Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Moravská Ostrava, župa Fr. Sokola-Tůmy, od 1926 okrsek

Rok založení: 1908
Rok ukončení činnosti: 1951
Skupina organizací:
Úvodem:
Od 1902 dochází v rámci ÚMDOČ k zřizování žup. Zprvu se tvořily samostatně a nebyly organizační složkou ÚMDOČ.
1910 se začaly postupně přetvářet v okrsky již s jistou vázaností na ústředí.
1925 došlo změnou stanov ÚMDOČ k definitivnímu urovnání organizační struktury: Všechny župy byly posléze přeměněny na okrsky, které tvořily organizační mezičlánek mezi ústředím a jednotlivými spolky.
---------
Župa div. ochotníků v Moravské Ostravě, od 1. 1. 1926 Okrsek Františka Sokola-Tůmy při ÚMDOČ (usneseno na valné hromadě 13. 12. 1925).
1852-1951 doložena činnost.

1908 ustavena Župa divadelních ochotníků v Moravské Ostravě pro východní Moravu a obojí Slezsko. Zakladatel Frant. Eliáš, řídící učitel v. v. ve Frenštátě p. Radhoštěm - předseda prvního výboru, místopředseda ing. Jan Kubla.
Úkolem župy bylo pečovat o zakládání a řízení divadelních jednot a odborů na území širšího Ostravska, o zvyšování jejich úrovně po všech stránkách - po stránce výběru repertoáru, vzdělání herců aj.
Iniciátor Frant Sokol-Tůma vyvíjel úsilí o uvádění kvalitních původních her; zorganizoval první vzdělávací akce ochotnictva a svépomoc v divadením působení. Divadelní kursy pořádány každý rok.
Od 1909 pořádána župní představení.
Župa organizovala rovněž divadelní soutěže – první
1911 v rámci krajinské výstavy v Příboře (účast DDO Místek, Besedy z Čeladné, TJ Sokol Frenštát p. R. a TJ Sokol Stará Ves n. O.).

Župa měla hned od počátku také svou divadelní knihovnu, z níž si mohly půjčovat členské spolky

1920 a v dalších letech největší rozmach.
1926 připojení k ÚMDOČ, od té doby fugovala jako Okrsek Fr. Sokola Tůmy při ÚMDOČ v Moravské Ostravě, i když se stále používalo názvu "župa", předseda B. Horák.
Z činnosti:
Po ustavení uspořádáno 8 divadelních soutěží, 3 recitační soutěže, 7 exkurzí do profesionálních divadel, 72 divadelní kursy a školy, přednášky, výstavy, porady aj.
1927 byl založen i putovní divadelní soubor, jenž vystoupil do 1937 - za celou dobu svého desetiletého trvání - 165 krát a nacvičil 18 celovečerních her a 16 aktovek.
1927 vydáván Zpravodaj, později nahrazen oběžníky.

1934 -14 představení župního divadelního souboru, 2 premiéry - Marie Blažková: Hlavní role, Luis Verneuile: Stanův stín.
1934 režisérský kurz o 16 hodinách, 34 posluchačů. Začátkem roku 156 jednot, spolků a dram. odborů, koncem roku byl stav 166, z nich ovšem řada jednot neplnila své povinnosti.

1943 sdruženo 34 členských spolků.
Ve 40. letech předsedou prof. Jindřich Vodička, místopředsedou Vilém Keml, okrskovým režisérem prof. Bohumil Čejka, kulturním referentem učitel Rudolf Malohlava, jednatelem Bohdan Horák.
Za německé okupace byli mnozí aktivisté okrsku popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech: Oldřich Hrstka, bankovní úředník v Moravské Ostravě, František Koutný, železniční úředník v Proskovicích, Bohumil Klečka, učitel v Petřkovicích, Jan Musálek, železniční zaměstanec v Řepištích. Všichni byli členy výboru posluchačů župy divadelních ochotníků v Mor. Ostravě- okrsku Fr. Sokola-Tůmy při ÚMDOČ.
Bibliografie:
MICHNA, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. Ostrava. FF OU, katedra historie 2000. 122 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 25.

ŽUPA divadelních ochotníků jako okrsek Fr. Sokola-Tůmy při ÚMDČ v Moravské Ostravě. In: Ve službách Thalie II, České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 34.

Československé divadlo 1925, č. 20, s. 314.
Archivy:
Archiv města Ostravy:
Název fondu (sbírky): Župa divadelních ochotníků jako okrsek Františka Sokola-Tůmy při Ústřední matici divadelního ochotnictva československého Moravská Ostrava
Místa vzniku fondu Místecko; Moravská Ostrava; Novojičínsko; Ostrava; Těšínsko
Časový rozsah: 1908-1951
Metráž: 2,76 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Divadelní župa moravskoslezská v Moravské Ostravě 1908 - ; Župa divadelních ochotníků východní Moravy a Slezska - 1926; Župa divadelních ochotníků jako okrsek Františka-Sokola Tůmy při Ústřední matici divadelního ochotnictva československého v Moravské Ostravě 1926 - 1951
Tematický popis: Písemnosti fondu jsou důležité pro poznání dějin divadelního ochotnictví na Ostravsku. Cenné jsou zejména zápisy výborových schůzí, valných hromad a režisérské rady, stanovy a organizační řády ochotnických spolků, seznamy spolků a jejich členské přihlášky. Fond též obsahuje výkazy o činnosti, korespondenci (včetně dopisů významných osobností V. Martínka, F. X. Svobody, Z. Baara, M. Nového, A. Kurše aj.), seznamy divadelních her, písemnosti o stavbě jevišť na Hlučínsku, kurzy a soutěže, plakáty, fotografie, novinové výstřižky, návrhy scén, památníky, zpravodaj župy aj.
Archivní pomůcky

ŽUPA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ V MORAVSKÉ OSTRAVĚ JAKO OKRSEK FRANTIŠKA SOKOLA TŮMY PŘI ÚSTŘEDNÍ MATICI DIVADELNÍHO OCHOTNICTVA ČS., 1908 - 1951. Inventář, 1970, s. 4, ev.č. 185.

Související Soubory

Související Obrázky

Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Ostrava, okresek Sokola-Tůmy, seznam povolených her, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Ostrava, okresek Sokola-Tůmy, seznam povolených her, 1950
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 25
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 25
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.