Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vysoká Pec

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Bohutín
První zpráva: 1886
1886 založena Čtenářská beseda Staňkovský.
S přestávkami činná až do zač. 50. let.
1951 úředně likvidována, spojena se ZK ROH dolu Štefánik.

1948 Loutkové divadlo Sokola, nízká návštěvnost.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 678.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko 1999, č. 6, s. 86.

Zprávy Loutkářského soustředění 1949, č. 3, s. 5.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/2747/1940, Čtenářská beseda Staňkovský, dříve Havírna.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':