Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Olešnice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Část
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Červený Kostelec
První zpráva: 1884
Asi 1884 SDO.
1887 zal. SDO Tyl, hrál U Kovářů a v Mědílkově hostinci.
1946 LS Orla 1 představení.
1954-1964 DS JZD.
Bibliografie:
HLADKÝ, Ladislav: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Náchod (dle materiálů SOkA). Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. kART.

DYNTEROVÁ,Emilie a KEJZLAROVÁ,Jaroslava: Zpracovaly informace pro MČAD. Rkp. 1998. kART

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 84.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok. 1946.

Thalie 1897-8, č. 5, s. 39.
Divadlo 1909, č. 12, s. 314.
Archivy:
Státní okresní archiv Náchod:
Pamětní kniha ochotníků obce Olešnice u Červeného Kostelce I (1887-1911), II ztracena, III (1955-1964). M. Hájek, Olešnice. Pamětní knihy města Červeného Kostelce č. I a III. Rejstřík spolků, fond OkÚ Náchod.

Praha, Národní archiv:
VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 228, sg 30/4, SDO, asi 1884.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/1312/1934, SDO (změna).

Mapa - Olešnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':