Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rohozná, o. Jihlava

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jihlava
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1899
(dříve patrně okres Pelhřimov)

1918 hrál Kroužek jinochů a dívek.

Od 1918 také zaznamenána činnost Kroužku divadelních ochotníků – není zřejmé, zda to nebyla tatáž skupina ochotníků.
1920 z něj byl ustaven a povolen Spolek divadelních ochotníků československých Tyl, činný do 1950.

1925 a 1933 byla zaznamenána představení žáků Obecné školy.

1927 Sokol.

1930 Republikánský dorost.

1930–1936 hrála Skupina katolické mládeže.

1942 Mládež Národního souručenství.

1950 Československý svaz mládeže uvedl dvě představení.

1951 jedno představení uvedla Pionýrská organizace.

Všechny spolky dohromady sehrály v letech 1918 až 1950 celkem 111 divadelních
představení.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 396–397.

RŮNA, Jonáš: Historie ochotnického divadla v Rohozné u Jihlavy. 2019.

VENKRBEC, František: Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001, 1 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.
Archivy:
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1949, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1950, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1951, i.č. 1073, ka 675
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 732
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1137, ka 808
Pelhřimov, JDO Proseč - Obořiště, i.č. 1011, ka 548
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1939, i.č. 130, číslo knihy 130
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1940, i.č. 131, číslo knihy 131
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1941, i.č. 132, číslo knihy 132
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 330

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1916-1920, i. č. 374/1446/1920, SDO československých Tyl.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Rohozná, o. Jihlava

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':