Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Luhačovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Zlín
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1902
Od 1902 Národohospodářská beseda, se 3 odbory, pěveckým, hudebním, dramatickým.

1908 otevřeno Lázeňské divadlo.

1923 - zmínka o občasných aktivitách místních ochotníků v Lázeňském divadle.

1928 - založen LS Sokola.

1930 sídlo obvodu SDDOČ.

1938 - ochotnický kroužek Svazu dělnictva stavebního, kamenického a keramického průmyslu.

1942 - DrO SK Lázně Luhačovice

1946 DS Orla.
1948 - 9 Divadelní léto

1955-1969 pořádána div. přehlídka.

1961 - ZŠ Luhačovice: Čapí mládě (hráli v Lukově).
1967 - Okresní konference pracovníků amatérských divadelních souborů.
1969 - 15. ročník divadelní přehlídky se soubory z Hodonína, Kroměříže, Zlína a Napajedel. Následovala konference divadelních amatérů.
1970 - Okresní konference amatérského divadla. (S účastí zástupců sousedních okresů Kroměříž, Hodonín a Uherské Hradiště).
1972 - víceoborová přehlídka ZUČ s účastí divadelních souborů ze Zlína, Hvozdné, Slavičína a Valašských Klobouk. (11.6.)
1973 - v Lázeňském divadle se konalo představení I. Bukovčan: Než kohout zazpívá belgického souboru De Malomanen z Gentu. Tamtéž se na přelomu května a června uskutečnilo školení v oblasti jevištní řeči a dramaturgie v dětských souborech.
1979 - Okresní divadelní přehlídka
1987 - přehlídka amatérských divadelních souborů.
1989: - Okresní divadelní přehlídka.

Od 1988 působí v Luhačovicích Teatro Pimprle Františka Petráka - viz heslo.

2002 DS (Ne)smysl.
V 60. letech maňáskové divadlo měla i místní mateřská škola a školní družina.
Bibliografie:
BITTOVÁ, Regina: Mikrohistorie loutkového divadla v Luhačovicích. Bakalářská práce. Brno, JAMU, Atelier Divadlo a výchova, 2011.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972 s. 199.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 198, 357 obr.v textu.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999 s. 83, obr. s. 218.

JANKE, J.: Divadlo a hudba v Luhačovicích. In: Samostatnost 1912, č. 145. KK.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla. s. 115. kART, KK.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla, 1. díl. Nucleus HK 2005.

KUSLOVÁ,Hana: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 463.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983. s. 51. kART.

PETRÁKOVÁ, Blanka: 100 let Lázeňského divadla. Luhačovické noviny 2008/06, s. 4.

STRAŠÁKOVÁ, Olga, Krajské kolo recitační soutěže v Uherském Hradišti. AS 2003, č. 2, s. 58.

VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku. Gottwaldov, OKS 1988, s. 73-76.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno 1946.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 7, s. 171.

Amatérská scéna 2002, č. 2, s. 31, A.B.
Archivy:
Pamětní kniha obce Luhačovic.

Státní okresní archiv Zlín:
Fond OKS č. 3, 1987, č. 3, 1989, č. 29,
Přehled souborů a kroužků, č. 18, 1967, č. 70.

Související Organizace

Související Obrázky

Lázeňské divadlo
Luhačovice, Galerie Elektra, Výstava loutek a loutkových divadel 2010
Luhačovice, Lázeňské divadlo, 2010
Luhačovice, lázeňské divadlo, detail
Luhačovice, Lázeňské divadlo, průčelí budovy
Luhačovice, Loutková scéna, opona v sokolovně, kompozice pohádkových postav František Zápeca, 1930
Luhačovice, projekt divadla arch. F.Skopalík
Pátek František
Semelová M.


Mapa - Luhačovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Luhačovice, Lázeňské divadlo, 2010
Lázeňské divadlo
Luhačovice, Loutková scéna, opona v sokolovně, kompozice pohádkových postav František Zápeca, 1930
Luhačovice, Galerie Elektra, Výstava loutek a loutkových divadel 2010