Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Osek

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1894
Od 1894 provozoval dělnický spolek Svornost drobné divadelní akce s recitací a zpěvem. 1905 přeměněn na Všeodborový spolek dělnický, patrně bez divadelní činnosti.

1904 byl založen Dělnický spolek divadelních ochotníků Máj. 1939 registrován jako Kroužek divadelních ochotníků Máj. Patrně hrál i po 2. svět. válce.

Od 1904 provozovali divadlo i hasiči(?), ochotníci z Vitinky (součást Oseku) a Dělnická tělocvičná jednota Osek.

Od 1920 Dramatický odbor Sokola, hrál do zákazu Sokola 1941. Po rozpuštění proto založili Spolek divadelních ochotníků Tyl (spolky div. ochotníků byly ještě povoleny). Ten 1945 činnost ukončil. Po 1945 Sokol obnovil činnost, po 1948 činnost slabá, poslední inscenace 1962 (Sokol??)

1924 prostorné jeviště v nové sokolovně v Oseku vybaveno ručně malovanými kulisami Jos. Malocha.

Po 1925 provozovala divadlo i místní Federace dělnických tělocvičných jednot.

Po 1948 zde působily také
divadelní soubor Československého svazu mládeže,
divadelní soubor Komunistické strany Československa
a jiné.

1949 div. sál v Lidovém domě, jeviště tady měl SDO Máj.
Bibliografie:
CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. (Historie amatérského divadla v obcích okresu.) Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 63–65. Excerpce Ondřej Svoboda. Viz Místa/Okresy/Rokycany/Texty.

INFORMACE pro MČAD p. Bohuslav. Rkp. 1999.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 96. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 104.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.


České divadlo 1940, č. 5, s. 92, č. 8, s. 160, č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 13.086-7, 2 Pl SDO Máj, 1939–1941
DNM P-10-A-377_107_C 13.086
DNM P-10-A-377_107_C 13.087

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/554/32/1904, SDO Máj.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/1490/1923, Dělnický SDO Máj (změna).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/9446/1939, KrDO Máj.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2070/1941, SDO Tyl.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Osek

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':