Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: DRIML, Karel, MUDr., autor LD

Datum narození: 2.1.1891
Místo narození: Choceň
Datum úmrtí: 20.10.1929
Místo úmrtí: Praha
Civilním povoláním byl lékař.
V letech 1914-19 byl asistentem na lékařské fakultě UK, poté studoval organizaci veřejného zdravotnictví v USA, Kanadě, Anglii a Francii.
Od roku 1921 pracoval na ministerstvu zdravotnictví, kde řídil oddělení výchovné a propagační práce. V rámci propagace zdravotnické osvěty, kterou chápal nejen jako své povoláním ale i poslání, pořádal přednášky, psal články, brožury a publikace věnované jak dospělým, tak dětem. Uvědomoval si důležitost osvětového působení na děti a mládež. Dětem věnoval kratší prozaické práce, byl však přesvědčen, že nejvhodnější formou jak oslovit tuto věkovou skupinu může být právě divadlo. Jeho dramatická tvorba zahrnuje vedle drobných výstupů a alegorických scének také několik divadelních her pro děti a řadu loutkových her. Jejich příznačným rysem je snaha spojit umělecký účin s výchovně osvětovou tendenci. Téma boje proti vzteklině je základem hry Brok a Flok, v Čínském zrcadle poučuje o očkování proti neštovicím, Princezna Bledule rozvíjí téma správné výživy.
Nejúspěšnější z těchto jeho her byl Bacilínek, seznamující děti se zásadami boje proti tuberkulóze. Své hry psal většinou ve verších a dokázal jim dát zajímavou formu, která měla potlačit účelovost a schematizmus některých postav.
V hrách určených pro školní scény se snažil odhadnout možnosti dětských interpretů, v loutkových hrách počítal s inscenačními možnostmi amatérských loutkových scén.
Ve svých pozdějších hrách (král Asinus; Šuki a Muki) ustoupil od snahy přímo poučovat diváky a soustředil se více na umělecké vyjádření svých humanistických ideálů. Patřil k autorům, jejichž hry se v první pol. 20 století často hrály na amatérských scénách, v podstatě patřil do okruhu autorů spřízněných s Loutkovým divadlem Umělecké výchovy.
Některé z jeho her (Bacilínek, Šuki a Muki) se začátkem 50 let dostaly znovu na repertoár amatérských a profesionálních loutkových scén.
Posmrtně byl jmenován čestným členem UNIMA.
Bibliografie:
Autorské práce:
Bacilínek (loutková hra, 1922)
Brok a Flok (loutková hra, 1923)
Čínské zrcadlo (hra pro děti, 1924)
Jarka a Věrka (loutková hra, 1929)
Kašpárkovy zdravotnické táčky I. a II. (loutková hra, 1923, 1924)
Kněžna Kazi (hra pro děti, 1923)
Král Asinus (loutková hra, 1927)
Lakté čili Budulínek v říši mléka (loutková hra, 1925)
Milion (loutková hra, 1928)
Muž a dvě oči (loutková hra, 1924)
Princezna Bledule (loutková hra, 1924)
Sluneční údolí (hra pro děti, 1923)
Strýček z Ameriky (loutková hra, 1928)
Šuki a Muki čili Čarovné bačkory (loutková hra, 1928)
Začarovaná zem (hra pro děti, 1922)

Hry tendenční. In: Loutkářská čítanka. Praha 1925, s. 169-171.

Životopisné:
BEZDĚK Zdeněk: Dějiny české loutkové hry do roku 1945. Praha 1983, s. 67n.
HOMOLA, František: Karel Driml. Úhor 1929, s. 160.
J. V. [J. Veselý]: Za dr. Karlem Drimlem. Loutkář, 1929/30, s. 102-103.
PLESKOT J.: Karel Driml. Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě, 1982, s.53n.
VESELÝ Jindřich: Za Karlem Drimlem. Lidové noviny 4. 11. 1929.

Obrázky:
Foto in: Loutkář 1929/30, s. 103.

Související Organizace

Související Obrázky

Karel Driml
Plzeň, Loutkové divadlo Karla Nováka při Národní jednotě pošumavské, báseň Dr. Karla Drimla, 193x


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Karel Driml