Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol, často společně s Národní jednotou

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1928
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 193x
Působení: 192x, 193x
DO Sokola
Tělocvičná jednota Sokol byla ustavena na schůzi v obecním hostinci dne 22. září 1912 za řízení učitele Leopolda Hyánka.
První tělocvična se nacházela v hostinci U Matěje ve Staré Bělé.
1912 jednatel TJ Josef Urbánek, povoláním učitel, nacvičil první divadelní hru se členy TJ Sokol a Národní jednoty - Otakar Pospíšil: Smír. Hrálo se na jevišti místního odboru Národní jednoty v hostinci U Durčáků.
TJ Sokol sehrála šest divadelních her - F. X. Svoboda: Márinka Válková a Poupě; A. Jirásek: Otec a Emigrant; J. Vrchlický: V sudu Diogenově a J. Neruda: Prodaná láska. Hrála v hostinci U Matěje ve Staré Bělé, protože v sálku hostince U Durčáků bylo málo místa.

Sokolovna v Proskovicích byla otevřena až 4. 6. 1927, do té doby se cvičilo a hrálo v sále U Matěje.

1914 – TJ Sokol s Národní jednotou sehrála před vyhlášením války jedno představení, v kronikách není však uvedeno jaké.
1915 – 31. 1. – Jan Patrný: Sokolská láska, jednoaktová veselohra, režie V. Lýsek, hráno v hostinci u Durčáků.
1915 – 6. 6. – F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, drama, režie V. Lýsek, s divadelní hrou vystoupili členové TJ Sokol a Národní jednoty; opět se hrálo u Durčáků. .
1916 – Tomáš Hubený dle Sv. Čecha: Lešetínský kovář a Ad. Bogner: Michal a komp. Matěj, r. V. Lýsek.
1917 – Lešetínský kovář, repriza - v hostinci U Matěje nedostala TJ Sokol povolení hrát, proto bylo představení sehráno u Durčáků. Režie V. Lýsek. Výtěžek z představení činil 184,40 Kč.

1918 vznik Československé republiky umožnil plný rozvoj další činnosti Sokola. Kromě pořádání cvičení a tanečních zábav se proskovičtí Sokolové pod vedením učitelky Ludmily Jarošové a učitele Václava Lýska začali věnovat ochotnickému divadlu.

1921 - 25. září - se uskutečnila první divadelní hra v přírodě - Alois Jirásek: Kolébka. Hrála se za účasti 420 diváků v Janšově důlku na Klinci za dnešním hřbitovem. Toto místo však nebylo moc vhodné. Další hry v přírodě se hrály v Janšově dole nedaleko školy.

1926 - v dubnu - začala výstavba sokolovny podle projektu pražského architekta Františka Krásného a
1927 -2. 6. - byla stavba úspěšně zkolaudována. Budova o základních půdorysných rozměrech cca 30x15 m obsahovala tělocvičnu s jevištěm, místností pro rekvizity a diváckou galerií, přísálí a byt správce.

Od 1928–1930 členem Župy Fr. Sokola Tůmy ÚMDOČ .
Bibliografie:
MATĚJOVÁ, Marie: Ochotnické divadlo v Proskovicích. Historie. Čas. Poodří 2009, č. 4, s. 21. (Pro DČAD zprostředkoval red. Radim Jarošek, květen 2013.)

MICHNA, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. Ostrava. FF OU, katedra historie 2000. 122 s. kART.

Mapa působení souboru - Sokol, často společně s Národní jednotou

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':