Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: NOVÁK, Jan, ing., Praha, LD

Datum narození: 9.12.1940
Místo narození: Praha
Jan Novák

Postupně, někdy i souběžně jevištní technik, loutkoherec, režisér, autor a upravovatel, dramaturg, organizátor, archivář, předseda umělecké rady a vedoucí pražské Říše loutek, historik nejstarších amatérských souborů

1945 jeden týden navštěvoval mateřskou školu v Praze-Bubenči, poté
1946-1954 Osmiletku v Praze-Dejvicích a
1946-1954 Jedenáctiletou střední školu tamtéž.
1957-1962 absolvoval v Dejvicích i České vysoké učení technické, posléze Vysokou školu zemědělskou, fakultu lesnickou a lesům zůstal věrný.
1962-1996 byl zaměstnán v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem,
od 1996 v Lesprojektu Stará Boleslav, s.r.o., kteréžto spoečnosti je spoluvlastníkem a jednatelem.

Loutkové divadlo (s plošnými loutkami) zdědil po starším bratrovi a postupně si dokupoval tištěné dekorace i osmnácticentimetrové loutky, s nimiž hrával pro děti ze sousedství. Přitom pilně navštěvoval divadlo na dejvickém Lotyšském náměstí, svátečně i Říši loutek.
1953 ho do ní jako člena přivedl její spoluzakladatel a tatínkův kamarád Václav Barth.
Věrný jí zůstal po celý život a uplatnil se tu ve všech výše uvedených oborech.
O divadelní archiv a vedení statistiky pečuje od 1957 (kdy byl poprvé zvolen do vedení souboru) dodnes.
1961-1964 byl vedoucím Úderky Říše loutek.
1. 3. 1973 se oženil s dcerou vedoucího byvšího dětského souboru Mespace Hanou Zezulovou, s níž má čtyři dcery (Zuzanu, Terezu, Kristýnu a Barboru) a během její mateřské dovolené pracoval na částečný úvazek i jako vedoucí oddělení Říše loutek a to:
1973-1974 pod Městskou lidovou knihovnou v Praze a
1975-1978 pod Kulturním domem hl. m. Prahy.

Na existenci a práci Říše loutek se podílel v řadě funkcí, mimo jiné pro ni napsal či upravil (pod ananymem Vojtěch Kawon) i řadu textů.

Loutkářské Chrudimi se se souborem zúčastnil s inscenacemi:
1958 Hračky na cestách - premiéra 1957; mluvič,
1959 Perníková chaloupka - premiéra 1958; asistent režie; účast i Festival pražských loutkářů 1959,
1961 Pohádkový zákon - premiéra 1960; asistent režie, loutkovodič; i Festival pražských loutkářů 1962,
1967 Jak se kotě naučilo mňoukat - loutkovodič, Medvídek Ťupínek - mluvič,
1968 Johan doktor Faust - úprava, mluvič,
1971 a 1974 Malé loutkové varieté - premiéra 1970; loutkoherec,
1973 Krása nevídaná - loutkovodič,
1976 Pohádka o kozlíkovi - režie s Hanou Zezulovou, též mluvič,
1991 Muž, který prodává rány holí - úprava, loutkoherec,
1996 Červená Karkulka, O Kulihráškovi - loutkoherec; i Festival pražských loutkářů 1996, Čechova Olomouc 1997,
2002 Mariula a hříbě z rubínku - premiéra 2001; režie; i Festival pražských loutkářů 2002,

V Říši loutek režíroval inscenace:
1961 Dobrodružství mezi hvězdami - s Bohumírem Koubkem,
1962 Město hraček - i úprava,
1966 Kouzelník Smaragdového města - i úprava,
1967 Pierota lásky halekání,
1968 O princezně loupežnici,
1971 Tři sněhuláci,
1972 Labutí princ,
1975 O hodných zvířátkách a zlé koze - s Hanou Zezulovou,
Pohádka o kozlíkovi - s Hanou Zezulovou, též mluvič; LCH 1976,
1977 Don Šajn - i úprava; Bábkarská Žilina 1977 - 1. cena v kategorii dospělých souborů,
1987 O strašlivém drakovi, princezně a ševcovi - Pražská přehlídka amatérských loutkářských souborů, KP 1988, Litvínovský festival loutek 1989,
1989 Bezhlavý rytíř - i spoluautor,
1992 Nám, nám narodil se - i autor; Faustování 1993, POPAD 1993,
1993 Jan doktor Faust,
2001 Mariula a hříbě z rubínku - LCH 2002,
2002 Posvícení v Hudlicích - s Františkem Valenou.

Prodělal řadu kurzů, školení, seminářů, z nichž nejdůležitější byly:
9.-16. 7. 1960 Kurz vedoucích loutkářských souborů v Chrudimi a
1961-1962 čtyřsemestrální Lidová akademie, obor loutkářství, při MDO Praha.
Za své nejlepší dramaturgické vzdělávání považuje několikaletou spolupráci s J. A. Novotným (cca 1964-1968).
Z dojednaného dálkového studia dramaturgie na loutkářské katedře DAMU (1963-64) po tragické smrti Dr. Evy Vodičkové sešlo.

Lektorsky byl činný v několika souborech, 1976 i na Jiráskově Hronově.

Člen řady porot na přehlídkách v Praze, Strakonicích, Olomouci, Rokycanech, Prostějově aj.,
1974 byl i v porotě Festivalu ruských a sovětských her ve Svitavách a
1972 a 1985 na LCH.

Asi od 1958 byl členem poradního sboru pro loutky při Městském domě osvěty Praha,
1981-1998 členem Ústředního poradního sboru pro loutky při ÚKVČ/odborné rady ARTAMA.
2010 byl delegován do grantové komise při Ministerstvu kultury.

1967-1970 spolupracoval s časopisem Mladá scéna, vydávaném v Červeném Kostelci,
od 1971 byl s přestávkami členem redakční rady časopisu Československý loutkář/Loutkář.
Od dubna 1990 je členem předsednictva české sekce, později střediska UNIMA, kde
1990-1992 v prvé polovině 90. let s Karlem Šefrnou připravoval Informace České sekce UNIMA a
1991 inicioval vznik "Klubu UNIMA" - přátelského setkávání loutkářů v Říši loutek, v níž se UNIMA zrodila, s programovou náplní (již většinou organizuje) a s klubovým posezením. V rámci těchto večerů připravil několik komponovaných programů:
1998 Muž se třemi talenty (Osobnost Vládi Šmejkala),
2004 Zrodila se UNIMA (75. výročí vzniku UNIMA),
2007 Loutkáři LOUTKÁŘI - LOUTKÁŘ loutkářům (90 let časopisu Loutkář),
2009 Ať žije UNIMA aneb Kašpárek není mrtev (80. výročí vzniku UNIMA).

Obdržel několik cen za loutkoherecké výkony na různých festivalech, 1970 Zlatý odznak Josefa Skupy, 1979 Medaili Za zásluhy o rozvoj československého amatérského loutkářství, 2010 Zlatý odznak J. K. Tyla (navržen Skupinou amatérských loutkářů SČDO za celoživotní zásluhy o rozvoj loutkového divadla).
2005 byl hostem Křesla pro hosta na LCH.

Jan Novák je svému souboru věrný a loutkářství oddaný obětavec. Charakteristická je pro něj píle, důkladnost a pečlivost.
Inscenace, na nichž se podílí, by se daly nazvat tradiční modernou - ve většině případů jde o iluzivní loutkové divadlo, s různými druhy loutek (nejčastěji s marionetami a s maňásky, zejména v počátcích s rozdělenou interpretací) a bohatou výpravou vycházející z fundusu 90 let starého souboru i z jeho finančních a provozních možností a poloprofesionálního zázemí (vedení, režie, scénografie, hudba...). Sám zvládá charakterní herectví a uměřenou režii interpretačního divadla.
Zájem o tradiční divadla projevil i brožurou o našich nejstarších amatérských loutkářských souborech a dalšími příspěvky na toto téma.
Dík rodinné vazbě na Rudolfa Zezulu je i autorem publikace o zvucích na loutkovém jevišti.1991 – 1994 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské loutkářství
historik a archivář Říše loutek, historik loutkového divadla
Bibliografie:
Autorské práce:
PUBLIKACE
* Čas loutek Bohumíra Koubka, Říše loutek, 2011 - monografie
* Čtyřicet let Divadélka Říše loutek (soupis repertoáru) - Městská lidová knihovna Praha 1962
* Divadélko Říše loutek (soupis repertoáru, bibliografie) - Městská knihovna, Praha 1971
* Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Vyd. KANT Praha 2016, 228 s.
* Vojta Sucharda, český sochař (katalog, soupis díla) - Kulturní dům hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy, Podkrkonošské muzeum v Nové Pace, Praha 1978
* Divadélko Říše loutek (Říše loutek v proměnách času) - Kulturní dům hl. m. Prahy, 1983
* Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR - Olomouc, SAL SČDO a OKS 1983. 70 s. BČAD č. 1166.
* Zvuky v loutkové inscenaci. Praha, StčKKS 1988. 63 s., 20 obr. BČAD č. 1373.
* Almanach Říše loutek 1920… (Fakta o Říši loutek) - Říše loutek a Česká pojišťovna, Praha 1996
* Dramaturgie všedního dne - 17. Čechova Olomouc, Olomouc 2005
* Říše loutek Bohumíra Koubka (katalog výstavy) - Říše loutek, Praha 2007

PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKŮ:
* Člověk Vojtěch Cinybulk. In: 12. Čechova Olomouc 1995. Almanach. BČAD č. 1432/95
* The Oldest Czech Puppet Theatre Buildings and Spaces (in DUBSKÁ, Alice, NOVÁK, Jan, MALÍKOVÁ, Nina, ZDEŇKOVÁ Marie: Czech Puppet Theatre - Yesterday and Today) - Divadelní ústav, Praha 2006

ČASOPISECKÉ:
* Profesionální polupráce - ano, či ne? - Čs. loutkář, roč. XVII, 1967, č. 7, str. 126
* Kdo byl Vláďa Šmejkal (Kapitola z historie Říše loutek) - Čs. loutkář, roč. XVII, 1967, č.12, str. 207
* Jak pracuje pražská Říše loutek - Čs. loutkář, roč.XVIII, 1968, č.7, str. 134
* Odešel principál Říše loutek - Čs. loutkář, roč. XVIII, 1968, č.12, str. 222
* Jubilejní vzpomínání (Rozhovor s Františkem Ptáčkem) - Čs. loutkář, roč. XIX, 1969, č. 7, str. 137
* Návrh z kuloárů - Čs. loutkář, roč. XX, 1970, č. 8-9, str. 165
* V letech 1971- 1983 v Čs. loutkáři pravidelné informativní recenze loutkových her vydaných agenturami DILIA a LITA
* Reportáž v montérkách (LD Brouček) - Čs. loutkář, roč. XXI, 1971, č. 1, str. 12
* Rumcajs v divadle bestsellerů (LD Jiskra) - Čs. loutkář, roč. XXI, 1971, č. 2, str. 4
* Plány pražských amatérů - Čs. loutkář, roč. XXI, 1971, č. 2, str. 19
* Dramaturgické úvahy. Nad historií a současností Divadélka Říše loutek - Čs. loutkář, roč.XXII, 1972, č.10
* Věkové složení obecenstva - Čs. loutkář, roč. XXIII, 1973, č. 3, str. 14
* Jubilant František Ptáček - Čs. loutkář, roč. XXIII, 1973, č. 5, str. 2
* Dětští loutkáři v Praze - Čs. loutkář, roč. XXIII, 1973, č. 6, str. 16
* Není amatér jako amatér - Čs. loutkář, roč. XXIII, 1973, č. 8-9, str. 13
* Co hrát v malých souborech - Pajdulák, listopad 1973
* Šedesátiletá Jiskra - Čs. loutkář, roč. XXIV, 1974, č. 2, str. 40
* Jak vzniká loutkové divadlo - Čs. loutkář, roč. XXV, 1975, č. 6, str. 138
* Dvě ze Suchardovského rodu - Čs. loutkář, roč. XXV,1977, č. 8-9, str. 211
* František Ptáček ( 14.6.1977) - Čs. loutkář, roč. XXV, 1977, č. 8-9, str. 212
* Setkání loutkových divadel v Erfurtu - Čs. loutkář, roč. XXVI, 1976, č. 3, str. 65
* Rozhovor s Klausem Krähnerem - Čs. loutkář, roč. XXVI, 1976, č. 5, str. 111
* Dobrý sluha a zlý pán - Čs. loutkář, roč. XXVI, 1976, č. 6, str. 131
* O štvanicích s termíny - Čs. loutkář, roč. XXVII, 1977, č.1, str. 8
* Podblanická LIDUŠKA - Čs. loutkář, roč. XXIX, 1979, č. 8-9, str. 209
* Učitelka s opičkou (B. Urbanová) - Čs. loutkář, roč. XXX, 1980, č. 10, str. 235
* Bohumír Koubek – miniportrét - Čs. loutkář, roč.XXXI, 1981, č.11, str. 255
* 17. Skupovy Strakonice - Čs. loutkář, roč. XXXII, 1982, č. 8-9, str. 198
* Tolerance a netolerance - Čs. loutkář, roč. XXXII, 1982, č. 12, str. 265
* XIII. festival pražských amatérských loutkářů - Čs. loutkář, roč. XXXIII, 1983, č. 3, str. 58
* Dluh Anně Suchardové-Brichové - Čs. loutkář, roč. XXXIII, 1983, č.12, str. 273
* MUDr. Karel Šefrna - miniportrét - Čs. loutkář, roč. XXXIV, 1984, č. 1, str. 15
* Zrání festivalu Čechova Olomouc - Čs. loutkář, roč. XXXIV, 1984, č. 2, str. 26
* Ve Strakonicích blýskání na časy? - Čs. loutkář, roč. XXXIV, 1984, č. 7, str. 152
* Komu víc místa? - Čs. loutkář, roč. XXXIV, 1984, č. 7, str. 164
* Vojta Sucharda - moderní tvůrce - Čs. loutkář, roč.XXXV, 1985, č.1, str. 10
* Jubilejní Skupovy Strakonice - Čs. loutkář, roč. XXXV, 1985, č. 6, str. 129
* Kandidát Guinessovy knihy rekordů - Čs. loutkář, roč. XXXV, 1985, č. 8, str. 188
* Vyzvání na souboj? - Čs. loutkář, roč. XXXVIII, 1988, č. 2, str. 44
* Navykli jsme si souhlasit - Čs. loutkář, roč. XXXVIII, 1988, č. 8, str. 181
* Skupovy Strakonice - Čs. loutkář, roč. XLI, 1991, č. 8, str. 187
* Skromný loutkářský Prostějov - Čs. loutkář, roč. XLII, 1992, č. 6, str. 140)
* Dramatická sezóna Říše loutek - Loutkář 1993, č. 10, str. 227
* Přímluva za budoucí historiky - Loutkář 1994, č. 1, str. 7
* Říše loutek pro děti a s dětmi - Zlatý máj, roč.XXXVIII, 1994, č.1-2
* Vánoční mystérium na Ukrajině - Loutkář 1996, č. 3, str. 58
* Jsem potrefená husa, proto se ozývám - Loutkář 1996, č. 8-9, str. 212
* Rozpaky kolem festivalu - Loutkář 1999, č. 3, str. 142
* Uprostřed Evropy (Festival Mitte Europa) - Loutkář 1999, č. 5-6, str. 234
* Tradice ze všech stran - Loutkář 2000, č. 2, str. 63
* Monstrfestival na Ukrajině (Arts Berezillia) - Loutkář 2000, č. 3, str. 132
* Jubilejně Uprostřed Evropy – Mitte Europa - Loutkář 2001, č. 5, str. 209
* Začarovaný hrad - Loutkář 2001, č. 5, str. 212
* Vánoční mystérium - Loutkář 2003, č 1, str. 15
* Říše loutek – rok po velké vodě - Loutkář 2003, č. 3, str. 150
* Čechova Olomouc 2003 - Loutkář 2003, č. 6, str. 276
* Čechova Olomouc 2003 - Amatérská scéna 2003, č. 11, s. 22 - 23
* Čechova Olomouc 2005 - Loutkář 2005, č. 6, str. 280
* Život s Jiskrou (Dr. Petr Slunečko) - Loutkář 2006, č. 1, str. 10
* Rudolf Kaiser - Loutkář 2006, č. 6, str. 246
* Příspěvek Jana Nováka (J. A. Novotný) - Loutkář 2006, č. 6, str. 276
* Loutky se střechou nad hlavou I - Loutkář 2007, č. 1, str. 22
* Loutky se střechou nad hlavou II – Louny - Loutkář 2007, č. 2, str. 90
* Loutky se střechou nad hlavou III – Liberec - Loutkář 2007, č. 3, str. 137
* Loutky se střechou nad hlavou IV – Jaroměř - Loutkář 2007, č. 4, str. 188
* Loutky se střechou nad hlavou V – Přerov - Loutkář 2007, č. 5, str. 234
* Loutky se střechou nad hlavou VI – Třeboň - Loutkář 2007, č. 6, str. 282
* Loutky se střechou nad hlavou VII – Praha - Loutkář 2008, č. 1, str. 40
* Loutky se střechou nad hlavou VIII – Říše loutek - Loutkář 2008, č. 2, str. 92

PŘEKLADY A ADAPTACE HER:
* Jevgenij Švarc: Město hraček (úprava)
* Nina Gernětová: Kocourek Mourek (překlad) - vydala DILIA
* Alexander Volkov: Kouzelník Smaragdového města (překlad, úprava) - vydala DILIA
* Nina Gernětová: Jak se kotě naučilo mňoukat (překlad) - vyšlo v Mladé scéně
* Johan doktor Faust (úprava podle lidových loutkářů) - vydala DILIA
* Václav Renč: Labutí princ (dramaturgická úprava)
* Don Šajn (úprava podle lidových loutkářů) - vydala DILIA
* Bohumír Koubek: Malé loutkové varieté (dramaturgická úprava)
* E. Duranty: Dejte mi jitrnici (adaptace) - vydala DILIA
* Grigorij Usač, Jefim Čepověckij: Já jsem kuře - ty jsi kuře (překlad, úprava)
* E. Duranty: Muž, který prodává rány holí (adaptace)
* Mirka Nohelová: Perníková chaloupka (dramaturgická úprava)
* Nám, nám narodil se (adaptace barokních vánočních her)
* Otfied Preisler: Malá čarodějnice (dramatizace)

PŮVODNÍ AUTORSKÉ HRY:
* Dobrodružství mezi hvězdami (s Bohumírem Koubkem) - vydala DILIA
* Slivenecká tragédie
* Bezhlavý rytíř (s Josefem Křešničkou)

Spoluautorské práce
* NOVÁK, Jan, BAŘINA, Miloslav: Vojtěch Sucharda, životní příběh českého sochaře - Městské muzeum Nová Paka 1996

Životopisné
* RICHTER, Luděk: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. listopad 2010.
* MALÍKOVÁ, Nina: Říše loutek je jako rodina. Rozhovor s Janem Novákem - Loutkář 1995, č. 10, s. 230-231

Související texty
* Exc. Výstava Říše loutek pod vodou 2003
* FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky - 3. Pražský Tajtrlík. AS 2007, č. 3, s. 64.
* FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky - Festival pražských amatérských loutkářů. AS 2007, č. 3, s. 61.
* KOUBEK, Bohumír, 2008, Zlatý Tyl
* NOVÁK, Jan: Divadélko "V říši loutek", divadlo pro mládež v Bubenči. Rkp. pro publikaci Malované opony divadel českých zemí, 2010
* NOVÁK, Jan: Jaroslav Lagron a jeho rod. Rkp. pro publikaci Malované opony českého divadla, 2009
* NOVÁK, Jan: Stálé loutkové divadlo v Lounech. Rkp. pro publikaci Malované opony českých divadel, 2009
* NOVÁK, Jan: Loutkové divadlo Sokola ve Velkých Popovicích. Rkp. pro publikaci Malované opony českých divadel, 2009
* NOVÁK, Jan: Loutky se střechou nad hlavou - VII - PRAHA - Říše loutek
* NOVÁK, Jan: Umělecká scéna Říše loutek, Staré Město, Rkp. pro publikaci Malované opony českých divadel, 2010

Související Pojmy

Související Obrázky

LCH 2005, Jan Novák
LCH 2005, Křeslo pro hosta, Jan Novák
Novák Jan, ing., Říše loutek Praha, 1995
Novák, Jan, Ing. při udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla, 2010
Obálka publikace: Jan Novák: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR
Obálka publikace: NOVÁK, Jan: Zvuky v loutkové inscenaci
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Praha, Říše loutek, Don Šajn, užití opony v inscenaci
Praha, výstava UNI...CO? UNIMA – 90 let | 100 zemí | 1 vášeň, 2019
Praha-Staré Město, Říše loutek, Don Šajn, 1977


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
LCH 2005, Jan Novák
Novák Jan, ing., Říše loutek Praha, 1995
LCH 2005, Křeslo pro hosta, Jan Novák
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Praha, výstava UNI...CO? UNIMA – 90 let | 100 zemí | 1 vášeň, 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.