Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Lipník nad Bečvou

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Přerov
Nadřazený celek: Olomoucký kraj
První zpráva: 1876
1641-1775 div. činnost řádu piaristů, převážně latinsky (ač piaristé vyučovali češtinu).
1712 alegorická skladba Epibateron aneb Povinný vděk (P. Victorin, S. Cruc).
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek; také Dějiny čes. div. I, s. 351; Bombera: Dějiny piarist. koleje...; Klosová: Dramatika piaristů...)
-------------------------------

Od 1876 studentské divadlo.

1886 - 10 let trvání zdejšího Spolku divadelních ochotníků.

1910 hrál divadlo spolek Svornost.

20. léta 20. stol. Spolek divadelních ochotníků.
1922 členem ÚMDOČ.

Začátkem 20. stol. hrály spolky Lípa, Havlíček, Spolek paní a dívek, Ženský odbor Sokola, Ženský odbor NJ.
(Čičatka, s. 5, 15, 16, 21)

Mezi válkami ODi Sokol, též na hřišti u sokolovny.

1947 SDO.
1947 Dělnická akademie.

1965 DS SZK Modrá hvězda.

70. léta SŠ ZDŠ.

80. léta DDS Radost MěDPM.

1906 zal. LS Ústřední matice školské.

1948-1950 pro Loutkové divadlo v Lipníku nad Bečvou vyřezával loutky učitel ruštiny na dívčí měšťanské škole Karel Dohnal (1910-?).
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 218-219.

BOMBERA, J.: Dějiny piaristické koleje v Lipníku 1634-1884. Disertační práce. Olomouc, UP 1951.

BRUNA, Otakar - MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

C.B.: Lipník nad Bevou. Amatérská scéna 1971, č. 5, s. 24.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence s.23. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. (448 s., 357 obr. v textu).

ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Přerov, vl. n. 1938 s. 5, 15, 16, 21.

DĚJINY českého divadla: Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. díl. s. 351.

DOHNAL, Alois: Ochotnické divadlo a lidoví muzikanti v Hlinsku na lipenském Záhoří. In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odborné konference 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní 1996, s. 90-94. kART.

DUBSKÁ, Alice: zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

KLOSOVÁ, Markéta: Dramatika piaristů v 18. století. In: Divadlo v Kotcích. Praha, Panorama 1992, s. 336-347.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK, 2005, s. 216.

KOLAŘÍK, Ivo: Ochotnické divadlo přerovského regionu 1945-2000 aneb Po stopách amatérského divadla na Přerovsku. Přerov, Divadlo Dostavník 2000. 248 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 440.

MRÁČEK, J.: LD odboru ÚMŠ v Lipníku. ČL 1913, s. 72.

STŘEDISKO volného času: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. 1 s. kART.

ZELENÁ perla v Lipníku nad Bečvou. Nesign. Amatérská scéna 1971, č. 9, s. 24.

ZPRÁVY ÚMDOČ (Podává inž. Václav Sommer). Jeviště 1920, č. 44, s. 503-504. kART.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Muzeum Mariánská Týnice.

Třebíč, Státní okresní archiv, Třebíč, Horácký okrsek ÚMDOČ, Kniha protokolů 1946-49

Související Obrázky

Lipník nad Bečvou, Piaristické školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 218
Lipník nad Bečvou, Piaristické školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 219


Mapa - Lipník nad Bečvou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':