Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek div. ochotníků / Osvětová beseda / Okres. dům osvěty / Městské kultur. středisko

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1928
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1992
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
1928 založen Spolek divadelních ochotníků (SDO).

Spolek působil v tehdejším starém prachatickém divadle.
Spoluzakladatelé: J. Smrčka a K. K. Wolf. Režiséři: F. Pinc, E. Vácha, V. Churaň.
Bylo rozhodnuto hrát jednou měsíčně, ve čtvrtek.
Vybraní autoři her: Alois Jirásek, Josef Kajetán Tyl, František Ferdinand Šamberk, Julius Zeyer, František Langer, Gabriela Preissová, Karel Čapek, Olga Scheinpflugová, Moliѐre, Nikolaj V. Gogol, Bayard Veiller a j.

1929 zahájili činnost hrou Jana Patrného: Muži nestárnou. Hrálo se v městském divadle.
Další repertoár – Jan Neruda: Prodaná láska, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, Alois Jirásek: Lucerna, Bayard Veiller: Jest Mary Duganová vina?, Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, Nikolaj V. Gogol: Ženitba, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída č. 27, Milan Svoboda: U Butteauů, Alois Jirásek: Kolébka.
1930 – celkem 9 her v 10 představeních doma i v okolí.
1931 – 10 her ve 14 představeních, mj. Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, Alois Jirásek: M. D. Rettigová.
1932 – 12 her v 18 představeních atd.

V následujících letech obdobná aktivita, repertoár spíše tradiční, tehdy obvyklý. Spolek měl největší činnost ze spolků Zeyerova okrsku, repertoár čítal nejvíc titulů, kvalitních, většinou původních.

1932 členka spolku E. Hojdarová vystoupila v představení Jiráskova Jana Husa výběrového souboru ÚMDOČ na 2. Jiráskově Hronově.
1933 – Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic. Režie A. Vlk, scéna V. Churaň.
1934 – Josef Štolba: Na letním bytě. J. h. účinkovali Jenda Liška a St. Severa z Prahy. Hrálo se na nádvoří pensionu Blanice u Husince.
1936 – Otto Minařík: Údolí míru. Hráli ve dvoraně Umělecké besedy v Praze.
1937 – František A. Šubert: Jan Výrava, ochotníci hráli v přírodě Na Výrovčici.

1937 SDO členem hraničářského odboru ÚMDOČ.
1938-16. 5. v předvečer mobilizace – Karel Čapek: Matka. Na domácím jevišti a v Netolicích jako poslední představení.

1946 obnovení ochotnického divadla,
první představení – Alois Jirásek: Lucerna,
poté František Langer: Velbloud uchem jehly, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, František X. Svoboda: Poslední muž.
1947 – Karel Poláček: Otec svého syna, Zdeněk Němeček: Rukopis času, Bohumír Polách: Vrah jsem já, Olga Scheinpflugová: Okénko, Jindra Zoder: Mrzák.
Podobný repertoár uváděli až do havarijního uzavření sálu 1949.

1951 likvidace spolku, krátce ještě hráli jako divadelní soubor Osvětové besedy.
1952 – Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně.
Poté pauza do 1955.

1955 založen Kroužek divadelních ochotníků Osvětové besedy, které divadlo patřilo.

1958 první(?) představení – František Pavlíček: Černá vlajka,
poté Oldřich Daněk: Steelfordův objev, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti (účast na II. kulturním festivalu Na zlaté stezce Prachatice).

1960 – Afanasij D. Salynskij: Krutá maska, účast na kraj. přehlídce v Táboře.

1959–1969 rozvoj činnosti podpořen mj. organizováním seminářů a školení pro dramaturgy, režiséry a herce pod vedením profesionálů.

Od pol. 60. let 20. stol. v repertoáru současná dramatika, např. Peter Karvaš, Oldřich Daněk, Vojtěch Cach;
klasické drama a pokusy o MJF (malé jevištní formy), např. Ivan Vyskočil a Jiří Suchý: Faust, Markéta, služka a já.
Soubor spolupracoval s Orchestrálním sdružením, mj. na představení hry Miloše Gerstnera: Ďábelské klíče, účast na přehlídce v Táboře.
Vzrůstající aktivita ochotníků přerušena novými úpravami divadla.

Od 1967 působili jako Studio Okresního domu osvěty.

1967 – John Patrick: Vrahové a slečna Opala. 1. místo ve 2. ročníku Štítu města Prachatic.
1968 – Leonhard Huizinga: Žádné zprávy od táty.

1969 se "Studio" stalo základem nově vzniklého Divadelního souboru Městského kulturního střediska.

1969–1975 repertoár i úspěšnou účast na přehlídkách ovlivnila spolupráce s režisérem Malého divadla v Českých Budějovicích Antonínem Baštou.
1972 – Tobis, Špilar, Mírovský, Rohan / hud. Jára Beneš: Na tý louce zelený (opereta).

1973–1981 rekonstrukce divadla, soubor dostal od města neobývaný byt jako zkušebnu, klubovnu a sklad kostýmů, generálky a premiéry probíhaly na venkovských jevištích v okolí. Přesto to bylo umělecky úspěšné období.

1976 – Karel Čapek: Věc Makropulos, r. Evžen Stříbrský. Účast na KP divadelní klasiky Žebrák, účast na přehlídce v Jablonci nad Nisou, účast na JH. Účast na 14. Spišské Nové Vsi 1977.
1978 – Grigorij I. Gorin: Zapomeňte na Hérostrata, účast na KP Prachatice.
1979 – Maxim Gorkij: Na dně. Režie J. Němeček, držitel Poháru A. P. Čechova 1979. Účast na Div. Třeboni, VII. Svitavách a JH.

1980 – Leonid N. Andrejev: Ten, který dostává políčky. Účast na přehlídce Krnov, 24. Divadelní máj, VIII. Svitavy.
1982 – Hans Christian Andersen: Křesadlo. Účast na Přehlídce venkovských div. souborů Dub'82.
1983 – Jiří Šotola: Cesta Karla IV. do Francie a zpět.
1984 – Oldřich Daněk: Zpráva o chirurgii města N, r. Jiří Zikmund. Účast na KP a JH. Účast na KP Želečský div. podzim.
1985 – Oldřich Daněk: Válka vypukne po přestávce, r. Jiří Zikmund, scéna Jiří Slad, přehl. Divadelní Třeboň.
1985 – Carlo Goldoni: Poprask na laguně. Účast na KP Želečský div. podzim.
1987 – Grigorij I. Gorin: Thyl Ulenspiegel, režie Josef Němeček, účast na JH.

1988 Městský divadelní soubor – činoherní soubor Městského kulturního střediska Prachatice,
vedoucí Vladimíra Šípová (Magda Jadviščoková, Josef Němeček).

1989 – Oldřich Daněk: Steelfordův objev. Režie Evžen Stříbrský, scéna V. Kunešová, účast v Meziokresní přehlídce amatérských div. souborů okresů Prachatice a Český Krumlov, konané v Loučovicích.

1991 – Antonín Procházka: Klíče na neděli, r. scéna i výběr scénické hudby Jiří Zikmund. Účast na KP Volyňské divadelní jaro.
1992 – Johan N. Nestroy: Zlý duch Lumpaciavagabundus aneb Ludrácký trojlístek. Účast na KP Volyňské divadelní jaro – cena.

1992 na činnost tohoto souboru navázal Šumavský ochotnický spolek – ŠOS (viz).
Bibliografie:
GOTTWALD, T.: Raport o Volyňském divadelním jaru 91. Amatérská scéna 1991, č. 8, s. 8–9.

HRANIČÁŘSKÝ odbor ÚMDOČ. Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 3, s. 45.

KŘÍŽ, Marcel, MAREŠ, Prokop: Divadlo Želeč 1911–1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku a MNV, s. 27.

POŠÍVAL, Z., ZBOŘIL, M.: Jihočeská přehlídka. Amatérská scéna 1979, č. 6, s. 3–4.

STŘÍBRSKÝ, Evžen: Prachatická zamyšlení. Amatérská scéna 1983, č. 6, s. 11.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Po roce opět ve Volyni. Amatérská scéna 1992, č. 8, s. 16.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 73. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1932, s. 31.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2721/1928, SDO (zal.).

Prachatice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Prachatice.
Časový rozsah: 1925–1964.
Metráž: 0,42 bm (z toho nic není zpracováno).
Tematický popis: Fond tvoří pamětní kniha z let 1927–1938, dvě knihy zápisů z let 1928–1935, 1946–1949, hlavní knihu z let 1929–1933, pokladní knihy z let 1928–1949, alba z let 1925–1960 a spisový materiál z let 1930–1964.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Dub, kronika obce 1966–1985, snímek 104,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kiodt&menu=3&id=170&page=17

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

49. JH, Prachatice, DS Městského kulturního střediska, Na dně, 1979
49. JH, Prachatice, DS Městského kulturního střediska, Na dně, 1979
57. JH, Prachatice, DS Městského kulturního střediska, Thyl Ulenspiegel, 1987
57. JH, Prachatice, DS Městského kulturního střediska, Thyl Ulenspiegel, 1987
Chlumany, OÚ, Kronika divadelních ochotníků MNV a JZD 1978–1989
Chlumany, OÚ, Kronika divadelních ochotníků MNV a JZD 1978–1989
Prachatice,  DS Městského kulturního střediska, Věc Makropulos,1976
Prachatice, DS Městského kultur. střediska, Thyl Ulenspiegel, JH 1987
Prachatice, DS Městského kulturního střediska, Věc Makropulos, 1976
Prachatice, DS Městského kulturního střediska, Věc Makropulos, 1976
Prachatice, DS Městského kulturního střediska, Věc Makropulos, 1976
Prachatice, SDO, Václav Hrobčický z Hrobčic, plakát, 1933
Třeboň, Divadelní Třeboň, program, 1985


Mapa působení souboru - Spolek div. ochotníků / Osvětová beseda / Okres. dům osvěty / Městské kultur. středisko

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třeboň, Divadelní Třeboň, program, 1985
Prachatice, SDO, Václav Hrobčický z Hrobčic, plakát, 1933
Prachatice,  DS Městského kulturního střediska, Věc Makropulos,1976
Prachatice, DS Městského kulturního střediska, Věc Makropulos, 1976
Prachatice, DS Městského kultur. střediska, Thyl Ulenspiegel, JH 1987


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.