Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vltavan, ochotnický spolek / Okresní dům osvěty / Osvětová beseda / Divadelní společnost

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1870
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195,x 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1870 byl založen Ochotnický spolek s názvem Vltavan.
(Ochotnické divadlo začali hrát v Týně nad Vltavou studenti (s nimi později i další ochotníci) už v roce 1855 – viz Vltavotýnské ochotnické divadlo, studenti a ochotníci. Do 1911 měl spolek pečlivě vedený bohatý archiv - dle zprávy redakce Divadla.

Stanovy vypracované J. N. Bayerem byly jednohlasně přijaty na valné hromadě 11. září 1870 a schváleny výnosem c. k. místodržitelství 21. září 1870.
Režijní práci začal František Bican.
(Podle publikace J. Nikolaua byli režiséři voleni na jednotlivá období a zachoval se přehled, kdy začínali svou režijní práci.)
Hrálo se v hostinci U Zlatého slunce.

Repertoár:
1870 – Karel Sabina: Inserát; František V. Jeřábek: Veselohra; Rudolf Wunš: Bez hlavy a bez srdce; J. K. Tyl: Pražský flamendr; Roderich Benedix / J. V. Lomnický: Ženit nebo neženit?; Gustav Pfleger Moravský: Ona mne miluje; Karl A. Görner / František Vinkler: Černý Petr; Johann Nestroy / J. K. Tyl: Enšpígl aneb Každou chvíli jiné čtveráctví; Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Němec; Eugen Labiche: Tak se chytají vrány; Eduard Just: Rinaldo Rinaldini.

1871 – Josef J. Kolár: Dejte mi čamaru; František Jaroš: Deklarant; Friedrich Schiller / J. J. Kolár: Ouklady a láska; Gustav Heinrich Putlitz / G. B. Miškovský: Damoklův meč; Sigmund Schlesingr / Josef J. Staňkovský: Domácí špehoun; Eduard Just: Rinaldo Rinaldini; Alois Gallat: Uforin a Dišperanda; František J. Jeřábek: Služebník svého pána; Roderich Benedix / J. B. Podlevínský: Kazimír; Charlotte Birch-Pfeifferová / J. V. Vítů: Sedlák Zlatohorský; Roderich Benedix: Pan strejček.

1872 svou režijní práci začal Petr Hanzal.
1872 – Věnceslav Lipovský: Dívka z Podskalí; Václav Leopold Moser: Na Dušičky aneb Modlitba na hřbitově; František F. Šamberk: Svatojánská pouť; J. Franul Weisenthurnová: Statek Lhota; Charlotte Birch-Pfeifferová: Růžena a Růžena.

1873 – V. K. Častolovský / Friedrich Kaiser: Osudná bambitka; Josef Mikuláš Boleslavský / Rudolf Kneisel: Chudý písničkář; a J. K. Tyl / Karl Töpfer: Pěnkava a Čížek; V. K. Klicpera: Dobré jitro; Antonín Wolf: Fotografická dílna v Praze; August von Kotzebue: Zmatek nad zmatek; Karel Sabina: Maloměstské klepny; František F. Šamberk: Sedmašedesátníci; Friedrich Kaiser / V. J. Kavka: Nebožtík strýc; Ernst Raupach / Josef Pečírka: Duch času.

1874 svou režijní práci začal Čeněk Slepička.
1874 – B. Novotný (pseud. Elišky Peškové) podle Jeana Bayarda: Husička z Podháje; J. D. -cha: Proč ty ne, Augustýne?; J. K. Tyl / Ernst Raupach: Kníže Ďábel; Ernst Raupach / J. H. K.: Šňupka; V. K. Častolovský: Věno; August Kotzebue / J. K. Tyl: Dva lístky; František V. Chaloupka: Študenti v nesnázích; J. K. Tyl: Lesní panna; George Sandová / J. V. Lomnický: Ďáblova bařina; Josef Štolba: Matčino dílo; Josef M. Boleslavský: Vrahové ve městě; Emile Souvestre / Eduard Devrient: Fabrikant; Fr. Jos. Janke: Tkalcovský tovaryš.

1875 – Félix Pyat / J. K. Tyl: Muka chudé ženy.

1877 – Rudolf Kneisel / Josef M. Boleslavský: Chudý písničkář; Anton Langer / František Novotný: Vrátný z Karlína; A. Albini (Albin Johann Baptist von Meddlhammer): Nebezpečná teta; Hynek Grunert: Svatováclavské posvícení.

1878 svou režijní práci začal František Mergl.
Ochotníci se přestěhovali z dosavadního sálu U Zlatého slunce do hostince U Chrášťanských (na příštích 47 let).
1878 – Roderich Benedix: Pan strejček; J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku; Jules Premaray: Doktor Robin; August von Kotzebue: Výplatní daň; Francois Coppée: Stávka kovářů; V. Lipovský: Marnotratný syn; Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník; Em. B. Volkán / Prokop Chocholoušek: Černá Hora aneb Boj za svobodu; Rudolf Kneisel / Eliška Pešková: Zlá víla; V. Lipovský: Bodrý venkovan; Karel Šimůnek: Pan domácí; František F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí.

1880 – Emil Aschenbrenner: Hledá se kuchař a sekretář; Ladislav z Hory: Klobouk; Therese Megerle / Josef L. Turnovský: Vesničané; Roderich Benedix / František Venkryl: První den po svatbě.

1881 – Emanuel Bozděch: Baron Goertz.

1885 svou režijní práci začal Josef Hanzlík a Eduard Plaňanský.
1885 – Friedrich Kaiser / Václav J. Kavka: Nebožtík strýc; J. K. Tyl: Bankrotář; Antonín Lokay: Dědoušek; Všechno se hašteří (autor nezjištěn); F. F. Šamberk. Palackého třída 27; V. T. K.: D. S. - Fraška; Karel L. Kukla: Anatomové; Václav Vrána: Půjč mi svou ženu; V. K.: Osudná večeře.

1886 – Otto Pinkas: Strýčkové; F. F. Šamberk: Potrhlý švec; Karl A. Görner / František Vinkler: Černý Petr; Václav K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý; Jan Neruda: Prodaná láska.

1887 režijní práci začal Jan Vojna.
1887 – Za dveřmi; Ed. Just: Rinaldo a Rinaldini; J. Štolba: Vodní družstvo; Z. Przybynský, A. Schvab a Polabský: Oběť; Carlo Goldoni: Treperendy; Na Dušičky aneb Modlitba na hřbitově; F. F. Šamberk: Svatojánská pouť; Balucki: Husy a husičky; Pfeifferová: Sirotek Lowodský; K. Voitl: Sázka; K. Rada: Osudné psaníčko.

1888 – F. ze Schönthanů a A. Pudla: Hloupý kousek; F. F. Šamberk: Rodinná vojna; Josef Štolba: All right; Kotzebue / J. L. T.: Zmatek nad zmatek.

1889 svou režijní práci začal P. Josef Kačer a Václav Vurm.

1889 – V. Lipovský: Bodrý venkovan; August von Kotzebue: Němý; Wilhem: Jeden z nás se musí oženit; podle Karolíny Světlé Eliška Pešková: Kříž u potoka; Josef Kajetán Tyl: Zlatohlav aneb Tvrdohlavá žena.

1890 - J. K. Tyl: Slepý mládenec.
1890 - Hoši z 18. chasy.
1890 - On nesmí na cesty.
1890 - E.A, Görner a F. Mirovský: Vychovatel v čepci.
1890 - Blum: Marie, dcera pluku.
1890 - Raupach: Mlynář a jeho dítě.
1890 - J. Z Plötzů a E. Pešková: Zakletý princ.
1890 - J. Dubinský: Král Václav a jeho kat.

1891 - F. Piote a J. K. Tyl: Muka chudé ženy.
1891 - G. z Moserů: Pokušitelka.
1891 - Izák Lövy.
1891 - Gruber: Farář z Podlesí.
1891 - Spanilá savojanka.

1892 - Jan Vávra: Spekulanti.
1892 - Jan Vávra: Pod krovem otcovským.
1892 - G. z Moserů: Slavnost založení.
1892 - H. K. Grunert: Náš milý venkov.
1892 - E. Pešková: Mimochodem.
1892 - H. Schmied - E. Pešková: Protiva.
1892 - K. L. Kukla: Anatomové.
1892 - G. Belly a V. Beníšek: Herkules.

1893 členem ÚMDOČ. Bohatá div. činnost, oblíbený maškarní ples. 1895 zal. Divadelní společnost, do 1909 celkem 191 představení. 1903 vydán Smíšek, humoristický časopis, organizace výletů, večírků, zal. div. knihovna.

1893 členem ÚMDOČ. Bohatá div. činnost, oblíbený maškarní ples.
1895 zal. Divadelní společnost, do 1909 celkem 191 představení.

1893 svou režijní práci začal Jan Zelenka.
1893 - V. Lipovský: Dívka z Podskalí.
1893 - M. L. Pihert:Fraška a basa.
1893 - Pokut a ženy.
1893 - Chtěla mít hrdinu.

1894 - A. K. Nový: Nihilista.
1894 - Lokay: Růžová pouta.
1894 - Lokay: Archa Noemova.

1895 - Medium.
1895 - Nestory a J. K. Tyl: Enšpígl, aneb Každou chvíli jiné čtveráctví.

1896 - Hurt: Prodaná nevěsta.
1896 - J. K. Tyl: Paličova dcera.
1896 - Jan Vávra: Svatba na velocipédu.

1897 - Balucki: Husy a husičky.
1898 Studenti a SDO uváděli ochotnická představení.
1899 svou režijní práci začal Jaroslav Hof.
1899 - Kde domov můj.
1899 - Starý dobrák.
1899 - Mlékařka.
1899 - Ruce a ručičky.
1899 - Raupach a G. B. Miškovský: Mlynář a jeho dítě.
1899 - J. Borotínský: Vzletem sokolím.
1899 - R. Kneisel a E. Pešková: Zlá víla.

1900 - Na Dušičky aneb Modlitba na hřbitově.
1900 - Byl v Paříži.
1900 - Za živa mrtví manželé.
1900 - K. Pfeifferová a J. V. Vítů: Sedlák zlatohorský.
1900 - J. Štolba a J. L. T.:Staří blázni.

1901 - J. Šmaha: Zlato.
1901 - J. Franul a Weisenthurmová: Statek lhota.
1901 - L. Gruber a E. F. Schniedleichner: Sedlák Křivopřísežník.
1901 - K. Pippich: Ve veřejném životě.

1902 svou režijní práci začal Jaroslav Vojta.
1902 - G. Sandová a J. V. Lomnický: Ďáblova bařina.
1902 - J. Štolba: Na letním bytě.
1902 - Jaroslav Vrchlický: Exulanti.

1903 vydán Smíšek, humoristický časopis, organizace výletů, večírků, zal. div. knihovna.
1903 - B. Viková - Kunětická: Přítěž.
1903 - J. Štolba: Závěť.
1903 - V. Štěch: Maloměstská tradice.

1904 svou režijní práci začal František Novák. a Josef K. Bittl.
1904 - Ben Hur, výprava J. K.Bittl.
1904 - Svoboda: Lapený salónek.
1904 - Picard a J. J. Kolár: Při piketu.
1904 - J. K. Tyl: Jan Hus.
1904 - F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, představení ve prospěch zřízení pamětní desky Matěji Kopeckému.
1904 - Henrik Ibsen a A. Lucek: Příšery.
V září 1904 předsedou spolku Fr. Kučera, režisérm zvolen Jaroslav Vojta.

1905 ochotníci iniciátory vybudování památníku Matěje Kopeckého. Mimo klasické české autory též Svoboda, Vrchlický, Krásnohorská, Viková-Kunětická, Leger, Kvapil, Preissová, Krejčí, Hilbert, Baldessari Plumlovská, Wilde, Ibsen.

1905 - 12. 11. - F. A. Šubert: Žně.

DS činný i za 1. svět. v.


1905 - Jan Neruda: Prodaná láska.
1905 - B. Viková - Kunětická: Cop.
1905 - L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
1905 - F. A. Šubrt: Žně.
1905 - K. Želenský: Tažní ptáci.

V prvém padesátiletí činnosti bylo uskutečněno 188 samostatných představení. Výprava jednotlivých her byla jednoduchá. Hrálo se většinou ve stejných malovaných kulisách zhotovenými místními malíři. První dekorace maloval Josef Vovesný, malíř z Podháje v r. 1856. V r. 1894 a 1895 maloval dekorace Josef Syrovátka, v r. 1888 pak Jan Svoboda a v r. 1904 dekorační malíř J. K. Bittl.

1906 - Jaroslav Kvapil: Oblaka.
1906 - Luděk Archleb: Maroušek.
1906 - Alois Jirásek: Vojnarka.
1906 - F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, r. Al. Šmíd.
1906 - J. K. Tyl: Paličova dcera, r. V. Wurm.
1906 - N. Lédy: Můj Muky, r. J. Zelenka.

1907 - F. F. Šamberk: Palackého třída 27, r. J. Nikolau.
1907 - J. Štolba: její systém, r. K. Hájek.
1907 - Alois Jirásek: Otec, r. V. Wurm.
1907 - K. Jonáš: Nový sport, r. J. Nikolau.
1907 - V. Štěch: Ohnivá země, r. J. Nikolau.

1908 - Překlad z němčiny A. Pudla: Hloupý kousek, r. J. Nikolau.
1908 - A. Jirásek: Lucerna, r. J. Nikolau.
1908 - K. Tůma: Zlaté péro.
1908 - J. Rudolf. Zmýlená platí.
1908 - A. Bittner: Jen moudře.

1909 - J. Balák: Terna, r. J. Nikolau.
1909 - A. H. Horáková: páni, r. J. Nikolau.
1909 - J. Vávra: Pod krovem otcovským , r. J. Nikolau.
1909 - V. Štěch: Deskový statek, r. J. Nikolau.
1909 - F. Oliva: Julinčiny vdavky, r. J. Nikolau.
1909 - Fr. Mach: Lucifer, r. B. Sekyra a J. Švehla.
1909 - B. Vikaová - Kunětická: Neznámá pevnina, r. J. Nikolau.
1909 - V. Štěch: Třetí zvonění, r. J. Nikolau.

1910 - K. Leger: V zakletém zámku, r. J. Nikolau.
1910 - G. Davis a F. K. Hejda: Katakomby, r. J. Nikolau.
1910 - A. a V. Mrštíkové: Maryša, r. J. Nikolau.
1910 - L. Stroupežnický: Zkažená krev.
1910 - K. Leger: Zima.
1910 - L. Stroupežnický: Naši furianti, r. J. Nikolau.
1910 - 6. 11. - B. Distl: Knoflík, r. J. Nikolau.
1910 - M. Balucki a A. Polabský: Těžké ryby, r. J. Nikolau.
1910 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. J. Nikolau.
1910 - Jen trochu kuráže a všechno se dokáže.

1911 - J. Kvapil: Oblaka, r. J. Nikolau. -12. 3.
1911 - L. Thom a B. Prusík: Lokálka, r. J. Nikolau.
1911 - B. Viková - Kunětická: Representantka domu, r. J. Nikolau.
1911 - J. Štolba: Vodní družstvo, r. J. Nikolau, ve prospěch Národní jednoty pošumavské.
1911 - M. A. Šimáček: Jiný vzduch, r. J. Nikolau.
1911 - J. Štolba: Ach, ta láska, r. J. Nikolau.
1911 - A. Jirásek: Lucerna, r. J. Nikolau - slavnostní představení ke spisovatelovým 60. narozeninám.
1911 - V. Krylov a J. Ščerbinský: Divoška, r. J. Nikolau.

1912 - Ferdinand Oliva: Dáma ve smutku.
1912 - F. X. Svoboda: Směry života, r. J Strnad.
1912 - J. Skružný: Žabec, r. J. Strnad.
1912 - A. Jirásek: Kolébka, r. J. Strnad.
1912 - J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. J. Nikolau.
1912 - J. Štolba: Na letním bytě, r. J. Strnad.

1913 - O. Blumenthal a P. Nebeský: U bílého koníčka, r. J. Strnad.
1913 - O. Blumenthal a J. Pudla: To jsem sám rád, r. J. Nikolau.
1913 - Přišla do rozumu, r. a výprava J. Švehla.
1913 - K. Želenský: Tažní ptáci, r. J. Nikolau.
1913 - J. Štolba: Staré hříchy, r. a výprava J. Švehla.
1913 - Lokay: Archa Noemova, r. Jiříkovský.
1913 - Fr. Hlavatý: Kouzlo červánků, r. a výprava J. Švehla.
1913 - V. Štěch: Maloměstské tradice.

DS činný i za 1. světové války.

1914 - Načem záleží.
1914 - M. Balucki: Těžké ryby,, r. Jiříkovský.
1914 - J. Vávra: Konkurzy pana notáře, B. Kučera.
1914 - P. Gavaulta a O. Haas: Čokoládová princezna, r. B. Kučera.
1914 - J. Štolba: Závěť, r. a výprava J. Švehla.
1914 - K. Tůma: Zlaté péro.
1914 - Tajemství úspěchu Pyladesbes Oresta, r. B. Sekyra.
1914 - J. Lodecký: Dva světy, r. B. Kučera
1914 - J. Kvapil: Oblaka, r. J. Nikolau.

1915 - St. Valagrirue a B. Tříska: Není Durant jako Durant.
1915 - Fr. Jarolím: Pan rada na venkově, r. B. Kučera.
1915 - L. Stroupežnický: Siročí peníze.
1915 - A. H. Horáková: Páni, r. J. Nikolau.

1916 - A. Bisson a O. Fastrová: Kontrolor spacích vagonů, r. J. Nikolau.
1916 - J. Štolba: Mořská panna, r. J. Nikolau.
1916 - J. Štolba: Její systém, r. J. Nikolau.
1916 - W. S. Maugham a K. Dušek: Paní Dot, r. J. Nikolau.
1916 - V. Štěch: Třetí zvonění, r. J. Nikolau.
1916 - M. Halbe a J. Tišnov: Proud, r. J. Nikolau.
1916 - J. Karel: Sirotkův štědrovečerní dar, r. J. Nikolau.
1916 - G. Davis a F.K. Hejda: Katakomby, r. J. Nikolau.
1916 - J. Balák: Terna, r. J. Nikolau.

1917 - P. Gavaulta a B. Prusík: Slečna Cifra, r. J. Nikolau.
1917 - F. F. Šamberk: Palackého třída 27, r. J. Nikolau.
1917 - J. Skružný: To byla noc, r. J. Nikolau.
1917 - H. Sturma a J. Jedlička: Lehmanovy dětičky, r. J. Strnad.
1917 - J. Kühnl: Trilby, r. J. Nikolau.
1917 - J. Patrný: Ostříž, r. J. Nikolau.
1917 - J. Skružný a B. Ludvík: Lázeňská víla, r. a výprava J. Švehla.
1917 - L. Stroupežnický: Naši furianti, r. J. Nikolau.
1917 - V. Sardou a J. Novák: Fedora, r. J. Nikolau.
1917 - J. Skružný: Ferdinand spí, r. J. Nikolau.
1917 - J. Cízler: Ředitel panství, r. J. Švehla.
1917 - Z fr. přeložil V. Táborský: Manžel šibal, r. J. Nikolau.
1917 - A. Jirásek: Otec, r. J. Nikolau, výprava J. Švehla.
1917 - J. Skružný a B. Vrbský: Láska si nedá poroučet, r. J. Nikolau, výprava J. Švehla.
1917 - F. Hlavatý: Bílá myška, r. J. Nikolau.

1918 - K. Rožek: Červ, r. J. Nikolau, výprava J. Švehla.
1918 - V. Štěch: Deskový statek, r. J. Nikolau.
1918 - J. V. Krejčí: Povodeň, r. a výprava J. Švehla.
1918 - J. Štolba: Zlatá rybka, r. a výprava J. Švehla.
1918 - F.A. Šubert: Jan Výprava, r. a výprava J. Švehla.
1918 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. a výprava J. Švehla.
1918 - J. Štolba: Ach, ta láska
1918 - Překl z fr. Novotný: Rozkošná příhoda, r. J. Nikolau.
1918 - L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, r. R. Franta.
1918 - J. Skružný: Románek na horách, r. R. Franta.
1918 - Komtoaristka pana Naftalína, r. R. Franta.

1919 - G. Preisová: její pastorkyňa, r. R. Franta.
1919 - J. Kvapil: Princezna Pampeliška, r. R. Franta, výprava J. Švehla.
1919 - J. Lodecký: Dva světy, r. a výprava J. Švehla.
1919 - A. jirásek: Otec, r. a výprava J. Švehla.
1919 - P. Rudolf: Minulost pana rady, r. a výprava J. Švehla.
1919 - J. Skružný a B. Ludvík: Kometa Hanzelínova, r. a výprava J. Švehla.
1919 - V. B. Plumovská: Karlíčkův vánoční sen, r. a výprava J. Švehla.
1919 - K. Scheinpflug: Mrak, r. J. Nikolau

1920 - M. Horský: Ženská vojna, r. J. Švehla, hudba E. Marhula.
1920 - J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. J. Nikolau.
1920 - C. Karlweise: Maloživnostník, r. L. Král, výprava J. Švehla.
1920 - F. X. Svoboda: Poslední muž, r. J. Nikolau.
1920 - O. Blumenthal a B. Prusík: Dveře dokořán, r. L. Kuna, výprava J. Švehla.
1920 - L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, r. V. Cvach j.h. (L. Kuna?), výprava J. Švehla. Sehráno u příl. II. sjezdu rodáků v sále U Chrášťanských
1920 - B. Viková - Kunětická: Represantka domu, r. V. Nováček.
1920 - Sněhurka, r. J. Švehla.

1921 bylo vybudováno divadlo v přírodě, které navrhl Jan Švehla a s dalšími ochotníky ho postavili.

1921 - L. Stroupežnický: Naši furianti, r. a výprava J. Švehla, první představení uvedené v novém přírodním divadle.
1921 - J. Štolba: Na letním bytě, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1921 - A. Jirásek: Vojnarka, r. J. Nikolau, výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1921 - Č. Habart: Tajemný dub, r. a výprava J. Švehla.

1922 - K. Scheinpflug: Gejsír, r. a výprava J. Švehla.
1922 - K. Želenský: Tažní ptáci, r. a výprava J. Švehla.
1922 - O. Blumenthal a P. Nebeský: U bílého koníčka, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1922 - K. Leger: V zakletém zámku, r. J. Nikolau, výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1922 - F. A. Šubert: Jan Výprava, r. V. Zatíranda j.h., výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1922 - O. Blumenthal a J. Pudla: To jsem rád, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě
1922 - J. Skružný: Románek na horách, r. a výprava J. Švehla.
1922 - M. Horský: Ženská vojna, r. a výprava J. Švehla, hudba E. Marchula, divadlo v přírodě.
1922 - A. Jenne: Čarovný proutek, r. E. Kučera, výprava J. Švehla.
1922 - H. Sudermann a J. Kühnl: Domov, r. V. Žežulka.

1923 - Z angličtiny přeložil Š. Žitný: Firma, r. a výprava J. Švehla.
1923 - J. Skružný: Lázeňská víla, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1923 - A. a V. Mrštíkové: Maryša, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1923 - A. Jirásek: Lucerna, r. V. Zatíranda, výprava ,výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1923 - Osudný manévr, r. a výprava J. Švehla.
1923 - J. J. Kolár: Pražský žid, r. J. Švehla.
1923 - F. F. Šamberk: Palackého třída 27, r. a výprava J. Švehla.
1923 - V. Sardou: Fedora, r. a výprava J. Švehla.
1923 - L. Novák: Žárlivci.

1924 - I. Hermann a R. Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichové, r. E. Kučeová, výprava J. Švehla.
1924 - F. Langer: Velbloud uchem jehly, r. J. Strnad, výprava J. Švehla.
1924 - J. Skružný: Ferdinand spí, r. V. Pisinger, výprava J. Švehla.
1924 - H. Horáková: Páni, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1924 - J. Kvapil: Oblaka, r. Nikolau, výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1924 - V. Krylov: Ta třetí - Divoška, r. V. Žežulka, výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1924 - K. Fořt: V Českém ráji, r. J. Lichka, výprava J. Švehla.
1924 - H. Ibsen a J. Kvapil, r. V. Žežulka, výprava J. Švehla.
1924 - F. A. Šubert: Žně, r. V. Nikolau, výprava J. Švehla.
1924 - K. Scheinpflug: Druhé mládí, r. J. Lichka, výprava J. Švehla.
1924 - O. Schäfet: Pes a kočka, r. V. Žežulka, výprava J. Švehla.

1925 uspořádán Ochotnický den.
1925 - K. Horký: Batoh, r. a výprava J. Švehla.
1925 - G. Drégely a M. B. Lípa: Frak, který dobře padne, r. a výprava J. Švehla.
1925 - K. Fořt: V Českém ráji, r. a výprava J. Švehla.
1925 - F. V. Krejčí: Půlnoc, r. a výprava J. Švehla.
1925 - O. J. Hradčanský: Já jsem majstr seminárský, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1925 - J. Štolba: Ach, láska, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1925 - Závody miliónů, r. K. Popel, výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1925 - A. Jirásek: Pan Johanes, r. J. nikolau, výprava J. Švehla.
1925 - J. Bartoš: Nabídnutí k sňatku, r. a výprava J. Švehla.
1925 - Náhrdelník, r. a výprava J. Švehla.
1925 - Kukačka, r. a výprava J. Švehla.
1925 - E. A. Longen: Moje - tvoje, r. a výprava J. Švehla.

1925 byla postavena nová sokolovna, ochotníci opustili sál u Chrášťanských a začali hrát zde (průměrně ročně zde bylo uváděno 25 titulů).
Zaniklo přírodní divadlo.

1926 - B. Traybal: Protekce, r. J. Strnad, výprava J. Švehla
1926 - H. Heizermaus a F. V. Krejčí: Na faře, r. a výprava J. Švehla.
1926 - O. Scheinpflugová: Madla z cihelny, r. V. Žežulka, výprava J. Švehla.
1926 - Šálek: Sokolská pohádka, r. a výprava J. Švehla.
1926 - K. Horký: Bejvávalo, r. B. Kučera, výprava J. Švehla.
1926 - F. X. Svoboda: Čekanky, r. a výprava J. Švehla.
1926 - V. Štěch: Třetí zvonění, r. J. Nikolau, výprava J, Švehla.
1926 - J. Štolba: Staré hříchy, r. K. Popel, výprava J. Švehla.
1926 - P. Egger a H. K.: Adam, Eva a had, r. J. Bor j.h.
1926 - Princezna Mordulína, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1926 - J. Neruda: Prodaná nevěsta, r. K. Popel, výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1926 - A. Jirásek: Kolébka, r. a výprava J. Švehla.
1926 - K. Schöner a K. Želenský: Ďáblice, r. a výprava J. Švehla.
1926 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. J. Nikolau, výprava J. Švehla.
1926 - J. Štolba: Peníze, r. J. Nikolau, výprava J. Švehla.
1926 - J. Skružný: To byla noc, r. J. Petřík, výprava J. Švehla.
1926 - K. Piskoř: Dar svatého Mikuláše, r. a výprava J. Švehla.
1926 - E. A. Longen: Umělá láska, r. a výprava J. Švehla.
1926 - R. Jesenská: Devátá louka, r. a výprava J. Švehla.
1926 - Liška a Doudlebský: Lupiči, r. a výprava J. Švehla.

1927 - D. Filip: Zelené oči, r. F. Weber, výprava J. Švehla.
1927 - J. Valenta: Osel je osel, r. J. Strnad, výprava J. Švehla.
1927 - V. B. Plumovská: Sůl nad zlato, r. E Kučerová a Maříková, výprava J. Švehla.
1927 - V. Štěch: Deskový statek, r. J. Nikolau, výprava J. Švehla.
1927 - Z. Grygar a B. Vrbský: Lesní ženka, r. J. Nikolau, výprava J. Švehla.
1927 - K. Tůma: Zlaté péro, r. J. Nikolau.
1927 - A. Sandberg a J. F. Khun: Hedvábné punčochy, r. J. Strnad, výprava J. Švehla.
1927 - Eduard Šimek dle básně Svatopluka Čecha: Lešetínský kovář, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1927 - M. Henegnin a M. Lípa: Pani presidentová, r. K. Popel, výprava J. Švehla.
1927 - O. Blumenthal a P. Nebeský: U bílého koníčka, r. K. Popel, divadlo v přírodě.
1927 - J. Skružný: Milenky starého kriminálníka, r. J. Strnad.
1927 - Zima, r. J Nikolau, výprava J. Švehla.
1927 - P. Czinovce: Satanova maska, r. J. Veverka, výprava J. Švehla.
1927 - J. Hilbert: Jejich štěstí, r. K. Popel, výprava J. Švehla.
1927 - K. Fořt: Návrat k přírodě, r. M. Maříková a E. Kučerová, výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1927 - R. Kneisel: Pan farář a jeho kostelník, r. M. Maříková, výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1927 - F. Francl: Dva kohouti, r. a výprava J. Švehla.
1927 - F. V. Krejčí: Žena a vlast - Den v starém domě, r. a výprava J. Švehla.
1927 - F. V. Krejčí: Žena a vlast - Noc na sibiřské dráze, r. a výprava J. Švehla.
1927 - J. Rudolf: Volavka, r. a výprava J. Švehla.
1927 - F. Langer: Grand hotel Nevada, r. J. Petřík, výprava J. Švehla.
1927 - J. K. Jerom a K. Mušek: Miss Hobbs, r. a výprava J. Švehla.
1927 - E. A Longen: Methody slečny doktora, r. J. Hák, výprava J. Švehla.
1927 - E. A. Longen: Už mou milou, r. J. Hák, výprava J. Švehla.
1927 - M. Beránek: Harryho případ, r. J. Hák, výprava J. Švehla.

1928 - V. B. Plumovská: Honza v zakletém zámku, r. V. Pisinger, výprava J. Švehla.
1928 - J. Kadelburg a R. Presber: Kaňka v rodině, r. M. Maříková, výprava J. Švehla.
1928 - O. Scheinpflugová: Zabitý, r. a výprava J. Švehla.
1928 - J. Kühnl: Malý lord, r. M. Maříková, výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1928 - V. Štěch: Habada a Jordán, r. J. Petřík, výprava J. Švehla.
1928 - Popelka, r. M. Maříková, výprava J. Švehla.
1928 - M. Halbe: Proud, r. J. Strnad, výprava J. Švehla.
1928 - H. Sundersmann: Svatojánské ohně, r. a výprava J. Švehla.
1928 - E. Igribe a B. Lachmann: Delikátní poslání, r. K. Popel, výprava J. Švehla.
1928 - G. Belly a V. Beníšek: Herkules, r. K. Popel, výprava J. Švehla.
1928 - B. Viková - Kunětická: Přítěž, r. M. Otto j.h., výprava J. Švehla.
1928 - J. Hais - Týnecký: Noc na Pancíři, r. a výprava J. Švehla.
1928 - J. Rudolf: Lev paroháč, r. a výprava J. Švehla, ze hry Lovecké štěstí Václava krále.
1928 - J. Rudolf: Bílý sokol, r. a výprava J. Švehla, ze hry Lovecké štěstí Václava krále.
1928 - R. Medek: Plukovník švec, r. a výprava J. Švehla.
1928 - J. London: Znaménko.
1928 - E. Rada: Zamilovaný Valentin.
1928 - V. Labuťa: Rozvod za každou cenu, r. a výprava J. Švehla.

1929 - F. X. Svoboda: Boháč a smrt, r. a výprava J. Švehla.
1929 - F. X. Svoboda: poupě, r. a výprava J. Švehla.
1929 - J. Rudolf: Dědečkovy housle, r. a výprava J. Švehla.
1929 - H. bataille a J. Rudolf: Vzkříšení, r. a výprava J. Švehla.
1929 - R. Medek: Plukovník švec, r. a výprava J. Švehla.
1929 - G. Zápolská a K. Pojezdný: Morálka paní Dulské, r. a výprava J. Švehla.
1929 - A. Jenne: Čarovný proutek, r. K. Maříková, výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1929 - F. Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, r. J. Petřík, výprava J. Švehla.
1929 - Č. Habart: Lesní ženka, r. K. Maříková, výprava J. Švehla.
1929 - G. Dregely a K. Želenský: Slečnin manžel, r. V. Líska j.h.
1929 - A. Jirásek: Otec, r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1929 - Krylov a T. Durdík: Chytrák nad chytráky, r. M. Otto j.h.
1929 - L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, r. a výprava J. Švehla.
1929 - Č. Habart: Princezna Zlatohvězda, r. K. Maříková a B. Karásek, výprava J. Švehla.
1929 - F. X. Svoboda: Posledni muž, r. M. Otto j.h., výprava J. Švehla.
1929 - P.Gnědič: Hořící listy, r. M. Otto j.h., výprava J. Švehla.
1929 - E. Bass: Opuštěná, r. M. Otto j.h., výprava J. Švehla.
1929 - Zd. Uhlířová - Štětková: Bílá paní, r. K. Maříková, výprava J. Švehla.
1929 - B. Nikodem a A. Krejčí: Scampolo, r. M. Otto j.h., výprava J. Švehla.
1929 - J. Mölzer: Zajíc v pytli, r. J. Petřík.
1929 - M. Mayo a R. Kautský: Naše miminko, r. M. Otto j.h., výprava J. Švehla.
1929 - J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, r. a výprava J. Švehla.
1929 - F. V. Krejčí: Noc na sibiřské dráze, r. J. Švehla.
1929 - P. Picka: Apačové z Moulin Rouge, r. j. Švehla.
1929 - B. Vrbský: Na dvou židlích, r. a výprava J. Švehla.
1929 - J. Balling: Oběť, r. a výprava J. Švehla.
1929 - Doudlebský: Dvě laurinky, r. a výprava J. Švehla.
1929 - A. Jirásek: Lucerna, režie J. Švehla, hrána na přírodním divadle (neuvedeno v soupisu Jana Humheje).

1930 - Hloupý Honza mezi čerty, r. K. Maříková.
1930 - L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, r. J. Petřík.
1930 - A. Hobweood: Vzroný manžel, r. J. Petřík.
1930 - F. J. Chlebec: Kašpárek a ledové víly, r. K. Maříková.
1930 - A. Jirásek: Vojnarka, r. J. Nikolau.
1930 - Jak na cestách chytil Kašpárek Hastrmana, r. K. Maříková.
1930 - K. Scheinpflug: Geysír, r. J. Nikolau, výprava J. Švehla.
1930 - O. Scheinpflugová: Láska není všechno, r. J. Petřík.
1930 - V. V. Štěch: Maloměstská tradice, r. J. Nikolau.
1930 - J. Rudolf: Dědečkovy housle, r. J. Rudolf j.h.
1930 - J. Rudolf: Salička, šenkérka pěkná, r. J. Rudolf j.h.
1930 - F. X. Svoboda: Mlsáníčko r. a výprava J. Švehla, divadlo v přírodě.
1930 - J. Patrný: Muži nestárnou r. a výprava J. Švehla
1930 - J. Štolba: Závěť, r. J. Petřík.
1930 - A. Jirásek: Lucerna, r. J. Nikolau.
1930 - V. Werner: Srdce na uzdě r. a výprava J. Švehla.
1930 - B. Rajská: Zelené království r. a výprava J. Švehla.

1931 - J. Rudolf: Mikuláš a čert, r. K. Maříková, výprava V. Kolář.
1931 - B. Rajská: Zelené království r. a výprava J. Švehla, zájezd do Prachatic.
1931 - Starosta Stimondský, r. J. Petřík.
1931 - V. Balderai - Blumská: Svatoň a Milena, r. M. Maříková.
1931 - A. Ziegloserová: Cácorka, r. J. Petřík.
1931 - R. Utěšilová: Dívčí vzpoura, r. F. Ryska.
1931 - R. Branald: Teta Fany, postrach rodiny, r. J. Petřík.
1931 - H. Bergmann a K. Dušek: NObelova cena, r. M. Otto j.h., v. K. Vraný j.h.
1931 - H. Davis a J. Karan: Zdravá nemocná, r. M. Otto j.h., v. K. Vraný j.h.
1931 - J. Ort - Hradčanský: Když štěstí chodí po horách, r. K. Maříková, v. M. Maříková.
1931 - B. Bouška: V záři ohně, r. J. Petřík.
1931 - H. Fišerová: Když hračky oživnou, N. Dřízalová.
1931 - B. Rajská a Smolíková: Její Veličenstvo Láska, r. J. Strnad.
1931 - J. F. Karas: Sázavská louka, r. N. Dřízalová.
1931 - Oldřich Dubovský, Jan Vítů: Na manželské frontě klid, r. K. Maříková, v. M. Maříková, divadlo v přírodě.
1931 - F. Wenig: Anička, r. Dřízalová.
1931 - K. Rožek: Velké oči, r. N. Dřízalová.
1931 - J. Balda: Čertisko, r. J. Petřík.
1931 - V. Skoch: Naše babička, r. J. Petřík.
1931 - K. Balák: Kašpárek čarodějem, r. K. Maříková.
1931 - J. Damut: Kašpárkova životvorná voda, r. K. Maříková.
1931 - F. Kňourek: Ubrousku, prostři se, r. K. Maříková, v. N. Dřízalová.
1931 - K. Čapek: R. U. R., r. J. Petřík, v. f. Ryska.
1931 - V. Nejedlý a A. Šíma: Čtverák hastrman, r. K. Maříková.
1931 - V. Werner: Právo na hřích, r. J. Petřík.
1931 - A. Kučerová - Fischerová: Štědrý večer, r. N. Dřízalová, v. F. Ryska.

1932 - Zd. Štěpánek: Hrníček štěstí, r. J. Petřík.
1932 - R. Branald: Muzikanti z české vesnice, r. B. Lokvenc, hudba A. Branald.
1932 - N. Velický: Červená Karkulka za školu - Trojí přání, K. Maříková.
1932 - V. Skoch: Poslední večeře, J. Petřík.
1932 - K. Piskoř: Tulácké dobrodružství, r. J. Petřík.
1932 - R. Pohorská podle I. Hermanna: Kondelík a Vejvara, r. J. Petřík.
1932 - R. Branald: Na tom našem dvoře, r. K. Maříková.
1932 - A. Kučerová - Fischerová: Za živa do nebe, r. K. Maříková.
1932 - J. Ort - Hradčanský: Když štěstí chodí po horách, r. K. Maříková, v. M. Maříková.
1932 - R. Mařík: Moricek se žení, r. B. Lokvenc, hudba R. Piskáček.
1932 - M. Achard: Život je krásný, r. K. Brůha, v. J. Bartoš.
1932 - A. Binon a F. Štěpánek: Bezejmenná, r. J. Petřík.
1932 - O. Wilde: Vějíř lady Windermerové, r. a v. J. Švehla.

1933 - R. Nižkovský: Jehla v kupě sena, r. a v. J. Švehla.
1933 - T. Elcic a B. Suchánek: Golgota, r. a v. J. Švehla.
1933 - Jenny: Dobrý princ, r. V. Kolář, v. J Švehla.
1933 - Ch. Habersbergerová: Jako v románě, r. F. Ryska.
1933 - Zd. Štěpánek a B. Vrbský: Ať nás nevykradou, r. J. Švehla.
1933 - Sibiročka, r. K. Maříková.
1933 - O. Minařík: Adam a Eva, r. E. Kučerová.

1934 - Michaelis: Revoluční svatba, r. J. Petřík.
1934 - B. Rajská: Děvče s ocelovými nervy, r. E. Kučerová.
1934 - J. Štolba: Peníze, r. J. Ryba.
1934 - K. Balák: Cesta k svobodě, r. J. Petřík.
1934 - Plumovská: Sůl nad zlato, r. K. Maříková.
1934 - J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. J. Petřík.
1934 - Nicholsová: Třikrát svatba, r. J. Petřík.

1935 - E. Holly a L. Svobodová: Zlatá Kateřina, r. J. Petřík.
1935 - J. Hilbert: Hnízdo v bouři, r. J. Petřík.
1935 - A. Jirásek: Vojnarka, r. J. Nikolau.
1935 - S. Procházka: Popelka, r. K. Maříková.
1935 - J. Konopáč: Neklamný cit, r. E. Kučerová.
1935 - Zd. Štěpánek: Monastýr nad tajgou, r. F. Ryska, v. J. Petřík.
1935 - V. Štěch: Maloměstská tradice, r. J. Petřík.
1935 - Nicholsová: Třikrát svatba, r. J. Petřík.
1935 - F. Lipach a O. Mařík: Hlavní výhra, r. J. Petřík.
1935 - F. Sokol - Tůma: Pasekáři, r. a v. J. Petřík.
1935 - F. Krňoul: Bláha Švik, nešťastný švec, r. K. Maříková.
1935 - V. Rakous: Modche a Rezi, r. J. Petřík, v. S. Khon.
1935 - J. Grmela: Pudřenky, r. J. Petřík.

1936 - F. Langer: Jiízdní hlídka, r. J. Petřík.
1936 - R. Branald: Pražáci na venkově, r. J. Petřík, v. I. J. Urks.
1936 - Jára Beneš: Na tý louce zelený, r. J. Petřík, v. I.J. Urks.
1936 - O. Minařík: Zorka, r. J. Petřík.
1936 - V. Werner: Labyrint manželství, r. J. Petřík.

1937 - J. Verner: U pokladny stál, r. J. Masák.
1937 - E. Konrád: Kvočna, r. J. Masák.
1937 - B. Němcová a R. Pohorská: Babička, r. K. Maříková.
1937 - Břatři Branaldové: Vesnice zpívá, r. M. Maříková, v. J. Masák.
1937 - J. Kopta: Jejich lidská tvář, r. J. Strnad.
1937 - L. Stroupežnický: Naši furianti, r. J. Masák, v. K. Maříková.
1937 - F. X. Svoboda: Čekanky, r. J. Petřík.
1937 - M. Kareš: Ryba a host třetí den, r. J. Masák.
1937 - F. Tetauer: Veřejný nepřítel, r. J. Petřík.
1937 - K. Piskoř: Šťastní otcové, r. J. Masák.

1938 - Alnold a Bach: Ahoj na neděli, r. J. Masák.
1938 - K. Čapek: Matka, r. J. Petřík.
1938 - J. Kvapil: Oblaka, r. J. masák.
1938 - F. Tetauer: Veřejný nepřítel, r. J. Petřík.
1938 - St. Grohmannová: V tom našem kostelíčku, r. J. Strnad, hudba A. Kuncl, dir. J. Masák.

1939 - K. Piskoř: Svátek věřitelů, r. J. Masák.
1939 - J. Štolba: Zlatá rybka, r. K. Kalvoda.
1939 - K. Tomášek: Operace, r. J. Petřík.
1939 - Česká kniha, r. K. Kalvoda.
1939 - F. X. Svoboda: Směry života, r. K. Kalvoda.

1940 - P. vanderberge: Hoši, dívky a psi, r. K. Čondlová, v. F. Řežáb.
1940 - V. Štěch: Habada a Jordán, r. F. Ryska.
1940 - J. Snížek: Příklady táhnou, r. V. Kadlec.
1940 - J. Hilbert: Vina, r. K. Čondlová.
1940 - F. Tetauer: Člověk nemá jen sebe, r. F. Ryska.

1941 - R. Branald: Šumařova píseň, r. V. Kadlec.
1941 - J. Drda: Jakož i my odpouštíme, r. F. Ryska.
1941 - V. Werner: Červený mlýn, r. V. Kadlec.
1941 - J. Tengler a V. Ryba: Stará láska nerezaví, r. J. Tengler, v. V. Ryba.
1941 - J. R. Zoulek: Případ revizora Kožulína, r. J. Hlávka.
1941 - J. Werner: Bohatý chudák, r. F. Ryska.

1942 - Ch. Reissmannová: Nic mi neslibuj, r. J. Hlávka.
1942 - Barnáš: Most nejkrásnější, r. F. Tesař.

1943 - Klobouk dolů, r. J. Hlávka.
1943 - K. Krpata: Hvězdy nad hradem, r. J. Hlávka.

1944 - F. X. Svoboda: Poslední muž, r. F. Ryska.
1944 - W. Gilbicht: Testament pana markýze, r. J. Hlávka.
1944 - B. Němcová: Honza v zakletém zámku, r. J. Hlávka.
1944 - Ve tři hodiny po půlnoci.

1945 - A. Jirásek: Lucerna, r. J. Hlávka, v. J. Švehla.

1946 - Svatopluk Čech a L. Kačena a F. Raska a V. Srnec: Ve stínu lípy, r. a v. F. Ryska.
1946 - L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, r. B. Schánělcová.
1946 - L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, r. J. Hlávka.
1946 - Zb. Vavřík: Casanova, r. J. Hlávka.
1946 - J. Werner: Bihatý chudák, r. F. Ryska.
1946 - O. Scheinpflugová: Guayna, r. L. Kačena.
1946 - Zd, Němeček: Rukopis času, r. J. Hlávka.

1947 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. J. Hlávka.
1947 - L. Novák: Matěj Kopecký, r. F. Ryska.
1947 - J. Drda: hrátky s čertem, r. J. Hlávka.
1947 - Jenom rok, r. Vl. Fiala.
1947 - J. Priestley: Inspektor se vrací, r. J. Hlávka.
1947 - Miroslav Stehlík: Selská láska. Zájezd do Předčic.

1948 - J. Říha: Polibek královský, r. J. Hlávka.
1948 - F. Homolka: Skautík, r. Zb. Baron, v. F. Kobera.
1948 - F. Sokol - Tůma: Pasekáři, r. J. Hlávka.
1948 - N. Nicholsová: Třikrát svatba, r. J. Hlávka.

1949 - F. Kožík: Přátelství, r. J. Hlávka.
1949 - V. Vaňátko: Jak květiny přezimovaly, r. Zb. Baron, v. F. Kobera.
1949 - W. Ewans a A. Valentine: Spousta peněz, r. J. Novák.
1949 - F. S. Procházka: popelka, r. M. Masáková.
1949 - J. Barnabáš: Lidé v bouři, r. J. Hlávka.
1949 - P. Hamilton: Plynová lampa, r. J. Novák.
1949 - H. Fišerová: Když hračky oživnou, r. M. Masáková, v. Zb. Baron.
1949 - M. Gorkij: Měšťáci, r. J. Hlávka.
1949 - A. Kučerová - Fischerová: Za živa do nebe, r. Zb. Baron.
1949 - V. Štech: Třetí zvonění, r. J. Hlávka.

50.-80. léta 20. století působil při OB.

1950 - M. K. Vaňka: Karel Hašler, r. Zb. Baron, v. F. Kobera.
1950 - J. Fořt: Bratrstvo bílého klíče, r. Zb. Baron, v. F. Kobera.
1950 - E. Mabley: Bubny míru, r. J. Hlávka, v. Zb. Baron.
1950 - P. Karvaš: Pevnost, r. L. Kačena, v. J. Švehla.

1951 - Zrotal: Slepice a kostelník, r. L. Kačena.
1951 - A. Jirásek: Filosofská historie, r. J. Hlávka, v. M. Křepelka.

1952 - V. Balonová: My, pionýři, r. L. Kačena, v. M. Křepelka.
1952 - I. J. Urkus a Zb. Baron: Pásmo o Jaroslavu Ježkovi, r. Zb. Baron.

1954 Vltavan jako samostatný spolek zanikl a přešel k Okresnímu domu osvěty jako Dramatický soubor Vltavan.

1954 - A. d´Ussaux: Hluboké kořeny, r. L. Kačena, v. V. Koleš.
1954 - J. Janovský: Noc pod Čerchovem, r. Zb. Baron, v. F. Kobera.

1955 - O. Daněk: Steelfordův objev, r. J. Hlávka, v. V. Koleš.
1955 - S. K. Macháček: Ženichové, r. J. Pekař, v. M. Křepelka.
1955 - L. Stroupežnický: Naši furianti, r. J. Švehla, v. V. Koleš.
1955 - F. Kožík: Pohádka o sněhu, r. Zb. Baron a K. Dvořák v. Vl. Tvrdík.

1956 - B. Viková - Kunětická: Cop, r. K. Dvořák, v. Vl. Tvrdík.
1956 - K. V. Rais a Horák: Zapadlí vlastenci, r. J. Hlávka v. Vl. Tvrdík a S. Řimnáč.
1956 - O. Šafránek: Dáme se rozvést, r. Zb. Baron, v. Vl. Tvrdík.
1956 - Moliére: Šibalství Scapinova, r. J. Hlávka, v. Vl. Tvrdík.

1957 - Martínek - Havlásek: Jakub Oberva, r. K. Dvořák, v. Vl. Tvrdík.
1957 - M. Stehlík: Selská láska, r. J. Hlávka, v. Vl. Tvrdík, hráno 11x.
1957 - C. S. Solodar: Šeříkový sad, r. Zb. Baron, v. Vl. Tvrdík a K. Dvořák.

1958 - E. Zolla: Tereza Raquinová, r. Zb. Baron, v. Vl. Tvrdík.
1958 - K. Kubánek: Hledá se hrdina, r. Vl. Fiala, v. Zb. Baron.
1958 - F, M. Dostojevskij: Strýčkův sen, r. J. Hlávka, v. Vl. Tvrdík.
1958 - I. J. Urks: Slavní rodáci Vltavotýnska, r. Zb. Baron, v. Vl. Tvrdík.

1959 - G: Weisenborn: Dva andělé vystupují, r. J. Novák, v. Vl. Tvrdík
1959 - K. Stanislav: Návštěva nepřichází, r. F. Ryska, v. Zb. Baron.
1959 - M. Balucki: Když ptáčka chytají, r. Zb. Baron, v. Vl. Tvrdík.
1959 - V. Srnec a Zb. Baron: Dětský Silvestr: r. a v. Zb. Baron.

1960 - A. M. Volodin: Pět večerů, r. F. Ryska, v. F. Ryska a Zb. Baron.
1960 - V. Katajev: Ztřeštěná neděle, r. Zb. Baron, v. Vl. Tvrdík.

Od 1960 byl Vltavan souborem Osvětové besedy.

1961 - Örsi: Černý ventilátor, r. Zb. Baron, v. Vl. Tvrdík, účast na KP v Táboře.

1962 - O. Daněk: Svatba sňatkového podvodníka, r. J. Semerád, v. Vl. Tvrdík a M. Křepelka.

1963 - V. Petrov a S. Machonin: Petřínská romance, r. Vl. Fiala a J. Humhej, v. Vl. Tvrdík.
1963 - Pro blaho vlasti, r. a v. Z. Rabišková a J. Hančlová a J. Humhej.
1963 - O. Scheinpflugová: Diamantové srdce, r. J. Humhej, v. Vl. Tvrdík.

1964 - V. Cinybulk: Jen pro silné nervy, r. Zb. Baron, v. M. Křepelka.
1964 - V. Ryba: Neodpočívejte v pokoji, r. Zb. Baron, v. M. Křepelka.

1964 byl vedoucím souboru zvolen Josef Šesták, který funkci vykonával až do 1991.

1965 - I. J. Urks: Od brontosaura k twistu, r. Zb. Baron a I. J. Urks, v. M. Křepelka.
1965 - A. Radok a M. Tesařová: Podivné příběhy pana Pimpipána, r. J. Humhej, v. M. Fridrich j.h.
1965 - A. Jirásek: Lucerna, režie, výprava a hrál Jan Švehla, ke 110 letům od založení spolku.
1965 - V. Ryba: Večer vzpomínek, r. Zb. Baron, v. V. Koleš.
1965 - R. Merle: Vláda žen, r. ZB. Baron, v. M. Křepelka.

1966 - L. Lunár: Písnička pro princeznu, r. Zb. Baron, v. J. Humhej.
1966 - A. Christie: Deset malých černoušků, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.
1966 - Vláda žen, režie Zbyněk Baron; Jakub Oberva.

1967 - K. S. Macháček: Ženichové, r. A. Slepičková a Vl. Fiala, v. J. Humhej.
1967 - J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka (IV. dějství), r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.
1967 - J. A. Krylov: Komedie v módním domě, r. J. Humhal a Zb. Baron, v. J. Humhej.
1967 - Stroiesku: Pohádka o malém kralevici, r. a v. J. Humhej.

1968 - Keselring: Jezinky - bezinky, r. a v. J. Humhej.
1968 - V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast, r. a v. J. Humhej.
1968 - F. Koubek: Švejk bourá Rakousko, r. F. Koubek, v. M. Křepelka.

1969 - V. Štech: Třetí zvonění, r. a v. J. Humhej.
1969 - I. Herrmann a Thaler: Otec Kondelík a ženich Vejvarka, r. V. Horák, v. J. Humhej.

1970 - J. Čapek: Tlustý pradědeček, r. L. Janátová, v. J. Humhej.
1970 - A. Jirásek: Pan Johanes, r. J. Novák, v. J. Humhej.

1971 - A. Zápotocký: Vstanou noví bojovníci, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.
1971 - M. Gorkij: Na dně, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.

1972 - O. Zelenka: Košilka, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.
1972 - Bzunďa - BrunĎa, r. Zb. Baron, v. J. Humhej.

1973 - Lotras Buriburda, r. Zb. Baron, v. J. Humhej, pro děti účast na OP.

1974 - Vyměněná princezna, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.
1974 - F. Šamberk: Nezapřeš nikdy ženy své, r. Vl. Fiala, v. M. Liner.

1975 - Benvedeti: Třicet vteřin lásky, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.
1975 - Tři mušketýři jeho oslovské výsosti, r. H. Tejkalová, v. J. Humhej.
1975 - G. Preisová: Její pastorkyňa, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.

1978 - Pohádka z kufru, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.
1978 - R. Tomas: Osm žen, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.

1979 - K. Dewetter a O. Rödl: Drahokam z hvězd, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej a M. Liner.
1979 - V. Novák a S. Oubram: O Honzovi a víle Verunce, r. V. Horák, v. M. Liner.
1979 - J. Šesták: Velká estráda, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej a M. Liner.

1980 - Babičky druhé generace, r. J. Šesták, v. M. Liner.
1980 - A. Jirásek: Filosofská historie, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej.

1981 - A. Jirásek: Filosofská historie, r. Vl. Fiala, v. J. Humhej
1981 - J. lada: O Ance a Petrovských, r. J. Dušek, v. M. Liner.

1982 - V. Katajev: Bláznivé nedělní odpoledne, r. Vl. Fiala a L. Švehla, v. J. Humhej.
1982 - J. Koenigsmark: Kdo mluví s koně,, r. J. Šesták, v. J. Humhej.

1983 - J. Koenigsmark: Kdo mluví s koně,, r. J. Šesták, v. J. Humhej.
1983 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Vl. Fiala, v. M. Liner a J. Rychlík, v září první hra na otáčivém hledišti.

1983 byla zahájena nová etapa činnosti divadelního souboru Vltavan, když na počest stého výročí znovuotevření Národního divadla v Praze brigádnicky postavili v Bedřichových sadech za pouhé dva měsíce druhé otáčivé hlediště (pro 220 diváků) v Československu a třetí na světě.
První hra na otáčivém hledišti – J. K. Tyl: Strakonický dudák.

1984 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Vl. Fiala, v. M. Liner a J. Rychlík, otáčivé hlediště.
1984 - Goldoni: Poprask na laguně, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.

1985 - Goldoni: Poprask na laguně, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.
1985 - A. Jirásek: Lucerna, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.

1986 - A. Jirásek: Lucerna, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.

1987 - V. K. Klicpera: Ženský boj, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.

1988 Vltavan - činoherní divadelní soubor Osvětové besedy Týn nad Vltavou, 120 členů, vedoucí Josef Šesták.

1988 - Zdeněk Kozák: Země, peklo, ráj aneb Kdosi brousí nad Paďousy, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.

1989 - Fr. Němec: Vzbouření na ovocném trhu, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.

1990 - J. K. Tyl: Lesní panna aneb Cesta do Ameriky, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.

1991 - J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý četr, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.

1992 - C. Goldoni a J. Humhej: Benátská maškaráda aneb Sedmilhář, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.

1993 - J. Humhej: Podskalští voraři aneb Vstávej má milá, r. a v. J. Humhej, otáčivé hlediště.

Od 1984 DDS Vltavánek. V tradici pokračuje Divadelní společnost Vltavan, která má 94 členů. Ředitelem divadla je Dušan Menšík, jednatelem Ivan Sýkora, o uměleckou činnost, informace a web pečuje Jiří Švehla, o technickou Vladimír Novotný.

1994 - A. Jirásek: Lucerna, r. J. Humhej, v. J . Humhej a J. Šesták, otáčivé hlediště.
1994 - O. Zelenka: Košilka, r. M. Šesták, v. J. Humhej a J. Šesták.
1994 - V. Novák a S. Oubram: O Honzovi a víle Verunce, r. Z. Dušek, v. J. Humhej a J. Šesták.

1995 - Nebezpečná přítelkyně, r. Z. Dušek, v. L. Švehla.
1995 - Goldoni: Poprask na laguně, r. J. Humhej, v. J. Humhej a J. Šesták, otáčivé hlediště.

1996 - I. Herrmann a Thaler: Otec Kondelík a ženich Vejvara, r. J. Humhej, v. J. Humhej a J. Šesták.
1996 - R. Merle a J. Humhej: Ženské fórum aneb Muži na kolenou, r. J. Humhej a Z. Dušek, v. J. Humhej a J. Šesták, otáčivé hlediště.

1997 - M. Pešák: Jak rozesmát princeznu, r. Z. Dušek, v. L. Švehla.
1997 - J. Beneš - Tobis a Špilar a Mírovský a Rohan: Na tý louce zelený, r. J. Humhej a Z. Dušek, v. J. Humhej a J. Šesták.

1998 - M. Plešák: Jak rozesmát princeznu, r. Z. Dušek, v. L. Švehla, KP Pohádková Třeboň.
1998 - W. Shakespeare: Veselé paničky Windorské, r. r. J. Humhej, v. r. J. Humhej a L. Švehla a J. Šesták, otáčivé hlediště.

1999 - Jiří Brdečka: Limonádový Joe, r. P. Hanus j.h. a r. J. Humhej, v. L. Švehla a J. Šesták, otáčivé hlediště.
1999 - Jaroslav Pacovský: Ač je to k nevíře, strašidla jsou z talíře, r. Z. Dušek, v. L. Švehla.

2000 - Jaroslav Pacovský: Ač je to k nevíře, strašidla jsou z talíře, r. Z. Dušek, v. L. Švehla.
2000 - Jiří Brdečka: Limonádový Joe, r. P. Hanus j.h. a r. J. Humhej, v. L. Švehla a J. Šesták, otáčivé hlediště.
2000 - J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, r. J. Humhej, v. J. Humhej a J. Šesták a L. Švehla, otáčivé hlediště.
2000 - Vánoční komponovaný pořad - scénky a písničky, r. Z. Dušek.

2001 - I. Herrmann a Thaler: Otec Kondelík a ženich Vejvara, r. J. Humhej, v. J. Humhej, otáčivé hlediště.
2001 - V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, r. P. Hanus j.h., v. L. Švehla, otáčivé hlediště.
2001 - A. P. Čechov: Dobrý konec - Jubileum, r. Z. Dušek, v. L. Švehla.

K 31. prosinci 2001 bylo uvedeno 748 inscenací se 1653 představeními.

2002 - A. P. Čechov: Dobrý konec - Jubileum, r. Z. Dušek, v. L. Švehla.Účast KP Dačické kejklování.
2002 - Strakonický dudák
2002 - Ostře sledované vlaky,
2002 - T. Pěkný: Havrane z kamene, r. Gabriela Dušková.

2003 - A. P. Čechov: Slzy, které svět nevidí, r. J. Humhej, MDŽ.
2003 - A. P. Čechov: Dobrý konec - Slzy, které svět nevidí a úryvek z Na tý louce zelený, r. Z. Dušek a J. Humhej,, v. J. Humhej, Smilovice.
2003 - J. K. Tyl: Strakonický dudák, r. Z. Dušek, v. L. Švehla, otáčivé hlediště.
2003 - Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, r. J. Šejhar j.h., v. L. Švehla, Účast na Perlení, Bechyně.
2003 - Tomáš Pěkný: Havrane z kamene, r. Dušek a Dušková, v. Vl. Švehlová.
2003 - C. Goldoni: Poprask na laguně, r. P. Hanus j.h., v. J. Humhaj, otáčivé hlediště.
2003 - Tomáš Pěkný: Havrane z kamene, r. Z. Dušek, v. G. Dušková, otáčivé hlediště.
2003 - A. P. Čechov: Dobrý konec – Jubileum. Účast na Divadelní Bechyni (náhrada za soutěžní představení brněnského souboru).

2004 - Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, r. J. Šejhar j.h., v. L. Švehla.
2004 - Ephraim Kishon: Byl to skřivan aneb Romeo a Julie po 30 letech, r. Z. Dušek, v. Z Dušek a spol, účast na KP Dačické kejklování
2004 - Bohumil Hrabal: Jedete, prosím, na Prahu?, r. I. Sýkora, v. L. Švehla.
2004 - Ujázky z her Na tý louce zelený a dalších, r. J. Humhej, Senior klub.
2004 - Vánoční program - pásmo scének, hudby, recitace, r. kolektiv
2004 - Zdeněk Kozák: Orfeus nejenom v podsvětí, r. Z. Dušek, v. J. Humhej, otáčivé hlediště.
2004 - Bratří Čapkové a G. Dušková: Ze života hmyzu, r. Z. Dušek a G. Dušková, otáčivé hlediště.

Od 2004 organizuje Divadelní společnost Vltavan za podpory vltavotýnské radnice a JE Temelín festival divadel pro děti – O Kašpárkovu rolničku.

2005 Vltavan uspořádal výstavu ke 150 letům činnosti ochotníků.

2005 - Ephraim Kishon: Byl to skřivan aneb Romeo a Julie po 30 letech, r. Z. Dušek, v. Z Dušek a spol.
2005 - Jiří Brdečka: Limonádový Joe, r. Z. Dušek, v. L. Švehla.
2005 - L. Stroupežnický: Naši furianti, r. L. Švehla, v. J. Humhej.


Z repertoáru - pro otáčivé jeviště i zámecké divadlo:
2006 - muzikál Noc na Karlštejně a Večer tříkrálový.
2006 - Bohumil Hrabal: Pánové, jdete na Prahu? Účast na Perlení, Bechyně.
2007 - Maryša, Skapinova šibalství, Radúz a Mahulena.
2007 - Účast na ObP Karlínské jeviště.
2009 - Jena Baptiste Moliére: Skapinova šibalství, r. Martin Hruška j.h. Účast na KP Dačické kejklování - cena Jiříma Berglerovi za roli Sylvestra, cena Ivanu Sýkorovi za roli Scapina, čestné uznání Zdenku Duškovi za roli Arganta, čestné uznání Milanu Šestákovi za roli Geronta.
2010 - Oldřich Daněk: Dva na koni, jeden na oslu, r. Luděk Švehla. Účast na CP Bechyňské Perlení.
2011 - Milena Kolářová: O LÍNÉM ČIPEROVI. Účast na KP pro děti, Český Krumlov.

2014 - Milena Kolářová: Rumpcajda a Laskavice. účast na Bechyňském perlení.
2014 – Ivan Olbracht / Milan Uhde / Miloš Štědroň: Balada pro banditu. Režie Ivan Sýkora. Uvedeno na nádvoří zámku v Kamenici nad Lipou a na hradě Zvíkov.
2014 – Kráska a zvíře; Generálka císaře Napoleona; vánoční představení Když se zhasne.

Soubor měl v roce 2014 téměř 70 členů.
Součástí je divadelní klub – prostor pro postupné divadelní přípravy mladých lidí od dvanácti let – ale i senior klub, pravidelné schůzky nejstarších členů, kteří připravují svá kabaretní vystoupení.

2015 – Byl to skřivan, aneb Romeo a Julie po 30. letech manželství (překlad Alex Koenigsmark, obnovená premiéra). Režie Zdeněk Dušek.
Kabaret Vltavanu uvedl k desetiletému výročí trvání představení 10x REVERS kabaret travesti parodi.
Premiéra – Tajemství hradu.

2016 - Jiří Hubač: Generálka císaře Napoleona. Účast na Táborská opona, Tábor. Účast na CP Bechyňské Perlení 2017. Účast na KP Dačické kejklování 2017 - čestné uznaní Ivanu Sýkorovi za herecký výkon v roli Napoleona, Danielu Hnátovi za režii a souboru za inscenaci a cena Gabriele Duškové za herecký výkon v roli Josefíny Pontiové - doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně. Účast na CP Sokolovská čurda 2017 - "Sokolovskou čurdu" získal Luděk Švehla v roli kuchaře, soubor získal nominační certifikát do předplatného MDK na sezonu 2017/2018. Účast na KP Horažďovice 2018 - nesoutěžní představení. Účast na Suchdolské divadelní léto 2018.

2018 - William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy. Účast na CP Bechyňské Perlení. Účast na KP Dačické kejklování - čestné uznání souboru za uýběr textu, Petra Novotná za roli Kateřiny a Milan Šesták za roli Baptisty a cena Lukáš Slepička za roli Petruccia.

2018 - Brno, JAMU a Týn nad Vltavou, DS Vltavan, William Shakespeare: Bouře, r. Alexandra Bolfová. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně - doprovodný program.

2019 - Milena Kolářová: O líném čiperovi. Účast na CP Bechyňské Perlení.

2022 - Zdeněk Jirotka: Saturnin, scénář a režie Daniel Hnát. Účast na Bechyňské Perlení. Účast na KP Dačické kejklování - čestné uznání soubor za inscenaci, Jaroslav Mrzena za roli Saturnina, Daniel Hnát za roli Jiřího staršího/Vypravěče a za jevištní adaptaci literární předlohy, Patricie Sýkorová za role Komorné Marie, Sestřičky a další a cena Luděk Švehla za roli Dědečka - doporučení na CP Diva­delní Piknik Volyně. Účast na CP Divadelní Piknik, Volyně - čestné uznání Patricii Sýkorové za herecký výkon v roli Komorné Marie, Jaroslavu Mrzenovi za herecký výkon v roli Saturnina. Účast na FEMAD, Poděbrady - cena diváckého klubu za režijní ztvárnění situace auto v bouřce. Účast na Divadelní festiválek ECCE HOMOLE.

2022 - Jiří Hubač: Generálka císaře Napoleona, r. Daniel Hnát. Účast na přehlídce Budějcká Thálie.

2022 - Donald Churchill: Natěrač, r. Jiří Bergler. Účast na festivalu Stříbrný vítr, Písek. Účast na Suchdolské divadelní léto. Účast na KP Dačické kejklování 2024 - cena Dušanu Menšíkovi za herecký výkon v roli Natěrače.
Bibliografie:
AMATÉRSKÉ divadlo je velice silně zakořeněná česká tradice. Rozhovor s Ivanem Sýkorou. Českobudějovický deník 7. 5. 2014 – též internet – http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/rozhovor-amaterske-divadlo-je-velice-silne-zakorenena-ceska-tradice-20140507.html

BÍNOVÁ, Dana: OPOS 1973. AS 1973, č. 6, s. 20.

BRŮČEK, Josef: 32. Divadelní Bechyně, AS 2003, č. 3, s. 27.

BRŮČEK, Josef: Dačické kejklování na jihu Čech podeváté. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 23.–25.

HUMHEJ, Jan: 150 let ochotnického divadla v Týně nad Vltavou. Přehled realizovaných divadelních her 1855-2005. Týn nad Vltavou, Vltavan 2006.

KOČVAROVÁ, Stáňa. Pohádková Třeboň. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 20.–21.

KRAUSOVÁ, Martina, MěstM: Informace pro MČAD. Rkp. 1998 1 s. kART.

KRAUSOVÁ, Martina: Ochotníci. Českobudějovické listy 28. 11. 1998.

Program Bechyňského Perlení 2010

STREJCOVSKÝ, Jan: Pepovi aneb Jak se letos „Perlilo“. AS 2003, č. 1, s. 13.

ŠESTÁKOVÁ, Kristýna: Ochotnické divadlo v Týně nad Vltavou. Seminární práce. Gymnázium Týn nad Vltavou, 2009/2010.

TESÁRKOVÁ, Radka: Vaše blahorodí. AS 1992, č. 8, s. 12–13.

VALENTA, Jiří: Nejen divadelní prkna znamenají svět. AS 1995, č. 1, s. 13.

ZAJÍC, Vladimír: Dačické kejklování popáté. Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 12-14.

ZAJÍC, Vladimír: 12 představení XII. ročníku Bechyňského Perlení. AS 2006, č. 1, s. 14-17.

ZAJÍC, Vladimír: XVI. ročník Bechyňského perlení 2010. Amatérská scéna 2010, č. 1, s. 22 - 23.

ZENKL, J.: Tábor. Ochotnické divadlo 1961, č. 7, s. 165.
---

WEBOVÉ stránky Divadelní společnosti Vltavan – http://dsvltavan.cz/ – 15. 5. 2015, IT.
---

Amatérská scéna 1965, č. 10, s. 23 – výročí 110 let spolku; 1966, č. 11, s. 6, foto Jakub Oberva.

Českobudějovické listy, 16.09.2003.

Československé divadlo 1925, č. 19, s. 304.

Divadelní listy 1902–3, č. 3, s. 56; č. 11, s. 200.

Divadlo 1904, č. 18, s. 20; č. 22, s. 482.
Divadlo 1905/06, č. 3., s. 80.
Divadlo 1909, č. 12, s. 314.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 113, 114.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 10, s. 269; č. 11, s. 289.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 75.

Ochotnické divadlo 1957, č. 11, s. 263.

Thalie 1896–7, č. 16, s. 204; č. 17–18, s. 219; č. 22, s. 254.
Archivy:
Knihovna ARTAMA:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988

České Budějovice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Vltavan, ochotnický spolek Týn nad Vltavou.
Časový rozsah: 1855-1955.
Metráž: 1,19 bm (vše je zpracováno a inventarizováno).
Tematický popis: Kroniky,materiál k dějinám a činnosti spolku.
Archivní pomůcky:
BRYCHOVÁ A.: OCHOTNICKÝ SPOLEK VLTAVAN TÝN NAD VLTAVOU, 1855 - 1955. Inventář, 1963, s. 5, ev.č. 414.
---------------------------------------

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1916-1920, i. č. 374/ sg 30/242/10/1910, OS Vltavan.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4963/1927, OS Vltavan (stížnost).
----------------------------------------

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:

Pamětní kniha Spolku div. ochotníků Vltavan v Týně nad Vlt. 1871–1923,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=850&page=1&search=Týn&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=

Pamětní kniha Spolku div. ochotníků Vltavan v Týně nad Vlt. 1924–1935,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=851&page=1&search=Týn&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Web souboru: www.dsvltavan.cz

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Týn nad Vltavou, divadlo v přírodě, opereta Ženská vojna, 1922
Týn nad Vltavou, DS Vltavan, Švehla Luděk, 2004
Týn nad Vltavou, OD, Čech a Němec - plakát, 1856
Týn nad Vltavou, OD, Dareba - plakát, 1866
Týn nad Vltavou, OD, Deklarant - plakát, 1871
Týn nad Vltavou, OD, Doktor Štěkavec - plakát, 1858
Týn nad Vltavou, OD, oslava narozenin Františka Josefa I. - plakát, 1861
Týn nad Vltavou, OD, Pražská děvečka - plakát, 1856
Týn nad Vltavou, otáčivé hlediště
Týn nad Vltavou, Vltavan - diváci v přírodním divadle, 1929
Týn nad Vltavou, Vltavan,  plakát na taneční zábavu, 1874
Týn nad Vltavou, Vltavan, Ač je to k nevíře, 2001
Týn nad Vltavou, Vltavan, Dalskabáty hříšná ves, 2000
Týn nad Vltavou, Vltavan, divadlo v přírodě, 192x
Týn nad Vltavou, Vltavan, Dva na koni jedne na oslu, 2010
Týn nad Vltavou, Vltavan, Generálka císaře Napoleona, Sokolovská čurda 2017
Týn nad Vltavou, Vltavan, Generálka císaře Napoleona, Sokolovská čurda 2017
Týn nad Vltavou, Vltavan, Hadrián z Římsů, 2001
Týn nad Vltavou, Vltavan, Jakub Oberva, 1957
Týn nad Vltavou, Vltavan, Její pastorkyňa, 1975
Týn nad Vltavou, Vltavan, Komedie v módním obchodě, 1967
Týn nad Vltavou, Vltavan, Lešetínský kovář, 1927
Týn nad Vltavou, Vltavan, Limonádový Joe, 1999
Týn nad Vltavou, Vltavan, Limonádový Joe, 2000
Týn nad Vltavou, Vltavan, Lucerna 1994
Týn nad Vltavou, Vltavan, Lucerna, 1985
Týn nad Vltavou, Vltavan, Lucerna, přírodní divadlo v Panské zahradě, 1923
Týn nad Vltavou, Vltavan, Lucerna, přírodní divadlo, 1929
Týn nad Vltavou, Vltavan, Lucerna, přírodní divadlo, 1929
Týn nad Vltavou, Vltavan, Maryša - plakát, 1923
Týn nad Vltavou, Vltavan, Maryša, 1923
Týn nad Vltavou, Vltavan, Maryša, 2007
Týn nad Vltavou, Vltavan, Na tý louce zelený, 1997
Týn nad Vltavou, Vltavan, Naši furianti, 1955
Týn nad Vltavou, Vltavan, Naši furianti, 1955
Týn nad Vltavou, Vltavan, Naši furinati, 2005
Týn nad Vltavou, Vltavan, Nezapřeš nikdy ženy své, 1974
Týn nad Vltavou, Vltavan, Noc na Krlštejně, 1929
Týn nad Vltavou, Vltavan, Oblaka - plakát, 1914
Týn nad Vltavou, Vltavan, Orfeus nejenom v podsvětí, 2004
Týn nad Vltavou, Vltavan, oslava ND, 1918
Týn nad Vltavou, Vltavan, Ostře sledované vlaky, 2002
Týn nad Vltavou, Vltavan, otáčivé hlediště - plakát, 1998
Týn nad Vltavou, Vltavan, Otec Kondelík, 1969
Týn nad Vltavou, Vltavan, Otec Kondelík, 2001
Týn nad Vltavou, Vltavan, Otec, přírodní divadlo, 1928
Týn nad Vltavou, Vltavan, Páni, 1909
Týn nad Vltavou, Vltavan, Písnička pro princeznu, 1966
Týn nad Vltavou, Vltavan, Poprask na laguně, 2003
Týn nad Vltavou, Vltavan, Poprask na laguně, 2003
Týn nad Vltavou, Vltavan, Přátelství, 1949
Týn nad Vltavou, Vltavan, Radúz a Mahulena, 2007
Týn nad Vltavou, Vltavan, Salička, šenkéřka pěkná, 1930
Týn nad Vltavou, Vltavan, Saturnin, CP Divadelní Piknik Volyně 2022
Týn nad Vltavou, Vltavan, Saturnin, CP Divadelní Piknik Volyně 2022
Týn nad Vltavou, Vltavan, Saturnin, CP Divadelní Piknik Volyně 2022
Týn nad Vltavou, Vltavan, Saturnin, Femad 2022
Týn nad Vltavou, Vltavan, Saturnin, Femad 2022
Týn nad Vltavou, Vltavan, Scapinova šibalství, 2007
Týn nad Vltavou, Vltavan, Scapinova šibalství, 2008
Týn nad Vltavou, Vltavan, Šibalství Scapinova, 1956
Týn nad Vltavou, Vltavan, Strakonický dudák, 2002
Týn nad Vltavou, Vltavan, Třetí zvonění, 1969
Týn nad Vltavou, Vltavan, V objetí ďábla
Týn nad Vltavou, Vltavan, Večer tříkrálový, 2006
Týn nad Vltavou, Vltavan, Veselé paničky windsorské, 1997
Týn nad Vltavou, Vltavan, Vláda žen, 1965
Týn nad Vltavou, Vltavan, Vojnarka, 1921
Týn nad Vltavou, Vltavan, Ze života hmyzu, 2004
Týn nad Vltavou, Vltavan, Žena a vlast, I. díl, 1927
Týn nad Vltavou, Vltavan,Václav Hrobčický z Hrobčic, 1905
Týn nad Vltavou,Vltavan, Pasekáři, 1935


Mapa působení souboru - Vltavan, ochotnický spolek / Okresní dům osvěty / Osvětová beseda / Divadelní společnost

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Týn nad Vltavou, OD, Čech a Němec - plakát, 1856
Týn nad Vltavou, Vltavan,Václav Hrobčický z Hrobčic, 1905
Týn nad Vltavou, Vltavan, Páni, 1909
Týn nad Vltavou, Vltavan, Noc na Krlštejně, 1929
Týn nad Vltavou, Vltavan, Salička, šenkéřka pěkná, 1930
Týn nad Vltavou, Vltavan, V objetí ďábla
Týn nad Vltavou, Vltavan, Přátelství, 1949
Týn nad Vltavou, Vltavan, Naši furianti, 1955
Týn nad Vltavou, Vltavan, Šibalství Scapinova, 1956
Týn nad Vltavou, Vltavan, Jakub Oberva, 1957
Týn nad Vltavou, Vltavan, Vláda žen, 1965
Týn nad Vltavou, Vltavan, Písnička pro princeznu, 1966
Týn nad Vltavou, Vltavan, Komedie v módním obchodě, 1967
Týn nad Vltavou, Vltavan, Třetí zvonění, 1969
Týn nad Vltavou, Vltavan, Nezapřeš nikdy ženy své, 1974
Týn nad Vltavou, Vltavan, Její pastorkyňa, 1975
Týn nad Vltavou, Vltavan, Lucerna, 1985
Týn nad Vltavou, Vltavan, Lucerna 1994
Týn nad Vltavou, Vltavan, Veselé paničky windsorské, 1997
Týn nad Vltavou, Vltavan, Dalskabáty hříšná ves, 2000
Týn nad Vltavou, Vltavan, Hadrián z Římsů, 2001
Týn nad Vltavou, Vltavan, Poprask na laguně, 2003
Týn nad Vltavou, Vltavan, Orfeus nejenom v podsvětí, 2004
Týn nad Vltavou, Vltavan, Naši furinati, 2005
Týn nad Vltavou, Vltavan, Generálka císaře Napoleona, Sokolovská čurda 2017
Týn nad Vltavou, Vltavan, Generálka císaře Napoleona, Sokolovská čurda 2017
Týn nad Vltavou, Vltavan, Saturnin, CP Divadelní Piknik Volyně 2022
Týn nad Vltavou, Vltavan, Saturnin, CP Divadelní Piknik Volyně 2022
Týn nad Vltavou, Vltavan, Saturnin, CP Divadelní Piknik Volyně 2022
Týn nad Vltavou, Vltavan, Saturnin, Femad 2022
Týn nad Vltavou, Vltavan, Saturnin, Femad 2022


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.