Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hostín

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1909
1909 Hospodářská beseda.

Od 1924 Spolek divadelních ochotníků Vojan, hrál i během okupace a koncem 40. let.

1944 Div. soubor Kuratoria pro výchovu mládeže.

1965 Divadelní soubor ĆSM.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. Viz Texty.

JEDLIČKOVÁ, Juliana zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2001. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 254.

OCHOTNICKÉ divadelnictví na Mělnicku. Archivy a kroniky vypovídají. Texty sestavil Fr. Černický. Rkp.,1998. KART.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1105/1924, SDO Vojan (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/4082/1941, Sdružení ochotníků divadelních.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/946/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2388/1943, SDO.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace Okresní osvětové komise Mělník 1942.

Státní okresní archiv Mělník:
Fond Dykova okrsku ÚMDOČ 1928.

Mapa - Hostín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':