Databáze českého amatérského divadla

Opony: Brno, Janáčkovo divadlo, obecně o soutěži 1960, 1963

Autor: 1. cena ak. malíř, prof. Alois Fišárek 2. cena ak. malíř Vladislav Vaculka
Vročení: 1960
V roce 1960 a 1963 proběhly dvě veřejné soutěže na slavnostní tkanou oponu do nového Janáčkova divadla v Brně. Přestože obě soutěže měly své vítěze i kvalitní výtvarné návrhy, jevištní tah mezi hledištěm a scénou určený právě pro oponu zůstával po dlouhá desetiletí nevyužit. Pokusme se na dochovaných pramenech dokumentovat příběh slavnostní opony, doložit, proč nedošlo k realizaci a kdo byli její tehdejší kati. Tento příspěvek by chtěl být jakousi sondou do složitého kulturněpolitického období počátku šedesátých let, kdy sice v umělecké obci, ať už literární, hudební či výtvarné, bylo patrné uvolnění a touha po svobodné tvorbě, avšak na skutečné i když pozvolné demokratizační tendence z oficiálních míst si musela společnost počkat až na XII. sjezd KSČ v roce 1962. Situace byla často ještě složitější v provincionálně uvažujících lokalitách, jakou tehdy Brno nesporně bylo.
(Úvod studie Jiřího Zahrádky.)

Od vyhlášení výsledku soutěže 27. května 1960 jistě fundovanou porotou, kde nechyběly skutečné osobnosti výtvarného umění i architektury z celého tehdejšího Československa, do října téhož roku, kdy padlo rozhodnutí, že opona se v Brně realizovat nebude, se podařilo brněnským kulturním činitelům, teoretikům a kritikům na základě silně ideologického nátlaku s tolik typickou argumentací zaštítěnou marxistickou estetikou, ideovostí, dialektikou atd. sprovodit ze světa v celku kvalitní návrh opony Aloise Fišárka, který skutečně svým vyzněním vyjadřoval duch tehdejší doby velmi silně; politické a ideové uvolnění, odklon od monumentálních alegorií ke komorní lyrické harmonii i směřování k nefigurativnímu sdělení.
(Závěr studie Jiřího Zahrádky.)
Celá studie v příloze.

Fišárkova opona byla realizována jen v soutěžním návrhu -ten byl proveden jako velký gobelín velikosti 470x330 cm a zavěšen ve foyeru divadla..
Bibliografie:
ZAHRÁDKA, Jiří: Jaká má bát opona aneb požadavek umění ideového a stranického není provincionalismus. In:Opus musicum, 40/2008, č. 5, s. 24 - 32.

TOMAN, Oldřich: Polemicky o nové oponě. Host do domu. Článek je v podstatě zpochybněním celé soutěže i kvality Fišárkova návrhu

ZHOŘ, Igor: Nad divadlem zamlženo. Kultura. Výhrady k Fišárkově oponě.

KUNDERA, Milan: Provincionalismus proti umění. týdeník Kultura (celé znění v příloze)

MACÁK, Bohumír: Jaká má být opona? Požadavek umění ideového a stranického je provincionalismus? Host do domu.
Informátoři:
Jiří Zahrádka

Související Obrázky

Brno, Janáčkovo divadlo, D.Chatrný, 1. verze návrhu na oponu
Brno, Janáčkovo divadlo, Kořeny Janáčkovy hudebnosti, nerealizovaný návrh, Vladislav Vaculka
Brno, Janáčkovo divadlo, Les, na motivy Lišky Bystroušky, Alois Fišárek, 1. cena soutěže 1960
Brno, Janáčkovo divadlo, návrh opony Dal. Chatrného, 1963


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Brno, Janáčkovo divadlo, Les, na motivy Lišky Bystroušky, Alois Fišárek, 1. cena soutěže 1960
Brno, Janáčkovo divadlo, návrh opony Dal. Chatrného, 1963
Brno, Janáčkovo divadlo, D.Chatrný, 1. verze návrhu na oponu
Brno, Janáčkovo divadlo, Kořeny Janáčkovy hudebnosti, nerealizovaný návrh, Vladislav Vaculka