Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plaňany

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1864
"První zmínky o divadelní činnosti v této obci pocházejí ze 17.dubna 1864, kdy byla v Plaňanech konána velkolepá oslava druhotin děkana Vojtěcha Kincla. Celé město bylo vyzdobeno prapory a představenstvo nechalo připravit dvě veliké divadelní scenérie u kříže na hřbitově. Podrobnější záznamy o podobě těchto scenérií se nám bohužel nedochovaly." (R. Pšeničková)

V polovině 60. let 19. stol. zprávy o ochotnickém divadle, založeno ochotnické družstvo, hráli příležitostně.

1868 založen a 1872 ustaven Spolek divadelních ochotníků, hrál nejprve v hospodě Na Rychtě (čp. 40), od 1895 v nové sokolovně. Od 1900 pod názvem Tyl. Činný do 1950.

1920 začala hrát divadlo Dělnická tělocvičná jednota, 1921 změna na komunistickou Federaci DTJ, skončili 1927.

Ve 30. letech 20. stol. Církev československá pořádala občasná divadelní představení.

Občas hrál i Sokol, např. 1938, ve spolupráci se SDO Tyl.

V 70. letech Divadelní soubor Tyl Osvětové besedy.
Bibliografie:
DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 20. kART, KK.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 140.

MAYEROVÁ, M.: Kolínská přehlídka. Amatérská scéna 1978, č. 4, s. 16–17.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 150-151.

PŠENIČKOVÁ, Radka: Amatérské divadlo na Kouřimsku. Magisterská diplomová práce. Brno, MU - FF - Ústav hudební vědy 2009, s. 32-33, 68-71.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 278, kART.

České divadlo 1940, č. 4, s. 70, 75.

Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29, č. 7, s. 60, č. 27, s. 230, č. 29, s. 247, č. 31, s. 262, č. 35, s. 299.

Divadlo, roč. 5, 1906, č. 1, s. 29.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo 1903, č. 3, s. 63.

Jeviště 1921, č. 48, s. 728.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 4, s. 61.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 13, č. 4, s. 32, č. 5, s. 43, č. 17, s. 138, č. 20, s. 159.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/186, SDO, zal. 1891.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/233/553, SDO Tyl, zal. 1900.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/644/1945, SDO Tyl (německý zápis).

OÚ Starý Kolín:
Obecní kronika, s. 70-71. Zprostředkoval ing. Fr. Tvaroha.

SOkA Kolín:
Pamětní kniha městyse Plaňan - Seznam odehraných her od roku 1931 do 1941(?).
Polabská stráž 4. března 1920, ročník II., č. 4., s. 4.

Státní okresní archiv Kolín:
OkÚ Kolín 1850-1948, i. č. 120 (Spolkový katastr). Soupis právnických osob v okrese Kolín z března 1948.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Plaňany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':