Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadlo 6. května / D6K

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1946
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1946 (1945) se všechny soubory sjednotily v Divadle 6. května (dále D6K),
42 zakládajících členů.
Měnová reforma znehodnotila vklady na postavení divadelní budovy. Majitelka zámku B. Wrbnová s D6K uzavřela smlouvu, podle níž si ochotníci
1946 pronajali společně s Podhoranem první patro zámku, zimní zahradu a do péče převzali i nádvoří. První finanční prostředky si opatřovali divadelní školou se závěrečným představením (3 jednoaktovky), koncerty Podhorana, sólistů a tanečními a recitačními programy.
Zah. 1946 Rukopis času (Zd. Němeček). Hráli v zámku na jevišti z restauračních stolů.
1946 Divadelní večer na ukončení div. školy, režie Fr. Šrámek, dirigoval Fr. Hadravský.
1946 (znovu 1949) Mikuláš Dačický z Heslova, úprava Aleš Podhorský, rež. ND v Praze, r. Fr. Šrámek.
1947 brigádnicky ukončena komplexní adaptace interiérů divadla na zámku, Muži nestárnou, jh. O. Nový.
1947-1949 ročně 8-9 premiér.
1949 Jan Hus (Tyl), uměleckým vrcholem D6K, jh. Karel Höger.
1950 z politických důvodů činnost D6K zastavena (v silvestrovském programu 1949 údajně zesměšněna dělnická třída).
V soudním procesu autor Fr. Šrámek osvobozen.

1950 D6K součástí ZK ROH, první představení Můj syn (Gergély), jh. Zd. Gräfová (Brno) a Medek Borůvka (Opava).
Dále dobře vybraný repertoár Molière, V W, Jirásek, Čapek ad. Jh. Jarmila Kurandová, Lad. Pešek (Chudák manžel).
Součástí i kvalitní orchestr.
Z členů souboru profes. působili V. Jurčíková-Francová (Olomouc, Brno) aj. Zapletal (Liberec).

V 50. letech několik direktivních zásahů negativně ovlivnilo činnost.
Změna SZK v Dům osvěty, majetek rozdělen do několika ZK, takže 1955-1956 se nehrálo.
10. výročí D6K oslavili Pražským židem,
1957 poslední režie Fr. Šrámka - Svatba Krečinského.

Koncem 1960 obnoven SZK.
D6K hrál pro děti, hudební férie V W, současné hudební komedie.

1962 - D6K, A. Parnis: Ostrov Afrodity, r. Karel Sobota. Účast na OP děti, mládež, dospělí, Kroměříž.
1963 - J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves, r. F. Fuksa. Účast na OP děti, mládež, dospělí, Kroměříž.

Po 1964 Goldoni, Aristofanes, Thomas, Tyl aj., okolo 100 členů, vedoucí a režisér MUDr. E. Kavan - poté nejlepší období souboru, jeho režie: Jariš: Inteligenti, vlastní hra Ecce homo, Lysistrata, Čert nikdy nespí (Perrini), Zvědavé ženy (Goldoni),
poté víc režisérů - Fr. Fuksa, Miloš Machat, G. Pavelka, K. Ševčíková, Ota Vítek, Stanislav Bártek, Hana Stehlíková; spolupracující profesionální režiséři z DO Gottwaldov/Zlín: Ant. Navrátil, Karel Semerád, Fr. Šnábl, Jarmila Doležalová.
1965 - Účast na OP děti, mládež, dospělí, Kroměříž.
1966 Jak Kašpárek a Šmidra vysvobodili královnu.
Účast na II. okresním divadelním festivalu STMP (Soutěže tvořivosti mládeže a pracujících) dětských a mládežnických divadelních souborů okresu Kroměříž, Holešov.
1967, 1968 také Chudák manžel (Molière), Soupeři (Götz), Sylva (Frýda), mnoho her pro děti - nejúspěšnější Kašpárek, Honza a zakletá princezna (Jílek) a J. Makarius: Brána slunce
Pracovali v dobrých podmínkách při Kulturním klubu v Holešově (Dříve SZK ROH).
1968 Na tý louce zelený, režie Gustav Pavelka, poslední opereta, v níž vystoupil naposledy orchestr pod vedením Fr. Hadravského.
1968 v říjnu pásmo k 50. výročí republiky, jímž soubor vyjádřil svůj postoj k okupaci země vojsky Varšavské smlouvy.
1969 nehráli.
1970 detektivka Křižovatka svědomí opět otevřela souboru další cestu.
Poté pohádka Jak se stal Rumcajs loupežníkem v režii Kamily Ševčíkové, provázená studentskou dechovkou z Nového Jičína.
1971 někteří herci angažováni v TV filmu Legenda o živých mrtvých.
1972 - 700 let trvání města - Jirásek: M.D. Rettigová, první spolupráce s režisérem Ant. Navrátilem, výsledkem skvělé představení a pro mnohé členy souboru chuť dělat divadlo trochu jinak.
1973 se vrátil k režijní práci E. Kavan - Goldoni: Zvědavé ženy.
Do 1975 DS SZK řada náročných inscenací, vrcholem patrně Na dně.
1976 Strakonický dudák, KP.
1978 Plakala princezna Květinka, plakala, účast Znojemský strom pohádek.
1978 W. Shakespeare: Veselé windsorské paničky, KP Napajedla.
Poté se DS názorově i organizačně rozdělil, část členů odešla za Navrátilem do DP Gottwaldov.
V původním souboru D6K (DS) pokračovala spolupráce s režiséry Divadla pracujících.
Po emigraci E. Kavana přizván profes. režisér K. Semrád, po něm Fr. Šnábl (oba Gottwaldov).
1982 - Účast na Znojemském stromě pohádek.
1984 pro nekázeň souboru a pro nízkou uměleckou úroveň činnost přerušena.
1986-1994 nový přístup k práci jh. režie L. Randár, Městské divadlo Zlín, např. Obrácení Ferdyše Pištory a Nevěsta na márách (Longen).
1986 - O Ance a Petrovských, režie H. Stehlíková, účast Znojemský strom pohádek a 1. KP her pro děti v Uherském Brodě.
1988 - Hana Januszewský: Malý tygr. Účast na Znojemském stromě pohádek.

xxx
Amatérský divadelní soubor. Seznam her. Historie divadla. Aktuální projekty. Viz Internet.
1988 Divadlo 6. května - divadelní soubor SK ROH, 38 členů, vedoucí Ludmila Roubalíková.
Účast na krajské přehlídce 87.

1993 - vedoucí L. Roubalíková
1994 - E. A. Longen: Nevěsta na marách , účast na KP Kojetín
1994 - Josef Kainar: Zlatovláska, účast na KP Kojetín
1995 - Z. Horynová: Zkoušky čerta Belínka, účast na KP Kojetín, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou.
1996 - k 50. výročí D6K výstava a Dalskabáty, hříšná ves, režie jh. zlínský herec Hloušek. Účast na KP Kojetín 1997.
Od 1996 nástup nové generace.
1998 pohádka Hastrmanská komedie, režie Pagáčová.
1999 - Faust, Markéta a já, účast na KP v Kojetíně 2000
2000 - S tvojí sestrou ne, režie Milan Hloušek, účast na KP v Kojetíně 2001.
2010 - Moliére: LAKOMEC. Účast na KP Kojetín - čestné uznání Jiřímu Geherovi za roli Kleanta a diplom Janu Dobešovi za roli Harpagona.
2011 - Pavel Kohout: August August, august. Účast na KP Valašské křoví, Slavičín - čestné uznání Divadlu 6. května za inscenaci, Jiří Geher cena za herecký výkon.
2012 - Norman Robbins: Hrobka s vyhlídkou, r. Jan Nejedlý. Účast na KP Valašské křoví, Slavičín - čestné uznání Adéle Paštěkové za herecký výkon v roli sestřičky.
2015 - premiera, D6K: Pohlednice z Anatěvky, r. Vladimíra Dvořáková. Účast na Holešovská přehlídka amatérských souborů 2016.
2017 - Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, r. Pavel Petr Procházka, pseudonym Konrád Popel. Účast na Holešovská přehlídka amatérských souborů. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž. Účast na KP Kojetín 2018 - cena Konrádu Popelovi za režii a Bohdaně Hýžové za herecký výkon v roli Hospodské a čestné uznání Aleně Směšné za herecký výkon v roli Strouhalky a Romanu Uwe Juráňovi za herecký výkon v roli Francka - doporučení na Divadelní Piknik Volyně. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně 2018.

2019 - Gabriela Preissová: JEJÍ PASTORKYŇA, r. Konrád Popel. Účast na KP Kojetín - čestné uznání Ladislavu Mrlíkovi za hudbu a Evě Stodůlka Nejedlé za roli Kolušiny. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž. Účast na Divadelním festivalu, Napajedla - Cena za vedlejší ženský herecký výkon Alena Směšná za roli stařenky Buryjovky, soubor Cena za výtvarné a scénografické řešení inscenace.
Bibliografie:
130 LET ochotnického divadla v Holešově a 50 let Divadla 6. května. Do tisku připravili Jiří Zapletal a František Pavlas. Holešov, MěKS a Praha, Thalia 1996. 35 s. Přehled premiér a členů souboru 1946-1996.

65 LET Divadla 6. května v Holešově 1946-2011. Do tisku připravili Ivona Vávrová, Aleš Přikryl, Helena Jandová. Holešov, květen 2011.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 233.

HADRAVSKÝ, František: 20 let divadla 6. května v Holešově. AS 1966, č. 7, s. 19. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 231-233.

STAVĚNÍČEK, Zdeněk: K holešovickému jubileu. AS 1976, č. 1, s. 18-19. kART.

STEHLÍKOVÁ, Hana: Divadlo 6. května. Amatérská scéna 1969, č. 1, s. 6, 3 foto.

STREJCOVSKÝ, Jan: Forbína v plenkách či spíše Forbína v prenatálním věku. Amatérská scéna 2002, č. 2, s. 25.

ZÁVODSKÝ, Vít: Kojetínská přehlídka úspěšně dosáhla plnoletosti. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 57 - 60.

Amatérská scéna 1969, č. 1, s. 4-5.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Státní okresní archiv Kroměříž: Dok. o divadle.

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Holešov, 6. května, Lakomec, 2010
Holešov, 6. května, seznam premiér
Holešov, 6. května, seznam premiér
Holešov, 6.května, Hrobka s vyhlídkou, 2010
Holešov, 6.května, Ještě jednou, profesore, 2006
Holešov, 6.května, Lakomec, 2009
Holešov, 6.května, Na dně, Kamila Ševčíková, 1974
Holešov, 6.května, Na správné adrese, 2008
Holešov, 6.května, Nejkrásnější válka, 2002
Holešov, 6.května, Sčítání lidu aneb Že by zrovna tam, 2007
Holešov, D6K, Maryša, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Holešov, D6K, Maryša, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Holešov, Divadelní kronika, Sokol, Dům u tří děvčátek
Holešov, divadelní sál na zámku, 1947
Holešov, Divadlo 6, května, 1946-50, SOkA Kroměříž, inventář
Holešov, Divadlo 6. května, August August, august, 2011
Holešov, Divadlo 6. května, Divadelní večer - program, s. 1, 4, 1946
Holešov, Divadlo 6. května, Divadelní večer - program, s. 2, 3, 1946
Holešov, Divadlo 6. května, Drda: Dalskabáty, 1996
Holešov, Divadlo 6. května, Je Mary Duganová vinna? - program, s. 1, květen 1946
Holešov, Divadlo 6. května, Je Mary Duganová vinna? - program, s. 2, květen 1946
Holešov, Divadlo 6. května, Mikuláš Dačický z Heslova - program, s. 1, 1946
Holešov, Divadlo 6. května, Mikuláš Dačický z Heslova - program, s. 2, 3, 1946
Holešov, Divadlo 6. května, Mikuláš Dačický z Heslova, 1946
Holešov, Divadlo 6. května, Rukopis času - plakát, 1946
Holešov, Divadlo 6. května, Rukopis času - program, s. 1, 1946
Holešov, Divadlo 6. května, Rukopis času - program, s. 2, 1946
Holešov, zámek, divadelní budova
Holešov, Zbojnický hejtman Jan Švrček z Rusavy, 2007
Logo Divadlo 6.května


Mapa působení souboru - Divadlo 6. května / D6K

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Logo Divadlo 6.května
Holešov, zámek, divadelní budova
Holešov, divadelní sál na zámku, 1947
Holešov, Divadelní kronika, Sokol, Dům u tří děvčátek
Holešov, Divadlo 6. května, Mikuláš Dačický z Heslova - program, s. 1, 1946
Holešov, 6.května, Na dně, Kamila Ševčíková, 1974
Holešov, Divadlo 6. května, Drda: Dalskabáty, 1996
Holešov, 6.května, Ještě jednou, profesore, 2006
Holešov, 6.května, Sčítání lidu aneb Že by zrovna tam, 2007
Holešov, Zbojnický hejtman Jan Švrček z Rusavy, 2007
Holešov, 6.května, Na správné adrese, 2008
Holešov, 6.května, Lakomec, 2009
Holešov, 6. května, Lakomec, 2010
Holešov, 6.května, Hrobka s vyhlídkou, 2010
Holešov, Divadlo 6. května, August August, august, 2011
Holešov, D6K, Maryša, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Holešov, D6K, Maryša, CP Divadelní Piknik Volyně 2018


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.