Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hnidousy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Kladno
Nadřazený celek: Kladno
První zpráva: 1878
1878 “před rokem zaražen u nás Spolek Čtenářsko-divadelní, a jak se mu asi daří, vysvítá z toho, že dosud ani nevíme, zdali žije aneb jestli zaniknul...”. (Svobodný občan č. 4)
1883 už záznamy o činnosti spolku.
1904 založen Čtenářsko-divadelní spolek Osvěta.

1911 a 1914 v archivech zaznamenán Spolek divadelních ochotníků Tyl.

Ve 20. letech zaznamenán Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty a Komunistické mládeže Hnidousy-Olšany-Brandýsek.
1923 členem SDDOČ.

Zač. 20. let vybudováno (patrně dělnickou mládeží) přírodní divadlo u mlýna U bílého koníčka.

1925 založeno Družstvo pro postavení a udržování Lidového divadla v Hnidousích, od 1927 vedeno jako Družstvo pro postavení a udržování Lidového divadla a koupaliště.

1929 - 1933 zaznamenáno Dělnické pěvecko-dramatické sdružení.

Zač. 40. let v archivech zaznamenán Spolek divadelních ochotníků Šmahel.

Osobností ochotnického divadla v Hnidousích byl samouk Jan Poplštejn (1887-1935), písmák, básník, autor několika div. her z hornického prostředí (Horníkova milenka), též ochotnický herec. Poslední hra, kterou napsal, byla z prostředí mostecké stávky 1932.
Bibliografie:
ADRESÁŘ okresu Slánského 1904.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 159.

DOBNER, Libor: Informace pro MČAD o ochotnickém divadle na Slánsku. Rkp. 1998. 6 s. Viz Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 227.

OLIVERIUS, Miroslav zprac. dle kroniky Jana Poplštejna INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2000. 2 s. kART.

SVOBODNÝ občan 1878, č. 4.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/137/55/1906, 1906, Čtenářsko div. spolek Osvěta.
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/3533/1911, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1989/1914, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/2775/1925, Družstvo pro postavení Lidového divadla v Hnidousích (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/3542/1927, Družstvo pro postavení a udržování Lidového divadla a koupaliště (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/1279/1929, Dělnické pěvecko dramatické sdružení (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/8572/1933, Dělnické pěvecko dramatické sdružení (zánik).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/671/1942, SDO Václav Šmahel.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2328/1943, SDO Václav Šmahel.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':