Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnické divadlo / Šubert, SDO / div. kroužek TOS / ADAST / JAS / Div. spolek F. A. Šubert

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1863
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
Tento divadelní soubor v průběhu své historie vystupoval pod těmito názvy:
Ochotnické divadlo, Ochotníci, Divadelní ochotníci, Sdružení divadelních ochotníků, Spolek divadelních ochotníků F. A. Šubert (SDO FAŠ), Přípravný výbor společného divadla, ZK TOS divadelní kroužek F. A. Šubert, ZK TOS, ZK ADAST, ZK JAS, Divadelní odbor F. A. Šubert (DO FAŠ).

1863 založen Ochotnický spolek.
1864 J. K. Tyl: Spanilá Savojanka neb Perla Savojská.
1865 Raimund: Marnotratník, Strýček Hurlivurli.
Do 1866 hráli u režiséra K. Jánského, poté do 1868 U Mašků a do 1892 U Michálků.
1868 přijaty stanovy.
1868 Josef Jiří Kolár: Monika, osef Kajetán Tyl: Slepý mládenec, Josef Kajetán Tyl: Nalezenec, J. J. Srankovský: Muzikanti.
1869 F. V. Jeřábek: Podvedené tetičky, Bouhardy: Pařížský fiakr, Josef Junghans: Poslední Mohykán.

1870 V. K. Častolovský: Osudná bambitka.
1872 Ludvík Anzengruber: Sedlák křivopřísežník.
1874 Charlotte Birch-Pfeifferová: Sirotek Lowoodský.
1875 překlad Haštalský: Katové londýnští.
1877 Viktor Hugo: Ernani aneb Král loupežník.
1878 Charlotte Birch-Pfaiferová: Hrabě Szapary, Kříž a půlměsíc.
1879 F. A.: Lord a loupežník, Alois Gallat: Proklatec v lese tmavém, Gustav Pfléger-Moravský: Telegram, Kolda Malínský: Tatínkovy juchty, Danišovi nebo Panstvo a nevolníci, Eliška Pešková: Mlýny Boží melou zvolna, ale jistě, Franz Grillpartzer: Pramáti, Gustav Pfléger-Moravský: Della Rosa, Karl Töpfer: Bedřich II. a jeho páže, František Ferdinad Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Arrouge, Fastrová: Dcery pana Zajíčka.

1880 Karel Tůma: Svědomí, aneb, Žertva na Balkáně, Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček obchodník, Adolph L'Arronge: Doktor Kalous, Antonín H. Sokol: Posestrima, Fredro: Na jedlíka půst na lenocha tuš, Filípek: Marnotratný syn aneb Tři dny ze života karbaníkova.
1881 M. Zünge: Vlastenci náramní, Bedřich Schiller: Úklady a láska.
1882 František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl.
1883 Gustav von Moser: Válka v míru, Michal Balucki: Těžké ryby, František Ferdinand Šamberk: Podskalák, J. Voborník: Lví nevěsta, František Ferdinand Šamberk: Rodinná vojna.
1884 Divadlo v přírodě, za nynější doby jako novinka do světa vstouplé, provedeno bylo dobrušskými ochotníky již koncem let padesátých století 19.: hrávaliť v létě pod širým nebem v zahradě v blízkých Křovicích, z vlastního podnětu, beze všeho nějakého napodobení cizího snad příkladu.
1886 Silvestr.
1887 František Adolf Šubert: Jan Výrava. Uvedeno v rámci velkolepých oslav 50 let trvání ochotnického divadla v Dobrušce dne 7. 8. 1887, jejichž součástí byl divadelní průvod městem se zastávkou u Šubrtova rodného domu, konaly se bohoslužby.

1892 František Jeřábek: Služebník svého pána.
1893 spolku předán výstavní pavilon v městských sadech, zah. František Ferdninand Šamberk: J. K. Tyl. V pavilonu hráno i 2000, Michal Balicki: Klub mládenců.
1894 Karel Tůma: Svědomí, aneb, Žertva na Balkáně, Sudermann: Domov, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, O. Blumenthal: Cesta na východ, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, jh. JIndřich Mošna, Rumlův ústav.
1896 Michal Balucki: Klepy, Alexandr Ivanovič Pal´m: Náš přítel Neklúžev, Ladislav Stroupežnický: Na panském čeledníku, Dva husaři, Michal Balucki: Husy a husičky, K. Kukla: Svatební noc.
1898 František Adolf Šubert: Jan Výrava (též na zájezdu v Meziříčí), Josef Štolba: Na letním bytě, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1889 František Ferdinand Šamberk: Břinkalovy trampoty, Fr. von Schönthan: Únos Sabinek, Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, Franz von Schönthan: Dva šťatné dny.

1900 Schnidleicher: Čarostřelec, Jaroslav vrchlický: Pomsta Catullova, Felix Philippi: Dobrodinci lidstva.
1901 František Ruth: Písmákova dcera, Gustav Davis: Ženilkov, Julius Zeyer: Libušin hněv, Ilja Aleksandrovič Salov: Darmojedka.
1902 se soubor rozešel.
Do 1905 vrcholné období OS, ročně 5 premiér, např. Vrchlický, Stroupežnický, Kolár, Gogol, Zeyer, Preissová atd., poté krach a dražba spolkového majetku.

1918 OS obnoven pod jménem rodáka F. A. Šuberta (1849-1915, dramatik, prozaik a publicista, 1883-1900 první ředitel ND v Praze).
1919 Alois Jirásek: M. D. Rettigová, František Xaver Svoboda: Poslední muž.

1920 Vilém Skoch: Naše babička.
1922 Alois Jirásek: Lucerna.

1931 Václav Vrána: V tom našem pivovaru, Marie Slavíková: Bílý slon, František Adolf Šubert: Žně, Alois Jirásek: Kolébka, František Langer: Velbloud uchem jehly, Král Nešetřil a víla Spořivost,Otta Táborský: V sadš skví se jara květ, František Xaver Svoboda: Směry života, Otomar Schäfer: Žena, kterou jsi mu dal, Karel Balák: Na Kašpárka nikdo nevyzraje.
1932 Afolf Santner: Jak Kašpárek na cestách chytil hastrmana, Olga Scheinpflugová: Okénko, H. Dřevíkovský: Kašpárek, Flik a Flok, veselí jsou celý rok, Karel Fořt: V českém ráji, František Xaver Svoboda: Rozveselená rodina, Alois Jirásek: Vojnarka, Fagnol, Hořejší: Malajský šíp, František Langer: Andělé mezi námi, Josef Gruss: Jak Kašpárek o hladu vyhnal čerty ze hradu, Rudolf Bernauer: Konto X.
1933 Barry Conners: Popelka Patsy, Branislav Nušič: Paní ministrová, Dario Niccodemi: Malá Scámpolo.
1934 William Somerset-Maugham: Posvátný plamen, Vilém Lichtenberk: Komu Bůh dá úřad.
1936 J. Hořejší: Přednosta stanice.
1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 Vilém Werner: Srdce na uzdě.
193x Luigi Pirangello: Rozmysli si, Jakoubku!, Jaroslav Rudlofff: Na Kozlanském klepáči, Rudolf Friml: Král tuláků, Šolem Alejchem: 200.000 "Hlavní výhra", Josef Skružný: Falešná kočička, Frank Tetauer: Evino nedůstojné povolání.

1940 Alois Jirásek: Lucerna, Karel Scheinpflug: Mrak, Pavel Gavaulta: Čokoládová princezna, pro soutež na XI. JH připravována inscenace: Svoboda: Směry života, Marie Pařízková: Zemi krásné, zemi milované, Alois Jirásek: Otec, Richard Branald: Márinka ze staré myslivny.
1941 J. K. Tyl: Pražský flamendr, Vilém Werner: Červený mlýn.
1942 Karel Kubánek: Země mlčí (Slunečná), Rudolf Piskáček: Perle panny Serafínky, Jan Drda: Jakož i my oldpouštíme, Božena Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska, Jaroslav Kvapil: Oblaka, A. Jaroslav Urban: Sluneční paseka, Antonín Kozel: Jak Kašpárek žertem se spojil s čertem (Kašpárek v pekle), Karel Krpata: Hvězdy nad hradem, Afolf Santner: Jak Kašpárek na cestách chytil hastrmana.
1943 Frank Tetauer: Úsměvy a kordy, J. Šimáň: Indicie, Zdena Lipanská: Kateřina, Karel Michl: Sněm duchů na Turově, Kurt Bortfeld: Kristiánka na suchu, Večer sólového spěvu, hudby a tance, Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, Jaroslav Vrchlický: Dáma skřítek, Antonín Hamik: Prodaný dědeček.
1944 Antonín Hamik: Prodaný dědeček, Kamil Novák: Není Zajíček jako Zajíček, Václav Bárta: Od mlýna k mlýnu, Olga Barenyi: Veliká hvězda, dramatickým počinem byla hra Karla Michla Sněm duchů na Turově, s hudbou Radima Drejsla a společně s pěveckými jednotami Vlasta a Dobroš, Blodkova V studni.
1945 Vilém Werner: Červený mlýn, František Ferdinand Šamberk: Palckého třída 27.
1946 Ladislav Stroupežnícký: Naši furianti, Konstantin Simonov: Ruští lidé, Karel Čapek: R. U. R..
1947 Karel Čapek: Matka, Tatíček umí všechno, Růžena Jesenská: Devátá louka, Viktor Dyk: Posel.
1948 Viktor Dyk: Posel, Fráňa Šrámek: Měsíc na řekou, František Adolf Šubert: Jan Výrava, V. N. Bill-Bělocerkovskij: Život volá, Agatha Christie: Bylo jich deset (Deset malých černoušků).
1949 velkolepé oslavy výročí F. A. Šuberta, hl organizátor SDO. Zařazeni do ZK TOS.
1949 Alois Jirásek: Pan Johanes, František Špidlík: Za pět minut dvanáct, Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revisor.

1950 Sofokles: Antigona, Antonín Lagron: Doktor Faust, Patr Iljič Čajkovskij: Eugen Oněgin, F. Káňa: Parta brusiče Karhana, pod ZK Stuha Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek.
1951 Jiří Voskovec a Jan Werich: Slaměný klobouk, Alois Jirásek: Jan Roháč.
1952 Aleksandr Nikolajevič Ostrovskij: Talenty a ctitelé.
1954 G. B. Shaw: Živnost paní Warrenové, v okr. soutěži LUT, Alois Jirásek: Lucerna, Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry, Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa, Simeon Karel Macháček: Ženichové, Aleksandr Nikolajevič Ostrovskij:: Pozdní láska, William Shakespeare: Veselé paničky windsorské.
1955 Božena Němcová, K. Dittler: Sůl nad zlato, Aleksandr Nikolajevič Ostrovskij:: Pozdní láska, Václav Štech: Třetí zvonění, Jiří Verner: Souboj talárů.
1956 G. B. Shaw: Pygmalion, Jaroslav Hašek, E. F. Burian: Švejk, František Kožík: Přátelství na Ogowe.
1957 Karel Čapek: Bílá nemoc, účast na Meziměstských div. hrách.
1959 Vítězslav Nezval: Loretka.

Ochotnický soubor sehrál do 1960 přes 70 her, nejhranějšími autory byli Čapek, Jirásek, Tyl, Gogol, Shakespeare... V 60. letech soubor pod ZK ROH JAS Dobruška.
1960 František Langer: Obrácení Ferdyše Pyštory, M. Kubátová: Jak přišla basa do nebe.
1961 Petr Karvaš: Půlnoční mše.
1962 Bohumil Polách: Vrah jsem já, Vladislav Vančura: Josefina.
1963 Vladislav Vančura: Josefina.
1964 Rudolf Provazník: Kouzelná knížka.
1965 A. Cason: Stromy umírají vstoje.
1966 V. Semerák: Končiny, J. Petrovičová: Děravé škorně.
1967 B. Nušič: Paní ministrová, Giulio Scarnicci: Kaviár nebo čočka.
1968 Kouzelný koberec.
1969 Jaroslav Průcha: Kašpárek u krále větrů.

Soubor Šubert patřil vždy mezi přední soubory okresu a byl 1971-1989 každoročním pořadatelem přehlídky Šubertova Dobruška, určené pro dětské soubory a dětské diváky.

V 70. a 80. letech DS Šubert, např. Lucerna, Naši furianti, Honorace z pastoušky, Strýček Váňa, Jak je důležité míti Filipa, Košilka, Recese,
v sezoně .
1970 Miloš Stránský: Kašpárek a loupežníci, Ladislav Suchánek: Hloupé království.
1971 Anton Pavlovič Čechov: Strýček Váňa.
1972 Miloš Stránský: Kašpárek a Šmidra v Černém hradu, Otto Zelenka: Košilka.
1973 Otto Zelenka: Košilka, Arthur Watkyn: Volá Melbourne, hráli mj. na oslavách 170 let ochotnického divadla ve Vamberku.
1974 Arthur Watkyn: Volá Melbourne.
1975 Arthur Watkyn: Volá Melbourne, Alois Jirásek: Lucerna.
1977 Peter Shaffer: Černá komedie, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1978 Simeon Karel Macháček: Ženichové, Miloslav Švandrlík: Honorace z pastoušky, výlet souboru, Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa.
1979 Divadelní ples, Arthur Watkyn: Smrt prochází tmou, Radovan Ježek: Pásmo ke Slovenskému národnímu povstání, Peter Kováčík: Recese.

1980 Peter Kováčik: Recese, 3. místo - KP, Alois Jirásek: Pan Johanes, Otto Zelenka: Námluvy.
1981 Divadelní ples, Otto Zelenka: Námluvy, Holger Eckert, překlad František Miška a Alena Kožíšková: Mrtvý přišel na návštěvu, Miroslav Horníček: Tři Alberti a slečna Matylda, V. Tomšovský: Sněhová královna.
1982 Jiří Hubač: Dům na nebesích, R. Ježek: Večer k SČSP.
1983 Jaroslav Dietel: Muž na talíři, Mrštíkové: Maryša.
1984 Tobis, Mírovský, Rohan, Beneš: Na tý louce zelený, Jan Jílek: Silvestr.
1985 Gabriel Chavallier: Zvonokosy, N. V. Gogol: Revisor.
1986 Vlastimil Venclík: Vrať mi to pažamo, Václav Čáp: Vzpomínkový večer na Jaroslava Jankovce.
1987 Jiří Korbel: Sousedi, J. Motl, J. Stelibský: Ostrov milování.
1988 "F. A. Šubert" činoherní divadelní soubor Sdruženého klubu ROH Dobruška, 45 členů, vedoucí Josef Mach.
1989 Johann Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, aneb, Ludrácký trojlístek

1992 Miloslav Švandrlík: Honorace z pastoušky.
1993 vedoucí Jitka Kozubová.
1993 F. E. Herve: Mamsele Nitouche
1997/98 úspěšný Limonádový Joe, 40 repríz

2011 - DS Šubert (v podání maturantů z gymplu – 8.G, vyvrcholení festivalu), Oscar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA, r. Václav Mach. Účast na Divadelní pohoda, Val u Dobrušky.

2012 - DS F. A. Šubert, Oscar Wilde: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ, r. Vašek a Jiří Machovi. Účast na Divadelní pohoda, Val. Účast na Polické divadelní hry, Police nad Metují 2019.
2012 - DS F. A. Šubert, Aleš Sedláček: ŽENY PANA VOKA, r. Jiří Holý. Účast na Divadelní pohoda, Val.
2012 - Vlastimil Venclík: KOUKEJ MI VRÁTIT TO PYŽAMO, r. František Veverka. Premiéra podzim 2012. Účast na KP Orlická maska, Ústí nad Orlicí 2016 - čestné uznání Jiřímu Hoňkovi za herecký výkon v roli nemocného.

2016 - premiéra 4. 5. - Magdalena Turnovská: O princezně, která ráčkovala, pohádka M. Turnovské s písničkami Zdeňka Rytíře, režie Zdeněk Šíma, hráli a zpívali: Romana Šotolová - královna Karolína I., Karolína Sotonová - královna Karolína II., Věra Štěpánová - chůva, Jindřich Obst - zahradník Kryštof a princ, František Veverka - rádce, Václav Mervart - princ Šťáhlav. Hráli ve Společenském centru, reprízy 2x pro školy v Dobušce, Dobrém a Podbřezí, Na Novém Hrádku, v Jasenné a v rámci přehlídky Divadelní pohoda 2016 ve Valu.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 185.

ALBRECHTOVÁ, Jana: Místopis okresu (dle Informace pro MČAD Václava Čápa a Radovana Ježka. Rkp. 1997. SA J. Albrechtová, Častolovice). Rkp. 1998-2000. kART.

CVRČEK, Josef: Počátky divadelního ochotnictva v Dobrušce. Kulturní kalendář města Dobrušky. Květen 1962.

DOKUMENTY. Dějepisný nástin ochotnického divadla v Dobrušce. Kulturní kalendář města Dobrušky 1983, duben, s. 4-6.

F. A. Šubert: U nás v Dobrušce, s. 88.

KÁŠ, Josef: Kronika divadla ochotnického v Městě Dobrušce. Dobruška 1935(?). Rkp. Městské muzeum v Dobrušce.

MACH, Jiří: Za oponou Dobrušských dějin: Šubert a ochotníci / Ani jako ředitel Národního divadla nezapomněl na své rodiště. Rychnovský deník, roč. 16, č. 283, 5. 12. 2007, str. 6. (viz Texty)

MARKOVÁ, Veronika: Historie ochotnického divadla v Dobrušce. Diplomová práce. Hradec Králové, PF VŠP, Ústav historických věd 1992.

PANCÍŘ, J.: Ochotnický spolek v Dobrušce. In: Kladská stráž 1925, č. 25, 26. KK.

ŠUBERT, František Adolf: U nás v Dobrušce. Karlín, Emil Šolc, s. a., s. 87-88.

ZAHRADNÍK, Zdeněk: Amatérské divadlo Podorlicka. In: Divadlo Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OKS 1980, s. 52.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


České divadlo 1940, č. 10, s. 191.
Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 31, s. 262.
Thalie 1898, č. 13-14, s. 111.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 6, s- 141.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1985, Ka 53, i. č. 141

Dobruška, Vlastivědné muzeum:
č. 225 kartotéka her
kar. č. 92 Divadelní plakáty

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/608/1920, SDO F. A. Šubert.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2232/1926, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/4956/1933, SDO F. A. Šubert (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/297/1934, SDO F. A. Šubert (změna).

Rychnov nad Kněžnou, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Dobruška
Časový rozsah: 1863-1904
Metráž: 0,10 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Dobruška 1837 - (1833 zřízeno školní divadlo, základ pozdějšího ochotnického divadla)
Tematický popis: Knihy zápisů schůzí, stanovy, 50. výročí trvání divadla 1887, kovové razítko, plakáty divadelních představení. Fondu lze využít k poznání činnosti spolku a kulturního života ve městě.
Archivní pomůcky
JUZA J.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ DOBRUŠKA, 1863 - 1904. Sdružený a skupinový inventář (část), 1987, s. 1, ev.č. 15/30.
SDO, Dobruška, 1863-1904. Ev. č. pomůcky 15/30.

Související Pojmy

Související Obrázky

Dobruška, DS Šubert, A. Jirásek: Jan Roháč, 1953
Dobruška, DS Šubert, J. Hubač: Dům na nebesích, 1982
Dobruška, představení uvedená v sokolovně, kartotéka her,  1934 - 1941
Dobruška, SDO Šubert, J. Zeyer: Radúz a Mahulena, 1899
Dobruška, Sokol, detektivní hra, kartotéka her,  1941
Dobruška, Šubert, Honorace z pastoušky - plakát, 1978
Dobruška, Šubert, Lucerna - plakát, 1954
Dobruška, Šubert, Strašidlo cantervillské - plakát, 2012
Dobruška, Šubert, vznik souboru, kartotéka her
Dobruška, Vlastivědné muzeum, změny názvů divadelní spolků a budov
Dobruška, ZK TOS, Za pět minut dvanáct, kartotéka her,  1949
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v daných městech kraje, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Materiály LKVČ 1972 - 1979, 1981 - 1987
Val, Divadelní pohoda 2012 - plakát


Mapa působení souboru - Ochotnické divadlo / Šubert, SDO / div. kroužek TOS / ADAST / JAS / Div. spolek F. A. Šubert

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dobruška, Šubert, vznik souboru, kartotéka her
Dobruška, SDO Šubert, J. Zeyer: Radúz a Mahulena, 1899
Dobruška, ZK TOS, Za pět minut dvanáct, kartotéka her,  1949
Dobruška, DS Šubert, A. Jirásek: Jan Roháč, 1953
Dobruška, DS Šubert, J. Hubač: Dům na nebesích, 1982
Dobruška, Vlastivědné muzeum, změny názvů divadelní spolků a budov


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.