Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Lužec nad Vltavou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1865
1865 se zde hrálo ochotnické divadlo.

1878 působili div. ochotníci Občanské besedy.

1912 zaznamenána Div. Ochotnická jednota.

Po 1. svět. válce a ve 20. letech činný Dramatický odbor Sokola.

1925 hrála Dělnická tělocvičná jednota.

1927 divadlo Sboru dobrovolných hasičů.

1927 hrála také Jednota střelecká.

1930 - v neděli 23. března přednášel u Tetaurů profesor gymnasia Jos. Stáhlík o spisovateli Jiráskovi, který zemřel 12.března.

1937 představení dorostu Červeného kříže a žáků měšťanské školy.

1949 založen Divadelní soubor Vlast, činohra a operety.

1962 Školní soubor.

1963-1964 Divadelní soubor Panelárny.

1963-1964 také Divadelní odbor TJ Slavoj.

1979 založen Divadelní kroužek Kulturního a společen. střediska, později pod názvem Amatér.
Koncem 80. let pracoval také Dětský div. soubor KaSS pod názvem Jitřenka.

200x Specifik - div. soubor KD Vltavan, soubor dospělých i dětský. Černé a stínové divadlo.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
LS Sokola, s. a. - patrně mezi válkami.

1988 Vltavánek- loutkové divadlo Kulturního a společenského střediska.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. (JEDLIČKOVÁ Juliána. Rkp. 2001) Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

LHOTSKÁ, Jiřina: Divadelní přehlídka Stochov 2007. DENÍK dětské scény 2007, č. 0.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 469.

OCHOTNICKÉ divadlo v okrese Mělník. Mělník, OKS 1983. 34 s.

PERNICOVÁ, Ivana:: Stylová různorodost ve Stochově - 2005. Deník Dětské scény Trutnov 2006, 16. června 2006, č. 0.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník, 1936, s. 105-107.
Archivy:
Kronika obce - http://www.luzecnadvltavou.cz/up/doc/34/kronika-1933.pdf (7. 5. 2015)
---

Div. odd. Národního muzea:
P-10-A-377_89, C 13.038, Pl DO Sokola.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1143/1912, Div. OJ.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace ÚMDOČ 1928-1942.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty.)

Mapa - Lužec nad Vltavou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':