Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čtenářsko-ochot. spolek / Občanská beseda, DrO / Spolek div. ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1891
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 1950
1891 založili řídící učitel Rudolf Mayer a lékař Ladislav Krouský Čtenářsko-ochotnický spolek v Borotíně.
Působil v místnostech hostince Jana Chomouta.

Od 1894 patrně (?) jako Divadelní odbor Občanské besedy.
Matěj Pejša byl v té době předsedou místní Občanské besedy v Borotíně a ochotnický režisér.

1896 – E. K., překlad Eliška Pešková: Otče náš.
1898 – Ernst Raupach: Šňupka; J. K. Tyl: Jan Nepomucký; Josef J. Stankovský: Není doma; Antonín L. Dlask: Klobouk.
1899 – Alexander Fredro: Pan Čapek; Nevěrná (více autorů); Eugene Grangé: Pokuta muže.

1901 registrován Čtenářsko-ochotnický spolek v Borotíně.

1912 po smrti otce zvolen předsedou Občanské besedy Rudolf Pejša, statkář v Pejšově Lhotě.
Během 1. svět. války se nehrálo.

1919 obnovena činnost – Čtenářsko-ochotnický spolek.
O Vánocích t. r. hráno poprvé na nově zakoupeném jevišti v novém hotelu Zelenka – Ferdinand Oliva (stejnojmenná hra od V. B. Třebízského): V červáncích svobody.

Spolek divadelních ochotníků, člen Šmahova okrsku ÚMDOČ.
Rudolf Pejša finančně přispěl na obnovu divadla v Borotíně u Tábora a sám zakoupil materiál pro stavbu jeviště.

1925 potvrzeno členství v ÚMDOČ.

1933 existují doklady o činnosti.
1937 spolek v seznamu členských spolků ÚMDOČ.

Spolek divadelních ochotníků hrál i během 2. svět. války:
1939 – Josef Chlumecký: Zelená se zelená; František Hlavatý: Bílá myška.
1940 – Josef Mervart (patrně): Černý myslivec; František Hlavatý: Městská rada na námluvách; Jaromír Horský, Jaroslav Očenášek: Ta naše písnička česká.
1941 – Václav Bárta: Od mlýna k mlýnu; Vendelín Josef Krýsa: Kornout.
1942 – Karel Balák: Černý kříž v poli; Jan Kouba: Láska nehněvaná.
1943 – Paul Schurek: Ulice zpívá; Josef Jan Kalivoda: Tam, kde je domov náš; Frank Tetauer: Člověk nemá jen sebe; Božena Rajská-Smolíková: Ze starých mlýnů.
1943 byl Spolek divadelních ochotníků pověřen vedením Kuratoria pro výchovu mládeže.
1944 – Anton Hamik: Prodaný dědeček; Cizinec (více autorů); Bohumír Polách: Vrah jsem já.
1944 registrován jako Čtenářsko-ochotnická jednota.

Po 2. svět. válce hráli většinou 3x do roka (Vánoce, Velikonoce, svatodušní svátky).

1945 – Miloš Veselý: V záři vánočního stromku.
1946 – Jiří Balda: Zločin matky Bernáškové; Karla Lužanská: Praha je naše; Rudolf Vlasák (patrně): Prapor.
1947 – Vladimír Kříž: Vítězství fořta Meruzalky; Josef Toman: Vinice; Božena Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska.
1948 – Jan Říha: Polibek královský; Rudolf Piskáček / Václav Vrána: Nejlepší holka na světě; Božena Rajská-Smolíková: Děvče od Čerchova.

1949 div. sál v hotelu Zelenka, jeviště si půjčoval Spolek divadelních ochotníků a Sokol.

1949 – Karel Balák: Kdo je vlastně blázen; Václav Bárta: Na potoce za mlýnicí; Jan Říha: Takový byl Martin.

1950 – František F. Šamberk: Jedenácté přikázání; Ferdinand Oliva: Železná koruna.

1951 soubor přešel pod Osvětovou besedu (viz).
Bibliografie:
BROŽ, A.: Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2000.

DESET LET Šmahova okrsku ÚMDOČ v Táboře 1923–1933. Tábor, ŠO ÚMDOČ 1933, 31 s. kOS DON Tábor.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 75.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180–193. Následné uložení exponátů nezjištěno.

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895, 169 s.

ŠRÁMEK, Miloslav – PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán – Rudolf Pejša, Borotín u Tábora. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 102.

ZPRÁVY o činnosti ÚMDOČ 1922–1925. Praha, ÚMDOČ 1923–1926. kART.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.


Thalie 1896–7, č. 16, s. 204.
Thalie 1898–9, č. 5, s. 40; č. 8, s. 63; č. 22, s. 175.
Thalie 1899–1900, č. 5, s. 42; č. 21, s. 167.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/70/9/1901, ČOS v Borotině.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2436/1944, ČOJ.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Kronika školní 1940–1958, snímek 33,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=265&page=1&search=Borotín&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Kronika obecní 1915–1950, na začátku zpětně záznamy z 19. stol.,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=200183&page=1&search=Borotín&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Mapa působení souboru - Čtenářsko-ochot. spolek / Občanská beseda, DrO / Spolek div. ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':