Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol, LD

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1939
Působení: 192x, 193x
Už 1920 začínalo loutkové divadlo Sokola, hrálo nepravidelně.
Loutkářská činnost nesměle začínala v tělocvičně sokolovny, kam vedoucí sokolského žactva učitel F. Habětín přinesl Kašpárka – loutku maňáska - a často po cvičení nebo při besídkách s ním hrál za plentou pro své malé svěřence.

1930 na návrh učitele a cvičitele Ferd. Habětína ustavila místní sokolská jednota loutkářský odbor.
Vedoucím loutkářského souboru se stal Bohuslav Čech.
Zakládajícími členy loutkářského odboru byli F. Habětín, B. Čech, M. Čechová, K. Bouček, L. Schejbal, K. Dvořák, J. Matějka, A. Nová - Matoušová, J. Nováková, K. Tuček, Š. Lapáček, F. Fikar, V. Roková, F. Pondělíčková. Později také učitel J. Matouš, který se přistěhoval do Hořovic.

Začalo se hrát v pánské šatně místní sokolovny s Alšovým divadélkem zapůjčeným učitelem F. Habětínem. Hrálo se veřejně pro všechny děti.
Asi 1930 odbor zakoupil nové loutky od pražské řezbářské firmy Modrý a Žanda (většinou za peníze některých členů odboru). Loutky však byly holé a maminka B. Čecha loutky ochotně ošatila. Svépomocí zhotovili větší rozebírací scénu, kterou dopoledne postavili a po každé hře znovu rozebrali. (Po představení vždy LO s povolením jednoty pořádal taneční čaje, aby co nejdříve umořil dluh a mohl vrátit peníze těm členům jednoty, kteří je na loutky zapůjčili. Dluh se tak rychleji zmenšoval, až byl zcela umořen a dluhy splaceny.)
Loutkáři podle možnosti přikupovali loutky, dekorace, dělali potřebné rekvizity a nakupovali loutkové hry.

Dokumentace byla za okupace převážně zničena, následující údaje jsou pouze částečné - z dokladů, které se uchovaly:
1931 - sokolovna - 4 loutková představení, hráno vždy v neděli od 15 nebo 16 hod.
1936 - sokolovna - 9 loutkových představení, hráno opět v 16 hod.
1937 - sokolovna - 8 loutkových představení.
1938 - sokolovna - 5 loutkových představení.

1933 byla Marie Čechová zvolena sokolskou župní loutkářskou důvěrnicí, což přispělo k těsným kontaktům s pražskými loutkáři.
Hrálo se často. Odbor se zúčastňoval různých soutěží, např. sletové soutěže v Plzni (kde se soubor umístil na 2. místě), pořádal vzdělávací akce pro loutkáře - na semináři v Hořovicích o loutce a recitaci např. přednášel Dr. Malík. Odbornou pomoc souboru poskytoval i Josef Skupa.
1939 byla činnost okupačními úřady zakázána, sokolovna musela být vyklizena, loutky byly uschovány u p. Dlabače a dekorace u p. Prajbicha.
Scénu a ostatní části divadélka fašisté spálili.

Dochované plakáty z repertoáru uvedeného v sokolovně:
1931 - 15. listopadu - Konec světa mistra Dratvičky.
1936 - 11. října - Panoš Jiří.
1936 - 25. října - Medvědáři.
1936 - 1. listopadu - Na stříbrné pavučině.
1936 - 8. listopadu - Posvícení v Hudlicích.
1936 - 15. listopadu - Zlatá vajíčka.
1936 - 6. prosince - Kašpárkův Mikuláš.
1936 - 20. prosince - Vánoce veselé.
1937 - 21. února - Na stříbrné pavučině.
1937 - 28. února - Čertův hrad.
1937 - 14. března - Čarovná podkova.
1937 - 14. listopadu - Jak se Honza napil rozumu.
1937 - 5. prosince - Sv. Mikuláš – nadílka.
1937 - 19. prosince - Kašpárek s Matějem trampují.
1938 - 4. prosince - Čert a Káča (3 části).
1938 - 11. prosince - Kašpárkův Mikuláš.
1938 - 19. prosince - Kašpárek a Ferdáček.

Začátkem okupace Československa v roce 1939, kdy byly postupně všechny veřejné činnosti vč. všech tělocvičných jednot úředně zrušeny, se členové loutkářských souborů B. Čech a J. Hakl domluvili a spojili se v jeden soubor.
Přesto, že existoval zákaz činnosti veškerých kulturních i jiných spolků, loutkáři obou sportovních organizací (Sokola i DTJ) se společně přihlásili do spolku s názvem Krejcarový spolek pro podporu chudé školní mládeže (viz) a pod tímto spolkem mohli dále hrát.
Bibliografie:
LOUTKÁŘSKÝ odbor tělovýchovné jednoty Sokol v Hořovicích. In Almanach sokolské krajové loutkářské výstavy v Plzni. Plzeň 1936.

K.H.: Bohuslavu Čechovi, Českoslovesnký loutkář 15, 1965, s. 262.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 252-253.

MORÁVEK, Ivan: Historie loutkářství v Hořovicích. (Mj. dle vzpomínek Marie Čechové.) Rkp. 2010, s. 5-6, 51. CD kART leden 2011. Viz Hořovice / Přílohy.
Archivy:
Kronika souboru Malá scéna Hořovice.
částečný seznam odehraných loutkoher říjen 1931 - prosinec 1938.

Kronika (ručně psaná) M. Cipriánové, dlouholeté členky loutkářského souboru Malá scéna - Labe,
navazující kronika členek P. Osvaldové a M. Kozlové.

Související Osobnosti

Související Organizace

Mapa působení souboru - Sokol, LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':