Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kroužek divadelních ochotníků / Tyl, spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1918
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 1950
1918 (26. prosince) hráli místní ochotníci pod názvem Kroužek divadelních ochotníků:
Petr Max Maloch: Černé oči.
Výtěžek z představení byl určen na podporu válečných vdov a sirotků.

Předseda (jednatel) kroužku byl patrně Jan Marek.

1918–1942 sehráli 85 představení v Rohozné a okolí.

1919 předseda Kroužku doložen Václav Bartoška, jednatel Jaroslav Cápek, dále jednali Jan Dedera a Matěj Rod.

1919 – Josef Skružný: Románek na horách.

Do 1920 sehráli dalších 5 představení.

1920 v říjnu byl ustaven Spolek divadelních ochotníků Tyl.
Prvním zvoleným předsedou tohoto spolku se stal Matěj Rod (čp. 110), místopředsedou Jan Dedera (čp. 77) a jednatelem František Bišof.

Uváděli 1–2 představení ročně, hráli v přírodě, na školním cvičišti a za Fořtovnou, později v sále hostince čp. 11, často jezdili na zájezdy do okolí.

1920 – Adolf Bogner: Magdalena; Adolf Bogner: Černé jezero; František Židlický: Pýcha předchází pád (Kletba mamonu); podle Svatopluka Čecha: Lešetínský kovář.

1921 předseda Matěj Rod, jednatel František Bišof, režisér Josef Bezděkovský.
1921 – Jan Poláček: Trestanci na Špilberku aneb Revírník Anton; Adolf Bogner: Martin pytlák; Adolf Bogner: Michal comp. Matěj; Franz Nissel: Čarodějka aneb Láska tulákova, režie Josef Bezděkovský; Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě; Antonín Svoboda: Martin Chlubil.

1922 předseda a režisér Matěj Rod, jednatel František Bišof, spolek člen ÚMDOČ.
1922 – Adolf Bogner: Michal a Matěj zeměbranci; František Xaver Svoboda: Poslední muž, režie Matěj Rod; Adolf Bogner: Úděl sirotka; Adolf Bogner: Dcera markytánova; F. J. Kubera: Díra v kabátě; F. J. Kubera: Zatmění slunce.

1923 předseda František Hron, jednatel Matěj Rod, režisér Josef Bezděkovský.
1923 – Adolf Bogner: Za vlast; Karel Fořt: Z českých mlýnů, režie Matěj Rod; Adolf Bogner: Jidáš nebo Odplata za zradu, režie Matěj Rod; Ludwig Anzengruber: Sedlák křivopřísežník, režie Josef Bezděkovský.

1924 předseda spolku František Růna, režisér František Brousil.
1924 – Rudolf Robl: Srdce; Karel Fořt: Kletba mamonu; František Bohuslav: V mládeneckém pokoji; Jaromír Hořejš: Studentské drama; Silvestrovský večer.

1925 předseda František Růna, režisér František Brousil, spolek členem ÚMDOČ.
1925 – Rudolf Mařík: Honba za nevěstou; Josef Skružný: Podvodnice; Vojtěška Baldessari Plumlovská: Honza v zakletém zámku; Antonín Šíma: Vánoční stromek.

1926 předseda František Růna, jednatel František Podařil a František Brousil, režie František Růna a Matěj Rod.
1926 – Rudolf Kneisel: Chudý písničkář; Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy; Alois Jirásek: Otec; Karel Fořt: Pepinčina první láska.

1927 předseda František Podařil, režisérka Otýlie Brousilová.
1927 – Alois Koldinský: Hraběnka z podskalí; Věneček; Karolína Světlá: Kříž u potoka; Emmerich Alois Hruška: Slepec; Pozdní host; Adolf Bogner: Cikánčina pomsta; Václav Leopold Moser: Na dušičky aneb Modlitba na hřbitově.

1928 předseda František Podařil, režisér František Růna.
1928 – Adolf Bogner: Pytlákova žena; Adolf Bogner: Michal a Matěj – otcové; Bedřich Čurda-Lipovský: Převrat; Eliška Pešková: Černý kříž v lese.

1929 předseda František Hron, jednatel František Lisa, režisér František Růna.
1929 – Jan Kouba: Když děla zahřmí, prapor zavlaje; Václav Buben: Pro rodné lány; Josef John: Dvanácté přikázání; Adolf Bogner: Dořino štěstí; Fráňa Francl: Dva kohouti; Josef Skružný: To byla noc.

1930 předseda František Hron, režisér Josef Bartoška.
1930 – František Valoušek: Srdce a peníze.

1931 předseda František Lisa, režisér Josef Bartoška.
1931 – Antonín Šíma: Nezvedená Lída (Dítě lesa); Josef Ladislav Turnovský: Staří blázni; Karel Želenský: U Dušánků.

1932 předseda František Lisa nebo František Švejda (?).
1932 – Václav Stěžerský: Dražba na nevěstu; Jan Kouba: Když děla zahřmí, prapor zavlaje.

1933 předseda František Švejda.
1933 – Václav Vrána: Vesnický furiant.

1934 předseda Karel Doležal, režisér Josef Bartoška.
1934 – Václav Buben: Pro rodné lány.

1936 předseda Jaroslav Cápek, režisér Václav Bartoška.
1936 – Josef Mikšíček: Golgota; Miloš Šimáček: Tajná láska.

1937 předseda Jaroslav Cápek, režisér Václav Bartoška, soubor v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 – František Cimler: Rozmysli si, Mařenko (Kmotr Šmodrcha); Miloš Šimáček: Oči černé, oči věrné (Hanko černá, buď mi věrná); František Gustav Vacek: Poslední od Zborova; Alois Jirásek: Lucerna.

1938 předseda Jaroslav Vácha, jednatel Václav Bartoška, režisér Václav Lisa, 40 členů spolku, vlastní jeviště, 5 představení.

1939 předseda Václav Bartoška, jednatelé František Lisa a Jaroslav Cápek, režiséři Jan Vácha a Josef Bartoška.
1939 – Jiří Hora: Dva bratři; Tomáš Brázda: Na staré hospodě straší; Matěj Rákos: Co je láska bez hubiček.

1940 předseda spolku Václav Bartoška, jednatelé Jan Vácha a Jaroslav Cápek, režisér Václav Bartoška.
1940 – Božena Rajská Smolíková: Zlatý liják; Václav Vrána: Se srdcem těžko hrát; Ruda Mařík: Mařenku si neber; Alois Jirásek: Vojnarka; Miloš Šimáček: Tajná láska ta nás trápí.

1941 předseda Jan Vácha, režisér Václav Bartoška.
1941 – František Cimler: Kříž u potoka; Richard Branald: Selská čest; Richard Branald: Česká maminka.

1942 předseda Jan Vácha, jednatel František Bezděkovský, režisér Josef Policar.
1942 – Václav Bárta: Prach a broky; Richard Branald: Česká maminka; František Lašek-Lukovič: Osiřelo dítě; František Sokol-Tůma: Pasekáři; Jiří Hora: Bártova pomsta.

1943 předseda Jan Vácha, režisér Josef Policar.
1943 – Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša.

1944 předseda Jan Vácha.

1944–1950 v dochovaných dokumentech zaznamenána pouze 4 představení.

1949 předseda František Jiroušek, režisér Karel Podhorský.
1949 – Karel Vik, Josef Houžvic: Čáp, režie Karel Podhorský; Josef Kajetán Tyl: Pražský flamendr.

1950 předseda Josef Policar.
1950 – Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk.

Kromě divadla byl spolek byl aktivní i při dalších společenských událostech, např. při dožínkových slavnostech aj.
Bibliografie:
RŮNA, Jonáš: Historie ochotnického divadla v Rohozné u Jihlavy. 2019.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.
Archivy:
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i.č. 186–193, č. knihy 166.
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949, i.č. 1073, ka 675.
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950, i.č. 1073, ka 675.
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730.
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 732.
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno.
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315.
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808.
Pelhřimov, JDO Proseč - Obořiště, i.č. 1011, ka 548.
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130.
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1940, i.č. 131, číslo knihy 131.
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1941, i.č. 132, číslo knihy 132.
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 330.

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1916-1920, i. č. 374/1446/1920, SDO československých Tyl.

Související Organizace

Související Obrázky

Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1939
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1936
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1921
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1922
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1923
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1924
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1925
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930 - 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1942
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled předsedů spolků v obcích, 1940
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Bártova pomsta, 1942
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Česká maminka, 1941
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Dožínková slavnost, 1939
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Dva bratři, 1939
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Kříž u potoka, 1941
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Kříž u potoka, 1941
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Lucerna, 1937
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Mařenku si neber, 1940
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Na staré hospodě straší - Co je láska bez hubiček, 1939
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Oči černé, oči věrné, 1937
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Osiřelo dítě, 1942
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Osiřelo dítě, 1942
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Pasekáři, 1942
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Pasekáři, 1942
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Poslední od Zborova, 1937
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Prach a broky, 1942
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Rozmysli si, Mařenko, 1937
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Se srdcem těžko hrát, 1940
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Selská čest, 1941
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Tajná láska ta mne trápí, 1940
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Vojnarka, 1940
Rohozná, Spolek divadelních ochotníků, Zlatý liják, 1940
Rohozná, Tyl, Čarodějka, 1921
Rohozná, Tyl, Černé jezero, 1920
Rohozná, Tyl, Černé oči, 1918
Rohozná, Tyl, Černý kříž v lese, 1928
Rohozná, Tyl, Chudý písničkář, 1926
Rohozná, Tyl, Cikánčina pomsta, 1927
Rohozná, Tyl, Díra v kabátě - Zatmění slunce, 1922
Rohozná, Tyl, Dořino štěstí, 1929
Rohozná, Tyl, Dražba na nevěstu, 1932
Rohozná, Tyl, Dva kohouti, 1929
Rohozná, Tyl, Dvanácté přikázání, 1929
Rohozná, Tyl, Honba za nevěstou, 1925
Rohozná, Tyl, Hraběnka z podskalí, 1927
Rohozná, Tyl, Jidáš, 1923
Rohozná, Tyl, Když děla zahřmí, prapor zavlaje, 1929
Rohozná, Tyl, Kletba mamonu, 1924
Rohozná, Tyl, Kříž u potoka, 1927
Rohozná, Tyl, Lešetínský kovář, 1919
Rohozná, Tyl, Magdalena, 1920
Rohozná, Tyl, Martin Chlubil, 1921
Rohozná, Tyl, Martin pytlák, 1921
Rohozná, Tyl, Michal a Matěj - otcové, 1928
Rohozná, Tyl, Michal a Matěj zeměbranci, 1922
Rohozná, Tyl, Michal comp. Matěj, 1921
Rohozná, Tyl, Mlynář a jeho dítě, 1921
Rohozná, Tyl, Na dušičky, 1927
Rohozná, Tyl, Nezvedená Lída, 1931
Rohozná, Tyl, omezení v používání názvů, 1940
Rohozná, Tyl, Otec, 1926
Rohozná, Tyl, oznámení o funkcionářích spolku, 1942
Rohozná, Tyl, oznámení o registraci, 1920
Rohozná, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1920
Rohozná, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1936
Rohozná, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1938
Rohozná, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1939
Rohozná, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1939
Rohozná, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1939
Rohozná, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1940
Rohozná, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1940
Rohozná, Tyl, oznámení o valné hromadě, 1942
Rohozná, Tyl, oznámení o vyřazení závadných divadelních knížek, 1940
Rohozná, Tyl, oznámení o vyřazení závadných knížek, 1940
Rohozná, Tyl, Pepinčina první láska, 1926
Rohozná, Tyl, Podvodnice, 1925
Rohozná, Tyl, policejní dohled nad valnou hromadou, 1939
Rohozná, Tyl, Poslední muž, 1922
Rohozná, Tyl, Převrat, 1928
Rohozná, Tyl, Pro rodné lány, 1929
Rohozná, Tyl, Pýcha předchází pád, 1920
Rohozná, Tyl, Pytlákova žena, 1928
Rohozná, Tyl, Románek na horách, 1919
Rohozná, Tyl, Sedlák křivopřísežník, 1923
Rohozná, Tyl, Silvestrovský večer, 1924
Rohozná, Tyl, Slepec, Pozdní host, 1927
Rohozná, Tyl, spolkové stanovy, 1920
Rohozná, Tyl, spolkové stanovy, 1920
Rohozná, Tyl, spolkové stanovy, 1939
Rohozná, Tyl, spolkové stanovy, 1939
Rohozná, Tyl, Srdce a peníze, 1930
Rohozná, Tyl, Srdce, 1924
Rohozná, Tyl, Staří blázni, 1931
Rohozná, Tyl, Studentské drama, 1924
Rohozná, Tyl, Taneční zábava, 1925
Rohozná, Tyl, To byla noc, 1929
Rohozná, Tyl, Trestanci na Špilberku, 1921
Rohozná, Tyl, U Dušánků, 1931
Rohozná, Tyl, Úděl sirotka, 1922
Rohozná, Tyl, upozornění okresního úřadu, 1937
Rohozná, Tyl, V mládeneckém pokoji, 1924
Rohozná, Tyl, Vánoční stromek, 1925
Rohozná, Tyl, Věneček, 1927
Rohozná, Tyl, Vesnický furiant, 1933
Rohozná, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1936
Rohozná, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Rohozná, Tyl, volba funkcionářů na valné hromadě, 1939
Rohozná, Tyl, volby funkcionářů na valné hromadě, 1942
Rohozná, Tyl, volby funkcionářů na valné hromadě, 1944
Rohozná, Tyl, vyjádření starosty obce k činnosti divadelního spolku, 1922
Rohozná, Tyl, výslech předsedy spolku, 1922
Rohozná, Tyl, Z českých mlýnů, 1923
Rohozná, Tyl, Za vlast, 1923
Rohozná, Tyl, zákaz používání názvů a oprava stanov spolku, 1940
Rohozná, Tyl, zákaz používání názvů, 1940
Rohozná, Tyl,oznámení o valné hromadě, 1937
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních souborů, 1943
Ústrašín, Křelovice, Lipice, Pelhřimov, Rohozná, Červená Řečice, Vlásenice-Drbohlavy, Dolní Cerekev, Cejle, přehled divadelních spolků, 1943


Mapa působení souboru - Kroužek divadelních ochotníků / Tyl, spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':