Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Smidary

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Hradec Králové
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1864
V 50. letech 19. stol. až 2. pol. 60. let SDO Vrchlický.

1868 přestavěl Václav Dejl hostinec na radnici a v 1. posch. vybudoval sál s jevištěm.
1868 Dyk, otec maloval oponu ve Smidarech, syn fotograf 2 opon. (Port)
Hrálo se též v sokolovně, U Zajíčků, v zahradě hotelu Radnice.

Po 1919 DS Sokol.

Od 1919 LD Sokola v sále Na Radnici, v hostinci U Bucků.

1918-1938 Spolek studentů, DO DTJ, DS SDH.

Za 2. svět. v. SDO Stroupežnický. Též DDS pod vedením uč. F. Vintery.

Poslední pokusy o vystoupení ODi ve Smidarech – 2x Silvestrovský večer na poč. 70. let (Silvestrovské večery měly v obci tradici již z dob 1. republiky, na poč. 50. let tato tradice přerušena). Celkem přes 500 div. her.
Bibliografie:
FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999. PC ART. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty.

HORYNA, Václav: Vlastivěda Královéhradecka. Hradec Králové 1968, s. 423.

Impuls Hradec Králové: Dotazník 1998.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 135.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 459-460.

PORT, Jan: Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č.118.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 407. kIPOS, kART.

VANÍČEK, František: Rejstřík divadelních a loutkářských souborů okresu Hradce Králové. Smidary. Zpracováno podle dotazníku OÚ HK ze dne 25. 6. 98. Rkp. 1998. 6 s. kART.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882 s. 174-175 J. Voller. kDÚ.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/811/1944, SDO Stroupežnický (německý zápis).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Výtvarníci

Související Obrázky

Smidary, informace ex Port, Šlechtická divadla, opona, 1868


Mapa - Smidary

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':