Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Školní soubor / Obecná škola

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 192x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
Obecná škola
1923 - 15. 6. - Princezna Zlatohvězdka – “výpravná hra od Čeňka Habarta, ředitele školy ve Voticích, sehrána vedením zvlášť kolegů Jana Netušila a Václava Míky za doprovodu hudby řízené starostou zdejšího Sokola p. Stanislavem Voříškem se žáky zdejšími i měšťanských škol, počtem 70.”

1923 - hra opakována 18.6. - “Provedení hry bylo velmi zdařilé a obecenstvem zdejším i okolním přijato s velikou pochvalou. Ač byla účast občanstva dosti četná, nebyl hmotný výsledek takový, aby opraven byl náklad na vypravení hry této, která zvláště podmiňuje úpravu kostýmní a jevištní. Aby však námaha se cvičením i provedením hry naprázdno nevyšla, obmyslil zdejší velkostatkář p. Karel Cilgeman, předseda místní školní rady správu školy darem 200 Kč, by užito jich bylo ke krytí výloh. Tím dobrotivým skutkem prokázán výtěžek z tohoto žákovského podniku v částce 50Kč, kterých bude užito k účelům dobročinným, o nichž učitelský sbor se usnese.”
Téhož roku se konala ještě další hra Čeňka Habarta Tajemný dub – hrála zdejší mládež pod vedením svých učitelů.

1929 - koncem června pořádáno dětské představení divadelní od spisovatele Jaroslava Průchy Blaničtí rytíři. Hra byla provedena velmi zdařile a obecenstvo s díky kvitovalo úspěšnou dovednost žactva a práci učitelstva, jmenovitě obětavost učitele p. Josefa Běhavého.
Žactvo obecné školy sehrálo v měsíci květnu dvakrát divadelní představení Sněhurka od Vojtěšky Baldessari Plumovské za řízení učitelského sboru.

1930 Školní soubor sehrál pohádkovou hru Jaroslava Průchy: Krakonošova medicína, poté jednoaktovku pro děti Zase doma ad.


K připravované operetě podle knihy Jaroslava Mottla To byl český muzikant již nedošlo, neboť byla okupačními úřady zastavena.
Bibliografie:
HANKOVEC, Milan, SLANAŘ, Václav: Soubor informací o amatérském divadle dle materiálů SOkA Strakonice. Rkp. pro MČAD 1999. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 449, 450.
Archivy:
Kroniky Obecné školy Lnáře - kronika 1896-1925, 1924-1946.

Mapa působení souboru - Školní soubor / Obecná škola

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':