Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Brodeslavy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-sever
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1924
1925 byl založen Ochotnický spolek Tyl, poprvé hrál už 1924. Podle záznamů v okresním archivu působil s pauzami v činnosti do 1952.

1928–1936 hrál také Republikánský dorost.
Bibliografie:
BUKAČOVÁ, I., ROM, K.: Divadelní spolek Tyl v Brodeslavech, Vlastivědné listy 1983, č. 1, s. 3–6.

FÁK, Jiří a kol. (Lada Vodrážková): Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku, Mariánská Týnice, Nadační fond spolu s Muzeem a galetrií severního Plzeňska 2006, s. 16–17. Viz Texty.

HOLEC, Pavel: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po světové válce. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 1936, s. 78. M Mariánská Týnice.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 107.

SVOBODOVÁ, Alena: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Plzeň-sever. Rkp. pro MČAD 1998, 20 s. Viz Místa/Okresy/Plzeň-sever/Texty.


Kralovický obzor 1925, č. 26 (Husovy oslavy – v jejich rámci ale žádné divadlo).
Kralovický obzor 1926, č. 17 (Tyl ve spoluráci s církví čsl. ve Chříči na Krašově, Divoká Mařka od Jiřího Baldy).
Kralovický obzor 1926, č. 51 (drama z venkovského života od Karla Želenského – U Dušánků).
Kralovický obzor 1928, č. 48 (Republ. dorost, Nevěsta).
Kralovický obzor 1935, č. 11 (Václav Hrobčický z Hrobčic, č. 18, rozbor představení).
Kralovický obzor 1936, č. 19 (Republ. dorost na Krašově, Maryna cikánská krasavice).
Kralovický obzor 1936, č. 50 (Republ. dorost, Tajemství lesní samoty od Viktora Fraňka).
Archivy:
Plasy, Státní okresní archiv Plasy, M Mariánská Týnice:
Pamětní kniha spolku Tyl, kniha jednací a kniha protokolů.

Plzeň, Státní okresní archiv Plzeň-sever Plasy:
Název fondu (sbírky): Divadelní ochotnický spolek "Tyl" Brodeslavy
Časový rozsah: 1924–1952
Tematický popis: Život venkovského divadelního ochotnického spolku.
Archivní pomůcky:
PEŠÍKOVÁ M., ROM K.: DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SPOLEK "TYL" BRODESLAVY, 1924–1952. Prozatímní inventární seznam, 2003, s. 1, ev. č. 116.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1058/1925, Div. OS Tyl.

Mapa - Brodeslavy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':