Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO Kolár / JDO / NOS - Nechanický Ochotnický Spolek

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1884
Působení: 188x,189x, 190x, 191x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 201x
1884 vznikají Divadelní ochotníci, ředitelem Josef Štolba.
1884 Josef Štolba: Brataranec, Alex Elx: On nežárlí.
1885 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revisor, Fr. von Schönthan: Únos Sabinek, J. R.: Jací jsou ti naši muži, F. V. Jeřábek: Veselohra, Paul Sarauw: Herkules.
1886 zal. SDO Kolár, od 1896 jako JDO Kolár.
1886 Josef Jiří Kolár: Mravenci, spolkový Ples, Josefský večer, Josef Štolba: Vodní družstvo, F. F. Šamberk: Jen žádný sněm!, Roderich Benedix: Něžné příbuzenstvo.
1889 Lasislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Wassermann: Nepatrné prostředky, Josef Štolba: Závěť.

Desetiletí rozkvětu spojeno se jménem JUDr. Josefa Štolby (1879-1890 notářem v Nechanicích).
Ten hry nejen psal, ale i r., sám hrál a h. vychovával, zal. Městské divadlo v Radnici.
Na jeho hry přijížděli mj. Zeyer, Vrchlický, Stašek, Holub, Quis, Náprstek, Chittussi.

Provedení veselohry mé Vodní družstvo způsobilo v Nechanicích a v okolí, jak ostatně zcela přirozeno, velký rozruch. Celá řada občanů nechanických byla premiéře v Praze přítomna, a proto již druhého dne vykládáno ve všech místních hostincích, kdo vše jest ve veselohře zvěčněn a kterých momentů z jednání o skutečné vodní družstvo jest tam použito. A což teprve, když ochotníci veselohru s ohromným úspěchem při nabitých domech několikráte za sebou zahráli! Za každou figurou kusu hledány určité osobnosti, a nového materiálu vykládáno na všech stranách tolik, že by byl stačil k několika novým veselohrám. Josef Štolba: Z mých pamětí II., s. 331.

Josef Štolba, 1846-1930, český prozaik a dramatik.
Je autorem lokálních frašek a veseloher z maloměstského prostředí (Krejčí a švec, Vodní družstvo, Maloměstští diplomaté, Na letním bytě),
žánrových obrázků a satirických povídek (Polabí, Pro nic za nic) a libret (Tvrdé palice, pro A. Dvořáka).
Z cest po Evropě a Americe vznikly cestopisy a knihy cestopisných fejetonů (Na skandinávském severu, Za polární kruh, Za oceánem,
Ze západní Indie a Mexika, Ze slunných koutů Evropy).
Je autorem vzpomínkových knih (Z mých pamětí, Divadelní paběrky).
1890 Josef Štolba: Závěť, Ladislav Stroupežnický: Ravuggiollo, spolkový ples.
1891 nahrazuje Josefa Štolbu František Horáček.
1891 Haver Menhord: Romantické vrtochy, J. Vávra: Konkursy pana notáře, J. Vávra: velké panstvo,
1894 Jan Vávra: Nataša, A. Lokay: Známost z divadla, Eliška Pešková: Královna Natálie, Silvestr spolu s Hlaholem.
1895 Věneček,
1896 předsedou dramatického odboru Sokola Bohumil Vančura. Tímto krokem vzniká JDO.
1897 F. X. Svoboda: Směry života.

1905 D´Ennery a Common: Dva sirotci, Milionský bajazzo, J. K. Tyl: Lesní panna.
1906, 1907 - Jirásek: Lucerna, F. A. Šubert: Probuzenci, Otto Faster: Pražské švadlenky, Alois Jirásek: Lucerna.
1907 předsedou Ferdinand Hum.

1918 Alois Jirásek: Vojnarka.

1920 starostou K. Bok.
1922 JDO Kolár, člen ÚMDOČ.
1925 předsedou J. Truksa, režiséři František Novák a František Háva.

1930 Quido Maria Vyskočil: Slepci, Richard Havelka: Újezdské kasárny.
1931 Mrštíkové: Maryša.
1932 Richard Havelka: Hop, holčičky, do vodičky!.
1934 Josef Kubík: V tom domečku pod Emauzy, Mikulášská zábava.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Mikulášská zábava.

1940 J. Sadílek: Čechy krásné, Čechy mé.
1946 K 100. výročí narození J. Štolby, 60 let ÚMDOČ a 100 let od zal. OS, uspořádal Kolár sjezd Klicperova divadelního okrsku.
Součástí Na letním bytě, v přírodě, v r. Vacka, Staňka a Řešátka hráli členové ochotnických spolků Malšovice, Plotiště, Kukleny, Hradec Králové, Svobodné Dvory, Třebeš a Nechanice.
Silná politická reakce na nechanickou selskou jízdu 1947 (tradiční slavnost s div. prvky, sedláci na koních a ověnčených žebřiňácích, pořádala agrární strana a MJRD z Hradecka, snad protestovali proti Ďurišovu tzv. Hradeckému programu, který prohluboval pozemkovou reformu a připravoval združstevňování, slavnost rozpuštěna, zčásti rozehnána policií) se v 1. pol. 50. let projevila i útlumem ve společenském, a tím i v div. životě.

1955-1964 se hrálo na jevišti KD, významnou osobností byl režisér J. Ondráček.
1955-1959 4-5 inscenací ročně.
1955 Na letním bytě, Divá Bára,
1956 Zapadlí vlastenci,
1957 Lesní panna, Vassa Železnovová,
1958 Rodinná vojna, Oblaka,
1959 Peníze, Šest zamilovaných (Arbuzov),
1960 Kolébka (Jirásek),
1962 Babička,
1963 Slovanské nebe,
1964 Naši furianti (jh. J. Vojta),
1966 Lakomec (jh. St. Neuman).

Po 1966 bez činnosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obnovení ochotnického spolku
1. března 2012 se po 48leté pauze sešel obnovený ochotnický herecký spolek města Nechanic. Jedenáct nadšenců všech věkových skupin se rozhodlo vzkřísit tradici ochotnického spolku „Kolár“.
Z několika předvybraných her vyšla vítězně francouzská lechtivá komedie z prostředí plastické chirurgie autora L. Ruquira - „Uděláte mně to znova?“.
Následovaly dlouhé měsíce a stovky hodin tvrdé dřiny, ale i legrace. Kromě zkoušení bylo zapotřebí vymyslet a vytvořit scénu s co nejmenšími náklady, sehnat kostýmy a rekvizity. Velký dík patří všem, kteří nám nezištně přispěli, al už materiálně či radou nebo pomocí. Skvělou posilou týmu byla i šikovná vizážistka.
Po padesáti zkouškách jsme na premiéře 9. prosince mohli nechanickému publiku předvést výsledek našeho snažení. Přestože se před vyprodaným sálem všem ochotníkům trochu klepala kolena, diváci nás odměnili krásným předvánočním dárkem v podobě potlesku ve stoje. Nezbývá než doufat, že se naše herecké výkony budou dále rozvíjet, a že budeme moci přivítat nové členy do našich řad.
I. Matoušková a Z. Kramářová

Poděkování
Naše poděkování patří začínajícímu ochotnickému spolku z Nechanic. Děkujeme všem za divadelní představení a odvahu vstoupit na „prkna, co znamenají svět“. Poděkování patří všem hercům, ale i lidem, kteří se o ně starali v zákulisí: Zuzka Kramářová — režie, Karel Roll — osvětlovač a zvukař, Ilona Matoušková — nápověda a tvorba scény, Renata Klenotová — vizážistka. Byli jste úžasní, skvělí. O tom svědčil i potlesk na konci představení a květiny od spokojeného publika.
Přejeme mnoho dalších hereckých úspěchů a budeme se těšit na novou divadelní hru.Toto poděkování píšeme i za spoustu lidí, kteří přišli a podpořili Vás ve vašem úsilí.
L. Dvořáková a H. Kramářová
(Nechanice, Zpravodaj 12/12, s. 4. http://www.nechanice.cz/e_download.php?file=data/editor/10cs_16.pdf&original=Nech 12-12a.pdf)


9. prosince 2012 - premiera a první představení po obnovení činnosti - Laurent Ruquier: UDĚLÁTE MĚ TO ZNOVA?, r. Zuzana Kramářová.
Účast na KP Klicperovy divadelní dny, Sadská 2013 - čestné uznání za herecký výkon Daniela Nováková. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLII. Symposion 2013.

2014 - NOS – Nechanický Ochotnický Spolek, Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH, r. Zuzana Kramářová. Premiéra 23. března 2014. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Daniele Novákové za roli Ruth a Evě Lukášové za roli Madame Arcati.

2015 - NOS – Nechanický Ochotnický Spolek, Norman Robbins: HROBKA S VYHLÍDKOU, r. Zuzana Kramářová. Premiéra 15.3.2015. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Lucii Novákové za roli Anny Franklinové. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLIV. Symposion, Třebechovice.

2015 - Od 23. 6. 2015 jsme úředně registrovaný samostatný občanský spolek. I nadále jsme však rádi za podporu města Nechanice, které se snažíme zdatně reprezentovat. Další novinkou pro náš soubor byla účast na prvním intenzivním soustředění, které proběhlo na začátku července v lázních Velichovky i díky dotaci města. V letošní divadelní sezóně se intenzivně připravujeme na premiéru hry „Drcla loktem vo kredenc“, kterou 5. a 6. března 2016 završíme už 3. divadelní přehlídku ochotnických spolků v Nechanicích. Kromě toho jsme stihli přijmout pozvání k hostování na Hrádku u Nechanic (tam jsem si poprvé vyzkoušeli vystoupení „pod širákem“), do Smiřic a Lovčic. Nakonec jsme zahajovali divadelní přehlídku Symposion Třebechovice, kde pro nás jako překvapení připravili prohlídku Muzea betlémů. Všude nás čekalo výborné publikum. Všem spřáteleným ochotníků ještě jednou děkujeme za pozvání a skvělou péči.
Za NOS- Nechanický Ochotnický Spolek Zuzana Kramářová a Ilona Matoušková

2016 - Robert Vrba: DRCLA LOKTEM VO KREDENC, r. Zuzana Kramářová, premiéra 6. března 2016. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2017. ČU Zuzaně Kramářové za režii, Zdeňku Zemánkovi za herecký výkon v roli Lampase, Kateřině Novákové za herecký výkon v roli Sekretářky Zdeničky.

2017 - Jaroslav Koloděj: POSTEL PRO ANDĚLA, r. Zuzana Kramářová, premiéra 12. března 2017. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2018. • čestné uznání za herecký výkon Zdeňku Zemánkovi v roli Ludvíka Myslivečka, Lucii Novákové v roli Zvoníčka.

2018 - DIPLOMATI. Česká veselohra na motivy hry Josefa Štolby "Maloměstští diplomati", upravili: Jiří Turek, Pavel Šefčík, režie Zuzana Kramářová. Premiéra 11. 3. 2018, 1. repríza v červnu 2018 při oslavách 790 let od 1. písemné zmínky o Nechanicích.

2019 - Gabriel Vaszaryh: BUBLINKA, překlad Oldřich Nový, režie Zuzana Kramářová, premiéra 24. března 2019. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2019. ČU Nechanickému ochotnickému spolku NOS za výtvarné řešení inscenace hry Bublinka, za dramaturgický objev textu hry Gabriela Vaszaryho Bublinka, Evě Havranové za roli Lili.
Bibliografie:
FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 42–43.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.

Thalie 1897-8, č. 5, s. 39.
Divadlo, roč. 5, 1906, č. 3, 1907, č. 11, s. 264.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Kolár Nechanice
Časový rozsah: 1883-1964
Metráž: 0,20 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Protokoly schůzí 1884-1896,1896-1907,1907-1930, knihy oběžníků 1900-1942,inventář 1932, koresp.1883-1918, plakáty,programy,fotografie aj. přír.: stanovy 1884
Archivní pomůcky
ZIMMERMANN P.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ KOLÁR NECHANICE 1883-1964. Inventář, 1967, s. 4, ev. č. 62.
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Oběžník, 1900 - 1907, i. č. 1
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Kniha zápisů, 1907 -1930, i. č. 2
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907, i. č. 3
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1884 - 1896, i. č .4
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Kniha pozvánek, 1925 - 1933, i. č. 5
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Oběžník, 1933 - 1942, i. č. 6

Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 89

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, sg 30/224/1, JDO, 1894, 1896.
sg 30/224/116.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/202/1946, JDO Kolár.

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1884 - 1896
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1884 - 1896
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1884 - 1896
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Jednací protokol, 1896 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Kniha pozvánek, 1925 - 1933
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Kniha pozvánek, 1925 - 1933
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Kniha zápisů, 1907 - 1930
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Oběžník, 1900 - 1907
Nechanice, JDO Kolár / Sokol, Oběžník, 1933 - 1942
Nechanice, JDO, Babička 1962
Nechanice, JDO, Lakomec 1966
Nechanice, JDO, Nataša - plakát, 1894
Nechanice, Kolár,  inventář SOkA HK
Nechanice, Kolár, dějiny dle SOkA HK 1
Nechanice, Kolár, dějiny dle SOkA HK 2
Nechanice, Kolár, fond SOkA HK
Nechanice, Nechanický ochotnický spolek, Uděláte mě to znova?, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2013
Nechanice, NOS, Bublinka, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Nechanice, NOS, Bublinka, KP Miletínské divadelní jaro 2019


Mapa působení souboru - SDO Kolár / JDO / NOS - Nechanický Ochotnický Spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nechanice, JDO, Babička 1962
Nechanice, JDO, Lakomec 1966
Nechanice, Nechanický ochotnický spolek, Uděláte mě to znova?, KP Klicperovy divadelní dny Sadská 2013
Nechanice, NOS, Bublinka, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Nechanice, NOS, Bublinka, KP Miletínské divadelní jaro 2019