, i. č. 20
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Oslavy 120 let divadla v Nechanicích
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Výstava 2001
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 218
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, i. č. 139
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 1290


Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 89

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, sg 30/224/1, JDO, 1894, 1896.
sg 30/224/116.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/202/1946, JDO Kolár.

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

Hradec Králové, Okresní úřad, povolování představení, 1906 - 1919
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování představení, 1906 - 1919
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování představení, 1906 - 1919
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování představení, 1906 - 1919
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Hradec Králové, Okresní úřad, Rejstřík žádostí o povolení divadelních představení a jiných zábav, 1929 - 1931
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Fotografie
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Fotografie
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Inventář jeviště
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Inventář, 1932
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1884 - 1896
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1884 - 1896
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1884 - 1896
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Kniha pozvánek, 1925 - 1933
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Kniha pozvánek, 1925 - 1933
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Kniha zápisů, 1907 - 1930
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Korespondence
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Oběžník, 1900 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Oběžník, 1933 - 1942
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Oslavy 120 let divadla v Nechanicích
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Plakáty
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Přihláška do spolku
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Přihláška do spolku
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Stanovy spolku, 1884
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Výstava Nechanické divadlo
Nechanice, JDO, All Right - Rohovín Čtverrohý, 1887
Nechanice, JDO, All Right - Rohovín Čtverrohý, 1887
Nechanice, JDO, Babička 1962
Nechanice, JDO, Lakomec 1966
Nechanice, JDO, Nataša - plakát, 1894
Nechanice, Kolár,  inventář SOkA HK
Nechanice, Kolár, dějiny dle SOkA HK 1
Nechanice, Kolár, dějiny dle SOkA HK 2
Nechanice, Kolár, fond SOkA HK
Nechanice, Nechanický ochotnický spolek, Uděláte mě to znova?, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2013
Nechanice, NOS, Bublinka, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Nechanice, NOS, Bublinka, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Nechanice, NOS, Krysí dům, Miletínské div. jaro 2023
Nechanice, NOS, Krysí dům, Miletínské div. jaro 2023


Mapa působení souboru - NOS - Nechanický Ochotnický Spolek / SDO Kolár / JDO / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nechanice, JDO, Babička 1962
Nechanice, JDO, Lakomec 1966
Nechanice, Nechanický ochotnický spolek, Uděláte mě to znova?, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2013
Nechanice, NOS, Bublinka, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Nechanice, NOS, Bublinka, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Nechanice, NOS, Krysí dům, Miletínské div. jaro 2023
Nechanice, NOS, Krysí dům, Miletínské div. jaro 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.