Databáze českého amatérského divadla

Pojmy: Mladý loutkář /Mladá scéna, časopis - z obsahu (k dramatické výchově), převzato z www.drama.cz

Z OBSAHU MLADÉ SCÉNY


Mladý loutkář I, 1960

Kaliba, Jiří - Čapek, Josef: O panence, která tence plakala, č. 2
----

Mladý loutkář V, 1963/1964

Budínská, Hana: Lenoši a kocour, leden 1964
Budínská, Hana: Z dílny mladých loutkářů (Výroba loutek s použitím míčku), č. 4
Budínská, Hana - Hrubín, František: Sviť, sluníčko, sviť, č. 4
Budínská, Hana: Co se nám nelíbí, č. 5
-----

Mladý loutkář VI, 1964/1965

Budínská, Hana: Ráno před zvoněním, říjen 1964
-----

Mladá scéna VII, 1965/1966

Disman, Miloslav: Na cestu Mladé scéně. (Vývoj jednotlivých oblastí zájmové umělecké činnosti), č. 1
Vaňátko, Václav - Mlejnek, Josef: Jak květinky přezimovaly, č. 1
Mlejnek, Josef - Jašková-Štulíková, Marie: Jarní, duben 1966
Mlejnek, Josef - Jašková-Štulíková, Marie: Na jaře, duben 1966
Budínská, Hana - Pancu-Iasi, Octav: Pohádka o malém ježkovi, srpen 1966
-----

Mladá scéna VIII, 1966/1967

Disman, Miloslav: Vyprávíme si o recitaci. 1. Mně se ta básnička líbila (Kurs dětského přednesu), č. 1
Disman, Miloslav - Jungbauer, František: Žáby ve škole, č. 1
Disman, Miloslav: Vyprávíme si o recitaci. 2. "...že jsem měl uši v kalužině..." (Kurs dětského přednesu), č. 3
Disman, Miloslav - Gamarra, Pierre: Kouzelné slovo, č. 3
Disman, Miloslav: Vyprávíme si o recitaci. 3. Dělat, nebo udělat pohyby? (Kurs dětského přednesu), č. 4
Mlejnek, Josef - Hrubín, František: Začarovaný les, č. 4
Disman, Miloslav: Vyprávíme si o recitaci. 4. Recitovat "sborově" nebo "přednášet kolektivně"? (Kurs dětského přednesu), č. 5
Disman, Miloslav - Hrubín, František: Červená karkulka, č. 5
Disman, Miloslav - Hrubín, František: O nezvedených kůzlatech, č. 5
Disman, Miloslav - Hrubín, František: Paleček a jeho kamarádi, č. 5
Disman, Miloslav - Hrubín, František: Perníková chaloupka, č. 5
Disman, Miloslav - Hrubín, František: Pohádka o řepě, č. 5
Disman, Miloslav - Hrubín, František: V lese, na poli a v domečku, č. 5
-----

Mladá scéna IX, 1967/1968

Mlejnek, Josef: Z deníku vedoucího dětského dramatického kroužku: Schůzka s otazníky?, č. 2
Mlejnek, Josef: Z deníku vedoucího dramatického kroužku: Tři sta třiatřicet..., č. 3
Mlejnek, Josef - Štíplová, Ljuba: Tři sta třiatřicet..., č. 3
Delongová, Jindra: Zahrajte si na pohádky, č. 3
Mlejnek, Josef: Z deníku vedoucího dramatického kroužku: Kouzelný koberec (Práce s dětmi v dramatickém kroužku), č. 4
Budínská, Hana - Nosov, Nikolaj: Jak se chtěl Neználek stát malířem, č. 5
Budínská, Hana - Nosov, Nikolaj: Jak se chtěl Neználek stát muzikantem, č. 5
Mlejnek, Josef: Z deníku vedoucího dramatického kroužku: První krůčky na jevišti, č. 5
Mlejnek, Josef - Tuwim, Julian: Lokomotiva, č. 5
-----

Mladá scéna X, 1968/1969

Mlejnek, Josef: Dramatickým kroužkům: Výchova hrou, č. 1
Oudes, Jiří - Slabý, Zdeněk K.: O sedmi trpaslících, č. 1
Delongová, Jindra: Dramatickým kroužkům: Jak je to s dětskou fantazií? (Metody práce s dětským dramatickým souborem), č. 2
Mlejnek, Josef: Malí koledníci, č. 2
Mlejnek, Josef: Dramatickým kroužkům: Sedmá disputace - o nezbytnosti dětské hry. (Metodika práce s dětmi v dramatických kroužcích), č. 3
Mlejnek, Josef: Výchova hrou, č. 3
Oudes, Jiří - Florian, Miroslav: Budíček, č. 3
Budínská, Hana - Hejná, Olga: Popletená pohádka, č. 4
------

Mladá scéna XI, 1969/1970

Disman, Miloslav - Mlejnek, Josef: Umění a výchova. (Problematika estetické výchovy dětí), č. 1
Hartman, Zdeněk: Práce s textem v loutkářském souboru, č. 2
Machková, Eva: Dětský talent (Teoretická úvaha psycholožky), č. 2
Mlejnek, Josef: Zahrajte si s námi... Náměty pro dramatickou činnost dětí, č. 2
Mlejnek, Josef: Zahrajte si s námi... Náměty pro dramatickou činnost dětí, č. 3
Velková, Olga: Zdroje dramatické výchovy (Pojednání), č. 3
Delongová, Jindra - Kainar, Josef: Říkadlo Josefa Kainara, č. 4
Mlejnek, Josef: Zahrajte si s námi... Náměty pro dramatickou činnost dětí (Metodika improvizace v dramatických kroužcích), č. 4
Mlejnek, Josef: Zahrajte si s námi... Náměty pro dramatickou činnost dětí, č. 5
Vyskočilová, Eva: Výchova dítěte dramatickou hrou, č. 5
-----

Mladá scéna XII, 1970/1971

Mlejnek, Josef - Stanovský, Vladislav - Vladislav, Jan: Jak taškář Ferda napálil královnu, č. 4
Mlejnek, Josef: Jak se liška přátelila s čápem, č. 5
-----

Mladá scéna XIII, 1971/1972

Mlejnek, Josef: Dětská dramatická hra ve Vysokém Mýtě (Zkušenosti z práce dramatického kroužku), č. 1
Mlejnek, Josef - Stanovský, Vladislav-Vladislav, Jan: O ježkovi a lišce, č. 1
Šauer, Vladimír: Dětská dramatická hra ve Svitavách (Zkušenosti z práce dětského dramatického kroužku), č. 2
Koštová, Pavla - Gregar, Alexandr: Dětská dramatická hra v Ústí nad Orlicí (Zkušenosti z práce dětského dramatického kroužku), č. 3
Sypal, Jaromír - Sypalová, Květa: Dětská dramatická hra v Kaplici (Ze zkušeností...), č. 4
Delongová, Jindra: Dětská dramatická hra v Brně (Zkušenosti z práce dramatického kroužku), č. 5
Mlejnek, Josef - Nikonov, I.: Jasnovidec, č. 5
-----

Mladá scéna XIV, 1972/1973

Břízová, Alena: O vlkovi, lišce a chytré kozičce, č. 1
Oudes, Jiří - Sekora, Ondřej: Byla jedna ves a v ní chytrý pes, č. 1
Vobrubová, Jana: Než se dáte do práce..., č. 2
Vobrubová, Jana - Nosov, Nikolaj: Blázínkové, č. 2
Mlejnek, Josef: Jak jelen napálil vlka, č. 3
Vobrubová, Jana: Na pomoc soutěžícím, č. 3
Vobrubová, Jana: Tvořivě a zábavně, č. 4
Vobrubová, Jana - Nosov, Nikolaj: Cucavý špalíček, č. 4
Vobrubová, Jana - Syrovátka, Oldřich: Jak Čímča vyvedl Milana aprílem, č. 4
Mlejnek, Josef - Losev, A: Jak malý Herakles získal svou sílu, č. 5
-----

Mladá scéna XV, 1973/1974

Disman, Miloslav: Receptář pro dramatické kroužky 1, č. 1
Disman, Miloslav - Nezval, Vítězslav: Nový svět přijede na kolejích, č. 1
Disman, Miloslav: Receptář pro dramatické kroužky 2, č. 2
Disman, Miloslav: Receptář pro dramatické kroužky 3, č. 3
Mašatová, Milada: Klim klom klimprdom, č. 3
Vobrubová, Jana: Malé zamyšlení nad dětskou recitací, č. 3
Vobrubová, Jana (přel. a upr. z něm. originálu): Liška nesmí dovnitř, č. 3
Disman, Miloslav: Receptář pro dramatické kroužky 4, č. 4
Budínská, Hana - kolektiv dětí - Doskočilová, Hana: Červená lodička, č. 4
Vobrubová, Jana (přel. a upr. z něm. originálu): Dobré nápady, č. 4
Vobrubová, Jana (přel. a upr. z něm. originálu): Schody, č. 4
-----

Mladá scéna XVI, 1974/1975

Oudes, Jiří: Loutkové divadlo ve škole 1, č. 1
Dismanová, Vlasta - Halas, František: Před usnutím, č. 1
Vobrubová, Jana: Co je psíkovi do kachen?, č. 1
Jirásková, Blanka: Proč má pes blechy, č. 2
Vobrubová, Jana: Postřehy z ústřední přehlídky dětského přednesu 1974 pořádané ve Svitavách, č. 2
Martinec, Vašek: Slovo ve světě dvoj a trojrozměrném, č. 2
Mlejnek, Josef - Hrubín, František: O Palečkovi, který vyrostl, č. 3
Oudes, Jiří: Loutkové divadlo ve škole, č. 3
Mlejnek, Josef: Zájmová činnost a volný čas dětí 1, č. 4
-----

Mladá scéna XVII, 1975/1976

Oudes, Jiří: Loutkové divadlo ve škole, č. 1
Mlejnek, Josef: Vedoucí dětských dramatických kolektivů, č. 1
Vaňátko, Václav: Posvícenská scénka, č. 1
Vobrubová, Jana: Malé zamyšlení nad dětskou recitací 3, č. 1
Vobrubová, Jana: Malé zamyšlení nad dětskou recitací 4, č. 2
Mlejnek, Josef: Metody práce v dětských dramatických kroužcích, č. 2
Mlejnek, Josef: O repertoáru dětského jeviště, č. 3
Mlejnek, Josef: Aktivizace dětských dramatických kolektivů, č. 4
-----

Mladá scéna XVIII, 1976/1977

Vobrubová, Jana: ABC dramaturgické [spr. dramatické] práce s dětmi, č. 3
Vobrubová, Jana: Zkušenosti z příbramské přehlídky dětského přednesu, č. 3
Vobrubová, Jana: ABC dramaturgické [spr. dramatické] práce s dětmi (dokončení), č. 4
Disman, Miloslav: Jak vytváříme literární pásmo, č. 4
-----

Mladá scéna XIX, 1977/1978

Disman, Miloslav: Jak vytváříme literární pásmo, č. 1
Disman, Miloslav - Urbánková, Jarmila: Chtěla bych být zahradnicí, č. 1
Mlejnek, Josef: Vítáme děťátko, č. 1
Konopásek, Prokop: Posvícení v Hudlicích aneb Oldřich a Božena, č. 2
Disman, Miloslav - Skořepa, Miloslav: O vychytralé lišce, č. 3
Mlejnek, Josef: O dětské hře. Myšlenky J. A. Komenského, č. 3
Mlejnek, Josef: Prázdninové hry, č. 4
-----

Mladá scéna XX, 1978/1979

Budínská, Hana - Provazník, Jaroslav: Už je na světě!, č. 1
Mlejnek, Josef - Hurník, Ilja: Datel a bubeníček, č. 2
Mlejnek, Josef - Krylov, Ivan Andrejevič: Vrána a liška, č. 3
Mlejnek, Josef: O koťátku, které zapomnělo mňoukat, č. 3
-----

Mladá scéna XXI, 1979/1980

Mlejnek, Josef - Mikulka, Alois: O švestkové chaloupce a veselé školičce, č. 1
Mlejnek, Josef - Adla, Zdeněk: O zmrzlém králi, č. 2
Mlejnek, Josef - Adla, Zdeněk: Jak šel pejsek do světa, č. 3
Mlejnek, Josef - Adla, Zdeněk: Zajíček a řeka, č. 3
-----

Mladá scéna XXII, 1980/1981

Mlejnek, Josef: Česká Orffova škola a dramatická výchova, č. 2
Vobrubová, Jana: Dramatická hra s nejmenšími školáky, č. 2,
Vobrubová, Jana: Dramatická hra s nejmenšími školáky, č. 3
Vobrubová, Jana: Dramatická hra s nejmenšími školáky, č. 4
Budínská, Hana - Štíplová, Ljuba: Povídám, povídám neplechy, č. 4
-----

Mladá scéna XXIII, 1981/1982

Vobrubová, Jana: Dramatická hra s nejmenšími školáky, č. 1
Mlejnek, Josef - Hurník, Ilja: Čert s houslemi, č. 2-3
Merta, Jan - Groves, Paul: Neposedný dům, č. 4
Pešová, Blanka - Tabery, Jaroslav: Pohádka z papíru, č. 4
-----

Mladá scéna XXIV, 1982/1983

Vobrubová, Jana - Tanská, Nataša: Všichni kocouři neškrábou, č. 1
Vobrubová, Jana - Provazníková, Věra: Jak šlo vejce na houby, č. 2
Štembergová-Kratochvílová, Šárka: Folklór v dětském souboru, č. 2
Štembergová-Kratochvílová, Šárka: Folklór v dětském souboru, č. 3
Mlejnek, Josef - Kožíšek, Josef: Kozel a vlk, č. 3
Štembergová-Kratochvílová, Šárka: Folklór v dětském souboru, č. 4
-----

Mladá scéna XXV, 1983/1984

Mlejnek, Josef: Rok českého divadla. Vaňátko - Mellanová - Disman, č. 1
-----

Mladá scéna XXVI, 1984/1985

Oplištilová, Eva - Mašatová, Milada - Hejná, Olga: Jak jsme spravovali bačkůrky, č. 3-4
Josková, Zdena: Komentář k dramatizaci pohádky Olgy Hejné Jak jsme spravovali bačkůrky, který napsala Zdena Josková, č. 4-5
-----

Mladá scéna XXVII, 1985/1986

Mlejnek, Josef - Majakovskij, Vladimir: Čím budu, č. 1-2
-----

Mladá scéna XXVIII, 1986/1987

Mlejnek, Josef - Hrubín, František: Karneval květinek, č. 1-2
Mlejnek, Josef - Puškin, A. S., Asejev, N., Tichonov, N.: Město na Něvě, č. 3-4
-----

Mladá scéna XXIX, 1987/1988

Mlejnek, Josef - Kosmas: Libuše a Přemysl, č. 1-2
Mlejnek, Josef - Dalimil: Ctirad a Šárka, č. 3-4
Vobrubová, Jana - Kahoun, Jiří: Hroší maminka je tatínek, č. 3-4
Vobrubová, Jana - Lukešová, Milena: Kde dávají sloni dobrou noc, č. 3-4
Vobrubová, Jana - Čtvrtek, Václav: Lovili čtyři rybáři, č. 3-4
-----

Mladá scéna XXX, 1988/1989

Bičišťová, Eva: Několik poznámek k dramatické výchově v mateřské škole, č. 1
Mlejnek, Josef - Losev, A.: Pozvání na olympiádu, č. 1
Vobrubová, Jana - Brukner, Josef: Klíč od království, č. 1
Bičišťová, Eva: Několik poznámek k dramatické výchově v mateřské škole, č. 2
Vobrubová, Jana - Kahoun, Jiří: Had je mašinka, č. 2
Vobrubová, Jana - Kahoun, Jiří: Jak se jmenoval, č. 2
Štembergová, Šárka: Masopustní žerty, č. 2
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.