Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Bohutín

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1874
1874-1914 zde působil všestranný kantor a později ředitel školy K. Peták, hudebník, zakladatel spolků.
Jeho pokračovatelem byl Fr. Šefrna.
Divadlo ve škole zaznamenáno i ve 20. letech 20. stol.

1892 Škoda, jednota divadelních ochotníků.

1910 založen Sokol, který se pak věnoval činohře i loutkovému divadlu.

Od 1910 Místní osvětová komise, podíl na kultur. životě obce.

1919 zal. Dělnická tělocvičná jednota, aktivní divadelní činnost.

1932 vznik Dramatického odboru SK Litavan, hrál cca do 1950.

Divadlo hráli i Hasiči, později Čs. svaz požární ochrany a od 50. let pak udržoval kulturní život v obci. V současnosti neopustil Sbor dobrovolných hasičů tradici slavné bohutínské masopustní merendy (od 1921) ani jiné společenské akce.
-------------
V repertoáru bohutínských ochotníků převažovaly frašky, operety, četné byly hry a pohádky pro děti. Hrálo se hojně v sokolovně, v sále DTJ, ale nezřídka i v plenéru - často v přírodním divadle ve Vysoké.
Hlavními iniciátory akcí, kromě zmíněného K. Petáka a F. Šefrny, byli ještě kantoři Vrba, Řánek, Čapek, Češka, úředníci Bambas, Blahna, Ouzký, Pečený.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 78.

ŘÍHOVÁ, O.: Informace pro MČAD dle kroniky vedené od 1923, tisků Zprávy o Bohutínu, z vyprávění pamětníků. Rkp. 1998 u V. Velemanové.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.
Podklad ŘÍHOVÁ, O.: výpis z kroniky, vedené od r.1923, ze Zpráv o Bohutínu (místní listy), z vyprávění pamětníků, 1998.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 157.

WEBOVÉ stránky obce: www.obec-bohutin.cz
Archivy:
Státní okresní archiv Příbram:
Rejstřík spolků.

Národní archiv Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/171/92, JDO Škoda, 1886.

Obecní kronika (ved. od 1923).

Mapa - Bohutín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':