Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / Tyl / ZK Sdruž. komun. podniky / ZK Středočes. dřev. záv. / DS KD Josefa Suka / SDO Sedlčany

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1841
Působení: 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
Spolek s nejdelší tradicí v Sedlčanech.

1841 se v hostinci Na Kocandě rozhodlo 12 občanů hrát div. představení pro povznesení české řeči a národního uvědomění.
Akciemi zřídili divadlo a sehráli první české představení - Berounské koláče a Přítel v nouzi.

Z Tábora zakoupili starší jeviště, přední oponu a dva portály, “pozadí selskou vesnici představující”, sloupovou síň, modrý pokoj, červený pokoj, rytířský sál, město a lesní krajinu. Pořídili prkna na jeviště a rytířské obleky.

Po Bachově nástupu se podmínky pro hraní divadla ztížily, hry se musely posílat k povolení na místodržitelství do Prahy. Ochotníci se opět scházeli pouze v pokojíku Na Kocandě.
Do 1852 hráli každý rok.
Hry od Štěpánka, Kotzebue, Tyla, Fredroa, Kolára, Klicpery.

1857 žádost o povolení ochotnického divadla.
1860 po obstrukcích vyřízena kladně, znovu mohli hrát (Tyl, Neruda, Klicpera).

1866 založen Spolek divadelních ochotníků (SDO).
Založili pamětní knihu spolku.
Hráli v hostinci Na Kocandě (poblíž dnešního nádraží), někdy také U českého lva na náměstí, U Antonína Jonáše.
1868 opereta Kvas krále Vondry XXVI.

Po 1869 hráli v pivnici, aktuálně nazývané Třebnická, Konopištská či Dobříšská, v Boháčkově restauraci (později U Karla IV.), někdy také U českého lva na náměstí, U Antonína Jonáše.

1882 Služebník svého pána (Jeřábek), "režie velmi pečlivá, návštěva co největší". V hl. rolích Mrakoš, Žemlička, Vyternová, Poustková.

Od 1887 v Boháčkově restauraci (později U Karla IV.). Zpočátku 1-2 hry, později až 5 představení ročně.

V období 1862-1892 142 her ve 169 představeních.
Většinou česká tvorba (Stroupežnický, Štěpánek, Tyl, Klicpera, Štolba, ale i Nestroy, Dumas ml., Benedix, Raimund, Raupach ad.), také vlastní autoři, např. 1870 operetka Maria (L. Kakš, Jos. Hrbek).
Výtěžky ze vstupného šly na sociální účely, ale i na ND v Praze a v Brně.

Spolek vlastnil knihovnu.

1893 členství v ÚMDOČ.
1897 ředitel V. Mrkos, režisér F. Černý.
Hry: Blázinec na cestách, J. Hilbert: Vina, Roztržití, Karl August Görner: Černý Petr, Fr. Ad. Šubert: Probuzenci.
1898 - Ideál, Svatojánská pouť, Staří blázni, Josef Štolba: Na letním bytě.
1899 - A. v. Kotzebue: Zmatek nad zmatek.

Na konci 19. stol. spolek prosperoval, obnovil jeviště včetně malované opony (akademický malíř Romuald Skála). Spolupracovali s pěveckým spolkem Záboj. Ochotníci také pořádali maškarní merendy, výlety.
Významné osobnosti spolku: M. Josef Poustka, Jindřich Fliegl.

V té době byla součástí činnosti spolku i studentská představení (viz Studenti).

1900 uveden Strakonický dudák (Tyl), Třetí zvonění (Štech).
1902 Pod krovem otcovským, Dědoušek.
1903 Teta z Ruska.
----
Od 1905 nový název: Spolek divadelních ochotníků Tyl.
1911 52 činných a 17 dalších členů.

Za období 1862-1917 zaznamenáno 243 her.
Na poč. 20. stol. počet her klesal.

1909, 1911, 1912, 1914-1918 nehráli.

Výjimečně 1917 uvedli hru Žabec (Skružný) v Knížecí restauraci ve prospěch válečně postižených.
----
Po 1918 činnost oživla.
V místě okrsek ÚMDOČ K. H. Máchy.

Kolem 1925 generační proměna, poté jedno z vrcholných období spolku.

Po J. Flieglovi (zemřel 1925) se režírování ujal Jaroslav Paleček.
Hráli hry od Langera, Maeterlincka, Shakespeara, Ibsena, Čapka, Zeyera, Mrštíků, Tyla, Jiráska, Klicpery.
Hostující herci: Kohout, Nasková, Kronbauerová, Scheinpflugová, Štěpničková, také Dělnické ochotnické divadlo z Prahy.
V té době více jak 100 her domácího i světového repertoáru.
Pořádali odborné divadelní kurzy.
"Zvenku ohrožoval Palečkovu cestu za kvalitním divadlem konkurenční soubor strany lidové, který se nazýval Lidová akademie, s kterou se Spolek divadelních ochotníků Sedlčany navíc musel dělit o jeviště. Lidová akademie vsadila na odlišný repertoár a tyto hry, převážně operetky a frašky, nalézaly u značné části publika velký zájem. Obecenstvo si však pomalu zvykalo na náročný a hodnotný repertoár a Palečkova režie se stávala pojmem i v širokém okolí. Výbor byl složen ze tří členů: předseda Jan Vodňanský, místopředseda Jan Hetzel, režisér Jaroslav Paleček."
(z historie SDO)

1930 návrh na postavení divadla.
1931 vstoupil do spolku Jan Hölzel (Hetzel), od 1932 šéf scény.
1932 oslava 90 let činnosti SDO; Shakespeare: Hamlet.
Čestným členem spolku Josef Suk.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Jar. Paleček odešel, režii převzal Eduard Rataj.
Uvedena mj. Langerova hra Dvaasedmdesátka.

1938 40 členů, vlastní jeviště, 11 představení.
Posledním představením před okupací - V. Werner: Noví lidé.
----
1939-1942 povoleno 3-5 her ročně.
1940 - J. V. Rosůlek: Mezi námi děvčaty, Josef Štolba: Peníze, Fr. E. Šaman: Neviditelný most.
----
1945 po návratu vystěhovaného obyvatelstva zahájili činnost hrou Stilmondský starosta (Maeterlinck) s předehrou B. Smetany.
Spolek měl 128 členů, z toho 46 činných.

1948 po Ed. Ratajovi převzal režii Josef Hrůša, uvedli hru B. Kareše Loutna a meč.
V té době už svobodná spolková činnost omezována, někteří členové (např. předseda J. Vodňanský) odešli.
Od prosince 1949 obecní výpověď nájemci hostince U Karla IV., kde se hrávalo.
----

1951 byl spolek začleněn do ZK ROH Sdružené komunální podniky (SKP) okresu Sedlčany.
V tomto roce uvedli Třicet stříbrných (H. Fast). Účast v Příbrami na okr. přehlídce.
1953 Matka (Čapek).
1955 Nora, poté režisér Jos. Hrůša kvůli podmínkám pro činnost definitivně odešel.
V období 1951-1955 uvedli ještě hry Veselé paničky windsorské, Vojnarka, Ženichové.
V repertoáru i operety.
1959 Šťastnou cestu (Rozov).
Po vnitřní rozkolísanosti souboru představení Jak přišla basa do nebe.

1960 Burjakovskij: Lidé, bděte. Režie a výprava J. Pejša, "nepříliš úspěšná inscenace, i když J. Studničková v roli Gustiny představovala živelné a přitom inteligentní herectví." V roli Fučíka M. Hölzel.
Téhož roku Sněhová královna v režii Antonína Hartmana.
1961 v místě divadelní festival, zúčastnili se s hrou V. Blažka Příliš štědrý večer.
1962 účast na Čapkově divadelním létě ve Staré Huti.
1963 počátek stagnace spolku.
----
Od 1966 jako Divadelní soubor ZK ROH Středočeských dřevařských závodů (SDZ).
Oslava 125 let ochotnického divadla v místě, příprava Hrátek s čertem.
1967 kraj. přehlídky v Sedlčanech se nezúčastnili.

Od roku 1956 do 1968 se v souboru vystřídalo 12 režisérů. Většina zde působila velmi krátce, někteří zasáhli do dějin souboru hmatatelněji. Situace se ustálila až po roce 1969, kdy se režie ujal dlouholetý sedlčanský ochotník Vladimír Stibor, ovlivňující pak místní divadelní život až do poloviny 80. let.

Od 1969 cca 2-3 hry ročně.
Soud lásky, Noc na Karlštejně, Dalskabáty, hříšná ves, Paní mincmistrová, Zvíkovský rarášek, RUR atd.
S pásmem “…nadarmo nevolal jsem…” 1. místo v kraj. soutěži.

1974 Mirandolína (Goldoni), rež. Stanislav Smrt.

Při souboru pracoval od 60. let také dětský soubor (viz Studio mladých), vedený Antonínem Hartmanem, od 1976 Věrou Zemanovou.
----

Od 1976 opět změna zřizovatele - Divadelní soubor Kulturního domu Josefa Suka.
1976 - poezie - Ve jménu života, rež. Jiří Kolský.
1977 hry Až přijde den a Zahraj chraplavý Aristone v režii J. Kolského.
1978 detektivka Smrt přišla po snídani, rež. J. Kolský.
1979 Cantervillské strašidlo, rež. St. Smrt.

1981 poezie - Ta naše láska k divadlu, rež. J. Kolský.
1983 k Roku českého divadla uvedli hru A. Jiráska: Na dvoře vévodském. Dramatizace F. Kulhánek a J. Šimáně, režie V. Stibor a J. Stěhule.
Téhož roku S. K. Macháček: Ženichové, rež. M. Stibor.
1984 - G. Feydeau: Ťululum, komedie, rež. Jiří Stěhule.
1985 - Josef Bouček: Noc pastýřů, rež. Kolský, oceněna na Krajské přehlídce v Liblici n. Cidlinou.
V tomto roce ještě Slavné boje o legendární zemi Atlantis, režie Kolský a komedie E. Labiche: Písek do očí, rež. Stěhule.
1986-1987 Zapomeňte na Herostrata, Hrátky s čertem, obojí rež. Kolský.
1988 opět stejný úspěch v Liblici, tentokrát s R.U.R. v režii Kolského.

1989 se změnily ekonomické podmínky činnosti, hlavním sponzorem se stal Kulturní dům Josefa Suka.
Repertoár se nezměnil (Naši furianti, Sněhurka (Hrubín)).

1991 150 let od založení souboru, otevřena výstava, uvedeny Hrátky s čertem.
Při otevření rekonstruovaného sálu uvedli hru L. Stroupežnického Naši furianti, rež. Stěhule.
---

1992 registrace samostatného Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech (SDOS) se sídlem v KD Josefa Suka.
Od tohoto data vzniká i vlastní právní subjektivita s vlastním hospodařením. Předsedou spolku byl zvolen Jaroslav Mrvka.
V tomto roce uvedli: Zelená perla, režie Jiří Kolský,
1992 - listopad - Enrique Buenaventura: Na pravici Boha otce, režie Jiří Kolský

1993 - březen - František Ferdinand Šamberk, Karel Hašler: Podskalák, režie Jiří Kolský
1993 - listopad - Jiří Hubač: Generálka, režie Jiří Stěhule. Účast na 45. Pojizerských hrách v Dobrovici 1994.

Prvotním cílem nově ustanoveného spolku bylo vracet se ke starým hrám, jež měly na divadle úspěch, získat mladé členy a zajistit si ekonomickou samostatnost.
1994 se prvně v roli režiséra představil Miloslav Liška.

1994 k oslavě 700 let města Sedlčany uvedeny hry - opereta Járy Beneše Na tý louce zelený, režie Miloslav Liška (inscenace se hrála také 13. května 1994 v Městském divadle v Mostě) a
1994 - listopad - Georges Feydeau: Dámský krejčí, režie Jiří Stěhule.
1995 - březen - Jára Beneš: Uličnice, režie Miloslav Liška
1995 - listopad - Jiří Balda, Karel Melíšek: Děvče z přístavu, režie Miloslav Liška, 11 repríz.
1996 - listopad - Jiří Voskovec, Jan Werich: Nebe na zemi, režie Miloslav Liška
1997 - listopad - Josef Stelibský, Karel Melíšek, Jarka Mottl: Ostrov milování, režie Miloslav Liška

1997 pěvecký sbor Záboj se stal kolektivním členem ve Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech, členství ukončil z důvodu osamostatnění v roce 1998.

1998 - duben - Zdeněk Petr, Vladimír Dvořák: Sto dukátů za Juana, režie Miloslav Liška
1998 si na městské slavnosti ROSA autorsky, dramaturgicky i režijně připravila Iva Dvořáková historickou scénku, která za spolupráce členů spolku byla úspěšně sehrána na náměstí T. G. Masaryka.
1999 - duben - Eugene Labiche: Slaměný klobouk, režie Miloslav Liška,
2000 - duben - Johann Nepomuk Nestroy: Lumpacivagabundus, režie M. Liška
2001 - duben - Jan Drda, Jiří Srnka: Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert, režie M. Liška
2001- listopad - Kabaret, režie Iva Dvořáková, od 2001 součástí každoročního repertoáru kabaret, zprvu režírovaný Ivou Dvořákovou.

2001 - 4. září - výstava ke 160. výročí prvního ochotnického divadelního představení v Sedlčanech, uvedena hra Dalskabáty, hříšná ves.
2002 - duben - Jára Beneš: Na tý louce zelený, režie Miloslav Liška
2002 - listopad - Kabaretní koktejl, režie Ivana Dvořáková
2003 - duben - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, režie Miloslav Liška
2003 listopad - Šmidlochu, je to na draka, režie Ivana Dvořáková

2004 - duben - Gabriel Chevalliér: Zvonokosy, režie Miloslav Liška
2004 - listopad - Bohuš Kareš: Loutna a meč, režie Miloslav Liška, k výročí 400 let úmrtí Jakuba Krčína.
2005 - duben - Jiří Brdečka, Vlastimil Hála: Limonádový Joe, režie Miloslav Liška

Na podzim roku 2005 se poprvé v roli režisérky představila Lidmila Sunegová.
2005 - listopad - Oskar Wilde: Jak je důležité míti Filipa, režie Lidmila Sunegová.

2006 - duben - Johann Nepomuk Nestroy: Teta z Bruselu, režie Miloslav Liška
2006 - listopad - Agatha Christie: Past na myši, režie Lidmila Sunegová, inscenace se hrála také 30. listopadu 2006 v Divadle A. Dvořáka v Příbrami.
2007 - duben - Jan Drda: Hrátky s čertem, režie Miloslav Liška.
2008 - duben - Alois Jirásek: Lucerna, režie Lidmila Sunegová.

22. října 2008 opustil spolek i svět ve věku 66 let dlouholetý člen výboru, herec, zpěvák, scénárista a režisér Miloslav Liška. Jeho poslední připravovaná hra Veselé windsorské paničky se bohužel už na prknech neobjevila.

2009 - duben - Karel Rudolf Krpata: Mistr ostrého meče aneb Počestné paní pardubické, režie Lidmila Sunegová.

2009 - na podzim - se v roli režiséra poprvé představil předseda spolku Jaroslav Mrvka.

2010 - duben - František Ferdinand Šamberk, Karel Hašler: Podskalák, režie Jaroslav Mrvka lidová hra se zpěvy a tanci, úč. téměř všichni členové souboru
2011 - 23. března - výstava ke 170. výročí prvního ochotnického divadelního představení v Sedlčanech.
2011 - duben - Zdeněk Podskalský, Vratislav Blažek: Světáci, režie Lidmila Sunegová.
2011 - na podzim - poprvé v roli režisérky Jaroslava Bulínová, dcera dlouholetého kabaretního režiséra Vladimíra Stibora.
2011 - listopad - Kabaret aneb Zasmějte se s námi, dokud je ještě čemu, režie Jaroslava Bulínová,
2012 - duben - Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák, režie a úprava textu Lidmila Sunegová,
2012 - listopad - Kabaret aneb O mužích a ženách, režie Jaroslava Bulínová.
2013 - na jaře se představil v roli režiséra Richard Otradovec.

V témže roce 150. výročí narození sedlčanského rodáka, spisovatele, dramatika, novináře a překladatele Karla Ladislava Kukly (1863-1900). Z jeho divadelních her dvě pronikly na jeviště Národního divadla - neúspěšně Anatomové, úspěšněji epizoda z prusko-rakouské války Svatební noc, později zhudebněná R. Zamrzlou.

2013 - duben - Zdeněk Podskalský, Karel Svoboda, Jiří Štaidl: Noc na Karlštejně, režie Richard Otradovec.
2013 listopad - Kabaret aneb Sedlčanské harašení, režie Jaroslava Bulínová.
2014 - duben - William Shakespeare: Veselé windsorské paničky, režie Lidmila Sunegová, hráno na počest zesnulého režiséra Miloslava Lišky.
2014 - listopad - Petr Schulhof, Richard Otradovec: Zítra to roztočíme, drahoušku aneb Absolutně nevinný žertík, režie Richard Otradovec. K 60. výročí otevření Kulturního domu Josefa Suka.
2015 - duben - Marie Janíčková: Parohaté pověsti, režie Jaroslava Bulínová.
Počátku roku 2016 se v roli režisérky představuje Renata Holoubková, která navazuje na dlouholetou tradici vedení dětských divadel po Věře Zemanové.
2016 - únor - Zdeněk Svěrák, Oldřich Lipský, Jiří Melíšek, Jaroslav Uhlíř: Ať žijí duchové, režie Renata Holoubková.
2016 - duben - William Shakespeare: Sen noci svatojánské, režie Lidmila Sunegová, k 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš.
2016 - listopad - Jiří Janků, Petr Svojtka: Bedřich Smetana: The Greatest Hits, režie Richard Otradovec, k 175. výročí spolku.
2016 - duben - Zdeněk Podskalský, Vratislav Blažek: Světáci, režie Lidmila Sunegová.
2017 - Zdeněk Podskalský, Vratislav Blažek: Světáci, režie Lidmila Sunegová.
2018 - Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Karel Smyczek: Lotrando a Zubejda, Fan Vavřincová, Richard Otradovec: Taková normální rodinka, r. Richard Otradovec. Účast na Léto ochotnických divadel, Praha. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš, Jiří Hubač: Dům na nebesích, r. Petr Svoboda.
2019 - Jiří Janků, Petr Svojtka: 60’s aneb Šedesátky.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, as. 90.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 205.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II. díl, s. 291.

DOUBEK, V.: Po okresních kolech. Ochotnické divadlo č. 5, s. 115-116.

DOTAZNÍK ÚLK 1999.

HAŠEK, A.: Po stopách ochotnického divadla v Sedlčanech. Zpráva z r. 1972. SČDO.

KAREŠ, Bohuš: Nad kolébkou sedlčanského Ochotnického spolku. Sedlčany 1949. KK.

KOLSKÝ, Jiří : Stručné dějiny Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech. Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka 1991. 68 s., příl. Kulturní kalendář. Mimořádné č.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 132.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 429-431.

OCHOTNICKÉ divadlo v Sedlčanech - 150 let amatérské činnosti. 1841-1991. Red. a foto. Zdeněk Vlček. Sedlčany, KD Josefa Suka 1991. 68 s. Soupis repertoáru. kART.

Sedlčany, Historie SDO 1841 - 2005 ex www (viz Texty).

SMAŽÍK, Fr. : Jak jsme hrávali Shakespeara. Amatérská scéna 1964, č. 12, s. 2-5.

SPÁLENKOVÁ, Jana: Ve světové premiéře si zahraje i Jana Krausová. 29. října 2014, Sedlčanský kraj (číslo 41 / ročník 25), AS 2.11.2014-Aktuality. (viz Texty a www odkazy)

www.ochotnici-sedlcany.cz: Sedlčanští ochotníci uvádějí světovou premiéru. AS 29.11.2014-Ze života souborů - viz www odkazy.

STIBOROVÁ, Jana: Dějiny ochotnického souboru v Sedlčanech. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1993.

VALENTA, Jiří: Nejen divadelní prkna znamenají svět. AS 1995, č. 1, s. 13.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko 1999, č. 6, s. 78-81.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Rkp. 1999-2000. kART. Viz Místa/Okresy/Příbram/Texty.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 47.

V Sedlčanech nezahálejí. (Podepsáno L.L.) Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 13.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.


Webové stránky Kulturního domu Josefa Suka:
http://www.akce.cz/akce/580106/podskalak-kulturni-dum-josefa-suka-sedlcany
www.kdjs-sedlcany.cz

Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29.
Divadelní listy 1900, č. 8, s. 176, č. 10, s. 226.
Divadelní listy 1902-3, č. 4, s. 72, č. 5, s. 92, č. 11, s. 200.

Květy 11. 11. 1841.

Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 41, foto Příliš štědrý večer.

Thalie 1897-8, č. 3, s. 23, č. 4, s. 29, č. 5, s. 39, č. 23, s. 183, č. 21, s. 252.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 4, s. 31, č. 5, s. 40, č. 21, s. 168, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 5, s. 42.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72, č. 5, s. 92.
Archivy:
Fotografie a diplom ze soukromého archivu dcery Fr. Dvořáka, býv. člena SDO.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30/6/10026, SDO.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/75, SDO 1890.
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/143/1928, SDO (změna).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/3483/1942, SDO.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2287/1943, SDO.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2167/1945, SDO.

Státní oblastní archiv, Praha
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV Sedlčany.

Státní okresní archiv Příbram:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Sedlčany
Časový rozsah: 1862-1947
Metráž: 0,82 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Zápisy ze schůzí, účetní knihy, korespondence, plakáty, fotografie.

Související Pojmy

Související Obrázky

Komárov, Divadelní festival Pešík - plakát, 2015
Matěj Josef Poustka
Sedlčany, Eda Rataj, režisér SDO
Sedlčany, Jaroslav Paleček, herec a režisér SDO, od 1936 režisér Šmahova okrsku ÚMDOČ
Sedlčany, Kwěty 1841
Sedlčany, Ochotníci, Ochotnický ples - plakát, 2019
Sedlčany, Ochotnické divadlo v Sedlčanech 1841-1991
Sedlčany, Ochotnické divadlo, členocé souboru, 1937
Sedlčany, Ochotnické divadlo, Paní Marjánka Matka pluku, 1956
Sedlčany, Ochotnické divadlo, Strakonický dudák, 1971
Sedlčany, Ochotnické divadlo, vedení spolku
Sedlčany, SDO, Dvořák. Frant., čestné uznání  ÚMDOČ.
Sedlčany, SDO, Lucerna
Sedlčany, SDO, Strakonický dudák, 2012
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Ať žijí duchové, 2016
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Bedřich Smetana, 2016
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Dům na nebesích, 2018
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Ideal - plakát, 1898
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Jaroslav Repetný
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Jiří Bosák
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Jiří Dundr
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Kabaret
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Kateřina Skalská
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, korespondence s Josefem Sukem, 1934
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, korespondence s Olgou Scheinpflugovou
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Lotrando a Zubejda, 2018
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Miloslava Kelichová
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Miroslav Bouček
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Noc na Karlštejně - plakát, 2013
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Noc na Karlštejně, 2013
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Ochotnický ples - plakát, 2015
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Ochotnický ples - plakát, 2018
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Ochotnický ples - plakát, 2019
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Ochotnický ples - plakát, 2020
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Parohaté pověsti, 2015
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Pavel Heran
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Přemyslův soud, 2018
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Renata Holoubková
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Šedesátky, 2019
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Sen noci svatojánské, 2016
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Světáci, 2017
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Taková normální rodinka, 2018
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Taková normální rodinka, 2018
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Tereza Marková
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Veselé windsorské paničky, 2014
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Wintrův Rakovník, Čestné uznání Kateřině Dundrové, 2015
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Wintrův Rakovník, Čestné uznání Renatě Holubové, 2015
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Wintrův Rakovník, Čestné uznání souboru, 2015
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Zítra to roztočíme, drahoušku, KP Wintrův Rakovník 2015
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Zítra to roztočíme,drahoušku, 2014


Mapa působení souboru - SDO / Tyl / ZK Sdruž. komun. podniky / ZK Středočes. dřev. záv. / DS KD Josefa Suka / SDO Sedlčany

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Ideal - plakát, 1898
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, korespondence s Josefem Sukem, 1934
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, korespondence s Olgou Scheinpflugovou
Sedlčany, Kwěty 1841
Sedlčany, Ochotnické divadlo v Sedlčanech 1841-1991
Sedlčany, SDO, Dvořák. Frant., čestné uznání  ÚMDOČ.
Sedlčany, SDO, Lucerna
Matěj Josef Poustka
Sedlčany, Eda Rataj, režisér SDO
Sedlčany, Jaroslav Paleček, herec a režisér SDO, od 1936 režisér Šmahova okrsku ÚMDOČ
Sedlčany, SDO, Strakonický dudák, 2012
Sedlčany, Spolek divadelních ochotníků, Zítra to roztočíme, drahoušku, KP Wintrův Rakovník 2015


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.