Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sedlec

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Benešov
Nadřazený celek: Sedlec-Prčice
První zpráva: 183x
Už od 30. let 19. stol. se studenti snažili prosadit české hry a hrát česky - Štěpánka, Klicperu a Tyla, i když úřady nebyly nakloněny.
Od 1848 si vlastenci vymohli povolení uvádět 1 českou hru v ročním repertoáru.
Od 1851 výhradně české divadlo prosadil majitel jetřichovického panství Dr. Jan Nepomuk Kaňka.

1863 sepsány stanovy a založen řádný Spolek divadelních ochotníků.
1863 - 6. 9. - jednoaktovky R. Benedix: Svéhlavost, Husička z Podháje, přel. B. Novotný, K. A. Görner: Černý Petr, hráno ve prospěch pohořelých v Polné.
Zpočátku patrně hráli v sále hostince v Jetřichovicích.
Od 1902 členem ÚMDOČ.
1905-1908 v hostinci Pošta, později hrál Na knížecí (čp. 60).
1914-1918 činnost přerušena.
Od 1926 hráli v hotelu Záložna.
Vlastnili loutkové divadlo, půjčovali ho škole.

V 80. letech 19. stol. hráli žáci školy v hostinci v Jetřichovicích.

Od 20. let 20. stol. vedle SDO i divadelní odbor Sokola.

Ve 30. letech také ochotnický soubor Českosl. strany lidové.

Hrálo se i v letech 2. svět. války.
Po válce SDO pokračoval.

1947 činné loutkové divadlo na železniční stanici.

Zač. 50. let recitační kroužek ČSM.

1952 Spolek divadelních ochotníků "zrušen" a administrativním rozhodnutím změněn na Kroužek ochotníků při Osvětové besedě Sedlec.
1953 otevřen divadelní sál v areálu nové školy.

V 50. letech hráli také žáci základní školy. (viz Sedlec-Prčice)

1957 došlo ke spojení měst Sedlec a Prčice.
1958 OB Sedlec spojena s OB Prčice.

Dále viz Sedlec-Prčice.
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

HAUFT, V. : Počátky ochotnického divadla v Sedlci. In: Vltavské proudy 10. V. 1940.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 134.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Fotografie bývalých členů spolku divadelních ochotníků v Sedlci u Tábora. (Mezi nimi Prokop Chocholoušek, Karel a Adolf Čech.) Následné uložení exponátů nezjištěno.

MELIŠ, E: Průvodce hudební a divadelní. Seznam Ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp, 1868, s. 102. A DS Erben Miletín. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 431.

PODZIMEK, Antonín: Ochotnické divadlo v Sedlci. Rkp. studie a seznam účinkujících od r. 1876, seznam 352 uvedených her. 1997. 28 s. kART. Také na http://www.ceskasibir.cz/dok/d498.php

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 387. kIPOS, kART.

TYWONIAKOVÁ, J.: Ochotnické divadlo na podblanickém venkově. Rkp. 1998, s. 1. kART.
---

Dalibor 10. 9. 1863.
Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 2, s. 4, 5.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 13.130-1, 2 Pl DO, 1886-1887, jednoaktové hry.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Sedlčany pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Mapa - Sedlec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':