Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Klicpera, SDO / ZK TOS / OB / ZK místního hospodářství

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1880
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1985
Působení: 188x, 189x, 193x, 194x, 195x, 196x, 198x
Divadelní družstvo (viz).
1880 přijalo název SDO Klicpera, u jeho zrodu stáli obchodník Fr. Černý, Fr. Formánek, divadelní vlásenkář Fr. Jedlička.
Hráli U Slunce, v tělocvičně dívčí školy, U Koníčka.

1880 Maškarní ples, Hopp: Doktora Fausta domácí čepička, Mladí starci, staří hoši, Sedlák milostpán, Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, Ferdinand Oliva: Boj všem ženám, Ferdinand Oliva: Boj všem ženám, Josef Jiří Kolár: Loupežníci, Jan Neruda: Ženich z hladu.
1881 předsedou B. Hornof.
1881 Karel Pippich: Z české domácnosti, Vilém Ferdinand Sedlecký: Veselohra před domem, Adolphe d' Ennery: Nevinně odsouzen, A. H. Sokol: Starý vlastenec, Ona mne miluje, Antonín Koukl: Lov mladého krále.
1882 J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Gustav von Moser, přel. a adaptace E. Pešková: Slavnost založení, Friedrich Kaiser: Vrahové v městě, Václav Moser: Matčina píseň, Eliška Pešková: On nesmí na cesty, Emanuel František Züngel: Vlastenci bohumilí, František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, Ladislav Stroupežnický: Pan Macíček-obchodník, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, František Ferdinand Šamberk: Podskalák.
1883 Rudolf Kneisel: Chudý písničkář, Eugѐne Labiche: Tak se chytají vrány, František Cimler: Kříž u potoka, Gustav Pfleger Moravský: Telegram, Jan Ladecký: Kortan, August von Kotzebue: Zmatek nad zmatek.
1884 Ples, E. K.: Otče náš!, aneb, Tajuplná noc před Sv. Havlem, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Josef Štolba: Krejčí a švec.
1885 J. Šlechta: Na dušičky, aneb, Modlitba na hřbitově, Blodek: V studni, komická opera, repríza 1891.
1886 J. Počátecký: Doktor Robin, A. Kalenda: Na zdar, Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý, Josef Kajetán Tyl: Bankrotář, F. Ruth: Sestřenka, Menhard Litoměřický: Pacientka, B. Čurda-Lipovský: Nezvaný host.
Od 1887 hráli po 70 let Na špici, dům přestavěn 1909.
1887 Josef Štolba: Vodní družstvo, Václav Klimet Klicpera: Divotvorný klobouk, Ladislav Stroupežnický: V panském čeledníku, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27.
1888 J. E. Šlechta: Kříž u potoka, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, Josef Štolba: All right, R. Kneisel: Ona něco ví, Františka Nová: Excelsior, Josef Štolba: Maloměstští diplomati, Charlotte Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský, J. R.: Jací jsou ti naši muži.
1889 Masopustní zábava, Friedrich Kaiser: Vrahové v městě, Josef Kajetán Tyl: České amazonky, aneb, Ženská vojna, Adolph L'Arronge: Doktor Kalous, Jan Baptist Kühnl: Manžel v base, František Ferdinand Šamberk: Ravuggiollo, loupežník z Apenin, F. N. překlad J. Šourek: Čarodějnice, Jan Vávra: Konkursy pana notáře, Antonín Lokay: Brouček.
Do 1890 přes 100 představení.

1890 má spolek 103 členů.
1890 B. Miškovik: Damokův meč, J. H. : Roztržití, B. Frida: Uhlíři, Eliška Pešková: Slavnost založení, Josef Štolba: Staří blázni, František Ferdinand Šamberk: Já mám příjem, Severin Hanzlík: Herec na cestách, J. L. Turnovský: Vesničané, Josef Štolba: Závěť, František V. Jeřábek: Veselohra, Jan Vávra: Velké panstvo, J. B. Podlevínský: Paní tchýně.
1891 J. B. Kühnl: Tři klobouky, J. Illner: Kvas krále Vondry XXVI., Měsíční schůze, Josef Štolba: All right, Antonín Lokay: Vosí hnízdo, Josef Rajmund Novotný: Nápady, Menhart Litoměřický: Boccacciúv Dekameron, Eduard Souček: Před sjezdem, Karel Pippich: Z české domácnosti, Gustav Pfleger Moravský: Kapitola I., II. a III., F. Leg: Česká národní svatba, Aleksander Fradro: Dvě jizvy.
1892 Kalisch: Doktor Žvanil, E. P.: Pan president, J. B. Kühnl: Tvrdohlavci, Antonín Lokay: Růžová pouta, M. Balucki: Ochotnické divadlo, V. J. K.: D. S., František V. Jeřábek: Služebník svého pána, V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, Antonín Lokay: Archa Noemova, Josef Štolba: Peníze, Ples, Silvestrovská zábava – Jan Vávra: Velké panstvo, F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Smrt starého roku.
1893 předsedou František Politzera, SDO Klicpera členem ÚMDOČ.
1893 Alex Elx: On nežárlí, V. Libenský: Doktorovo tajemství, Božena Viková-Kunětická: Sběratelka starožitností, František Xaver Svoboda: Rozklad, S. K. Macháček: Ženichové, Paul Gavault: Zázračné dítě, Oskar Blumenthal: Praha je Praha, Měsíční schůze, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, O. Blumenthal: Cesta na východ, Jan Baptist Kühnl: V zajetí, J. M. Boleslavský: Svatojanský dvůr, aneb, Mocnosť slova Božího, Carlo Goldoni: Paní hostinská, Velký koncert – Offenbach: Svatba při lucernách, Silvestrovská zábava.
1894 Silvestrovská zábava – Alexander Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit!, L. Stirský: Uniforma maršálka Radeckého, Masopustní zábava – Gerolamo Rovetta: Pohořel, Pihert: Fraška a basa, Gerolamo Rovetta: Pohořel, Karel Tůma: Svědomí, aneb, Žertva na Balkáně, J. J. Mjasnický: Honba za mužem František Ferdinand Šamberk: Era Kubánková, Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, Chantan, Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, Josef Jiří Kolár: Monika, M. A. Šimáček: Jiný vzduch, Feydean a Desvallieres: Champignol.
1895 Věneček, Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev, E. Just: Klepny, Ciprián, Damián, Florián, Mrštíkové: Maryša, Josef Štolba: Krejčí a švec, Gustav von Moser: Petr jako Pavel, aneb, Opatrnosti nikdy nezbývá, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Josef Kajetán Tyl: Lesní panna, Silvestr.
1896 Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze, Karel Tůma: Zlaté péro, Legrační zábava, František Ruth: Ideál, Karel Šimůnek: Pan inženýr a jeho figurant, Mrštíkové: Maryša, Jindřich Vilhelm: Mistr Bedrník a jeho chasa, Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze, Karel Tůma: Zlaté péro, Ladislav Stroupežnický: Pan Macíček, bchodník, Zábavní večer – E. Vávra: Opisovač, J. B. Kühnl: Tvrdohlavci, Josef Štolba: Staří blázni, Erkcmann, Chartain: Tvrdohlavci.
1897 předseda Josef Politzer.
1897 H. Vinařovský: Do Cesar a spanilá Majolena, aneb, Požár v San Bartholo, K. Šípek: Starší závazky, Maškarní věneček, Gaudillot, Frýda: Podprefekt, František Ferdinand Šamberk: Rodinná vojna, F. Karbus: Vrhůru na manévr, J. K. Tyl: Paličova dcera, F. S. : Zlatý pavouk.
1898 J. K. Tyl: Strakonický dudák, Když slavík do lesa zaletí, Zamodrchané návěstí, Chrlotte Birch-Pfeifferová: Růžena a Růženka, aneb, Omyl, Sappé: Uvítání milostpána panem Partiskou, Ernest Blum: Nervosní ženy, Ruth: Písmákova dcera, Václav Kliment Klicpera: Loketský zvon, Josef Štolba: Na letním bytě, Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, Maškarní věneček.
1899 Předsedou Josef Branda.
1899 Emil Pohl: Krasojezdkyně, Görner: První oběd v manželství, Ladislav Stroupežnick7: V ochraně Napoleona I., Slavnostní večírek, Josef Jiří Kolár: Pražský žid, Alexandre Bisson: Kontrolor spacích vagonů, František Ferdinand Šamberk: Divadelní vlak, Josef Jiří Stankovský: Muzikanti, Görner: Černý Petr , Görner: Převržená slánka, , František Ferdinand Šamberk: Divadelní vlak, aneb, Vzhůru do Prahy!, Zábavný večer, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Josef Štolba: Peníze, Silvestrovská zábava - - J. Vávra: Velké panstvo, Jan Kühnl: Hloupý August, Smrt starého roku.

1900 Masopustní zábava - Borotínský: Vzletem sokolím, Otakar Kučera: Otelo a Cisdemona, Jiří Horn: Tchýně do domu, spokojenosť z domu!, Josef Jiří Kolár: Primátor, Václav Štech: Třetí zvonění, O. Blumenthal a G. Kadelburg, překlad Pavel Nebeský: U bílého koníčka, Jan Vávra: Pod krovem otcovským.
1901 František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, Masopustní zábava - Viktor Bilibin, V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast!, Antonín Klášterský: Salon paní starostové, překlad Viktor Ščerbinský: To se nesluší, Ladislav z Hory: Klobouk, K. Šípek: Pylades bez Oresta, čili, Ifigenie v Lanškrouně, Alois Jirásek: Emigrant, Božena Viková-Kunětická: Přítěž, Václav Kliment Klicpera: Každý něco pro vlast!, Antonín Kláštěrský: Salon paní starostové, R. Kneisel: Ona něco ví, Karel Želenský: Návrat, Franz von Schönthan: Hloupý kousek.
1902 Eduard Souček: Před sjezdem, Masopustní zábava - Pasovský: Mudruňk při měsíčku, aneb, Homorfie a její galáni, Josef Mikuláš Boleslavský: Nevěsta z kláštera, Alexander Pleščejev: Já mám ženu od operety!!, K. F. Štětka: Obětovaná, aneb, Cti otce svého, Eduard Souček: Před sjezdem, Měsíční schůze, J. J. Mjasnickij: Zajíc, Jan Vávra: Nataša, Fr. von Schönthan: Únos Sabinek - ve prospěch Národního divadla v Brně, Gustav von Moser: Hypochondr.
1903 Masopustní merenda - Karel Mašek: Hrůza, Josef Šváb Malostranský: Spolek proti vdavkám, Emanuel Bozděch: Světa pán v županu, Netty a Betty, G. Pfleger: Kapitola I., II., III., Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, František Xaver Svoboda: Lapený Samsonek, František Xaver Svoboda: Poupě, František Ruth: Olymp, František Adolf Šubert: Drama čtyř chudých stěn, Rudolf Kneisel: Papageno v almaře.
1904 František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský, r. K. Holík, Antonín H. Sokol: Kleopatřin prsten, Carl Laufs: Blázinec na cestách, r. K. Holík, F. F. Šamberk: Jen žádný sněm!, Hermann Sudermann: Čest, Jan Vávra: Konkursy pana notáře, r. K. Holík.
1905 předsedou J. Lohniský.
1905 Masopustní zábava - Alex Elx: On nežárlí, Hynek Grunert: Koťátko, Eliška Pešková: Vojenské cvičení na venkově, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Josef Štolba: Mořská panna, r. Božena Zemánková, Davis, překlad Jan Pospíšil: Ženílkov, N. V. Gogol: Revisor, F. A. Šubert: Jan Výrava, r. Božena Zemánková, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, Josef Šmaha: Zlato, Zábavný večer.
1906 Masopustní merenda - Vlásenkář, Emanuel Bozděch: Světa pán v županu, Viktor Bilibin: Kdo je vinen?, O. Kučera: Ty, ty, ty, Menhard Litoměřický: Pacientka, Alois Jirásek: Lucerna, r. Božena Zemánková, Josef Štolba: Na letním bytě, Gustav von Moser: Válka v míru, J. K. Tyl: Paličova dcera, Karel Želenský: Tažní ptáci, r. B. Zemánková, Antonín Lokay: Růžová pouta.
1907 Masopustní zábava - Luděk Archleb: Maroušek, Karel Fořt: Žárlivec, Sappé: Uvítání milostpána panem Partiskou, Carl Karlweis: Maloživnostník, r. Josef Jeník, Jaroslav Rudloff: Dědečkovy housle, Antonín Lokay: Vosí hnízdo, r. Josef Jeník, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Oskar Blumenthal: Praha je Praha, Jaroslav Balák: Terna, r. J. Routek.
1908 předsedou V. Král.
1908 Masopustní zábava - Toník Černý: Spolkaři, Metaři, F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Harimanové: To já dělám také, František Xaver Svoboda: Směry života, Václav Štech: Deskový starek, r. J. Routek, Karel Leger: V zakletém zámku, 16. a 17. 5. - SDO ukončil sezonu hrou F. F. Šamberka Josef Kajetán Tyl, kterou ještě pohostinsky předvedl v Ostřetíně pro okolní spřátelené spolky.
1909 Spolek Klicpera díky podnikavosti hoteliéra Michálka, majitele hotelu Na špici, získal nové, slušné a vhodně upravené divadlo.
1909 František Hlavatý: Bílá myška, F. A. Šubert: Probuzenci, Karel Želenský: Oasa, r. Josef Valenta, Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky.

1910 předsedou Václav Král, zřízení jeviště a malba dekorací firma Petránek v Praze.
1910 Jiří Balda: Zámořský strýček (Dolarová nevěsta), František Adolf Šubert: Žně, r. J. Routek, Gustav Davis: Katakomby, r. Josef Valenta, Alois Jirásek: Vojnarka, r. Josef Routek, F. J. Čečetka: Kometa, Karel Leger: V zakletém zámku, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Josef Routek, Otokar Pospíšil: Smír, r. Josef Valenta, Bohumír Distl: Knoflík, r. Josef Routek, Jan Khünel: Malý lord, r. Josef Valenta.
1911 Jan B. Khünel: Malý lord, r. Josef Valenta, Věneček, Ferdinand Oliva: Bujná krev, r. Josef Routek, Josef Štolba: Ach, ta láska, Božena Viková-Kunětická: Representantka domu, r. Josef Valenta, Jan Ladecký: Bez lásky, r. Josef Routek, Zahradní slavnost, Antonín Lokay: Kandidáti ženitby, aneb, Nevěsty od 500 do 50.000, r. Josef Routek, Alois Jirásek: Otec, r. O. Jílek, Mrštíkové: Maryša, r. Josef Routek, Václav Štech: Ohnivá země, r. Josef Routek.
1912 Luděk Archleb: Osudný manévr, r. Josef Routek, Josef Štolba: Závěť, r, František Jedlička, Alexandre Bisson: Miss Carmen, Ladislav František Menhard: Vlastenecké povinnosti, r. J. Routek, J. K. Tyl: Nalezenec, r. O. Jílek, 15. 9. - zahájena zimní sezona Šamberkovou Palackého třídou 27, poté vypraveno Želenského drama Macecha, aneb, U Dušánků v režii p. Routka, který také hrál starého Dušánka a paní Jílková mladou Dušánkovou. "Dělili se o palmu večera". Jaroslav Vrchlický: K životu, Závěť lukavického pána, r. O. Jílek, 8. 12. - J. J. Kolár: Magelona, r. Josef Routek, úspěšné představení. O Vánocích Císler: Ošetřovatelka, r. Josef Routek. " Další hry Mattuš: Vina a jednoaktovka K životu, ponechány na novou sezonu.
1913 předsedou V. Král.
1913 Petr Fingal: Cizáci, r. Josef Routek, Hermann Sudermann: Skryté štěstí, r. František Doškář, Josef Štolba: Staré hříchy, r. Josef Routek, M. A. Šimáček: Jiný vzduch, r. F. Jedlička, Karel Leger: Z jiného světa, r. Josef Routek, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Josef Routek, Václav Šulc: Prodaný ženich, r. Josef Routek.
1914 předsedou Josef Lohnický.
1914 Jan Pospíšil: Ženílkov, r. Josef Routek, Karel Piskoř: Teta Dora, r. Josef Routek, František Herman: Pan major v.v., Leda: Hříchy otců, r. R. Jílková, A. Abrahamowicz: Manžel ze šetrnosti (Setník z Bosny), Ladislav Stroupežnický: Pan Macíček-obchodník, r. Josef Routek.
1915 předsedou František Černý.
1915 A. Glück: Únos princezny, aneb, V říši sněhové královny, J. K. Tyl: Mistr Jan Hus, r. Alois Glück, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: Figarova svatba, r. Alois Glück, František Vajner: Tragedie lásky, r. Alois Glöck, Karel Mašek: Zlaté časy, José Zarrilla: Don Juan Tenorio, r. Alois Glück, K. Schönherr: Ďáblice.
1916 K. Jonáš: Za koho se provdáme?, r. Josef Routek, Tadeusz Rittner: V malém domku, r. Josef Valenta, Karl Schönherr: Ďáblice, r. Josef Routek, Luigi Illica: Tosca, aneb, Vězeň v Andělském hradě, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Josef Jiří Kolár: Griselda vzor všech žen, r. Alois Glück, Josef Štolba: Na letním bytě, r. Josef Routek, Jaroslav Hilbert: Jejich štěstí, r. Josef Routek, Eliška Pešková: Pan Alfons, Jarno a Fišer: Krkavčí otec, r. Josef Routek, Alexandre Dumas: Adrienna, aneb, Pan Alfons, r. R. Jílková, Ferdinand Oliva: Památka z válečného lazaretu, František Hlavatý: Španělský balet, r. Josef Routek.
1917Josef Císler: Ředitel panství, Josef Skružný: To byla noc, V. Krejčí: Povodeň, Škola pro ženichy a nevěsty, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Otakar Kendík: Paní plukovníková, Josef Skružný: Ferdinand spí.
1918 Václav Sedláček: Chudý muzikant, Přeražená křídla, Maurice Ordoneau: Loutka, V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, r. Bartoš, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Jan Patrný: Ostříž, r. F. Machaň, František Ruth: První klient, Silvestrovská zábava.
1919 předsedou J. Jeník.
1919 Ples, Josef Štolba: Zlatá rybka, J. F. Karas: Mistr Jan Hus (Kostnické plameny), Josef Štolba: Na letním bytě, F. A. Šubert: Probuzenci, Vilém Vlček: Křehcí lidé.

1920 Jaroslav Rudloff: Dědečkovy housle, Josef Jiří Kolár: Mistr Jerolim, Jaroslav Rudlofff: Na Kozlanském klepáči, Alois Jirásek: Lucerna, Rudolf Robl: Zvony, F. X. Svoboda: Poslední muž, Silvestrovská zábava.
1921 předsedou Jeník.
1921 Věneček, Jiří Balda: Bobeček z ministerstva, Jaroslav Hilbert: Hnízdo v bouři, Jubilejní slavnost.
1922 J. F. Karas: Mistr Jan Hus (Kostnické plameny), Slavnostní večer - Ladislav Mattuš: Stará paní, Josef Valenta, Holík: Ženich s titulem, Václav Kliment Klicpera: Každý něco pro vlast, Alois Jirásek: Kolébka, Rudolf Robl: Pro peníze, Jaroslav Kvapil: Oblaka.
1924 Otokar Pospíšil: Kletba pýchy, F. a P. ze Schönthanů: Únos Sabinek.
1925 Jos. Valenta, hudba Jos. Kubias: Svůdná láska, aneb, Klub sebevrahů, r. Josef Routek, 1. 11. - oslava 50. jubilea od zahájení činnosti spolku, když nedlouho předtím spolek utrpěl velkou ztrátu úmrtím nejzasloužilejšího člena p. Lohniského. Podpořili ustavení družstva pro postavení div. budovy.
1927 předsedou František Formánek.
1927 Julius Brammer: Hraběnka Marica, r. Oldřich Nový, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, r. Staněk, František Adolf Šubert: Jan Výrava.
1928 K. Leger: V zakletém zámku, r. Josef Valenta, L. Mattuš: Viny, r. J. Valenta, Vilém Neubauer: Sextánka, r. Staněk, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, r. Josef Routek, F. A. Šubert: Jan Výrava, r. Josef Valenta, Josef Valenta: Na Kocandě, r. V Tesař, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. Josef Valenta, Mikulášská zábava, Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, r. František Jedlička.
1929 předsedou František Formánek.
1929 Jan Baptist Kühnl: Chudá holka, r. Josef Valenta, František Langr: Grand Hotel Nevada, F. Arnold, A. Bach: To neznáte Hadimršku, Olga Scheinpflugová: Zabitý, Koncert, Jan Klecanda: Páter Vojtěch, František ze Schönthanu, překlad F. Hlavatý: Komtesa Kukuč, Mamá Pelikán, Jindřich Dahinter: Rajsino utrpení, r. Josef Valenta, Josef Valenta: Svůdná láska, aneb, Klub sebevrahů, r. František Brůža.

1930 soubor se účastnil smutečního průvodu s urnou zesnulého Mistra Aloise Jiráska Holicemi na cestě do rodného Hronova, Alois Jirásek: Vojnarka, r. Josef Staněk, Josef Hais Týnecký: Batalion, r. Josef Valenta, V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, r. Josef Routek, Koncert, Jiří Mahen: Janošík, r. Josef Staněk, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Josef Valenta, Emil Artur Longen: C. k. polní maršálek, r. V. Vávra, Julius Brammer: Taneček panny Márinky, r. Josef Staněk.
1931 předsedou Josef Valenta.
1931 František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský, r. V. Tesař, Josef Štolba: Na letním bytě, r. Josef Valenta, Popelka z Palsy, Zdeněk Štěpánek: Ať vás nevykradou, r. V. Vávra, Fagnol, Hořejší: Malajský šíp, r. Staněk, Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, r. Josef Valenta, Josef Valenta: Na stravovně, r. František Jedlička, Josef Skružný: Falešná kočička, r. Josef Valenta.
1932 předsedou František Lusk.
1932 Petar Petrovič: Liják, Olga Scheinpflugová: Okénko, r. J. Rychlík, Johann Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, aneb, Ludrácký trojlístek, r. V. Tesař, Pavel Brázda: Věrni panu presidentovi, r. Josef Cindler, Ignát Herrmann: Kondelík a Vejvara, r. Josef Valenta, František Kňourek: Bilibil, mluvící pták, Ruda Mařík: Bruck contra Spitz, r. Staněk, László Fodor: Kostelní myška, r. Staněk, Halsberg a Hasse: Ve vyšetřovací vazbě, r. J. Staněk, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. Josef Staněk, Vilém Werner: Právo na hřích, r. František Jedlička, Ruda Nížkovský: Jehla v kupě sena, r. František Jedlička, osef Hais Týnecký: Sestřičky u sv. Panny Kláry, r. V. Vávra.
1933 předsedou Jan Rychter.
1933 Kozderka to prozradí, r. R. Richter, František Langer: Miliony, r. Richter a Bruna, Koncert, Václav Vrána: Děvčátko, neříkej "ne"!, r. Arnošt Fridrich a František Kubový, Josef Štolba: Závěť.
1934 předsedou Alfons Preis.
1934 František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, r. V. Tesař, Karel Vyskočil: Za čarovným květem, r. Machník, Wilhelm Lichtenberg: Komu Bůh dá úřad, r. Josef Staněk, Karla Lužanská: Zavadilka vdává dceru, r. František Jedlička, K. Rožek: Absolvote, Josef Valenta: Soucit, r. K. Vohralík, Max Halbe: Mládí, Olga Scheinpflugová: Houpačka, r. Tesař, Josef Skružný: Pryč se ženami, r. Josef Valenta, Marie Pernicová: Ospaleček, r. Láďa Latr, Rudolf Medek: Jiří Poděbradský, Paul Schurek: Ulice zpívá, r. J. Machník, Silvestr - Richard Branald: Všecko se to těší na svatební noc, r. Josef Valenta; Dalibor C. Faltis: Veronika.
1935 předsedou František Pilný.
1935 Jan Pakosta: Kdybyste chtěla, r. Ruda Richter, Jan Karafiát, A. Kučerová-Fišerová: Broučci, r. Tesař, společně s Hlaholem Jiří Balda: Lojzička, r. Ruda Richter, František Langer: Jízdní hlídka, r. Josef Valenta, Josef Skružný: Sňatkový podvodník, Ruda Nížkovský: Děti Slovače.
Kolem 1935 v SDO Klicpera stavěl kulisy, h. a r. Vojtěch Cach (1914-1980, novinář, prozaik a dramatik, autor Duchcovského viaduktu).
OS Klicpera, 1938 členem ÚMDOČ, 40 členů, vlastní jeviště, 11 představení.
1936 předsedou Bohumil Schejbal.
1936 František Langer: Jízdní hlídka, A. J. Urban: Vyučování lásce, Karel Fořt: Já jsem malý mysliveček, r. Mertlík, Vilém Werner: Lidé na kře, r. Josef Valenta, František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl, r. Josef Valenta, Emil Kareš: Ryba a host třetí den, Václav Kliment Klicpera: J. K. Tyl, Richard Branald: Teta Fany, postrach rodiny.Silvestrovský večer.
1937 SDO v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Karel Čapek: Bílá nemoc, r. Josef Valenta, E. Ballon, překlad J. Teren: Poslední drožkař, r. Cindler, Ladislav Fodor: Maturita, r. Josef Valenta, Adolf Zeman: Zborov, r. Jan Machatý, Václav Štech: Třetí zvonění, r. Josef Valenta, S. Grohmannová: V tom našem kostelíčku, r. V. Mertlík, E. Fodor: Maturita, Václav Štech: Třetí zvonění, Silvestrovská zábava.
1938 Karel Čapek: Matka, r. Josef Valenta, L. Svoboda: Vrabčák.
1939 získali členové spolku J. Valenta (40) a Fr. Dušánková (30) stříbrný odznak ÚMDOČ.
1939 Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Karel Čapek: Loupežník, r. A, Vaníček, Večer Karla Hynka Máchy, r. J. Fryč a R. Kühnel, Jiří Mahen: Mrtvé moře, r. J. Blažek, J. V. Rosůlek: Mezi námi děvčaty, František Xaver Svoboda: Směry života, r. J. Číhal, Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, Silvestr. Uspořádán kurs o divadlením umění, Jiří Mahen: Mrtvé moře, J. V. Rosůlek: Mezi námi děvčaty, Tobis, Rohan, Mírovský: na tý louce zelený, Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy.

1940 měl 104 členy, ročně 6-8 her,
1940 Vilém Werner: Srdce na uzdě, F. V. Krejčí: Povodeň, K. Čapek: Loupežník, J. Mahen: Mrtvé moře, Máchův večer, Rosůlek: Mezi námi děvčaty, Božena Němcová (pásmo o životě a díle), František Zavřel: Valdštýn, v hl. roli J. Čihal, A. Pacovská: Chudí lidé vaří z vody, F. V. Krejčí: Povodeň, Přednáška o osobnostech českého divadla, Růžena Jesenská: Devátá louka, Oldřich Nový: Mamselle Nittouche, Frank Tetauer: Diagnosa.
1941 Josef Štolba: Staré hříchy, Jan Drda: Jakož i my odpouštíme, Miloš Hlávka: Benátská maškaráda, Karel Piskoř: Bouračka, Julius Zeyer: Stará historie, František Xaver Svoboda: Poupě, František Xaver Svoboda: Poslední muž.
1942 předsedou Blažek.
1942 Jan Drda: Magdalenka, Pavel Tkadlec: Asagao, r. V. Cach, Večer aktovek, Jiří Verner: Bohatý chudák, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, r. Rudolf Mareš, Václav Renč: Otcovrah, Frank Tetauer: Zpovědník, S. K. Macháček: Ženichové, Silvestrovský kabaret, Richard Branald: Tři veselí mušketýři, Silvestrovský večer.
1943 Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, r. Rudolf Mareš. Účast na Soutěž Arbesova okrsku ÚMDOČ, Pardubice, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, r. Slávek Sedlák, D. C. Faltys: Veronika, Helmut Weiss-Fritz von Woedtke: Jak to povíme dětem, r. P. Porák, Vladimír Müller: Rybnikář Kuba, r. J. Blažek, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně.
1944 Viktor Dyk: Smuteční hostina, V. Renč: Funus bláznů.
Po 1945 soubor hrál Na špici.
1946 Svatopluk Kadlec: Žena nejsou housle.
1947 Jan Drda: Hrátky s čertem, J. Karafiát: Broučci.
1948 Brandon Thomas: Charleyova teta, J. Říha: Polibek královský, O. E. Lesk: Veliký Monari. Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice.
1949 spolupracují spolky Tyl a Máj. Probíhají společná jednání.
1949 Mirek Paška: Aramejská brána, Jiří Verten: Tameike, Alois Jirásek: Vojnarka, N. V. Gogol: Ženitba, r. Josef Staněk. Účast na Choceňských divadelních hrách. Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice - sestup z I. skupiny.

1950 Josef Toman: Slovanské nebe.
1952 likvidace spolku, převeden pod Okresní osvětovou besedu.
1952-1955 v ZK TOS, mj. Lermontov: Maškaráda, r. Vl. Špatenka,
Od 1955 jako Divadelní soubor Osvětové besedy.
1956-1962 pod ZK Místního hospodářství, např. K. Stanislav: Dům na rozcestí.

1960 - OB, Sedmý den je neděle (kabaretní pásmo). Účast na Krajská soutěž estrádních uměleckých skupin, Telčice - 1. cena.
1960 - Účast na Soutěž tvořivosti mládeže, Nitra - 2. cena.
1962 Ludvík Aškenázy: Host.
1963 Jan Werich: Tři veteráni.
1965 H. Kleist: Rozbitý džbán.


1985 evidován OV SČDO.
Bibliografie:
FORMÁNEK, František: Památník Spolku divadelních ochotníků Klicpera v Holicích 1880-1930. SokA Pardubice Mkd.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 233-234.

VELEHRADSKÁ, Milada: Když se řekne ochotník aneb O lásce k divadlu (Ochotnický soubor Klicpera v Holicích). Zář 1983, č. 18, s. 3.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1939. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ, s. 13.


Divadelní listy 1881, č. 43, s. 375.
Divadelní listy 1883, č. 35, s. 298.
Divadelní listy 1902-3, č. 3, s. 56, č. 5, s. 92.

Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 18, s. 436.
Divadlo roč. 8, 1909, č. 3, s. 90.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 3, s. 25.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 6, s. 51.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8, příl. 3, s. 21.Thalie 1898-9, č. 4, s. 31, č. 13-14, s. 111.Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 15, 20. 5. 1912, s. 193.

Československé divadlo 1925, č. 3, s. 48; č. 16, s. 256.
České divadlo 1940, č. 2, s. 31, č. 4, s. 72, č. 9, s. 179.
České divadlo 1941, č. 3, s. 45.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Kroužek divadelních ochotníků, Chrast, př. č. Foto, č. knihy 8 - 10

Pardubice, Státní okresní archiv :
SDO Klicpera, Holice, 1856-1952. Ev. č. pomůcky 193.
Spolek divadelních ochotníků Klicpera Holice: archivní materiál 1856-1952, ev. č. pomůcky 193:.Pamětní knihy 1867-1937 (6 kn), jednací protokoly 1879-1952 (10 kn), protokoly sboru režisérů 1906-1920 (1 kn), knihy příspěvků 1888-1947 (3 kn), korespondence 1856-1947, stanovy 1878-1932, fotografie, plakáty. Kronika města Holic 1920-1948, 1949-1966, 1967-1973, 1974-1976, 1977-1979, 1980-1982, 1983-1985.
Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 62
Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, Kar. 1
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 1, i .č. 13
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 1, i .č. 8
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 2, i .č. 19
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice Okresní výbor, Zápisy z jednání, Kar. 1, př. č. 125/2000
Holice, Klicpera, archiválie, Kn. č. 1 - 22
Holice, Klicpera, Kar. č. 1
Holice, Klicpera, plakáty, balík 1-8
Holice, Klicpera, Dodatky, Jirásek
Holice, Klicpera, Kar. 6
Holice, Klicpera, Kar. 7
Holice, Klicpera, Kar. 8
Holice, Klicpera, Kar. 9
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 131, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 132, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 8 Policejní záležitosti, kar. 79

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2218/1930, SDO Klicpera (změna).

Související Obrázky

Chrast, Kroužek divadelních ochotníků, Oběžník, 1927 - 1930
Členové spolku
Dašice, SDO, Pokladní kniha, 1946 - 1948
Holice, DS Klicpera, Hladík Pavel v představení Dubrovnická maškaráda, 2012
Holice, Klicpera, Almanach spolku divadelních ochotníků Klicpera , 1880-1930
Holice, Klicpera, Archiválie souboru,  Jednací řád spolku
Holice, Klicpera, Archiválie souboru,  Spolkové stanovy
Holice, Klicpera, Archiválie souboru,  Stanovy spolku, 1930
Holice, Klicpera, Archiválie souboru,  valná hromada, 1886
Holice, Klicpera, Archiválie souboru,  valná hromada, 1886
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Jubilejní slavnost, 1905
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Sjezd ochotnických spolků, 1900
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Stanovy spolku, 1878
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Stanovy spolku, 1882
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Stanovy spolku, 1885
Holice, Klicpera, Archiválie souboru, Stanovy spolku, 1911
Holice, Klicpera, certifikát kurzu režisérů, 1909
Holice, Klicpera, České slovo, 1924
Holice, Klicpera, členky souboru
Holice, Klicpera, členové souboru
Holice, Klicpera, členové souboru
Holice, Klicpera, členové souboru s hostem Karlem Želenským
Holice, Klicpera, členové souboru, 1889
Holice, Klicpera, členové souboru, 1910
Holice, Klicpera, členové souboru, 1910
Holice, Klicpera, členové souboru, 191x
Holice, Klicpera, divadelní sál s kulisou pokoje, 1912
Holice, Klicpera, Divotvorný klobouk – Janošík - plakát, 1930
Holice, Klicpera, František Bohuslav, 1913
Holice, Klicpera, Historie a současnost holických ochotníků, novinový článek
Holice, Klicpera, Historie divadelní činnosti
Holice, Klicpera, Historie divadelní činnosti
Holice, Klicpera, Historie divadelní činnosti
Holice, Klicpera, Hraběnka Marica, program, 1927
Holice, Klicpera, Jak Franta Vyhnálek dosídloval pohraničí, scénář
Holice, Klicpera, Jan Výrava, 1928
Holice, Klicpera, Jan Výrava, 1928
Holice, Klicpera, Jednací protokoly režisérského sboru, 1906 - 1920
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1879 - 1884
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1884 - 1891
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1891 - 1897
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1897 - 1908
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1909 - 1912
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1913 - 1918
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1913 - 1918
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1918 - 1927
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1928 - 1930
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1930 - 1937
Holice, Klicpera, Jednací protokoly, 1938 - 1952
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, Bratrstvo, 1937
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, novinový článek k představení Gero, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, poděkování za účinkování v představení Gero, 1931
Holice, Klicpera, Jiráskův Hronov, seznam účinkujících k představení Gero, 1931
Holice, Klicpera, Josef Kajetán Tyl, 1880
Holice, Klicpera, Josef Kajetán Tyl, 1936
Holice, Klicpera, Josef Staněk v představení Gero, 1931
Holice, Klicpera, Karel Holík, 1927
Holice, Klicpera, Klub sebevrahů, 1925
Holice, Klicpera, Kniha účetní, 1883 - 1896
Holice, Klicpera, Kniha účetní, 1897 - 1914
Holice, Klicpera, Kniha účetní, 1897 - 1914
Holice, Klicpera, Kniha účetní, Výkaz členských příspěvků, 1888 - 1903
Holice, Klicpera, Kniha účetní, Výkaz členských příspěvků, 1904 – 1917
Holice, Klicpera, Kniha účetní, Výkaz členských příspěvků, 1918 – 1947
Holice, Klicpera, kulisa parku, 1912
Holice, Klicpera, kulisy katakomby, 1912
Holice, Klicpera, Maryša
Holice, Klicpera, Mistr Jan Hus, 1919
Holice, Klicpera, Na stravovně, scénář, 1930
Holice, Klicpera, Neptalín, Občanská beseda, spolkové stanovy, 1887
Holice, Klicpera, Neptalín, Občanská beseda, spolkové stanovy, 1887
Holice, Klicpera, Neptalín, Občanská beseda, spolkové stanovy, 1887
Holice, Klicpera, Neptalín, Občanská beseda, spolkové stanovy, 1887
Holice, Klicpera, Neptalín, Občanská beseda, spolkové stanovy, 1887
Holice, Klicpera, Neptalín, Občanská beseda, spolkové stanovy, 1887
Holice, Klicpera, Neptalín, Občanská beseda, spolkové stanovy, 1887
Holice, Klicpera, ochotnické tablo, 1888
Holice, Klicpera, Pamětní kniha,  1930 - 1937
Holice, Klicpera, Pamětní kniha,  1930 - 1937
Holice, Klicpera, Pamětní kniha,  1930 - 1937
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1892
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1929
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1929
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1929
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1930
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1931 - 1936
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1931 - 1936
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, Slavnostní projevy, 1910 - 1921
Holice, Klicpera, Poslední muž, 1920
Holice, Klicpera, Prodaná nevěsta, 1892
Holice, Klicpera, prodej dekorací - plakát, 1909
Holice, Klicpera, spolkové stanovy
Holice, Klicpera, spolkové stanovy
Holice, Klicpera, Svůdná láska, 1926
Holice, Klicpera, Tradice ochotnického divadla v Holicích
Holice, Klicpera, V zakletém zánku, 1908
Holice, Klicpera, Václav Zranda, 1884
Holice, Klicpera, Valdštýn
Holice, Klicpera, Valdštýn
Holice, Klicpera, Valdštýn
Holice, Klicpera, valná hromada, 1929
Holice, Klicpera, valná hromada, 1929
Holice, Klicpera, valná hromada, 1932
Holice, Klicpera, Vdavky Nanynky Kulichovy, 1928
Holice, Klicpera, Záhadný muž, scénář
Holice, Klicpera, Ženich s titulem, 1922
Holice, Klicpera, Ženich s titulem, 1922
Holice, Klicpera, Ženich s titulem, 1922
Holice, Klicpera, Život je boj, scénář
Holice, Klicpera,Povídka z pohraničí, scénář
Holice, Titulní list památníku SDO Klicpera 1867 - 1930
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Jeviště spolku
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kartotéka činnosti spolků, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Valné hromady okrsku, 1949 - 1950
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 058, kroniky
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru


Související Alba

Mapa působení souboru - Klicpera, SDO / ZK TOS / OB / ZK místního hospodářství

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Holice, Klicpera, Valdštýn
Jeviště spolku
Holice, Klicpera, Valdštýn
Členové spolku
Holice, Klicpera, Valdštýn
Holice, Titulní list památníku SDO Klicpera 1867 - 1930
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Holice, Klicpera, Pamětní kniha, 1867 - 1892
Holice, Klicpera, Historie divadelní činnosti
Holice, Klicpera, Historie divadelní činnosti
Holice, Klicpera, Historie divadelní činnosti
Holice, Klicpera, členové souboru, 1910
Holice, Klicpera, členové souboru, 1910
Holice, Klicpera, Jan Výrava, 1928
Holice, Klicpera, Tradice ochotnického divadla v Holicích
Holice, Klicpera, Jan Výrava, 1928