Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vojan, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1924
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
1924 založen Spolek divadelních ochotníků Vojan.
Od 1928 nejpozději členem ÚMDOČ, týž rok pořádal slavnost 80letého výročí zrušení roboty.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1941–1942 uvedl 7 her.
1941 F. a M. Kostkovi: Mámy, naše zlaté české mámy.
1944 Div. spolek Vojan uvedl hry Maryša, Poslední muž.

Sehrál celkem 38 her.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. Viz Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 254.

OCHOTNICKÉ divadelnictví na Mělnicku. Archivy a kroniky vypovídají. Texty sestavil Fr. Černický. Rkp.,1998. KART.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1924. Praha, ÚMDOČ 1925. Seznam členů. kART.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1928, s. 12.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1105/1924, SDO Vojan (zal.).

Státní okresní archiv Mělník:
Materiály okresní osvětové komise 1942.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace ÚMDOČ 1928-1942.
Poznámka:
Je pravděpodobné, že jde o spolek totožný s SDO / Sdružení divadelních ochotníků. Je pravděpodobné, že jde o spolek totožný. Spolky se musely s počátkem Protektorátu opětovně registrovat, patrně se místní SDO Vojan registroval pouze jako Sdružení divadelních ochotníků, názvy podle osobností, pokud nebyly obecně známé, vzbuzovaly podezření, zda by nemohlo jít o osobu nepřátelskou neměcké říši, což mohlo registraci zabránit nebo ji alespoň zdržet.
Obor činnosti:
činohra
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení

Související Organizace

Související Obrázky

Hostín, Vojan, Mámy - plakát, 1941


Mapa působení souboru - Vojan, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hostín, Vojan, Mámy - plakát, 1941