Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1893
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 201x
1893 malovaná opona Kde domov můj, podle Liebschera namaloval Ota Brož.
---
Od 1922 divadelní představení provozována pod patronací Sokola, člen ÚMDOČ.
Bylo nutno zcela renovovat jeviště, které převzal Sokol od Kroužku ochotníků - dřevem na ně přispěli téměř všichni členové jednoty i někteří další občané. Přesto náklad na jeho zřízení činil víc než 2000 Kč.
Vše bylo před Vánoci dokončeno a na Štěpána se na něm hrálo poprvé - Ant. Šíma: Nezvedená Lída, režie Karel Pinka, na Silvestra veselohra K. Horkého Srážka vlaků.

1922 - 28. 10. sehrána legionářská hra místního rodáka Rudolfa Robla: Zvony. 29. 10. na všobecnou žádost opakována.
1923 dramatický odbor řízený Ed. Brožem prospíval - sehrána divadla dospělých i dětská.
1924 - Lešetínský kovář, dramatizace dle Sv. Čecha, úspěch značný.
1926 - 21. 3. - J. M. Koubek: Viktorka, hra se zpěvy;
1928 - 9. 4. - Jiří Balda: Karel Poslední, režie K. Pinka, při představení hry vznikl ve stodole oheň, který se rychle šířil dřevěnými prostorami staré budovy. Přestože byl sál zcela zaplněn obecenstvem, nikdo nebyl vážně zraněn. Shořelo jeviště s cennou oponou, knihovna a staré kroje. Tím skončila jedna etapa ochotnického divadla. (Později hra pohostinsky sehrána v Borovnici.)

Bylo rozhodnuto rychle postavit rychtu novou.
1928 - 28. 10. byla otevřena hrou Srdcem a pěstí.
1928 - sokolové O. Kašpar, Vořech, Štěpánek, Tamele, Petr a Jan Sionové, Véna, Josef Kovář ml, a Ludva Štenger stále ochotně pracovali nejprve na zprovoznění nouzově upraveného jeviště,
což se podařilo do vánočních svátků. Nové kvalitní jeviště objednáno u fy Fert z Brna za 8200,- Kč.
1929 - 18. 8. - byla na novém kvalitním jevišti činnost slavnostně zahájena hrou Al. Jiráska: Otec.
1929 - 28. 10. - na oslavu dne státní samostatnosti nacvičena opereta Románek krásné Toničky,
1929 - 16. 12. - uv. Lad Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
Nové prostornější jeviště umožnilo studovat náročnější a složitější hry - např. Lucerna, Vojnarka, Kolébka, Strakonický dudák, Jedenácté přikázání, Naši furianti, Chudý písničkář, Cestou křížovou a operet Viktorka, Z českých mlýnů...

1930 - 21. 4. - Luděk Archleb: Osudný manévr,
1930 - 28. 10. Ot. Pospíšil: A přece se vrátil,
1930 - 26. 12. - Chudý písničkář, režie K. Pinka. "Kus sehrán bezvadně."
Citát ze sokolské kroniky: Biograf hraje dosti často, ale na závadu divadla. Nutno bude poměr biografu k divadlu upravit."
1932 - odehráno 5 divadelních her v režii K. Pinky a náčelníka Sokola Jana Pinky. Účinkovali ochotníci - Al. Trnka, rolník, Ot. Kašpar, rolník, Jos. Soukal, hostinský, bratři Jan a Petr Sionovi, Marie Machová, choť truhláře, Jos. Kašparová, domkářka, Jos. Kovář ml., studující, Václav Sion, učitel, Ludvík Štegner, syn rolníka, Rud. Pecka, dělník, Václav Bobek, dělník, sestra Kašparová, Boh. Hrnčíř, syn rol., Václav Střílek, kovář, Anna Sionová, Anna Štěpánková, dcera truhláře, Jan Hegr, syn koláře, Jan Věstínský, domkář.

"Korouhev byla vedle Poličky první obcí, která měla divadelní scénu, a divadlo se tak stalo nedílnou součástí života korouhevských občanů."
(Stanislava Michlová: Obec Korouhev, 2000.)

1933 odehráno 5 titulů, režii převzal Jar. Pavliš - 2. 4. - Hříchy matky Bernáškové, - 16. a 17. 4. Jiří Mahen: Jánošík, 1. 10. - Ta naše Máňa, 28. 10. - Marijánka, matka pluku, 26. 12. - Kletba pýchy.
1934 - 4 hry, opět režie Pavliš - 1- 5. - Cestou křížovou, v červnu - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, 28. 10. - Terezínští katané, svátky vánoční - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1935 - Dramatický odbor Sokola - o Velikonocích - Karel Burian: Na otavském klepáči, 28. 10. - Jar. Maria Veselský: Paprsky smrti, 26. 11. - Jar. Maria Veselský: Evropa hoří, o Vánocích - Karel Balák: Anton, nezlob, veselohra, režie a hrál Josef Soukal.
1936 nechal hostinský Josef Soukal Jar. M. Veselskému zdramatizovat povídku Pokuta, kterou napsal korouhevský rodák František Votava a odehrávala se v Korouhvi. Soukal ji sám režíroval, 31. 1. také převzal funkci režiséra.
1937 - Pokuta byla uvedena 2x o Velikonocích, v tomto roce sehrány ještě 2 tituly - J. Skružný: Románek na horách a F. Cover: Vyzvědači mezi námi (Vlast - nejvyšší zákon), hra o 3 jednáních. Celkem 6 představení, Slovácká princezna.
1938 - Karel Piskoř: Šťastní otcové, v režiii J. Soukala.

Za druhé světové války byla činnost obou divadelních odborů - Sokola i Orla - zastavena.

1946 zahájil divadelní spolek pod vedením J. Soukala a budoucího ředitele školy Emila Přikryla.
V první poválečné sezoně korouhevskými ochotníky sehrány tituly: Lešetínský kovář, J. Skalka: Kozí mléko, Vrah jsem já, Lucerna,
I v dalších letech byla činnost bohatá - režie opět Jos. Soukal nebo Emil Přikryl -
1947 - F. X. Svoboda: Poslední muž, Lad. Stroupežnický: Naši furianti, J. Kvapil: Oblaka, J. B. Pristley: Inspektor se vrací, Srdce na uzdě, L. Lahola: Naši šli tudy, A. Jirásek: Lucerna, Domov. Hry uvedeny na Rychtě.
194x Perly panny Serafínky.

1952 Dramatický soubor Sokola přešel jako Divadelní kroužek k Osvětové besedě.

2011 ochotníci opět obnovili činnost.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 376.
Archivy:
Zdroj: výpisy z obecní a školní kroniky, kronika Sokola

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

Korouhev, Sokol, detail opony Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893
Korouhev, Sokol, detail opony Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893
Korouhev, Sokol, detail opony Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893
Korouhev, Sokol, detail opony Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893
Korouhev, Sokol, detail opony Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893
Korouhev, Sokol, detail opony Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893
Korouhev, Sokol, detail opony Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893
Korouhev, Sokol, opona Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011


Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Korouhev, Sokol, opona Kde domov můj, podle Liebschera Ota Brož, 1893
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011