Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: BALCÁREK, Jaromír, Velká Bystřice

Datum úmrtí: 11.6.1929
Místo úmrtí: Velká Bystřice
1893 se učitel (později ředitel školy) Jaromír Balcárek stal členem Jednoty divadelních ochotníků ve Velké Bystřici, kde mj. založil veřejnou knihovnu.
1903 byl zvolen režisérem JDO - tím ve spolku nastal čilý ruch. Týž rok sehráno 8 představení a postupně jich přibývalo. Nastalo období, které se řadí k nejslavnějším v činnosti místních div. ochotníků. Balcárkovou zásluhou měla JDO pověst jedné z nejlepších v v širokém okolí. Na její představení přijížděli diváci z řad olomoucké inteligence.
1906 převzal i funkci starosty spolku.

Ke svému režisérskému úkolu přistupoval velmi promyšleně, opíral se o své bohaté hudební vzdělání, z vlastní iniciativy navštěvoval sám nebo s dalšími představiteli spolku divadelní inscenace na předních českých scénách. Inspiroval se jimi, a vnášel tak do činnosti Jednoty nové, moderní směry a postupy. Hry sám vybíral, opisoval, většinu režíroval a při představeních působil jako nápověda.
Velmi pečlivě také vedl hospodaření a účetnictví JDO.
Organizoval režisérské kurzy, společné návštěvy ochotníků na div. představeních v Olomouci.
Valná hromada JDO přijala jeho návrh sehrát jednou ročně v horním hostinci představení pro dělnický spolek.
Po založení Jiráskova olomouckého okrsku divadelních jednot (ÚMDOČ) byl zvolen jednatelem jeho výboru.
Kromě her pro dospělé (i 13 ročně) režíroval i žákovský soubor ve škole.
Zlepšoval technické vybavení jeviště,
1912 bylo rozšířeno a modernizováno včetně zavedení elektrického osvětlení.
Mimo divadelní představení byly každoročně v místním parku pořádány Divadelní slavnosti, vždy jiného rázu - jízda králů, hanácká svatba, rychtářské právo ad., které se široko daleko těšily velké oblibě. (Účast diváků kolem pěti tisíc.) Výnosy byly věnovány na veřejnou knihovnu a školní pomůcky.

Pražský věstník divadelních ochotníků o Balcárkovi psal jako o nejlepším režiséru ochotnických divadel na Moravě.

1918 - za 25letou činnost pro ochotnické divadlo dostal J. Balcárek od Jednoty briliantový prsten.

1928 k 35. výročí Balcárkova vedení spolku nechala JDO zhotovit plaketu od sochaře Palíka s portrétem J.B., kterou umístila v divadelních místnostech.
Pracoval pro JDO až do své smrti 11.6.1929.
Vytvořil výraznou etapu v činnosti spolku.
Za dobu jeho vedení a režijní práce bylo sehráno 233 premiér, často hry pro děti i operety.
Bibliografie:
ALMANACH k 90. výročí založení ochotnického divadla ve Velké Bystřici. Sestavil Miroslav Hořínek a Antonín Nakládal. Velká Bystřice, MNV 1967. 44 s. Xerox. kART.

HOŘÍNEK, Miroslav - NAKLÁDAL, Antonín: 120 let ochotnického divadla ve Velké Bystřici. Velká Bystřice, Kulturní středisko 1997. 20 s. Též Velkobytřické noviny 1997, č. 2, s. 3-4. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.37, 175-176.
Archivy:
OÚ: Jednatelské zápisy JDO.

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':