Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: DVOŘÁKOVÁ, Iva, roz. Kaderková, Nové Strašecí

Datum narození: 27.2.1966
Místo narození: Ostrov
Iva Dvořáková, roz. Kaderková

Středoškolská profesorka, dramaturgyně, režisérka, herečka, pedagožka a organizátorka v oboru divadla činoherního, divadla poezie a přednesu, divadla hrané dětmi, jakož i pro děti a mládež a to i pouličního.

Po absolvování základní devítileté školy vystudovala
1980-1984 Gymnázium v Žatci a
1984-1989 Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 6.- 12. třídu, český jazyk a dějepis.
Od 1989 dodnes je učitelkou literárně dramatického oboru ZUŠ Nové Strašecí (nyní ve vedlejším pracovním poměru) a Gymnázia J. A. Komenského tamtéž (nyní v hlavním pracovním poměru).
1993-1997 si doplnila specializaci ještě dálkovým studiem DAMU Praha - výchovná dramatika.

K divadlu přilnula coby členka Dětského divadelního souboru Kajetánek Žatec, jehož byla asi od roku 1973 a který vedla její maminka Eva Kaderková-Venclíková se svým mužem Jaroslavem Venclíkem.
Další divadelní impulzy čerpala na Lidové konzervatoři KKS Ústí nad Labem 1980-1981 a pod vedením Karla Tománka na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem 1985-1988.

1973-1980 Dětský divadelní soubor Kajetánek Žatec,
1980-1984 Studio mladých Žatec,
1981-1983 Tyl Žatec (1981 Faust, Markétka, služka a já).
1982 se účastnila Wolkrova Prostějova s inscenací Měděný jezdec divadla poezie Barvíř Úštěk (výstup lidové konzervatoře-přednes 1980-1981, pořádané KKS Ústí nad Labem).
1982-1984 Tyl při KASS Postoloprty (Radůz a Mahulena, Limonádový Joe, Rodiče se zbláznili),
1983-1984 Hip Hop při KASS Postoloprty (Camiáda),
1984-1989 Firma Grátys, syn a spol. při Pedagogické fakultě Ústí nad Labem - inscenace:
1987 se podílela na inscenaci Záhadná smrt Anny Kolečkinové aneb Konec Habsburků v Čechách (Akademické Brno 1987, Kopřiva Kopřivnice 1988) a dále
1988 na hře Azbestový dement (Akademické Brno 1988).
V závěru studia na pedagogické fakultě vytvořila se spolužákyněmi pořad z Fryntových veršů Život jsou zvířata, který byl pod hlavičkou LŠU Žatec uveden na Wolkrově Prostějově 1990.
1989 začala učit na LŠU/ZUŠ v Novém Strašecí a inscenuje zde např. kramářské písně nebo Camiho absurdní minikomedie.

Krajské soutěže Prima setkání (o postup na Šrámkův Písek či náchodskou Prima sezónu) se zúčastnily její soubory ZUŠ s inscenacemi:
2006 Noční můry (Zazelena utržena)
2007 Ale ty večery... (Zazelena utržená)
2008 My, idioti a dadaioti (Zazelena utržená)
2008 Trosečníci (Zazelena zezelená)
Několikrát se její sóloví recitátoři dostali i na celostátní přehlídku.

1994 založila v rámci nepovinného předmětu Dramatický klub při Gymnáziu J. A. Komenského v Novém Strašecí, s nímž inscenovala:
1995 Nocleh Panny Marie
1998 Lešanské jesličky
2000 Aucassin a Nicoletta
2001 Báj (účast na Nahlížení Bechyně 2002)
2002 Jan z Lipan
2003 Večer s Hermorem Liliou (Nahlížení Bechyně 2003)
2004 Tristan a Izolda (Nahlížení Bechyně 2004).

2005 název změněn na Studentské divadlo Mařeni a Pařeny:
2005 Moře, modravé horizonty pobřeží,
2006 Nangijala, země na opačné straně oblohy,
2008 Rozhodujeme sami? (Prima sezóna Náchod 2008),
2009 Gilgameš (doporučení na Mladou scénu Ústí nad Orlicí 2009).

2002 založila z bývalých členů Dramatického klubu Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo Nové Strašecí a s ním inscenovala:
2003 Za světly ramp (Bulgakovův Divadelní román),
2005 Falešný autostop,
2006 Nangijala, země na opačné straně oblohy (ve spojení s Mařeni a Pařeny).

NoStraDivadlo se pod jejím vedením zapojilo do organizace nekomerčních kulturních aktivit v Novém Strašecí, jako jsou pouliční Peřiny, novostrašecké masopusty, Tříkrálové sbírky či Advent Na Růžku, Manové křivoklátští.
Od roku 2005 každoročně pořádá představení pro děti základních a mateřských škol - NoStraDivadlo dětem a také autorská čtení, literární, vzpomínkové či tematické večery, herecké večery mladých talentů... 2005 pořádalo (ve spolupráci se Zahraničním oddělením krajského úřadu Středočeského kraje) týdenní Interkulturní seminář pro mládež z České republiky, Německa, Polska a Francie.

Od 1998 je ředitelkou středočeské krajské přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů Dětská scéna (s divadlem Luna Stochov se na ní podílí i Dramatický klub při gymnáziu v Novém Strašecí) a
od 2003 ředitelkou středočeské krajské přehlídky s postupem na celostátní přehlídku studentského a mladého divadla Prima sezóna Náchod, od 2009 Mladá scéna Ústí nad Orlicí a přehlídku experimentujícího divadlo Šrámkův Písek.

Setkání 2003 se konalo v DK Stochov,
2004 se přehlídka přesunula pod názvem Prima Setkání do Nového Strašecí; podílí se na ní NoStraDivadlo a pomáhají i členové divadla Mařeni a Pařeny.

Od 1996 hraje také v souboru Luna Stochov v inscenacích:
1997 Roura k rouře pasuje (Šrámkův Písek 1998),
2000 Jakoby na Aljašce,
2003 Hrdina západu.

Iva Dvořáková nejenže nekonvenčními dramaticko-výchovnými metodami probouzí a prohlubuje zájem gymnazistů o dějepis, ale svou činností na gymnáziu i v základní umělecké škole přivedla spoustu mladých lidí k aktivnímu zájmu o divadlo a kulturu vůbec i o společenský život v místě, kde žijí. Má velké zásluhy nejen o jejich kultivaci, ale i o kulturní život v Novém Strašecí a okolí. V inscenační práci tíhne k netradičnímu autorskému divadlu.

Další pedagogická a organizační činnost
Lektorka celoročních kurzů dramatické výchovy pro učitele ZŠ 1990-1992 OÚ Chomutov a Most, Nahlížení Bechyně 1998, dílny dramatická výchova ve škole Jičín 1999 a 2006.
Od 2004 členka odborné rady ARTAMA pro studentské divadlo (Prima sezóna Náchod, od 2009 Mladá scéna Ústí nad Orlicí) a experimentující divadlo (Šrámkův Písek).

Cca od 1990 příležitostně porotkyně krajských kol dětského divadla a recitace v Ústeckém a Karlovarském kraji; v Středočeském kraji, kde sama organizuje krajskou přehlídku bývá v porotách okresních kol.
1999-2001 redaktorka, od roku 2002 šéfredaktorka Deníku Dětské scény v Zábřehu (1999) a Trutnově.

Související přehlídky
* Bechyně, Nahlížení
* Brno, Akademické Brno, NP
* Kopřivnice, Kopřiva
* Náchod, Náchodská prima sezóna
* Písek, Šrámkův Písek
* Prostějov, Wolkrův Prostějov
* Trutnov, Dětská scéna
* Ústí nad Orlicí, Mladá scéna, CP studentského divadla
* Zábřeh, NP Dětská scéna

Související ročníky přehlídek
* Bechyně, Nahlížení - 2002, ročník 13
* Bechyně, Nahlížení - 2003, ročník 14
* Bechyně, Nahlížení - 2004, ročník 15
* Brno, Akademické Brno - 1887
* Brno, Akademické Brno - 1988
* Kopřivnice, Kopřiva - 1988, ročník 2
* Náchod, Náchodská prima sezóna - 2008, ročník 11
* Písek, Šrámkův Písek - 1998, ročník 37
* Prostějov, Wolkrův Prostějov - 1982, ročník 25
* Prostějov, Wolkrův Prostějov - 1990, ročník 33
* Trutnov, NP Dětská scéna - 2000, ročník 29
* Trutnov, NP Dětská scéna - 2001, ročník 30
* Trutnov, NP Dětská scéna - 2002, ročník 31
* Trutnov, NP Dětská scéna - 2003, ročník 32
* Trutnov, NP Dětská scéna - 2004, ročník 33
* Trutnov, NP Dětská scéna - 2005, ročník 34
* Trutnov, NP Dětská scéna - 2006, ročník 35
* Trutnov, NP Dětská scéna - 2007, ročník 36
* Trutnov, NP Dětská scéna - 2008, ročník 37
* Trutnov, NP Dětská scéna - 2009, ročník 38
* Ústí nad Orlicí, Mladá scéna - 2009, ročník 1
* Zábřeh, Dětská scéna - 1999, ročník 28
Bibliografie:
SPOLUAUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKŮ:
DVOŘÁKOVÁ Iva, RODRIGUEZOVÁ Veronika: prezentace společného projektu in Metodické inspirace, Praha, Sborník Asociace učitelů dějepisu České republiky 2009

ČASOPISECKÉ:
DVOŘÁKOVÁ Iva: Bratři Václav a Boleslav. Tvořivá dramatika, roč. VIII, č. 1 (20), 1997
DVOŘÁKOVÁ Iva: Dětská scéna 2000. Malý průvodce souborovými vystoupeními. Tvořivá dramatika, roč. XI., č.2 (29), 2000
DVOŘÁKOVÁ Iva: Dětská scéna v letech Kristových. Tvořivá dramatika, roč. XV., č.2 (41), 2004
DVOŘÁKOVÁ Iva: Dramatická výchova optikou časopisu Obecná/občanská škola. Tvořivá dramatika, roč. VII., č.1, 1997
DVOŘÁKOVÁ Iva: Dvě knížky o globální výchově. Tvořivá dramatika, roč. VII., č.3, 1996
DVOŘÁKOVÁ Iva: Nad Eragonem a nad Eldestem. Tvořivá dramatika, roč. XVII, č.1 (46), 2006
DVOŘÁKOVÁ Iva: Problémy a radosti. Tvořivá dramatika, roč. VI., č.1, 1994

ŽIVOTOPISNÉ
RICHTER, Luděk: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. únor 2010.
LÁZŇOVSKÁ. Lenka: S Ivou Dvořákovou o studentském divadle. Rozhovor. Amatérská scéna 2002, č. 6, s. 20-21.

Související Obrázky

Dvořáková Iva
Dvořáková Iva
Dvořáková Iva
Dvořáková Iva
Dvořáková Iva
Dvořáková Iva
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2008
Liberec, Rozbory vystoupení, KPP a DP 2022_IM


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dvořáková Iva
Dvořáková Iva
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2008
Dvořáková Iva
Dvořáková Iva
Liberec, Rozbory vystoupení, KPP a DP 2022_IM


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.