Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Průboj, SDO / DS Kulturního domu / Divadelní spolek

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 191x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
Před 1. svět. válkou v obci existoval Spolek divadelních ochotníků (viz obrázky).
Není zřejmé, zda tento ochotnický spolek byl už v té době samostatný nebo součástí Besedy (viz), ale po 1. svět. válce už v Chodouni byly spolky dva (Beseda a SDO) a na některých hrách spolupracovaly.

Uv. např. Z českých mlýnů, Chudý písničkář, Antonín Řehoř-Hýskovský: Drama otroků, Kráska ze Šumavy, režijní vedení Karel Štětka.

"...Kronika souboru při­pomíná, že již v roce 1918 tu působily dva soubory a sice Ochotnický spolek a Beseda, které měly své scény v hostinci Na Zavadilce a U Čápů."
(z článku F. Rambouského na webových str. obce)

Spolek div. ochotníků potom hrál v hostinci Prostřední. Tehdejší hostinský Abrhám vycházel prý účinkujícím všemožně vstříc.
Soubor později (1930?) přijal nový název Průboj. Pod režijním vedením F. Šilhavého, K. Červenky a V. Jakoubka zde byly uvedeny např. hry Kříž u potoka, Ukradená hubička, Vdavky panny Serafinky, Lupen pupen, C. K. Polní maršálek, Podskalák, Vlaštovička, Zapadlý zvoneček - převážně zábavní repertoár.
Také Muzikantská Liduška (dle Hálkovy prózy) v režii Emila Bezuchy, který ve spolku poté hrál a režíroval skoro 40 let.

Po 1945 soubor pokračoval v činnosti U Čápů.

1945 Jirásek: Kolébka, sehrána v přírodě - tím začala téměř 30-ti letá nepřetržitá éra ochotnického divadla v Chodouni.
V režii představení se střídali Emil Bezucha, Zdeněk Červený a Jaroslav Červenka, kteří spolu s Václavem Hájkem a Miroslavem Čampulkou měli největší zásluhy na renesanci chodouňského ochotnického divadla.
Přičiněním Václava Hájka získal soubor od Národního divadla levně mnoho pěkných kostýmů, paruk a jiných rekvizit a vytvořil si tak hmotnou základnu pro další činnost.

1958 uvedena Rodinná vojna, ale v druhé polovině 50. let stagnace.
1961 obnovení činnosti.
1964 Vojnarka.
1965 otevření Kulturního domu Chodouň, uvedena Jiráskova Lucerna.
Do Chodouně byla přenesena také ochotnická činnost ze Zdic. Soubor kulturního domu si svojí úrovní získal mnoho příznivců. Účastnil se přehlídek, jezdil na zájezdy, hrál i pro děti.
Ze starších ochotníků zde působili Jarmila Šilhavá, Anežka Červenková, Václav Sklenář, nově přibyli Miloslav Tůma, Marie Vejvodová a spousta dalších.
1966 A. Jirásek: Na dvoře vévodském, hráno v přírodě, mj. účinkovali manželé Frýdlovi, Jiřina Pécová/Vágnerová, Josef Bradáč, Lud. Novotná/Lukášová.
Následovaly hry: Štechovo Třetí zvonění, Šamberkův a Hašlerův Podskalák.

1968 v červnu sehráli na místní návsi Stroupežnického Naše furianty. S tímto divácky vděčným představením se zúčastnili také Sládkova Zbiroha.
Soubor posílila mladá generace, mj. Irena Vydrová, Josef Kotchera, Zd. Šmídová.

V repertoáru nechyběly pohádky pro děti.
1970 O Honzovi a princezně zlatovlásce (Beneš), Z českých mlýnů (Fořt), rež. Zd. Červený.
1971 Jak se stal Rumcajs loupežníkem (Čtvrtek), rež. V. Hájek; C. k. polní maršálek (Longen), rež. Červený.

V 70. letech patrně největší rozmach. Obnovena tradice lidových masopustů.
Mezi nejzdařilejší představení 70. let patří historické hry Krumlovská romance a zejména Zuzana Vojířová, v níž obdiv diváků patřil představitelům hlavních rolí - Jasně Pecharové a Františku Dočkalovi.
V těchto letech získal soubor zdatné posily ze Zdic příchodem manželů Dočkalových. Novými členy souboru se stali také Jan Perlinger, Jiří Růžička a F. Rambouský.
Následovaly hry – Jan Tureček-Jizerský: Muziky, muziky, Z českých mlýnů, Každý něco pro vlast, Úsměvy a kordy, Paličova dcera a opět po 14 letech Kolébka.
1976 při příležitosti 15. výročí obnovení činnosti se v Chodouni konal pestrý večer, v němž na jevišti opět ožily postavy z her nastudovaných v přechozích letech.
1978 - v březnu - opustil řady místních ochotníků nestor souboru Emil Bezucha, dlouholetý režisér a výtvarník scény.

1980 - Lucerna, režie Jarmila Dočkalová, účast na Erbenově Žebráku a na div. přehlídce v Chaloupkách.
1982 - k 80. narozeninám místního rodáka Jos. Poncara Česká polka (V. Válek), režie J. Dočkalová, hudební doprovod Fr. Rambouský st.
1983 - Čechy krásné, Čechy mé - text J. Sadílek, hudba Břet. Diviš, skladatelem ústřední písně J. L. Zvonař, hudební teoretik, skladatel a pedagog, rodák z nedalekého Kublova - k Roku české hudby. Hráno 4x.
1984 - J. N. Štěpánek: Pivovar v Sojkově.
1985 - Muzikantská Liduška, nezapomenutelná díky pěveckému umu hlavní představitelky - Jitky Jůdové, ale i ostatních účinkujících, především Josefa Bradáče, Dany Hudcové, Bedřicha Paura mladšího aj. Hráno 2x.

Repertoár 1970-1987 podrobněji viz texty.

1989 - DS Chodouň při KaSS Zdice, Balda, Šafránek: Muzikantská Liduška. Účast na OP amatérských divadelních souborů, Broumy.

1987-1991 soubor nepracoval.
1994 na jaře pohádka - D. Syslová: Soví princezny, režie J. Dočkalová,1994 o Vánocích O ševci Ondrovi a komtese Julince, režie Eva Hurcíková. Před tím ještě hry podle B. Němcové Divá Bára a Sůl nad zlato.
1996 M. Švandrlík: Honorace z pastoušky, pohádka Krakonošovy dary.
1997 V. Štech: Třetí zvonění, režie J. Dočkalová, účast na Erbenově Žebráku.
1997 rekonstrukce pohostinství, proto přestěhován sklad kostýmů do části objektu skladu kulis.

Připravována hra G. Zapolské Morálka paní Dulské. V reakci na malý zájem účinkujících o tuto hru a časté absence na zkouškách, opustila režii dlouholetá členka souboru a výborná režisérka Jarmila Dočkalová.
I v následujících letech problémy s počtem členů, proto zaměření na hry s malým obsazením, především pohádky.
Pohádky Vodník Mařenka a Ženich pro čertici, režírovala Eva Hurcíková.

2000 ochotníci obnovili oslavy konce Masopustu, který měl v Chodouni vždy velkou tradici.
V režii Evy Hurcíkové nacvičili komedii V. Holáska Nepožádáš o manželku bližního svého, na Velikonoce 2000 úspěšná premiéra v místním KD, na podzim opět po třech letech účast na Erbenově Žebráku. Účinkovali: Bedřich Paur, Dan Varnuška, Vendulka Čepelová, Marie Paurová, F. Rambouský, J. Křivanec, Stáňa Hrudková, Miluška Dolenská, Kája Boháč a Jindra Hříbal.

2001 ryze ženským představením byla pohádka Vl. Čorta Kopretinka, v níž se představily Eva Hurcíková, Stáňa Hrudková, V. Čepelová, L. Křivancová, A. Jirkovská.
2002 povodně na Berounce v okolí Chodouně,
pohádka O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku byla určena především školním dětem.

Poté útlum činnosti souboru.

2008 - v květnu náhle umřela významná dlouholetá členka souboru paní Ludmila Lukášová. Více jak 40 let působila na prknech chodouňského divadla.

"Na podzim roku 2010 se po téměř desetileté odmlce schází skupinka divadelních nadšenců, aby po této dlouhé pauze navázali na tradici ochotnického divadla v Chodouni a nacvičují komorní komedii. Předpokládaný termín premiéry této hry je duben letošního roku. Věřme a přejme si, že se ochotnické divadlo v Chodouni opět stane trvalou součástí společenského a kulturního života obce."
(z webových stránek obce 2011)

2011 - 23. 4. - premiéra hry maďarského autora L. Nadásiho: Moje žena se zbláznila. Rež. Eva Hurcíková. Uvedeno 2x.
"Obě představení měla mimořádný úspěch u diváků, sál místního Obecního domu byl zcela zaplněn150 a následně dokonce 180 diváky."
(F. Rambouský)

2012 - Jaroslav Koloděj: Postel pro anděla, režie Eva Hurcíková, úžasný výkon předvedl Jiří Křivanec v hlavní roli, úspěšná komedie měla několik repríz.

2013 - podzim - Jiří Cízler Brejle, komedie - režie Vadimír Vajdl s Evou Hurcíkovou.

2014 - se opět scházeli všichni členové souboru, na podzim připravili komedii Marca Camolettiho Na správné adrese.

2018 - Z. Hovorka: Dramošlapky aneb repete hoši, r. Eva Hurcíková. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš.
Bibliografie:
ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Erbenův Žebrák 1980. Amatérská scéna 1980, č. 12, s. 4-6.

HISTORIE ochotnického divadla na Berounsku. Red. Josef Mencl. Beroun, OKS 1989, s. 12.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 289.

NA CO navazují ochotníci v Chodouni. Podepsáno hs. AS 1984, č. 11, s. 6-7. kART.

RAMBOUSKÝ, František: Ochotnické divadlo v Chodouni (historie) - http://www.chodoun.cz/urad/spolky/divadelni-soubor.html - 16. 8. 2011.

RAMBOUSKÝ, František: Informace pro DČAD. 2011, PC kART.

WEBOVÉ stránky obce - spolky - divadelní soubor:
http://www.chodoun.cz/urad/spolky/divadelni-soubor.html - 10. 12. 2011.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1131/1919, SDO.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2279/1930, DrO Průboj (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/1847/1942, DRO Průboj.

Státní okresní archiv Beroun:
Fond Okresní kulturní středisko Beroun 1954 – 1990, ka 1 -
Soupis divadelních souborů a kolektivů uměleckého přednesu, nedatován, patrně 60. léta.

Související Pojmy

Související Obrázky

Beroun, Okresní osvětový dům, soupis divadelních souborů a kolektivů uměleckého přednesu, 196x
Chodouň, DS a DDS, evidence souborů 1979
Chodouň, DS, Vrať mi to pyžamo, zpráva metodika OKS, 1986
Chodouň, DS, závazek 1981
Chodouň, SDO, Čechy krásné, Čechy mé, 1984
Chodouň, SDO, Česká polka, 1982
Chodouň, SDO, Každý něco pro vlast, 1973
Chodouň, SDO, Muzikantská Liduška, 1985
Chodouň, SDO, Naši furianti, 1968
Chodouň, SDO, režiséři Jarmila Dočkalová, Emil Bezucha
Chodouň, SDO, V. Sklenář ve hře Rodinná vojna, 1958
Chodouň, SDO, Vojnarka, 1964
Chodouň, SDO,Třetí zvonění 1997
Chodouň, Spolek divadelních ochotníků, 1913
Chodouň, Spolek divadelních ochotníků, 193x
Chodouň, Spolek divadelních ochotníků, Lucerna, 1981
Chodouň, účast v soutěži o putovní pohár Jana Ziky 1987


Mapa působení souboru - Průboj, SDO / DS Kulturního domu / Divadelní spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chodouň, SDO,Třetí zvonění 1997
Chodouň, SDO, Naši furianti, 1968
Chodouň, SDO, Česká polka, 1982
Chodouň, SDO, V. Sklenář ve hře Rodinná vojna, 1958
Chodouň, SDO, Vojnarka, 1964
Chodouň, SDO, Muzikantská Liduška, 1985
Chodouň, SDO, Čechy krásné, Čechy mé, 1984
Chodouň, Spolek divadelních ochotníků, Lucerna, 1981
Chodouň, SDO, režiséři Jarmila Dočkalová, Emil Bezucha
Chodouň, SDO, Každý něco pro vlast, 1973


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.