Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnické sdružení, studenti

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1803
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 188x
Působení: 180x, 181x, 182x, 183x, 184x, 185x, 186x, 187x, 188x
Převážně českým ochotníkům mělo sloužit chudičké divadlo postavené patrně v roce 1802.

1803 Ochotnické sdružení (z něho na konci stol. Zdobničan).
Patrně 1812 první “české besedy”, pořádané především studenty (deklamace, písně, hudba, tanec).
1817 komická opera Ostrov lidožroutů (Tandler), hrána 7x .
Do 1840 především rytířské a historické hry Loupežníci na Chlumu, Mečislav a Blanka, Abelino, Jan Dolinský, Fridolin, Hrad Kunětice, Korytané v Čechách, Rinaldino, tehdy moderní Štěpánkův Čech a Němec, Kilián z Hloupětína.

V průběhu 19. stol. se hrálo nejprve v hostinci Na Milence,
od 1825 v panských stodolách,
od 1835 v domě Karešově čp. 2, vedle radnice,

1843 se divadlo odstěhovalo do hostince Panský dům. V té době řídil divadlo Jan Zeman, pošmistr.
1847-1848 v městské radnici.
1847 žádost o povolení 25-30 představení v domě čp. 1 - radnici. Hrány hry Vlastenci, Kníže ďábel (Raupach), Vilfing Stubenburský (Kalchberg), Husité u Naumburgu (Kotzebue), Ženský boj (Klicpera), Hubička na poukázání (Castelli).
1849 o vamberském divadle referát v Pražských novinách.

1857-1858 se soustřďoval společrenský ruch včetně divadla v obnovených sálech Na Milence, hostinský Škorpil přál divadlu .
Zde byly provedeny hry Klicperovy, Štěpánkovy aj. - Kytka, Strejček Hurlivurli, Uhlířka, Tři hodiny před svatbou, Dům u silnice, Pošta na Sebranicích.

Koncem 50. let 19. stol. hybnou silou divadla studenti.
1860 uspořádali studenti 6 představení: Pan strejček (Benedix), Panošova šelmovství (Kotzebue), apod,. čistý výnos věnován na stavbu ND.
V 60. letech byli režiséry V. Víšek a Ad. Urban.

1862 měšťan A. Kosek postavil nový hostinec Na hradě a polovinu sálu zvýšil pro divadlo, zřídil velice výpravné jeviště (jeho žena byla nadšenou ochotnicí), kupoval i divadelní knihy, které rozepisovali ochotníci Jos. Kubias (pozdější městský tajemník) se svým bratrem řezníkem. Např. Žižkova smrt, Jan Hus.
1969 ředitelem divadla Jos. Kubias.
V 70. letech režiséry B. Kosek a Fr. Zeman (ten též v letech 80.)
1870 divadlo shořelo, postaveno nové, opona E. Herolda. Téhož roku otevřeno hrou Vlast (Sardou, Vávra), připravil osvědčený režisér Ad. Urban, který byl od 1868 duší vambereckého divadla.
Kostýmy a rekvizity vypůjčeny z Prozatímního divadla.
-------
"Uvedení Vlasti ve čtyřech reprízách bylo na tu dobu opravdu něco zcela výjimečného."
Černý, Kapitoly z dějin českého divadla, s. 127.
---------

Vlastí zahájena pravidelná div. představení, hrálo se pilně do 1881:
1880 Sedlák milostpán (Pinkas).
Od listopadu 1880 do listopadu 1881 uvedeno 10 her, z toho 8 původních, 1 překlad, 1 představení (Polský žid) opakováno. Uvedeno: Monika, Pražský flamendr, Petr Vok Rožmberk, Telegram, Pan Měsíček, obchodník, Starý vlastenec. V souvislosti s představením Pražský žid problémy: c. k. okr. hejtmanství v Rychnově hru nejprve zakázalo, "protože tendence tohoto dramatu směřuje k tomu, revolucionářské hnutí 1620 v Čechách povstalé proto, aby se Čechy od svazku s rakouskými zeměmi odtrhly, vylíčiti za čin vlastenecký a účastníky jeho z té příčiny odsouzené vypodobniti jako národní mučenníky." Vysoké c. k. místodržitelské prezidium v Praze však zákaz zrušilo.
1881 dále uvedeny hry Žertva na Balkáně, v hlavních rolích Stöhr ml., Iljuša, Steklíková; Ultimo; August von Kotzebue: Žebračka a její syn, hráli Bergrová, Stöhr ml.; Sedlák milostpán; Pražský žid (nejprve zakázáno c. k. okresním hejtmanstvím v Rychnově n. Kněž., povoleno vys. místodržitelstvím), v hl. rolích Kubias, Zeman, Kosek, Frejdlová, Bergrová; Pan měsíček (Stroupežnický); Monika (Kolár), Petr Vok Rožmberk (Šubert), Pražský flamendr (Tyl), v hl. rolích J. a P. Stöhrovi, Vyskočil, Suchánek, Barták, Zeman, Bednář, Ptáček, Steklíková, Suchánková, Frajdlová ad.
1881 Goethův Egmont, zahájil činnost divadla v radnici kde městské zastupitelstvo značným nákladem zřídilo .divadelní sál (starostou obce byl J. Stöhr).
1881 ředitel spolku dr. Kalous.
1883 ochotníci se usnesli založit ochotnický spolek.
1883 Uvedli Miladu (Vlček), Mlynář a jeho dítě.
1885 schváleny stanovy SDO Zdobničan.
Do 1885 bylo od let padesátých asi 85 divadelních kusů, z nich asi 30% původních.
Z autorů zpočátku nejvíce Šedivý, Tyl, Klicpera, poté Štolba, Šamberk, Kolár, Vlček.
Dále viz Zdobničan.
Bibliografie:
KRÁL, Josef F.: Dějiny ochotnického divadla ve Vamberku. In: Památník ochotnického divadla ve Vamberku. Vamberk 1903, s.1-61, DNM: T 3495.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s.

VZPOMÍNKY zůstanou. Vamberk. Ochotnické divadlo 1803-2003. Vamberk, OS Zdobničan 2003., s. 7-10.


Divadelní listy 1880, č. 17, s. 279.
Divadelní listy 1881, č. 12, s.113, č. 32, s. 287, č. 37, s. 326, č. 38, s. 334.
Divadelní listy 1883, č. 28, s. 238, č. 31, s. 262.

Související Obrázky

Miletín, Muzeum 2/46, Vamberk, ODi, Fabrikant, 1874 - plakát
Podrobněji o tomto obrázku] " >Miletín, Muzeum 3-63, požár ND 1881, Vamberk, ochotnické divadlo, Starý mládenec - plakát  15.8.1881, připsáno
Vamberk, Ochotníci, Pražský žid,1881 - plakát
Vamberk, ODi, Kniha zápisů, tit str.
Vamberk, ODi, Kniha zápisů, začátek
Vamberk, ODi, Silvestr 1894 - plakát
Vamberk, ODi, Starý vlastenec, 1881 ve prospěch ND


Mapa působení souboru - Ochotnické sdružení, studenti

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vamberk, ODi, Starý vlastenec, 1881 ve prospěch ND
Vamberk, Ochotníci, Pražský žid,1881 - plakát
Vamberk, ODi, Kniha zápisů, tit str.