Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ruka, Dělnický spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1872
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1889
Působení: 187x, 188x
Od 70. let 19. stol. hráli ochotnické divadlo i dělníci.
1872 založen Dělnický spolek Ruka, zakladatelem Josef Šubrt (1848-1888, tovární tkadlec, předsedou spolku v letech 1872-1887).
Začínali a v průběhu další i divadelní činnosti často pokračovali oblíbenými pěvecko-hudebními a deklamatorními zábavami či deklamatorními a hudebními besedami, jejichž součástí bývali kromě deklamace básní a písňových produkcí i jednoaktovky a divadelní scénky.

1873 první žádost o povolení divadelních představení podali předseda Josef Šubrt a tajemník - obuvník Josef Nesládek s odůvodněním, že účelem je "rozmnožení dobročinného fondu spolku". Uváděli tituly, které chtěli nastudovat: Tyl: Umělcové na pouti, Veselý: Husitská nevěsta, Bergen: Vražda na Uhelném thu, Lipovský: Marnotratný syn, Štěpánek: Pivovar v Sojkově a Velišský: jednoaktovka Žnich, který vdává svou nevěstu. Žádost C. k. hejmanství ve Dvoře Králové zamítlo - zejména proto, že by byla představení přístupna širšímu obyvatelstvu.

V další žádosti bylo tedy uvedeno, že hry budou uvedeny k "soukromému navštívení členstva", navíc, že v případě odmítnutí se obrátí na C. k. místodržitelství v Praze. Hejtman Umlauf opět hraní nepovolil, vyhovělo skutečně až místodržitelství, které povolilo i pořádání div. představení pro veřejnost.

1872 si spolek pořídil pro zábavné pořady jeviště v hostinci U Rýdlů, pro divadlo však nevyhovovalo.
Nejvíce představení se uskutečnilo v hostinci Na mostě, některá v hostinci Na poště na náměstí, nekdy v hostinci U Koláčků na Pražském Předměstí, na jehož zahradě se odbývaly velké národní slavnosti.

Zdokumentovaná představení:
1873 v překladu E. Peškové: Otče náš

1874 V. Lipovský: Marnotratný syn, úprava franc. hry Sňatek s překážkami, J. N. Štěpánek: Pivovar v Sojkově, dle K. Julise F. J. Janke: Tkalcovský tovaryš, F. V. Jeřábek: Služebník svého pána.L. Feldmann: Smůla nad smůlu, V. Hugo - J. Stankovský: Bídníci, J. Š.: Láska, nevěra a žal, L. R. Stírský: Uniforma maršálka Radeckého, V. J. Kafka: Kulík-Bulík, J. Mirami: Židovská rodina, Gutzkow - Veselský: Tichá domácnost.

1875 jednoaktovky Z. Kolovrat Krakovský: Na rozcestí, J. M. Boleslavský dle Chocholouškovy povídky: Vrahové ve městě; Erhart: Pražští učenníci, R. Kneisel: Pan farář a jeho kostelník, dále Perle aneb čeledín, Jenerál a nájemník, E. Raupach: Šňupka - hráno U Koláčků, F. Kaiser: Dělníkova milenka, dále Všecko ví, J. Šubrt: Mlynářova dceruška.
Zakázána hra Josefa Šubrta Mučenník nové doby "protože jen sociálně demokratické myšlenky káže"

1876 Vrahové ve městě, Křížkový král aneb Hrobník a karbani, Láska, nevěra a žal.

1878 Mlynářova dceruška.
1889 Vrahové ve městě.
Bibliografie:
ČERNÝ, František: Divadelní život v Jaroměři 1819-1918. (Rkp. 2000. SA Fr. Černý.) Praha, Academia 2003, s. 114-128.

MÍSTOPIS čekého amatérského divadla, I. Díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 312.

Mapa působení souboru - Ruka, Dělnický spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':