Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: LISÝ, Jiří, Kroměříž., Říše loutek

Datum narození: 30.1.1953
Místo narození: Kroměříž
Jiří Lisý spolupracoval s ÚKVČ, vedoucí LS Říše loutek.

Vystudoval zdravotnickou školu a působil jako zdravotník a psychoterapeut v psychiatrické léčebně v Kroměříži.
V 90. letech 20. století a po roce 2000 je obchodně technickým poradcem.
V ochotnickém divadle začal hrát jako dítě.
Hrál s loutkami v domě, kde rodina bydlela pro děti z okolí. Ve škole recitoval a jako student SZŠ hrál v divadelním souboru SDOŠ.

Od roku 1969 začal hrát v obnoveném souboru Říše loutek DK Kroměříž. V letech 1974–1976 studoval na katedře loutkářství, která vznikla v Brně při loutkovém divadle Radost.
1980 se stal vedoucím Říše loutek.
Je významným režisérem, loutkohercem i hercem. Vždy kladl důraz na autorské divadlo, improvizaci a kontakt s divákem. 1981 získal na LCH Cenu za herecký výkon ve hře O černém klobouku a duhovém míči.
1985 byl oceněn na krajské přehlídce v Boskovicích v roce za herecký výkon a režii a
1990 na KP ve Zlíně za scénu.

5x se zúčastnil LCH:
1975 Šípková Růženka
1981 O černém klobouku a duhovém míči
1985 Pláštěnka aneb bryčka na prodej
1987 Povídej, paňáco
1995 Kolíbá se velryba

Soubory, v nichž působil:
Divadelní soubor SPGŠ Kroměříž
Říše loutek DK Kroměříž
----

2017 získal Zlatý odznak J. K. Tyla - zdůvodnění SAL:

Jiří Lisý
Narozen 1953 v Kroměříži

Jiří Lisý je vedoucím souboru Říše loutek v Kroměříži. Od dětství se zajímal o hraní, vystupování v recitačních soutěžích, přehrávání scének jak na divadle, tak ve školním recitačním kroužku, ale hlavně hraní s loutkami na dvorku rodinného domu pro děti z ulice. Tatínek jako ochotnický divadelní nadšenec jej v této činnosti podporoval. Sám měl doma sadu starých řezbovaných marionet, které jsou do dnešních dnů v držení J. Lisého. Ale nezůstalo jen u těchto loutek. Sám si vyráběl loutky z různých materiálů a tuto dovednost později zúročil i v loutkovém divadle.
Po ZDŠ studoval na Střední zdravotnickou školu v Kroměříži. Ve stejné budově byla i SPgŠ, kde paní profesorka Věra Hejhalová vedla divadelní kroužek. V tomto kroužku hrál po dobu studia.
V roce 1972 dělal přijímací zkoušky na DAMU v Praze, obor loutkoherectví. Po maturitě se však oženil a tím skončila snaha o profesionální loutkohereckou dráhu.
V roce 1968 učitel ZUŠ Petr Pálka znovu oživil loutkové divadlo Říše Loutek Kroměříž, kam J. Lisý přišel v roce 1970. V tuto dobu se v souboru hraje marionetami v klasickém kukátku s rozdělenou interpretací. J. Lisý je ihned zařazen mezi mluviče. V roce 1973 ze souboru odchází vedoucí P. Pálka, většina ostatních ale pokračuje v hraní marionetových her z fondu divadla. Hry se namlouvají na magnetofonový pásek i s hudbou a vodiči „hrají“. To je však neuspokojuje. Začali se poohlížet i po jiných divadelních možnostech. Chyběly ale zkušenosti, dovednosti.
Jiří Lisý v letech 1975-1977 navštěvoval dálkový kurz pro vedoucí loutkářských souborů při profesionálním loutkovém divadle Radost Brno. V roce 1982 se také s několika členy souboru zúčastnil týdenního loutkohereckého soustředění v Boskovicích.
V roce 1980 se stal vedoucím souboru a je jím do dnešních dnů. S novými zkušenostmi se stává rok 1981 významným pro další směrování souboru. Hra Pavla Vašíčka O černém klobouku a duhovém míči v režii J. Lisého se stala na dlouhou dobu učebnicí hry na „jako“, improvizací, kdy se divák stává spolutvůrcem hry. Inscenace se setkala i na LCh s velikých úspěchem. I když je tento obor velice náročný na vybavení herce, soubor mu zůstal věrný. Odráží se to i na získaných oceněních.
J. Lisý svůj volný čas i po odchodu do důchodu 2016 věnuje výrobě (řezba, soustružení atp.) a realizaci scény (každá nová inscenace má svoji scénu, nové loutky, výpravu). Říká se, že dobrý loutkář musí ovládat tisíc řemesel. Za celou dobu své činnosti v souboru byl mnohokrát oceněn jako režisér, scénograf, výtvarník i herec. Vybrané úspěchy: 1981 – Loutkářská Chrudim – cena za herecký výkon, 1990 – cena za scénu k pohádce O černém klobouku a duhovém míči, 1994 – cena za dlouholetou tvůrčí činnost v Říši loutek, 2009 – cena za mnoholetou práci ve prospěch dětí města Kroměříže, 2011 – cena za nejlepší inscenaci O Červené Karkulce, 2013 Popelka Rakovník – cena za výtvarné pojetí inscenace O Červené Karkulce, 2013 Měšec plný pohádek Hvozdná – cena za scénografii k pohádce Povídání o pejskovi a kočičce, 2013 Třebíčské loutkářské jaro – cena za působivé a potřebné zasvěcení dětí do divadla, cena Antonína Vorla za scénografii.
Říše loutek Kroměříž se opět stala členem SAL. J. Lisý říká: „Největším oceněním mé práce v divadle pro mě bylo v roce 2015 Čestné uznání Matěje Kopeckého a zlaté plakety SKM za dlouholetý přínos loutkovému divadlu od SAL SKM.”
Zúčastnil se také mnoha Loutkářských Chrudimí (národní přehlídka), Třebíčských loutkářských jar (krajská přehlídka), v poslední době i přehlídek ochotnického divadla jako Hanácký divadelní máj, Popelka Rakovník nebo Hvozdenský měšec plný pohádek. Dnes se J. Lisý hodně věnuje i práci na loutkářských dílničkách, kde si děti s jeho pomocí vyrobí nádherné loutky. Je patriotem kroměřížského loutkového divadla a snaží se všechen svůj um a nadání převtělit jak do neživých, tak do živých herců. Říše loutek Kroměříž je patřičně hrdá, že se svým dílem zasloužila o to, že je od 1. 12. 2016 loutkářství na Slovensku a v Česku zapsáno do nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

2017 získal Zlatý odznak J. K. Tyla -
Formulace ocenění:
Za dlouholetý mimořádný přínos rozvoji loutkového divadla v Kroměříži

Návrh místa předání:
před vystoupením Říše loutek v Podzámecké zahradě v rámci "Týdne pro rodinu ", červen 2017
Bibliografie:
HEJHALOVÁ, Věra: Jiří Lisý, vedoucí Říše loutek… Týdeník Kroměřížska roč. 9, 1998, č. 8, s. 5.

HEJHALOVÁ, Věra, RAUČ: Kolíbá se, kolíbá velryba. Týdeník Kroměřížska 12. 3. 1996.

HEJHALOVÁ, Věra: Říše loutek hraje 25 let pro potěšení dětí i dospělých. Týdeník Kroměřížska 8. 12. 1993.

HEJHALOVÁ, Věra, RAUČ: Z galerie osobností amatérské umělecké činnosti - Jiří Lisý, vedoucí Říše loutek DK Kroměříž (též foto). Týdeník Kroměřížska 24. 2. 1990.

Informace pro Databázi ČAD zpracovali Petr Rozsypal, Věra Hejhalová. Technická příprva pro databázi Jitka Zezulová.

LAJKEP, Zdeněk: Posledních padesát let Kroměřížského ochotnického divadla 1945–1995. Kroměříž, AGGRA 1999, foto s. 105 - soubor v roce 1983, 4. zleva v horní řadě.

NOVÁ premiéra Říše loutek. Podepsáno -nav-. Hanácké Athény 20. 4. 1995.
Archivy:
Kart. ÚKVČ 80. léta. kART.

Kroniky souboru Říše loutek.

Související Pojmy

Související Obrázky

Kroměříž,  Říše loutek DK, O Červené Karkulce,   na snímku Jiří Lisý (stojící), 2001
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Kroměříž, Říše loutek, O Červené Karkulce, 2011
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, LCH 2010
Kroměříž, Říše loutek, Povídej, paňáco, 1988


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kroměříž, Říše loutek, Povídej, paňáco, 1988
Kroměříž,  Říše loutek DK, O Červené Karkulce,   na snímku Jiří Lisý (stojící), 2001
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, LCH 2010
Kroměříž, Říše loutek, O Červené Karkulce, 2011
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj, 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.