Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jednota divadelních ochotníků (JDO)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1877
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1877 založena Jednota divadelních ochotníků (JDO), téhož roku vlastní jeviště a zahájena pravidelná představení, Chudý písničkář. Prvním starostou a režisérem JDO MUDr. Karel Havel - do 1883, kdy odešel z Bystřice.
Poté starosty další význačné osobnosti spolku Karel Řihovský, Jan Pospíšil, Tomáš Zácha, František Zemánek, Tomáš Rozhodl, Jan Hořínek ad.
1883 Uveden Krakonoš (Staňkovský)

1892 Mlynář a jeho dítě - v roli pastora herec Karel Řihovský tak dokonale napodobil místního faráře, až farář soubor žaloval. Celá záležitost byť s fiaskem pro žalovatele skutečně skončila u soudu.

1895 Gazdina roba.
1896 uv. Pan president, Následky prvního manželství, Paní majorka (Śpažinski), Palackého třída č. 27 (Šamberk).
1897 uv. Jedenácté přikázání, Paní majorka, Karel Havlíček Borovský, Strakonický dudák.
1898 uv. Přástky, Růžová pouta, Dvě sestry, Mistr Berdník a jeho chasa.
1899 uvedeno: Závěť, Na letním bytě, Ve statku a v chaloupce.
Po 1900 JDO začalo zajíždět do okolních obcí - např. do Přáslavic a Tršic.
1902 k 25. výročí spolku uskutečněna letní slavnost v parku za účasti Rolnicko-dělnické besedy z Přáslavic, Sokola Velká Bystřice, Dělnická beseda Svornost Velká Bystřice ad. Z výtěžku slavnosti opraveno jeviště.
1903 Adam Dřevčický z Dřevčic, Soucit, Turek Vokurka z Kozího plácku.

1903-1929 v čele ochotníků učitel Jaromír Balcárek, všestranný kulturní pracovník, označovaný za předního režiséra ochotnického divadla na Moravě. Za jeho působení 233 her, výtěžky na knihovnu, válečné poškozence, Sokol, divadlo v Olomouci atd. Mimo divadlo organizovali v parku div. slavnosti, jízdu králů, hanáckou svatbu, rychtářské právo. Během doby, kdy vedl JDO, sehrála jednota 233 premiér. Časté hry pro děti. Též operety.
1904 uv. Ravugiollo.
1906 - 21. 10. - jednoaktovky - V. V. Bilibin: Mlčení, L. Mattuš: Stará paní.

1907 - L. Archleb: aktovky Až do smrti, Malloch - J. David: Ve slabých chvilkách;
1907 - Alois Jirásek: Lucerna, režie Jar. Balcárek, nové dekorace, dobré výkony, k oslavám 30 let trvání JDO.
1907 - Fr. Jaroš: Tři talíře, 2x, V. B. Plumlovská: Krakonoš, 2x, Jos. Štolba: Vodní družstvo, Lad. Stroupežnický: Naši furianti.
1907– 3. 11. – JDO Velká Bystřice u Olomouce oslavila 30. výročí svého trvání. Sehrála Jiráskovu Lucernu.
Jednota měla 5 členů zakládajících, 52 činných a 14 přispívajících. Do této doby uvedla na scénu celkem 175 div. her, z toho 132 původních. Již 10 let byla aktivním členem ÚMDOČ. Při volbách zvolen předsedou a 1. režisérem J. Balcárek, 2. režisérem Jan Schenk.

1908 uvedeny hry Stroupežnický: Naši furianti, F. F. Šamberk:Josef Kajetán Tyl, Jos Skružný: Ptačí mozky, Jos. Císler: Na Šenavské pile, Šamberk: Karel Havlíček Borovský, Leger a Procházka: Vpád. Dále Košťálek: Čarovná píšťalka, dětská zpěvohra.
Konalo se pohostinské vystoupení Olomouckých ochotníků besedních (Ernst: Fleischman vychovatel). Sté výročí narození J. K. Tyla připomenuto přednáškou J. Schenka O významnu, životě a působení J. K. Tyla a Šamberkovou hrou.
1908 při letní národní slavnosti jednota předvedla hanácké lidové obyčeje a hanáckou svatbu.
1908 předsedou Jednoty zvolen opět Jar. Balcárek.

1909 - 7. 3. - G. Preissová: Gazdina roba.
1910 - 23. 10 - jednoaktovky - V. Štech: Maloměstské tradice, M. Maloch a Fr. David: Ve slabých chvilkách.

1911 - 12. 3. - I. V. Spažinskij: Paní majorka, drama; 25. 3. - J. Borotínský: Za reformu manželského práva, žert o 1 aktu a K. Horký Srážka vlaků; 17. 9. - F. X. Svoboda: Směry života, k zahájení podzimní sezony, dokonale provedeno. - 8. 10. - Karel Fořt, hudba Emilián Starý: Z českých mlýnů, zpěvohra, všichni účinkující hráli živě a s chutí. Dále Jiří Mahen: Janošík, 200. představení při přeplněném domě; kvalitní herecké výkony - mj. Kánský - Janošík, Kopřivová jako Anka, Endlicher v roli Ilčíka, vhodná úprava scény. 26. 11. B. Viková-Kunětická: Representantka domu, výborná Žaloudková v roli statkářky, A. Švarc jako rada Soukup a Bláha jako důchodní. Režie všech představení Jar. Balcárek.

1911 JDO odehrála 13 původních titulů a 2 překladové. Při valné hromadě zvolen předsedou a ředitelem divadla Jar. Balcárek.

1912 - 3. 3. - F. A. Schubert: Probuzenci; 31. 3. Al. Jirásek: Kolébka; 15. 9. - Jos. Skružný: Žabec.
1912 lepší jeviště, elektrické osvětlení, 35. rok existence ochotnické jednoty.

1918 JDO 120 členů, z toho 95 činných.
1919 sehrán největší počet her - 32.
1927 oslavy 50leté činnosti JDO - k oslavám uvedla hry: Preissová: Gazdina roba, Langer: Grand hotel Nevada, hostovala tu JDO besedních z Olomouce, která uvedla Trévala: Válka Bohu a Hennequina: Paní presidentová.
Během 50 let jednota uvedla 402 hry, z nichž bylo 348 původních, několikrát uvedla operety Mamzell Nitouche a Loutku; též připravila 41 představení pro děti. Členem ÚMDOČ 42 let. J. Balcárek dovršit 32 let režisérské činnosti, přičemž souběžně byl 25 let předsedou spolku.

1929 umřel Jaromír Balcárek, do čela OS zvolen Bohumír Hořínek (1898-1957).
Ve 30. letech i přes hospodářskou krizi ochotníci ročně uvedli okolo 10 her. Hodně operet a zpěvoher, které přitáhly diváky, ale také náročnější kvalitní dramatika a pohádky pro děti.
Hudební doprovod operet obstarávala kapela Fr. Doležela.
(tituly mj. 1934 Loutka, 1936 Odtroubeno, 1937 Podej štěstí ruku, Polská krev, 1940 Petříček a Pavlíček, 1941 První valčík, 1942 Na tý louce zelený, 1945 Uličnice).
Režiséry zpěvoherního žánru byli A. Holotík a Jan Hořínek, v činohře zejména od 2. poloviny 30. let Ant. Hühnel.
1937 k šedesátinám jednoty sehráli Naše furianty,
1937 v seznamu členských spolků ÚMDOČ.
1938 přestavba sálu, postaveno pevné jeviště s otáčivým horizontem, nové osvětlení,
1939 na něm zahájila činnost Lucerna.
K souboru se přidal ředitel školy, talentovaný muzikannt Fr. Mikulka, jemuž pomáhal Jan Hořínek.
1939-1945 78 titulů, včetně operet, koncertů a estrád.
1943 měla jednota 234 členů, z toho 62 činných.

Často jh. profes. h., např. Pištěk, Nedošínská, Štěpničková, Deyl st., Šlemrová, Veverka, Raušer, Toman.
JDO hodnocena jako nejlepší v Jiráskově olomouckém okrsku.
Repertoár rozmanitý, nad činohrou a hrami pro děti postupně převládly hry se zpěvy a opereta, DS měl orchestr.
1944 činnost zastavena.

1945 zahájili opět Lucernou, dále hra pro děti Paleček a opereta Uličnice (Beneš).
Pořádány vzdělávací kurzy ÚMDOČ i v místě - zásluhou Ant. Hühnela.
Změna ve výtvarné podobě inscenací - náznaková scéna Josefa Strnada a dokonalejší osvětlení.
Po 1947 vyšší umělecké nároky, např. Bílá nemoc, Maryša.

Po 1948 relativní útlum činnosti.
1949 odstoupil po 20leté činnosti předseda JDO Karel Mádr, který nedlouho předtím získal Stříbrný odznak ÚDOČ.
Stříbrný odznak za dlouholetou úspěšnou práci v ochotnickém divadle získali i Boh. Hořínek, Ad. Jahanes, Old. Venus, Jarmila Nádvorníková, Karel a Marie Hořínkovi, František Kroupa.
Ant. Hühnel za práci pro okrsek ÚMDOČ získal nejvyšší vyznamenání ÚMDOČ - stříbrný odznak s diamantem.

1951 ukončení činnosti JDO. Za dobu existence přes 600 her.

Poté Osvětová beseda Velká Bystřice, viz.
Bibliografie:
ALMANACH k 90. výročí založení ochotnického divadla ve Velké Bystřici. Sestavil Miroslav Hořínek a Antonín Nakládal. Velká Bystřice, MNV 1967. 44 s. Xerox. kART.

HOŘÍNEK, Miroslav: Rozdávají radost i poučení. Sto let ochotnického divadla. Nová svoboda 24. 11. 1977, s. 5.

HOŘÍNEK, Miroslav - NAKLÁDAL, Antonín: 120 let ochotnického divadla ve Velké Bystřici. Velká Bystřice, Kulturní středisko 1997. 20 s. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 259.

KOBZA, F.: Zastavení ve Velké Bystřici. (100. výročí zal. DS). Zemědělské noviny 26. 11. 1977, s. 3.

KOKTA, Zdeněk: DS OB: vznik 1877, historie souboru i práce v současnosti (i foto). OD 1963, č. 3, s. 56-57.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Divadelní cedule Gazdina roba spolku divadelních ochotníků ve Velké Bystřici ze dne 24.9. 1895 a jiné. Následné uložení exponátů nezjištěno.

Divadlo 1909, č 12, s. 312

NAKLÁDAL, Antonín: Ochotnické divadlo ve Velké Bystřici a jeho vliv na společenskou vytříbenost občanů. In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odborné konference 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní 1996. 4 s.

NA TÁČKÁCH s pamětníky. (Z historie amatérského divadla 1877–1948.) Podepsáno (hs). AS 1984, č. 11, s. 10–11.

100 LET ochotnického divadla Velká Bystřice. Velká Bystřice, OB 1977, nestr. kART.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 121.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 461-462.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 175.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.


Divadelní listy 1883, č. 31, s. 262.
Thalie 1896-7, č. 11-12, s. 150, č. 17-18, s. 218, č. 19-20, s. 234
Thalie 1897-8, č. 4, s. 29, č. 11-12, s. 94, č. 21, s. 168, č. 21, s. 176, č. 24, s. 188.
Thalie 1898-9, č. 13-14, s. 111, č. 20, s. 160, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 4, s. 33, č. 17, s. 138.

Lidové noviny 16. 11.1907.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 21, 26; č. 5, 20. 12. 1911, s. 59; č. 7, 20. 1. 1912, s. 77; č. 10, 5. 3. 1912, s. 123; č. 12, 5. 4. 1912, s. 152.

Československé divadlo 1928, č. 5, s. 77-78.
Divadelní listy 1902-3, č. 12, s. 216, č. 15, s. 270.

Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo, roč. 5, 1906-1907, č. 2, s. 61
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 10, s. 242.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 8-9, s. 211.
Divadlo 1909, č. 12, s. 312.
Divadlo roč. 9, 1910-11, č. 10, s. 268.
Divadlo roč. 9, 1910-11, č. 11, s. 289; č. 12, s. 312.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8.
Archivy:
Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: excp. Lidové noviny 1907. Pro DČAD červenec 2014.

Související Ročníky přehlídek

Mapa působení souboru - Jednota divadelních ochotníků (JDO)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.