Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ervěnice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Most
Nadřazený celek: Most
První zpráva: 1901
Koncem 50. let se těžba hnědého uhlí k Ervěnicím stále více přibližovala, z jedné strany postupoval Velkodůl Čs. Armády a z druhé Důl Jan Šverma - takže obec musela nakonec ustoupit důlní činnosti a v roce 1988 zanikl i zbytek Ervěnic, připojený ke Komořanům.

1901 Dramatická OJ v Ervěnicích.
1907 Dělnický všeodborový vzdělávací spolek Májoslav .
Před 1910 dělnické divadlo.
1912 ODi.
1931 Pěvecko-div. spolek Tyl.
1932 nebo 1933 zde soutěž OS.
Ervěnice ustupovaly dolování,
Tyl do DS ZK Elektrárny.
DS ZK dolu Roosevelt uspořádal Tylův festival.
Sami 1956 29 představení (Tyl, Matuštíková, Solodar, Langer, pohádky). Zájezdy po okolí.
Koncem 50. let z likvidovaných Ervěnic přecházeli ochotníci do DS Tyl v Jirkově (viz).

Koncem března 2000 se v Kulturním domě v Ervěnicích představilo Ervěnické národní divadlo - nově vzniklý soubor, který po letech navázal na poválečnou bohatou historii ochotníků.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 94.

DĚJINY českého divadla III. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 466.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 203.

NABÍDKA firmy Fr. Petránek.

50 LET ochotnické činnosti. OD 1962, č. 5, s. 118.

SÝKORA, Slavomír: Ze seznamů ochotnických souborů ONV Most 1946, 1947, 1950, 1956. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Most/Texty.

Divadlo, roč. 5, 1907, č. 12, s. 284.
Archivy:
KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Ladeckého okrsek Most, souhrn informací dle fondu Státní okresní archiv Most, 1976

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302, sg 30/466/51 Dramatická OJ v Ervěnicích 1901.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/4208/1912, Pěvecko DS Tyl.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2834/1947, Pěvecko DS Tyl.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':