Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mýto

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1863
1863 - 10. 8. - založen ochotnický divadelní spolek pod názvem Družstvo divadelních ochotníků v Mýtě.
Iniciátorem a prvním režisérem byl František Velek.
Týž rok v jednom měsíci sehrána tři představení, jednalo
se o hry „Muž bez ženy“, „Klobouk“ a „Husička z podhájí“.
1864 1x.
OD 1866 se hrávalo vícekrát do roka.

1868 zal. Zpěvácký odbor, rozšířil repertoár o hry se zpěvy. Hrálo se na různých, obvykle improvizovaných jevištích.
1869 v květnu 1869 byla založena "Sokolsko - hasičská tělovýchovná jednota v Mýtě". Ta se po deseti letech rozdělila a obě složky pracovaly samostatně.

1874 ochotníci postavili letní divadlo v zahradě hostince U českého lva. Téhož roku 11 her.

1879 nová radnice se stálým jevištěm, kde div. dalších 50 let.

1901 se změnilo Družstvo divadelních ochotníků na Ochotnicko-čtenářskou jednotu Tyl,
Požár 1908 zničil div. výbavu.
Pravidelně se zač. hrát až 1909.

1914-1918 se nehrálo.

1918-1931 81 her.

193x Divadelní soubor Spolku mýtských cvočkařů.

1949 div. sál v radnici, nájemcem SDO.
1949 Dělnický ochotnický spolek přijat do ÚMDOČ (Zbiroh).

1945-1949 se název spolku změnil na Dělnický ochotnický spolek J. K. Tyl.
Od 1969 jako DO J. K. Tyl při SKP.
Za dobu činnosti více jak 400 her. Nejčastěji české klasické a soudobé hry.

Kromě spolku Tyl i
DS DTJ - mezi válkami
Sokol,
ČSPO - 50. léta ad.

1969 obnova po několika letech.
DS J. K. Tyl SKP, v 70. a 80. letech velmi aktivní, spolupořadatel přehlídek okr. Rokycany.

Od 2. pol. 70. let také DDS Plamínek.
1976 DDS.

2005 Divadelní soubor J.K. Tyla po osmileté odmlce obnovil činnost.

LOUTKOVÉ DIVADLO
LS OB, aktivní v 60. letech 20. stol.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 135.

CALTOVÁ, Marie: Žlutice ve znamení líbivosti. AS 2008, č. 4, s. 49.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984. 92 s.

FELZMANN, Rudolf: 35. Žlutické divadelní léto. Amatérská scéna 2006, č. 4, s. 30-31.

FELZMANN, Rudolf: Ve Žluticích bez záře i bez propadu. Amatérská scéna 2007, č. 4, s. 42-43.

FRÝDA, Frant.: Činnost ochotníků na okrese Rokycany. Amatérská scéna 1970, č. 7, s. 10.

FRÝDA, Frant.: Dramaturgické plány ochotníků na Rokycansku. Amatérská scéna 1972, č. 4, s. 10.

HISTORIE divadelních ochotníků v Mýtě. Mýto, Kulturně historický sbor k 110letému výročí založení spolku divadelních ochotníků 1973.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály. kART, KK.

KARÁSEK, Josef: Historie divadelních ochotníků v Mýtě. 1. vyd. Mýto: Kulturně historický sbor k 110tému výročí založení divadelních ochotníků J. K. Tyl v Mýtě, 1977, 62 s.


LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895,s.138.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 515 – 516.

nesign.: V Cerhonicích, Česká Thalia 1, 1867, s. 48

85 LET trvání Ochotnicko-čtenářského spolku Tyl. Mýto, Kulturně historický sbor při MěNV, s. a.

PODBRDSKÉ noviny, č.19, 2005

PŠENIČKA, Josef: 110 let ochotnického divadla v Mýtě. AS 1973, č. 11, s. 10-15.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. (Autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. a. s. 25. Historie vybraných souborů. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. s. 420-422. kIPOS, kART.

Divadelní listy 1881, č. 3, s. 34, č. 27, s. 239.
Divadelní listy 1900, č. 10, s. 226, č. 11, s. 246.
Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 8-9, s. 211.
Archivy:
A DS J. K. Tyl:
5 knih zápisů ze schůzí výboru z let 1863-1883, korespondence, diplomy, foto, Pl aj.

Kronika obce Mýta.

Kronika obce Mýto: foto.

Státní okresní archiv Rokycany:
Název fondu (sbírky): Langer Jan
Časový rozsah: 1909-1950
Původce fondu (sbírky): Jan Langer, divadelní ochotník z Mýta
Tematický popis: Vzpomínky na ochotnické divadlo v Mýtě na volných listech (originál kopie).

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/229/12/1901, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/5538/1933, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/2963/1933, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl (změna).

kART:
Dok. KPS-D Plzeň.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Přehlídky

Mapa - Mýto

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':