Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Borotín

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1874
1874 založeno Družstvo divadelních ochotníků, 1889 zaniklo.

1891 založen Čtenářsko-ochotnický spolek. Od 1894 patrně(?) jako Divadelní odbor Občanské besedy. 1901 registrován jako Čtenářsko-ochotnický spolek. Později (během 1. svět. války) jako Spolek divadelních ochotníků až do 40. let, 1944 registrován jako Čtenářsko-ochotnická jednota, činnost Spolku div. ochotníků zaznamenána ještě 1950.

Od 1908 zaznamenána divadelní představení žáků (někdy i učitelů) obecné školy, od 1921 i měšťanské školy (též loutkové divadlo), od 50. let osmileté střední školy, v 60. letech základní devítileté školy. Poslední záznam divadelního představení ve školní kronice z roku 1967.

Po 1918 hrál vedle Spolku divadelních ochotníků také Divadelní odbor Sokola, jeho činnost zaznamenána do 1950, poté pauza. Další divadlo Sokola a přestavba jeviště ještě v roce 1960.
(Činnost obou souborů doložena v obecní kronice 1915–1950)

1937 hráli hasiči (za pomoci ostatních borotínských ochotníků) divadlo v zahradě zámku. Hasiči hráli i v roce 1954.

1946 představení Svazu národní revoluce.

1948 bylo zprovozněno loutkové divadlo v domě č. 1 (dle obecní kroniky objekt patřil Sokolu a začalo se zde říkat "v sokolovně").

1951 byl v Borotíně založen (navázal na předchozí Spolek div. ochotníků) divadelní soubor Osvětové besedy, činný do první pol. 60. let 20. stol.
Bibliografie:
BROŽ, A.: Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2000.

DESET LET Šmahova okrsku ÚMDOČ v Táboře 1923–1933. Tábor, ŠO ÚMDOČ 1933, 31 s. kOS DON Tábor.

DÍLNY moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna, vl. n., s. a., s. 55–57.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 75.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 143.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 82.

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895, 169 s.

ŠRÁMEK, Miloslav – PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999. 26 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán – Rudolf Pejša, Borotín u Tábora. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 102.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1925. Praha, ÚMDOČ 1925. Seznam členů.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.

ZPRÁVY o činnosti ÚMDOČ 1922–1925. Praha, ÚMDOČ 1923–1926. kART.


Divadelní listy 1883, č. 9, s. 78; č. 26, s. 222.

Thalie 1896–7, č. 16, s. 204.
Thalie 1898–9, č. 5, s. 40; č. 8, s. 63; č. 22, s. 175.
Thalie 1899–1900, č. 5, s. 42; č. 21, s. 167.
Archivy:
Doklady o činnosti z 1933.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/70/9/1901, ČOS v Borotině.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2436/1944, ČOJ.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Pamětní kniha obecné školy v Borotíně 1898–1922,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=263&page=1&search=Borotín&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Kronika školní 1922–1944,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=264&page=1&search=Borotín&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
Kronika školní 1940–1958,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=265&page=1&search=Borotín&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Kronika školní 1958–1967,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=267&page=1&search=Borotín&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Kronika obecní 1915–1950, zpětně záznamy z 19. stol.,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=200183&page=1&search=Borotín&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Kronika obecní 1951–1969,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=200182&page=1&search=Borotín&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=

Mapa - Borotín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':