Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků / Městské ochot. sdružení / SDO Lidová scéna

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1869
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1949
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1869 byl založen Spolek divadelních ochotníků
podle nového spolkového zákona.

Iniciátory vzniku spolku byli prof. Josef Bílý, prof. Matzner (též Mašner?), uč. Procháska, student Jaroš, kand. prof. Kovář, obchodník Prokeš, Volf, uč. Burian, fotograf Pokorný ..., z dam slečny Jílkovy, Burianovy, Kyptovy ... a j.

Už před úředním ustavením spolku provedli v roce 1868 operu:
Henri de Saint-Georges, Gaetano Donizetti: Marie dcera pluku. Ve městě to byla velká událost.

1869 poprvé režíroval prof. Bílý hru Josefa Kaj. Tyla: Venkovský poslanec aneb Jen s pravdou ven. Vzhledem k tomu, že se představení zdařilo, stal se pak prof. Bílý ředitelem.

1869 po ustavení spolku zvolen ředitel prof. Josef Bílý, jednatel Antonín Miefl, dále ve vedení spolku Max. Hájek, W. V. Janota, J. Karel Stropnický, Alois Paneš a Karel Wolf.
Ředitel Bílý vymohl, že městské divadlo bude ochotníkům propůjčeno k volnému užívání, a také zařídil, aby obec zakoupila nejnutnější divadelní vybavení. Čistý výtěžek z provozování divadla věnován na zakoupení garderoby a k dobročinným účelům.

Hrálo se v zimních měsících skoro pravidelně každou neděli,
ještě 1869 uvedeny hry a jednoaktovky:
Chtěla mít hrdinu, Tak se chytají vrány, Bídníci, Rovnoprávnost lásky, Před bálem, Dareba, Zlato neblaží, Muka chudé ženy, Patriarcha Jakub, Bankrotář, Babička, jen žádného studenta, Svéhlavost, Po slunce západu, Ženské slze, Mlynář a jeho dítě, Šibřinky, Byl v Paříži, Vychovatel v čepci, Galejní otroci, Dobrou noc Růženko, Malá úslužnost.
Návštěvnost byla dobrá, takže finanční výsledek roku 1869 byl příznivý.

1870 – Spanilá Savojanka, Pantofel a kord, Proces, První den po svatbě, Griselda, Doktora Fausta domácí čepička, Učenec, Vězeň, Manžel bez ženy, Žižkův meč.

1871 – k dvousetleté památce J. A. Komenského uvedena tragedie J. J. Kolára: Monika, v titulní úloze zazářila sl. Burianová st. a Frant Fiedler jako Lambert. O obou se pochvalně zmínila kritika v čas. Pokrok.
Dále v tomto roce:
Faust druhý, Víra, naděje a láska, Divotvorný klobouk, Dcera primátora píseckého, Před myslivnou.

1872 – Loupežníci, Kněz a vojáci, Šňupka, Život za přítele, Farářova kuchařka; Dumanoir a Adolphe d´Ennery: Don César de Bazan, Svatojanský dvůr, Ženichové, Mniši, Magelona.

1873 – Zapovězené ovoce, Pražský žid, Bezděký diplomat, Staří vdovci, staří blázni, Nepokradeš, Vězeň carevny.

1874 – Tatínkovy juchty, Osudná bambitka, Mlynář a jeho dítě, Dumanoir a Adolphe d´Ennery: Don César de Bazan, Inserát, Bídníci, Don Ranudo de Colibrados, Debora, Pantofel a kord.

1875 – Krásná Sidonie, Husitská nevěsta, Loupežníci, Království za dítě, Doktora Fausta domácí čepička, Dcera katova, Ženichové.

1876 – Kdo má regii?, Bratr Honák, Chudý písničkář, Spanilá Savojanka, Troje políbení, Čech a Němec.

1877 – Farářova kuchařka, Don Ranudo de Colibrados, F. Schiller: Ouklady a láska, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, Nápoj lásky.

1878 – Muž národa, Dívka je to a ne chlapec, Měšťané a študenti, Epigram, Griselda, Krejčí a švec, Hypochondr, Ředitel práskl do bot, Mlynář a jeho dítě, Černé duše, Pan Měsíček obchodník, Bídníci, Tak se chytají vrány, Staří vdovci, staří blázni, Jací jsou ti naši muži.

1879 – Victor Hugo: Ruy Blas, hráno na oslavu desetileté činnosti spolku; F. V. Jeřábek: Služebník svého pána, Nedejme se, Krásná Sidonie, Víra, naděje a láska, Dvě svatby pana Darimona, Na dušičky, Pramáti aneb Záhuba rodu Borotínského, Páni doktoři, Loketský zvon, Život ve snách, Kainovo znamení, Krupařovic Pepička, Izák Lövy.

V 80. letech 19. stol. měl Spolek divadelních ochotníků vysokou úroveň.

1880 – Statek Záhvozd. Jiné hry t. r. spolek neuvedl, protože ve městě byla delší dobu Divadelní společnost paní Kramuelové.

1881 – Na dušičky aneb Modlitba na hřbitově, Ernestová: Jen po proudu (v hl. rolích Křepelka, Stropnický, Hesoun, Štolcová, Madierová, Krejčová, Horová ad.); Z české domácnosti, telegram, Nevinně odsouzen, Strakonický dudák, Pan Měsíček obchodník, Kdo má regii, Osudná sázka, Život za přítele.

V tomto roce na valné hromadě zvolen za předsedu spolku prof. Jan Matzner,
prof. Josef Bílý čestným členem spolku.

1882
– František Ferdinad Šamberk: Josef Kajetán Tyl. Hudba Ant. Dvořák, orchestr řídil prof. Martens – slavnostní představení k otevření krajinské výstavy v Písku. Hlavní zásluhu o zdařilé vystoupení měl František Krejčí, učitel v Milevsku a Rob. Martens ml. Čistý výnos ve prospěch ÚMŠ.
– J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, znamenitý úspěch. 8. 10. Josef Štolba: Krejčí a švec, fraška se zpěvy a tanci ve 3 jednáních.
Dle Pamětní knihy spolku: "Tato sezona podala důkaz, jak se vzmohl spolek a jaké obliby došel, a jest si přáti, aby každý další rok ve stejném poměru se dálo."
– Krejčí a švec, První den po svatbě, Svatojanský dvůr aneb Mocnost slova božího, Otčenáš, Josef Kajetán Tyl: České Amazonky aneb Ženská vojna.

1883
– Casanova (Lavrier), Kuřátka v nesnázích (Stankovský); Karl August Görner: Černý Petr - v hl. rolích Paclt; Kšír, Křepelka, Vysoký, Pfustová, Hájková.
– Eliška Pešková: Boj s dámami, Uriel Acosta (Gutzek, překl. Lažanský), v hl. rolích Pacelt, Stolzová, Jarošová, Mikule, Martínek, Francouzský hrabě na útěku (Scribe), Mlynář a jeho dítě, Michal Balucki: Těžké ryby, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, U jezera, Sklenice čaje, Černý Petr, Boleslav Jablonský: Pěvec na hřbitově (epická báseň); A. Preis Javorský: U jezera (opereta).

1884 – Bratr Honák, Mistr Bedrník a jeho chasa, Slovo k ministru, Chudý spisovač, Svůj k svému, Staří blázni, Mlynář a jeho dítě; Montjoye; Karel Simeon Macháček: Ženichové,

1885 – J. K. Tyl: Strakonický dudák, za spoluúčinkování zpěváckého spolku Otavan, slavnostní představení na oslavu 45letého působení ředitele F. J. Křížka na divadelní dráze.

1886 po valné hromadě ředitel Josef Žofka.

1886 – Gustav von Moser: Válka v míru, Rudolf Kneisel: Pan farář a jeho kostelník, František Ferd. Šamberk: Jedenácté přikázání, Frant. Ferd. Šamberk: Éra Kubánkova, Fraška a basa.

1887 na valné hromadě za ředitele zvolen JUDr. František Daneš.

1887 – Josef Štolba: Vodní družstvo, Dračí dráp, Prodaná láska, Dr. Konfucius (opereta), V panském čeledníku.

1888 – Paní majorka, Brouček, Bídníci, Furianti, Starý vlastenec, Na dušičky, Chléb z milosti, Starý pán, Paní ředitelka Švehlová, České Amazonky.

1889 – Josef Štolba: Maloměstští diplomati, Ernst Raupach: Mlynář a jeho dítě, Václav Vávra: Konkurs pana notáře, Josef Štolba: Závěť.

1890 – František Ferd. Šamberk: Svatojanská pouť, Antonín Lokay: Vosí hnízdo, Anton Anno: Nevěsta z Amsterodamu, Ludwig Anzengruber: Sedlák křivopřísežník.

1891 – Ernst Raupach: Mlynář a jeho dítě, František Adolf Šubert: Velkostatkář, Franz von Schönthan: Hloupý kousek.
Na valné hromadě zvolen ředitelem spolku JUDr. František Daneš.

V prosinci pořádali ochotníci také silvestrovské zábavy, někdy ve spolupráci s jinými spolky, např. se Sokolem.

1892 zvolen za ředitele a režiséra spolku JUDr. Josef Žofka, písecký advokát. Léta působil i jako člen píseckého zastupitelstva. V čele spolku byl do 1914.
Marie Žofková (1860–1944), jeho žena, významná ochotnická herečka.

1892–1893 – František Ferd. Šamberk: Kulatý svět, Farář a jeho kostelník, Ernst Raupach: Mlynář a jeho dítě, Staří blázni, Těžké ryby, Jedenácté přikázání, Směry života, Schoellerova penze (Blázinec na cestách), Archa Noemova, Zlatohlávek, Doktor Konfucius, Uhlíři.
Režíroval také Leopold Křepelka.

Od 1893 spolek členem Matice divadelní a ÚMDOČ (hrál až do 1949).

V repertoáru Bídníci, Babička, Bankrotář, autoři Klicpera, Schiller, Kolár...

1896 – Franz von Schönthan: Zlatý pavouk, Gauillot: Podprefekt, Dennery, Cormon: Nevinně odsouzen, Krylov: Ta třetí, Divoška, El. Pešková dle Světlé: Kříž u potoka, Ernst Raupach: Mlynář a jeho dítě, Josef Štolba: Staří blázni.

1898 – Chudý písničkář, Na letním bytě, Jiný vzduch, Kontrolor spacích vagonů.

1899 – František Ferd. Šamberk: Jedenácté přikázání, František Ruth: Olymp.

1900 – Anděl míru.

Po 1900 v repertoáru i opery.

1902 – Ohnivá země, Z doby kotillonů, Josef Štolba: Vodní družstvo.

1904 – Jaroslav Kvapil: Oblaka, Milkování.

1905-26. 11. – Franz von Schönthan: Zlatá Eva, za spoluúčinkování pí Kochové.. Hráli v Městském divadle. Hráno bylo dobře, a verše, které i hercům činívají obtíže, mluveny byly správně. 3. 12. – S dobrým úspěchem sehrán s týmiž ochotníky, v režii Kochově, Cop od B. Vikové-Kunětické.

1908 – Viktor Dyk: Posel.

1911 – František Ruth: Olymp, F. Fouson, F. Wicheler: Vdavky slečny Beulemansovy, Nikolaj V. Gogol: Ženitba.

1918 po pauze kvůli 1. svět. válce (1914–1918) obnoven Spolek divadelních ochotníků.

Od 1925 členem spolku Václav Krška.

1929 – Štěpánek: Monastýr nad Tajgou. Režie i účinkování Václav Krška.

1930
– Egon Platovský, člen spolku: My z boží milosti (dramatizace románu Eduarda Rady Králové v županu), režie Fr. Kolář, slavnostní představení k 70 letům trvání spolku.
– Alois Jirásek: Lucerna. Představení v rámci slavnostního večera k 80. nar. T. G. Masaryka.
1930 předseda spolku Viktor Lupt.

1940 došlo ke sloučení Spolku divadelních ochotníků, Dramatického a pěveckého sdružení J. K. Tyl, SDO Vojan a Prácheňské scény při Spolku Jihočeských akademiků – vzniklo Městské ochotnické sdružení.
Užíván také název Sdružené divadelní spolky v Písku (viz Pamětní kniha Městského divadla v Písku, snímek 13)

1940 – Jaroslav Vrchlický: Soud lásky (představení na nádvoří píseckého hradu), Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr, kterým zahájili (vedle Maryši bratří Mrštíků) provoz v obnoveném Městském divadle. J. h. účinkovali Rudolf Hrušínský a Zorka Janů, hudba J. Srnka. Účinkovalo 154 osob. Inscenace pobouřila veřejnost i představitele města natolik, že hra byla zakázána a Krškův pobyt v městě prohlášen za nežádoucí.

1942 - Jaroslav Kvapil: Oblaka. Účast na 1. Divadelní máj, Kosice.

1943 registrován znovu(?) Spolek div. ochotníků.
– Karel R. Krpata: Hvězdy nad hradem, Abigail Horáková: Páni.

1946 v prostorách hradu Zvíkov – Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek.

1947 registrován Spolek divadelních ochotníků Lidová scéna.

1948
– Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou, r. Václav Černý, scéna V. Krejčí, účast na II. Divadelním festivalu, Písek;
– Julius Zeyer, Josef Suk: Radúz a Mahulena, r. K. Votava. Účast na II. Divadelním festivalu, Písek, v zemské soutěži ÚMDOČ na 4. místě.
1949
– Matěj Bor: Noc v Hlubokém, sehráno v rámci části soutěže Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ v Písku;
– Alois Jirásek: Kolébka.
Bibliografie:
SEDLÁČEK, A.: Dějiny královského města Písku nad Otavou, I. díl, s. 343. 1911.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.
----

Česká Thalie 1869, roč. III, č. 2, 15. 1. 1869, s. 16.

České besedy, roč. I., č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním a pěv. hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

Divadelní listy 1881, č. 38, s. 335, č. 40, s. 351, č. 41, s. 359.
Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29, č. 10, s. 90, č. 27, s. 230, č. 29, s. 246, č. 31, s. 262.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 2, s. 36, č. 4, s. 72.

Divadlo 1904, č. 12-13, s. 290.
Divadlo, roč. 4, 1905-06, č. 4, s.105.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 51; č. 5, 20. 12. 1911, s. 63.

Thalie 1896-7, č. 14, s. 178, č. 16, s. 204, č. 17-18, s. 218, č. 19-20, s. 234.
Thalie 1896-7, č. 15, s. 192, č. 19-20, s. 234.
Thalie 1897-8, č. 18, s. 143.
Thalie 1898-9, č. 18, s. 144, č. 20, s. 159, č. 21, s. 168, č. 23, s. 184.
Thalie 1899-1900, č. 18-19, s. 149, č. 23, s. 183.
Thalie 1899-1900, č. 18-19, s.149, č. 16, s. 204.
Archivy:
Písek, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Písek
Časový rozsah: 1869–1948
Metráž: 0,50 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Písek (založen v roce 1868, rozešel se asi v roce 1948).
Tematický popis: Pamětní kniha, organizační, evidenční a účetní věci, činnost, dokumentace.
Archivní pomůcky
CIHLA L.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ PÍSEK, 1869-1949. Prozatímní inventární seznam, 1987, s. 2, ev.č. 220.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/5456/1940, Městské ochotnické sdružení (SDO).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/4374/1942, Městské ochotnické sdružení (SDO).
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2280/1943, SDO.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2951/1947, SDO Lidová scéna.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Písek, Pamětní kniha Spolku divadelních ochotníků v Písku 1869–1942,
https://digi.ceskearchivy.cz/200218/1
Písek, Pamětní kniha Městského divadla 1940–1948,
https://digi.ceskearchivy.cz/200215/13/1551/1271/32/0

Související Pojmy

Související Obrázky

Písek, Divadelní festival – plakát, 1948
Písek, Lidová scéna, Kolébka - plakát, 1949
Písek, OS, Paní mincmistrová
Písek, SDO, 1941
Písek, SDO, Lucerna, 1947
Písek, SDO, Naši furianti, r. Fr. Mourek, 1940, obsazení
Písek, SDO, Pasekáři, r. Fr. Mourek, s.a., obsazení
Písek, SDO, Pasekáři, s.a., program, tit. str.
Písek, SDO, Strakonický dudák - plakát, 1885
Písek, SDO, Stříbrný vítr, 1954
Tablo SDO 1860-1930. foto


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků / Městské ochot. sdružení / SDO Lidová scéna

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Tablo SDO 1860-1930. foto
Písek, OS, Paní mincmistrová
Písek, SDO, 1941
Písek, SDO, Lucerna, 1947


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.