Databáze českého amatérského divadla

Opony: Korouhev, hostinec Na Rychtě a sokolovna, opona Kde domov můj, autor Ota Brož podle Liebscherova obrazu, 1893

Autor: Ota Brož, učitel
Rozměr: 430 x 215 cm
Vročení: 1893
Motiv: Kde domov můj
Opona z Korouhve na Svitavsku je jedním z dokladů velké popularity malířského a reprodukovaného díla Adolfa Liebschera (1857-1919). Díky tisku se stávalo vítaným zdrojem inspirace zejména pro vesnické učitele, což je i případ Oty Brože.
Liebscher svým tiskem Kde domov můj prakticky kodifikoval vizuální vyjádření budoucí české hymny. Přes zdánlivou popisnost zde najdeme takřka sumarizující zkratky zobrazení české krajiny, typů českého lidu i národních symbolů (Hradčany, Říp), které zobecněly. Proto větší množství opon, opírajících se o tento vzor, nelze hodnotit jinak, než jako věrný přepis dané předlohy, omezený nanejvýš vlastní výtvarnou mohoucností autora.
V případě opony z Korouhve o rozměrech 430 x 215 cm je přepis Liebscherova vzoru velmi přesný, pouze celkový kolorit je temnější a kresba figur daleko méně jistá. Po obou stranách výjevu jsou zavěšeny těžké rámující ilusivní drapérie, jinak se však obraz bez další sugesce divadelního prostředí obejde.
(Mgr. Jakub Synecký, červenec 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)

STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jakub Synecký, s. 98-99.
Historické užití:
Opona souboru z hostince na Rychtě, později sokolovny
Současné užití:
Vystavena v klubovně Sokola
Majitel/umístění:
Sokol Korouhev
Fyzický stav:
existuje, vystavena
Tematická skupina:
Vlastenecké projevy

Související Soubory

Související Obrázky

Korouhev, Sokol, opona Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Korouhev, Sokol, opona Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893