Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jarpice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kladno
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1878
Ochotníci z jarpického okolí 1878 v hostinci M. Louckého uspořádali deklamatorní, pěveckou a taneční zábavu.

1897 sem přesídlila dělnická jednota Lidumil, původně zal. v Klobukách, pak přeložena do Čeradic a odtud do Jarpic. Měla svou knihovnu, pořádala zábavy a div. představení.

Od 1908 hrál Sbor dobrovolných hasičů (zal. 1889) v hostinci U Suků, později U Křížků, nakonec U Dandů.

Po 1920 působil ochotnický soubor Sekce mládeže soc. dem. strany v hostinci U Křížků.
1926 Sekce mládeže rozpuštěna, kulturní činnost dále organizoval zábavní výbor.
Většinou 3-4 hry ročně, vždy alespoň jedna se zpěvy, silvestrovské veselice, maškarní bály apod.
1939 činnost přerušila mobilizace.

1939 založili původní ochotníci SDO J. K. Tyl pro Jarpice a okolí se sídlem v Jarpicích.
Člen ÚMDOČ.
1949 ukončili činnost..
Bibliografie:
ADRESÁŘ okresu Slánského z roku 1904: Spolek Lidumil.

DOBNER, Libor: Informace pro MČAD o ochotnickém divadle na Slánsku. Rkp. 1998. 6 s.

HANUŠ, Jaroslav: Divadlo na slánském okrese. Slánský obzor 1934, s. 97.

KOMÁREK, František: Paměti panství a farní osady Budenické, Praha 1911, s. 151-152.

KUKLOVÁ, Zdenka: Informace pro MČAD, Rkp. 2000, 1 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. Díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 316.

MÍSTOPIS okresu zprac. Lubor Dobner, Mojslava Sehnalová, Miroslav Oliverius, St. Krajník. Rkp. 1998-2000. kART.

SVOBODNÝ občan 17. 8. 1878.

ŠACH, Josef: Kronika ochotnického divadelnictví v Jarpicích. Ústí nad Labem. Rkp. 1979. 78 s. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/6765/1939, SDO J. K. Tyl.

Památník Ant. Dvořáka ve Zlonicích:
Kronika s foto, zprac. Josef Šach.

Státní oblastní archiv:
Informace ONV Slaný pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Související Obrázky

Jarpice, Perly panny Serafínky, r. J.Šach.


Mapa - Jarpice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jarpice, Perly panny Serafínky, r. J.Šach.