Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Čečelice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1903
1903 Sokol zakoupil jeviště v Tišicích a také krabičky na smůlu (divadelní efekty).
1907 věnovalo Sdružení divadelních ochotníků z Čečelic, Byšic, Přívor a Všetat výtěžek z představení Karel Havlíček Borovský na postavení jeho pomníku v Čečelicích.
Ochotnický divadelní soubor (organizován Sokolem - viz výpisy ze sokolské kroniky - Fr. Černický) hrál patrně až do okupace.

1924 založeno loutkové divadlo.

Během okupace hráli ochotníci jako Kroužek divadelních ochotníků při Národním souručenství.

Po skončení války dále hráli do 1951.
Není ale zřejmé, pod jakou hlavičkou. Patrně jako Kroužek div. ochotníků.

1959 Mateřská škola.

1996 založen Divadelní soubor Čečelice.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. PC ART.

DYKŮV okrsek ÚMDOČ v Mělníce. In: Ve službách Thalie II, České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 32.

INFORMACE pro MČAD: Juliána Jedličková. Rkp. 2001. PC ART;

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.135.

OCHOTNICKÉ divadelnictví na Mělnicku. Archivy a kroniky vypovídají. Texty sestavil Fr. Černický. Rkp.,1998. KART.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce (Stáhlík Staša), Mělník 1936, s. 105-107.
Archivy:
KRONIKA Sokola, excerpoval Fr. Černický.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Materiály okresní osvětové komise.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace ÚMDOČ 1928-1942.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/572/1918, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3932/1941, KrDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/5037/1947, KrDO.

Související Obrázky

Čečelice, Kulturní a společenský život v historii Čečelic
Čečelice, Kulturní a společenský život v historii Čečelic
Čečelice, Pamětní kniha Kroužku divadelních ochotníků
Čečelice, Pamětní kniha Kroužku divadelních ochotníků
Čečelice, Pamětní kniha Kroužku divadelních ochotníků
Čečelice, Pamětní kniha Kroužku divadelních ochotníků
Čečelice, Sokol, sokolovna
Čečelice, Z nejstarších dob našeho kraje, Kroužek divadelních ochotníků
Čečelice, Z nejstarších dob našeho kraje, Kroužek divadelních ochotníků
Čečelice, Z nejstarších dob našeho kraje, Kroužek divadelních ochotníků
Čečelice, Z nejstarších dob našeho kraje, Kroužek divadelních ochotníků
Protektorátní obtíže při studiu hry J.K.Tyl. Dopis okrsku ÚMDOČ


Mapa - Čečelice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Čečelice, Kulturní a společenský život v historii Čečelic
Čečelice, Z nejstarších dob našeho kraje, Kroužek divadelních ochotníků
Čečelice, Sokol, sokolovna
Čečelice, Kulturní a společenský život v historii Čečelic
Čečelice, Z nejstarších dob našeho kraje, Kroužek divadelních ochotníků
Čečelice, Z nejstarších dob našeho kraje, Kroužek divadelních ochotníků
Čečelice, Z nejstarších dob našeho kraje, Kroužek divadelních ochotníků