Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Malá scéna Labe, LS ZK ROH Harmonika / Společenský klub Labe / Městské kultur. centrum

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 195x
Působení: 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
Původní soubor vznikl na začátku 30. let jako Loutkářský odbor Sokola (viz) z iniciativy Marie Čechové, Bohuslava Čecha, Jana Hakla a Josefa Matouše. Hrálo se v hostici Na Vísce.
V té době činný i LS Dělnické tělocvičné jednoty (viz).

1939, začátkem okupace Československa, kdy byly postupně všechny veřejné činnosti vč. všech tělocvičných jednot úředně zrušeny, se členové loutkářských souborů B. Čech (Sokol) a J. Hakl (DTJ) domluvili a spojili se v jeden soubor.
Přesto, že existoval zákaz činnosti veškerých kulturních i jiných spolků, loutkáři obou sportovních organizací (Sokola i DTJ) se společně přihlásili do spolku s názvem Krejcarový spolek pro podporu chudé školní mládeže (viz) a pod tímto spolkem mohli dále hrát.

Počátkem padesátých let byl Krejcarový spolek likvidován a hostinec Labe se začal rekonstruovat na Závodní klub ROH.
Loutkové divadlo pokračovalo za jiných podmínek - patrně jako soubor ZK ROH Harmonika, později Malá scéna.
-----------------------------------------------

V 50. letech Loutkářský soubor ZK ROH Harmonika,
po sloučení ve Společenský klub pod názvem Malá scéna Labe, hráli v Lidovém domě.
Počátkem 50 let úpravy v ZK Labe - elevace hlediště, rozšířilo se proscénium, zhotoveny pohyblivé portály a pohyblivé lávky, propadla pro spodní vodění, nová elektrická instalace.
Soubor pak pracoval v samostatné budově, jejímž vlastníkem byl n. p. Harmonika, divadlo bylo moderně vybaveno, sál měl kapacitu 190 diváků.
Členové LS mimo pravidelných představení jezdili na kulturní brigády do okolních obcí. Např. Rpety, Hvozce, Drozdov, Bzová, Broumy, Hostomice, nebo Jince, ale i další. Tam uváděna především maňásková představení.
Ocenění jednotlivců, též J. Hakl, tvůrce loutek, kulis a scén.

1954 LS ZK Harmonika hrál s marionetami i javajkami.
1956 krajské kolo LUT, Žito kouzelník (E. Skálová).
Účast na přehlídkách, zájezdy.

Spolupořadatelé kraj. přehlídky LS Loutkářské Hořovice.
1962 zde získali 1. místo .

Od 1964 při Malé scéně Labe i dětský soubor, viz DLS.
Po úmrtí B. Čecha se Jan Hakl věnoval i režii.
1965 - Skořepa: Barabuš. Účast na LCH.
1967 - Matvějev: Kouzelné galoše. Účast na LCH.

1970 - Poklad v kapli, účast v KP Loutkářské Hořovice, mimo soutěž Kovář a čert.
1972 jádro souboru v tomto roce stále ještě tvořili Jan Hakl, nositel Zlatého odznaku J. Skupy, Marie Čechová a Josef Matouš (jeden z nejlepších vodičů marionet v kraji), kteří počátkem 30. let zakládali v Hořovicích loutkářský odbor Dělnické tělocvičné jednoty, takže se oprávněně mohl cítit pokračovatelem 40leté historie loutkového divadla v obci. Jan Hakl vedoucím souboru, který měl 30 členů, víc než polovinu mladších 30 let. V souboru 2 režiséři Jar. Škvára a Jar. Pelikán. Z recitátorů nejzkušenější byl Fr. Morávek.
Ročně 3-6 premiér pro děti a 1-2 náročnější, z nichž jedna je volena do soutěže. Spolupráce s krajskými poradci Květou Ptáčkovou a Jar. Vidlařem, který navrhoval i loutky pro představení.

1974 - Loutkářské etudy aneb Komu se nelení, tomu se zelení. Účast na LCH.

1975 - Malá scéna Společenského klubu, Etudy; Voják. Účast na loutkářské OP, Nižbor.

1977 - LS Malá scéna, Fr. Čech: Křídová pohádka, plošné loutky (autoři J. Čížek a J. Sekyrka), dále hru tvořili dva živí herci s maňásky. Účast na KP Loutkářské Hořovice - II. místo. Účast na ObP Čechova Olomouc.

1984 tři francouzské loutkové hříčky
1985 Zlatá rybka.
1985 - N. Polivanovová: Veselá medvíďata, r. Jaroslav Škvára, KP Hořovice, Petr Pražák - cena za výtvarno, především za loutky.
1985 v souboru 15 členů, z nich asi polovinu tvořili začínající. V sezoně soubor připravoval 3-4 loutkové hry, hrál 2x měsíčně na vlastní scéně a 5-6 zájezdových představení.
Každoročně se podílel na přípravě a organizaci krajské loutkářské přehlídky.
1985/86 (1. 11. 1985-31. 10. 1986) - vyhodnocení soutěže aktivity berounského okresu O putovní pohár Jana Ziky - 2. místo, 2 premiéry, 13 představení, mimo okres hostoval v Příbrami, na loutkářském festvalu v Kralupech a Rakovníku.
1987/88 (1. 11. 1987-31. 10. 1988) - vyhodnocení soutěže aktivity berounského okresu O putovní pohár Jana Ziky - 3. místo, 2 premiéry, 21 představení, úspěchy na OP a KP, zájezd na přehlídku Loutkářská Ostrava 88.

1988 - LS Malá scéna, SK ROH, V. Čort: O líných strašidlech. Účast na loutkářské OP, Nižbor.

1989 - LS Malá scéna, SK ROH, M. Polivanová: Veselá medvíďata. Účast na loutkářské OP, Beroun.

2007 - Jak hloupá Manka.... Účast na Hořovickém loutkohraní.

2008 - Jaroslav Pelikán - Kterak hloupá Káča k rozumu přišla, režie Pelikán.

2009 - Jaroslav Pelikán: Džínová princezna, r. Jaroslav Pelikán, loutky a scéna M. Bartošová a J. Čížek, KP Skupovy Strakonice.


2011- Loutkářský soubor Malá scéna Městského kulturního centra (MKC) Hořovice.
Jaroslav Pelikán: Kouzelná skála, r. Jaroslav Pelikán, loutky Marie Bartošová, Účast na KP Skupovy Strakonice.
O perníkové chaloupce, rež. Jaroslav Pelikán.

2012 - Malá scéna MKC, Čtyři krejčí a jedna moucha. Účast na přehlídce Skupovy Strakonice.

2013 - Malá scéna MKC, NOSÁČEK. Účast na přehlídce Skupovy Strakonice.

2014 - Kocour v botách - Účast na přehlídce Skupovy Strakonice.

2015 - na motivy pohádky Boženy Němcové: PRINC BAJAJA. Účast na KP Skupovy Strakonice.

2016 - Malá scéna MKC, O PRINCEZNĚ A ČARODĚJNICI. Účast na KP Skupovy Strakonice.
Bibliografie:
IPSER, Jaroslav: Skupovy Strakonice. Loutkář 2008, č. 3, s. 130.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 252-253.

MORÁVEK, Ivan: Historie loutkářství v Hořovicích. Rkp. 2010, 56 s. CD kART leden 2011.

VLACHÝ, Karel: Hořovické jubileum, Československlý loutkář 10, 1960, s. 215.

WEBOVÉ str. Společenského klubu - MKC: http://www.mkchorovice.cz (28. 11. 2011).

ZEMENOVÁ, Romana: Skupovy Strakonice, 44. krajská přehlídka s postupem na Loutkářskou Chrudim. Loutkář 2009, č. 3, s. 122 - 123.
Archivy:
Státní okresní archiv Beroun:
Fond Okresní kulturní středisko Beroun 1954 – 1990, ka 11, č. 11/6 -
Rozbor činnosti Malé scény Sk Hořovice, 1972,
Informace o souboru, 1985.
Fond Okresní kulturní středisko Beroun 1954 – 1990, ka 11, č. 94 - Vyhodnocení okr. soutěže aktivity LS - O putovní pohár Jana Ziky 1985/86, 1987/88.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Beroun, Okresní kulturní středisko, zápis PS pro loutky,  příprava okresní loutk. přehlídky v Nižboru, 1976.
Beroun, okresní loutkářská přehlídka - plakát s programem,1989
Beroun, okresní soutěž aktivity LS O putovní pohár Jana Ziky, hodnocení loutk. souborů, 1987-88
Beroun, okresní soutěž O putovní pohár Jana Ziky, hodnocení loutk. souborů, 1985-86
Hořovice, loutkářský soubor Malé scény Společenského klubu, rozbor činnosti 1972
Hořovice, loutkářský soubor Malé scény Společenského klubu, rozbor činnosti, s. 2, 1972
Hořovice, LS Malá scéna, inf. o souboru, 1985
Hořovice, Malá scéna MKC, Kouzelná skála, 2011
Hořovice, Malá scéna, Veselá medvíďata, Loutkářské Hořovice 1985
Nižbor, Beroun, Okresní přehlídka loutkářských souborů, program, 1975


Mapa působení souboru - Malá scéna Labe, LS ZK ROH Harmonika / Společenský klub Labe / Městské kultur. centrum

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hořovice, Malá scéna MKC, Kouzelná skála, 2011
Beroun, okresní loutkářská přehlídka - plakát s programem,1989


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.